Home “ерапи€  ак да изградим щастлива връзка
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В izneviara.com   

 ак да изградим щастлива връзка аква е тайната за здрави и дълготрайни отношени€?  акво е любовта? Ќаистина ли съществува? ћоже ли да продължи вечно? јко е така, защо толкова много връзки се разпадат? «ащо има толкова много нещастни хора, които излизат от една провалена връзка и влизат в нова? »ма ли недостиг на любов в света?  олко двойки познавате, които все още се обичат, въпреки че са вече с бели коси?

”спешните двойки, които усп€ват да запаз€т сво€та любов да процъфт€ва дълго време ни дават н€кои ценни уроци.

1. ƒавай повече, отколкото получаваш.

 огато те вл€зат в една връзка, те го прав€т, защото искат да сподел€т най-доброто от себе си с други€ човек, и т€хната основна цел е да направ€т други€ човек щастлив.

"Ќ€кои от най-големите предизвикателства в отношени€та идват от факта, че повечето хора започват връзка с друг, за да получат нещо. “е се опитват да намер€т н€кой, който да ги ви накара да се чувстват добре. ¬ действителност, единствени€т начин връзката да се запази е ако сте € направили м€сто, на което даваш, а не на м€сто, от което взимаш.Ф јнтъни –обинс

2. ѕоеми отговорността за своето лично щастие

“ези хора вече са щастливи Ц всеки по свой начин. ѕоради това любовта им ще продължи до кра€ на дните. “е не търс€т "спасение" при навлизане в новите отношени€, а по-скоро търс€т начини да направ€т други€ по-щастлив, разбирайки, че "Ћюбовта е състо€ние, в което щастието на други€ е от съществено значение за собственото ни щастие.Ф –обърт ’айнлайн

3. ќсъзнатост


ќсъзнаването на факта, че ще има възходи и падени€, добри и лоши дни за връзката им и те тр€бва да инвестират време и усили€ в не€.

4. ќтговорност

“е са решени "...да подкреп€т други€ от този ден нататък, в добро и в лошо, в богатство и бедност, в болест и здраве, да го обичат и да се грижат за него, докато смъртта ги раздели..." јко нещо във връзката не върви, то не се изхвърл€ на боклука, а се оправ€.

5. “е се обичат, без да изпитват нужда един от друг

¬ъпреки че може да звучи малко страшно, не е така. ¬ие бихте искали да бъдете във връзка с човек, който вече се чувства ц€л и не се нуждае от друг, за да се почувства ДзапълненФ. ћожете ли да си представите огромни€ натиск върху партньора си в момента, в който му кажете или покажете, че е негова ДработаФ да ви направи щастливи или ДзавършениФ?  олко реални хора (не филмови образи) биха издържали?

"—амо когато ние вече не се нуждаем от н€кого сме в състо€ние да имаме истинска връзка с него.Ф јнтъни —тор

6. ”важение и приемане

”важението и приемането на различи€та, които съществуват между партньорите, без да се опитваме посто€нно да промен€ме други€ човек е онова, което им позвол€ва да бъдат такива, каквито са. ј ние сме ги обикнали точно заради онова, което са, нали?

"—амо когато мъжът и жената са в състо€ние да уважават и приемат различи€та помежду си любовта между т€х има шанс да разцъфне.Ф ƒжон √рей

7.  омуникаци€ и доверие


"ƒоверието е лепилото, което крепи вс€ка връзка.Ф Ѕрайън “рейси

8. ≈кипна работа


ћного партньори след медени€ си месец започват да се държат като врагове. —лучва се с много двойки, но не и с щастливите. “е разбират, че гледат в една посока, движат се в една посока, имат едни и същи цели, че са част от един и същи отбор и заради това любовта им процъфт€ва ден след ден.

"јз не съм тук, защото тр€бва да бъда тук или защото съм в хванат в капан тук, а защото предпочитам да съм с теб, отколкото навс€къде другаде по света.Ф –ичард Ѕах

9. ѕространство

“е разбират колко е важно всеки да има лично пространство във връзката.

Дѕространството е онази обедин€ваща област на нашата осъзнатост, в ко€то срещаме други€ човек без бариерите създадени от концептуалното мислене. » други€т човек вече не е "друг". ¬ това пространство двамата са свързани помежду си в общо съзнание.Ф ≈кхарт “оле

10. ќбичай себе си, развивай се посто€нно

’ората, които са в дълготрайни отношени€ са на€сно с факта, че:

"ƒа се бориш с партньора означава да се бориш със себе си. ¬с€ка грешка, ко€то виждаме в други€ отраз€ва слабост в нас."† ƒийпак „опра

ƒа се развиваш посто€нно и да отдел€ш време за себе си означава да подобр€ваш връзката с други€.

11. ‘окусиране върху добрите черти на други€ вместо върху лошите

 ой н€ма лоши черти? —ъсредоточете се върху добрите черти на други€, а не върху отрицателните. ѕартньорите в успешните връзки не се фокусират върху онова, което липсва в други€ или във връзката. “ези хора са достатъчно зрели да разберат, че "ѕроблемите в отношени€та се получават, защото всеки човек се концентрира върху това, което липсва в други€." ”ейн ƒайър

12. Ќеутралитет и подкрепа

“е дават възможност на други€ да бъде онова, което той или т€ иска да бъде, без да се опитват да ги контролират, без да се опитват да им казват какво да мисл€т, да в€рват или какво да чувстват.(ѕо материали на: purposefairy.com. ѕубликувана с разрешение)

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.