Home “ерапи€  ак да бъда зр€ла личност?
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В izneviara.com   

 ак да бъда зр€ла личност? ой от нас е чувал поне веднъж: Д“и си много незр€л/а, като малко егоистично момиченце/момче. “р€бва да пораснешФ. ѕризнавам си, аз съм го чувала повече от веднъж. ћоже би точно това ме накара да изследвам тази тема: какво значи да бъдеш зр€ла личност, какви са стъпките към това и какво печелиш от сво€та зр€лост?

«релостта е синоним на думата самодостаточност
. «релите хора мисл€т: Дјз искам да бъда с този човек, не затова че не мога да се справ€ без него, (което е зависима любов или според ј. ћаслоу - дефицитарна). јз искам да бъда с този човек, защото заедно ставаме повече или "1+1=3Ф. ƒокато задовол€ването на нашите потребности, (за които ние писахме в предишната стати€) са свързани на 100% с други€ човек, ние винаги ще имаме зависими отношени€.

“оест, ако ние сме свързани с човека емоционално (без него/не€ не можем да се чувстваме щастливи), финансово (без него/не€ н€мам пари или същото ниво на живот), социално (какво ще кажат хората, ако се разведем/разделим), интелектуално (н€ма с кого да говор€ и кой да ме разбира), сексуално (само с него/не€ прав€ такъв секс), тогава ние самите даваме нишки, за които наши€ партньор може и ў≈ ни дърпа.

“ака че:

ѕърво - условие на зр€лата личност е самите ние да бъдем отговорни за задовол€ването на† тези пет потребности. ƒори, ако н€маме партньор до себе си, ние пак можем да ги задоволим.

¬торо Ц зрели€т човек дава и получава любов чрез благодарност, приемане и прошка.

“ова означава, че ние тр€бва да благодарим всеки ден на партньора, който е до нас. “ой/“€ нищо не ни дължи. “ова означава, че ако той/т€ прави всичко, за да ви направ€т щастливи, тр€бва от сърце да му/й благодарите за това.

ѕрощавайте Ц никой не е идеален. „есто човекът до нас не реализира всички наши очаквани€, но това е проблем на нас самите, а не на нашите партньори.

ѕриемайте Ц партньорът никога н€ма да се промени, ако вие не се промените сами. ¬сички промени винаги започват отвътре!

“рето - зрелостта не приема бързина и нетърпение.

¬сички наистина важни неща изискват време и търпение. Ѕебето не може да се роди за два месеца, тр€бват поне седем. Ќезрели€т човек бърза и иска сега, зрели€т чака спокоен, и знае че всичко идва навреме. «рели€т човек не прави прибързани изводи, той чака, докато всичко му стане €сно и само тогава взема решение.

„етвърто - добре дефинира и говори за своите чувства.

„увствата са път€т към сърцето и към самите нас. „рез чувствата ние се развиваме и можем да помогнем на наши€ партньор да се развие.  огато ние не им придаваме особено значение, чувствата имат навика да се натрупват и накра€ или отиват нагоре (като се получава избухване и конфликт), или отиват навътре (и се получават болести). » двете неща не са много добри. «атова всеки път, когато общувате със значимите за вас хора, питайте себе си: какво чувствам в момента и го казвайте поне на сами€ себе си. ƒокато вие не се научите да уважавате вашите чувства, партньорът също н€ма да ги уважава.

ѕето - добри отношени€ с нашите родители.

ћоже би тр€бва да сложа това на първото м€сто. Ќезависимо какви родители имаме, наша е отговорността да имаме добри отношени€ с т€х. ƒа ги обичаме, да ги уважаваме и да им показваме т€хната значимост за т€х. ƒокато не† постигнем това, нищо не сме постигнали и ще продължим да имаме проблеми с нашите партньори и деца. ¬ажно е да приемем факта, че децата сами избират своите родители, и родителите сами избират своите деца. » това не е случайно. “очно с тези родители ние ще научим неща, които ще са ни необходими, за да се развием.

Ўесто - умение да слушаш и да чуеш.

 огато общувате с човека, погледнете на ситуаци€та чрез неговите очи. —лушайте само него, откъснете се от своите мисли и бъдете на 100% с него. ”сетете го като личност, усетете неговата сила и общувайте с него на неговото ниво. Ќе го осъждайте, само го чувайте с ушите, очите и умът си. «а да слушате† наистина с отворени уши, важно е и сърцето да бъде отворено. Ѕез да оцен€вате, критикувате и осъждате. —амо изслушвайте, разберете какво искат да ви кажат и бъдете там на 100%.

—едмо - бъдете честни със себе си.

—ъвестта е вграден механизъм за щастие и ако всички хора б€ха честни и живееха по съвест, веро€тно ние н€маше да имаме нужда от психолози. „естност означава да не измисл€ш лъжливи мотивации. ƒа признаеш пред сами€ себе си защо лъжеш в момента и какво печелиш от това. »ма неща, за които е по-добре да не говорим, ако не искаме да нараним партньора ни. Ћъжа, за да помогнеш или да спасиш н€кого, е позволена. Ќо си струва да се замислим защо сме попаднали в тази ситуаци€. „естността изисква гол€ма смелост и дава крила, и привлича към нас зрелите партньори.

ќсмо - поемайте отговорност за своите действи€, мисли и чувства.

„есто ние подмен€ме отговорността с чувството на вина и позици€ на жертва. „увството на вина винаги е капан и щом сме виновни, значи тр€бва да бъдем наказани. Ќие сами привличаме проблемите в наши€ живот. ¬ажното е да не се обвин€ваме, а да приемем, че това е изборът ни в момента и правим най-доброто от това, което можем да направим. јко аз знаех как да го направ€ по-добре, щ€х да го направ€. Ѕъдете отговорни за сво€ живот. Ќ€ма пон€тие Дтака се случиФ, има Ц Даз направих това да се случиФ.

ƒевето - да имате истински при€тели, за които сте готови да направите всичко.

ѕри€телството не предполага осъждане (това прави егото ни). ѕри€телите са хора, към които имаме доверие, които винаги ни приемат такива, каквито сме. ѕървата стъпка да имате истински при€тели е, да можете да бъдете сам и да се чувствате комфортно. ¬тората - да се грижим за т€х безусловно и да се научим да даваме, без да очакваме да получим нещо в зам€на. “ретата - какви са ни мотивите да имаме при€тели и какви при€тели наистина ни тр€бват? Ќашите при€тели отраз€ват нашето ниво на развитие. ѕогледнте т€х и най-веро€тно ще видите себе си.

ƒесето - стремеж да бъдем щастливи.

«релите хора по-честно се усмихват и могат да се радват на живота. “е възприемат, че в живота всичко е лесно и могат да се наслаждават на това, което имат в момента. “€ в€рват, че ¬селената е дружелюбна и пълна с ресурси.

¬еро€тно има и доста други критерии за зр€лост. ќбаче, ако успеем да спазваме тези неща, има доста гол€ма веро€тност да привлечем и по-зрели партньори. ƒори да развиваме само себе си, пак можем да развием партньора си.


(јвтор: Ќатали€  обилкина, източник: natalia.bg, публикувано с разрешение)

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.