Home “ерапи€ ѕравилата на Ћюбовта
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В   

ѕравилата на Ћюбовта¬ие вече сте открили сво€та половинка, радвате се на щастливи мигове, на дни изпълнени с много топлота и любов. »ска ви се тези моменти да продължат вечно, но как да съхраните любовта жива за по-продължителен период от време? ўе представ€ на вниманието ви н€колко съвета, с помощта на които се над€вам да успеете да задържите прекрасното чувство завинаги.
ѕреди да започна бих искала да внеса н€колко уточнени€. ѕърво, нека приемем, че партньорът ни не е съвършен (че кой ли е) и не е въздух под нал€гане. ¬торо, в случай, че се опитвате да дарите с† любов човек, който не отвръща на чувствата ви, то тези правила н€ма да ви донесат щастие, дори и да успеете да запазите връзката си.


Ѕъдете мили с партньора си

¬ днешното забързано ежедневие много хора се прибират от работа изморени, напрегнати и €досани. ѕърви€т човек, който виждат в къщи е техни€ партньор и см€тат за съвсем естествено да изле€т насъбралите се отрицателни емоции върху него. ƒа, но това не е изобщо в реда на нещата.
Ќапротив Ц† от вас се очаква да бъдете мили, въпреки всичко. “а партньорът е най-близки€ ви човек и очаква от вас да се държите с него мило, да му засвидетелствате сво€та любов. ѕомислете си с какво бихте могли да го зарадвате, да го накарате да се чувства обичан. Ќаправете му комплимент, предложете да му помогнете, да го отмените в досадните задължени€. ¬ случай, че вече имате деца, то това би дало добър пример и за т€х.

ќпитайте се да предоставите на партньора си лично пространство

«а да харесате сво€та половинка, вие несъмнено сте открили в не€ общи цели и интереси, които ви свързват. ¬ъпреки това, всеки един от вас има интереси, които се различават от тези на половинката му. Ќе е необходимо винаги и навс€къде да бъдете заедно и да правите едни и същи неща. ћакар и да сте част от едно ц€ло, вие все пак сте отделни личности и като такива имате нужда от лично пространство, от време което да прекарвате със своите познати и при€тели. ‘актът, че вашата половинка не е непрекъснато в компани€та ви не означава, че не ви обича достатъчно, а само че има нужда пон€кога да бъде сама, да се отдаде на своите интереси и занимани€, да се срещне с хората, които счита за при€тна компани€. Ќе се сърдете и не нат€квайте, ако партньорът ви пожелае да има малко време само за себе си. ”важете желанието му. »майте доверие на партньора си, дайте му известна свобода.
ѕо този начин ще дадете шанс на връзката ви да укрепне още повече и часовете прекарани заедно ще ви се стор€т още по-при€тни.


Ќе само половинката ви, но и вие самите и имате недостатъци

ћисл€, че е излишно да задавам въпроса дали считате, че половинката ви има недостатъци Ц да, всеки един човек е носител на определени недостатъци. ўом сте решили да допуснете даден човек в живота си, то значи сте напълно на€сно с отрицателните черти от характера му и сте преценили, че можете да живеете с т€х. »злишно е всеки ден да израз€вате недоволството си за едни и същи неща. Ќепрекъснатото нат€кване едва ли ще промени ситуаци€та.  огато приемате партньора си вие го приемате с неговите положителни и отрицателни черти. ¬ие се влюбвате в реални€ човек, а не в неговите потенциални качества. јко половинката ви пожелае, може да направи опит и да премахне част от дразнещите ви неща, но все пак не се над€вайте на чудеса. — други думи Ц какъвто го вземете, такъв ще тр€бва да си го търпите. ¬ случай, че се опитвате непрекъснато да правите намеци за пром€на, то половинката ще се подразни, че не € приемате такава, каквато е. ѕон€кога е изключително трудно човек да се промени дори и да има желание да го направи. «атова не бъдете прекалено взискателни. »скам да уточн€, че тук говор€ за дребни неща.
ѕомислете, че и вие имате дребни недостатъци, които карат човека до вас пон€кога да недоволства и ще погледнете на нещата от другата им страна.


ќпитайте се да се съобраз€вате с нуждите и желани€та на партньора си

 огато извършвате н€какво действие, винаги се постав€йте и на м€стото на партньора си, т.е. от другата страна, погледнете нещата от неговата гледна точка. Ќе се опитвайте винаги да се налагате, защото караниците ще присъстват почти винаги във вашата връзка, а вие не искате това, нали?
¬ случай, че сте подбрали правилни€ човек, то той би тр€бвало да постъпка по подобен начин с вас. «а да има здрава връзка между двама души, е необходимо и двамата да постъпват по този начин. ¬ противен случай взаимоотношени€та ви са обречени на провал.


Ќе обиждайте и не унижавайте партньора си

ћисл€, че не е р€дко срещано €вление, когато партньорите се обиждат и унижават взаимно. ѕов€рвайте, това е ужас€ващо.  олкото и да ви е €досал партньора доброто възпитание изисква никога, ама никога да не използвате груби и обидни думи по негов адрес, да не се опитвате да го изкарате глупак, да го обиждате или да омаловажавате неговите качества. ќпитайте се да запазите добри€ тон. “ова с още по-гол€ма сила се отнас€ за случаите, когато се намирате на обществено м€сто. Ќикога, при никакви обсто€телства, не си позвол€вайте да обиждате, унижавате или да се шегувате за сметка на партньора си в присъствието на други хора. “ова би наранило неговата гордост, би го накарало да се чувства дори още по-зле и нищожен, отколкото, ако израз€вате недоволството си само, докато сте двамата.
 аквото и да се е случило, знайте, че отсрещната страна е личност и има своето достойнство. Ќе го накърн€вайте, защото може след като премине първоначални€ гн€в да съжал€вате!


Ќие имаме проблем, не аз имам проблем

—лед като имате връзка с даден човек, то проблемите ви стават общи. Ќе са малко хората, които см€тат, че когато се по€ви проблем при партньора, то той е само и единствено негов и следователно той тр€бва сам да си го реши.  олкото и да сте натоварени с работа, колкото и да сте изморени все ще намерите начин да поговорите, да помислите заедно по какъв начин да се реши проблема, защото проблема не е личен, той е общ.  огато половинката ви има проблем, не € остав€йте сама да си го решава, защото един ден може да се окаже, че вие просто не сте й нужен. јко обичате достатъчно един човек, то неговото щастие/нещастие тр€бва да бъде ваше щастие/нещастие. Ќе забрав€йте това. Ќикога!

Ќикога не се отказвайте да бъдете достатъчно привлекателни за сво€ партньор

’аресвате ли все още партньора си? ƒано е така. Ќад€вам се, че и вие сте все още харесван от него.
¬еро€тно всеки един от вас иска партньорът му да изглежда като на първата среща, да полага същите усили€ да изглежда привлекателно. Ќатрупването на годините може би е дало сво€ отпечатък, но вие все така харесвате партньора си, както преди, нали? ќчаквате от него да полага грижи за себе си, за да изглежда все така добре във вашите очи. Ќеобходимо е и вие да отговорите със същото. Ќе спирайте да се грижите за себе си, за външни€ си вид, за облеклото си, не спирайте да говорите онези мили думи, които сте изричали в началото на връзката ви.
Ќедейте см€та, че след като дълго време сте заедно, би могло да занемарите външни€ си вид и да започнете да се държите грубо с човека до вас. Ќе в€рвам да бъдете доволни, ако половинката ви се държи по този начин. Ќе го правете и вие!


Ќе се скъпете на комплименти и мили думи

»зползвахте ли в началото на връзката си всеки един удобен момент, за да направите комплимент, да про€вите уважение и разбиране спр€мо половинката си, да € изненадате при€тно? ¬еро€тно да. ¬секи човек иска да получава комплименти и положителни оценки за себе си и работата си, за да се чувства щастлив. ¬ие и ваши€т партньор не правите изключение, нали? јко обичате партньора си, вие тр€бва да продължите да се отнас€те мило с него, както в началото.


–евността убива

јко изнев€рата на партньора ви е вече факт, то това правило не би могло да бъде приложено. “ук става дума за онази ревност, ко€то се по€в€ва винаги, когато половинката ви закъснее от работа, когато е далеч от дома, когато € видите да разговар€ с представител на противоположни€ пол.
¬еро€тно имате причина да ревнувате Ц може би предишни€т партньор ви е изневер€вал и вие сега считате, че всеки друг ще го направи. Ќе, мол€ ви, недейте мисли по този начин! ќтърсете се от тези мисли преди да е станало късно, преди те да са съсипали връзката ви.
јко см€тате, че има н€какъв проблем поговорете с партньора си. ќпитайте се да си из€сните на какво се дължи тази ревност. ¬ие тр€бва да се справите със страховете си. ¬ противен случай рано или късно от връзката ви нищо н€ма да остане.


ѕартньорът ви заслужава не по-малко обич и внимание, отколкото децата

ќчакването и по€вата на дете/деца в семейството е гол€ма радост, но носи след себе си своите грижи, време и отговорности. „есто се случва след по€вата на децата фокуса да се измести почти изц€ло от партньора към т€х. “ова е грешка. √решка, ко€то не осъзнаваме, но ко€то бавно, но сигурно може да ни отдалечи от партньора ни. ƒа, децата имат нужда от време и внимание, за да бъдат отглеждани и възпитавани, но не забрав€йте, че ваши€т партньор също има нужда от вас, от вашето внимание, от това да бъдете до него.
√одините минават, децата порастват и един ден ще поемат по сво€ път, а кой се предполага, че ще бъде до вас Ц вашата половинка. Ќ€ма да ви е при€тно да установите, че през годините сте се отдалечили един от друг.
«атова се постарайте да дар€вате и децата, и партньора си с достатъчно внимание и любов.

(јвтор: ≈лена “райкова)

 

–Ъ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є 

 
+1 #3 Snejina 2012-09-24 19:58
Zdraveite,vseki si ima svoq opit i dava za primer tova ,koeto mu e do6lo na glavata.Spored men ako edin 4ovek re6i da ti izneveri kolkoto i da mu dava6 toi pak 6te go napravi nezavisimo ot vsi4ko,tova e moe mnenie razbira se.Za da ima6 6astlivo semeistvo ti trqbva cql edin jivot,no nikoi ne ti go dava,eto sega ve4e az moje bi znam kak trqbva da bade,no nadali 6te se polu4at ne6tata taka v semeistvoto mi,ve4e sme po na 40-45god. i nikoi ne iska da se promenq i vseki si iska da bade sebe si i da ne izneverqva na principite si ,koito uj go pravqt 6astliv.Kogato se jenehme bqhme po na 20-24 god. i do sega mnogo voda e iztekla za dobro ili ne ,no znam samo edno .4e ot semeistvoto nqma ni6to po vajno,vseki varti su4i,no se pribira v doma si i ti ostava6 sam s problemite si da gi ma4i6 koe kak da stane.moje bi trqbva pove4e kompromisi i nai vajnoto -hora sabiraite se s ob6ti interesi ina4e ne stava....tova e moq savet...
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 
 
+2 #2 ћилен 2011-12-04 11:56
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 
 
+3 #1 ¬ероника √анева 2011-02-19 17:44
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.