Home “ерапи€ —лед изнев€ра
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В   

—лед изнев€ратаƒо скоро вие сте обичал и сте в€рвали, че сте обичан. ћоже би връзката ви е била съпътствана† от проблеми, които сте забел€зали и сте се опитали взаимно да разрешите, а може би дори не сте забел€зали, че такива съществуват между вас. «абел€звали ли сте пром€на в поведението и отношението на ваши€ партньор в последно време, държи ли се той към вас по начин, който ви е бил непознат до този момент?

ћоже би вече не разговар€те с желание както преди; може би не сподел€те както положителните, така и отрицателните емоции, които ви спохождат всеки ден; може би секса вече не е така при€тен, както е бил преди; може би между вас прехвърчат остри забележки, обиди, унизителни коментари; веро€тно в последно време не бързате да се приберете с желание в къщи; веро€тно нищо вече не е същото като предиЕ


«ащо се стигна до това положение се питате вие, къде сгреших, какъв е проблема, има ли наистина проблем или само си въобраз€вам ? ƒа, проблем има. јко всичките или дори само н€колко от изброените по-горе факти са налице, то това със сигурност би тр€бвало да ви наведе на мисълта, че проблем между вас и партньорът ви съществува.


—ъществуването на всички тези обсто€телства е сигурен белег за наличието на отчуждение между вас и партньорът ви, но все още не е сигурен знак, че други€т е пристъпил към изнев€рата.


ј как да разпознаем дали все пак той ни изневер€ва?
ѕризнавам, че когато човек реши да се крие той става много изобретателен, но идва момент, в който все ще сбърка, ще каже н€ко€ дума, ще извърши н€ко€ постъпка, ко€то ще го издаде, а може би ще дойде и момент, в който той просто ще престане да се старае да се крие и да ви лъже.

Ќо как да разпозна€ признаците на изнев€рата?
«абел€зали ли сте, че вашата половинка е по-мълчалива от обикновено последно време, че закъсн€ва вечер до късно под предлог, че е много ангажирана служебно (разбира се, има веро€тност действително да е претоварена с работа, но не изключвайте веро€тността това да е предлог да отсъства от къщи и да се среща тайно с друг човек), нервна е, започнала е да полага повече грижи за външни€ си вид, снабдила се е с по-хубаво облекло.

”сетите ли веднъж, че ви е излъгала за† нещо, то това е знак, че нещо не е наред.


” вас се заражда съмнение, но вие все още не можете и не желаете да пов€рвате, че всичко това действително се случва и то на вас. Ќе, вас това не би могло да ви сполети. ¬ие имате доверие на човека до вас, вие см€тате, че го познавате достатъчно добре и той не е в състо€ние да ви нарани по този начин, да ви накара да се почувствате унижени и обидени. Ќе, вие не сте заслужили подобно отношение от човека, когото обичате.


ѕон€кога само да обичаме не е достатъчно. ќбичта е взаимен процес и ние може да дадем обич, ако желаем на друг човек, но н€ма начин да го накараме да ни обича. „есто, когато едини€т от партньорите усети, че лодката, в ко€то с половинката си са гребали до скоро в една посока, започва да потъва, той стартира действи€, цел€щи подобр€ване на положението, но уви това не винаги е лесно или възможно. “р€бва желание и от двете страни. —ами не можем да се справим с това предизвикателство. “о е огромно, пов€рвайте.


«апочваме да полагаме усили€ да спасим потъващата лодка, правим и невъзможното с надеждата, че други€т ще го оцени, ще си каже, ама не това не е редно, аз тр€бва да спра да го прав€. “олкова много ни се иска да направим нещо, за да спасим връзката си, че започваме да изпитваме персонална вина, да се измъчваме и да правим опити да спасим положението. ƒа, ако аз започна да се държа по-мило, по-внимателно от преди има веро€тност нещата да се върнат в старото положение. ќчакваме разбиране от другата страна, но уви не го получаваме. ¬ отча€нието и стремежа си да задържим изплъзващата ни се половинка, ние сме готови на много жертви, на толкова много, че докато ние ги правим не си даваме сметка какво други€т прави за нас. ¬ един момент, изморени от борбата се обръщаме назад и си даваме сметка, че ние сме се опитали нещо да променим, положили сме усили€, но в зам€на не сме получили това, към което сме се стремили, а болката и огорчението са се увеличили многократно...


Ќастъпва ден€т, в който изнев€рата вече е факт. ƒа, т€ е реалност, ко€то ни се случва днес и сега. Ќие вече не изпитваме догадки, не се измъчваме дали партньора ни изневер€ва или не, ние сме убедени, че това е истина.


¬ душата ни започват да бушуват различни чувства. ћоже би се чувстваме виновни, че допуснахме това да се случи, може би не положихме достатъчно усили€, за да спасим връзката си, а признаци не липсваха. «абел€захме ги, опитахме нещо да сторим, но не усп€хме. ¬ нас ли е вината, къде сгрешихме, какво се случи? Ќе, мол€ ви, не се обвин€вайте. Ѕолката от разочарованието и предателството сега е достатъчно гол€ма. ўе са ви необходими сили, за да € преодолеете. Ќ€мате нужда точно в момента от самообвинени€. ¬еро€тно ще получите обвинени€ в излишък от сво€та половинка. ƒа, несъмнено т€ ще се опита да стовари, ако не ц€лата, то по-гол€мата част от сво€та вина върху вас. «ащо ли Ц ами, защото както са казали атаката е най-добрата защита.
—ъществува веро€тност половинката ви да се опита да отрича, или пък ще признае. ћоже да иска прошка, а може отрито да ви за€ви, че след разкритието ви вече не желае да живее заедно с вас и най-разумното, което може да направите, е да се разделите.


Ќай-удачното, което бихте могли да направите в този момент е да изчакате първоначални€ шок и гн€в да отмине. «апочването на спор в една такава ситуаци€ само би утежнило и без това изнервената обстановка. Ќека мине час, два и тогава започнете открит разговор.

ћоже би си задавате въпроса дали можете и тр€бва да простите, ако половинката ви поиска прошка от вас. Ќе съм убедена кой е най-добри€ съвет в тази ситуаци€. јз лично си мисл€, че не бих могла да прост€, но не сме€ да давам съвети вие как да постъпите в тази ситуаци€. ¬сичко е въпрос на лично виждане и усещане за нещата. ¬ случай, че все пак решите да дадете възможност за реванш, то знайте, че н€ма да е толкова лесно да изградите отново н€какво доверие между вас. ¬ече н€ма да бъде същото със сигурност. ѕомислете, поговорете и решете. ѕри всички случаи см€там, че е редно за известно време да останете сами, да се разделите и да обмислите какво ще правите занапред.

јз лично бих избрала новото начало. ўе бъде веро€тно доста трудно и мъчително, но съм убедена, че с времето ситуаци€та ще бъде преодол€на† и ще продължа напред.

¬ подобен момент н€кои ще пожела€т да се изолират от света, други биха решили, че ще се чувстват по-спокойни, ако имат възможност да сподел€т с близък човек проблемите си. –ешете вие самите от кой тип сте и кое ще облечи поне до известна степен страдани€та ви и ще ви накара да се почувствате малко по-добре.


«найте, че близки€т човек може да ви изслуша, може да ви съчувства, може да ви подкрепи, но той не може да изживее вашата болка. “€ е само ваша и вие самите ще тр€бва да €† преживеете.

Ќесъмнено прежив€ното ще остави отпечатък във ваши€ живот. ƒоколко ще допуснете да ви се отрази в бъдеще това зависи само и единствено от вас. Ќезависимо от това какво сте прежив€ли, вие имате нужда един ден отново да обичате и да бъдете обичан, имате право отново да бъдете щастлив. ќпитайте се да превъзмогнете всички негативни емоции, които са се натрупали във вас, за да може да продължите живота си на чисто.


√решката, ко€то много хора прав€т в подобни моменти е да започнат връзка сравнително скоро, след като са прежив€ли разд€лата.
ћо€т съвет е Ц не бързайте! »зчакайте достатъчно дълго време, докато осъзнаете, че сте преодолели болката и разочарованието. ўом усетите, че сте готов да продължите напред, то тогава излезте и се огледайте за нов партньор. Ќе стартирайте† връзка с €сното съзнание, че не това е човека,† от който се нуждаете само и единствено, за да запълните празнотата. ѕо този начин рискувате да нараните и излъжете не само други€т човек, но и вас самите. “ова н€ма да ви направи щастливи!


 огато се срещате с нов човек, не се оплаквайте прекалено много от миналото си, не правете сравнени€ и не мислете, че след като веднъж сте станали жертва на изнев€ра, то това ще ви се случи непременно и с нови€ партньор. ¬с€какви съмнени€ биха навредили изключително много на зараждащите ви се отношени€. ќсъзнавам, че ще ви бъде изключително трудно да имате† отново доверие на партньора си, че ще се страхувате Дда не се опарите отновоФ, но знайте, че всеки човек е различен и този, който сте допуснали до себе си заслужава вашето доверие и разбиране.


ўе мине време и вие отново ще† имате шанс да бъдете щастливи! »скрено ви го пожелавам.


ƒокато търсите отново сво€ подход€ща половинка, отделете достатъчно време да се самоусъвършенствате, наслаждавайте се на свободата си, открийте нови занимани€, които ви карат да се чувствате доволни.† ¬ърнете загубеното си самочувствие и в€рата, че заслужавате нещо добро и продължете напред!

(јвтор: ≈лена “райкова)

 

–Ъ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є 

 
0 #1 Sani 2018-04-26 12:55
Neznam otkade da pocna mnogo sam obarkana..majami e v cyjbina i edna vecer reshavat da izlazat sas kolegi otivat v bar sas prostetytki no toi mi tvardi ce nee bil a cakal ot vanka.neznam dali da povarvam no vatreshno oseshtam ce mi izneveri.deset godishen brak mislix ce vsicko e ok namaxme problemi v nishto i mu varvax.no sledkato cyx ce xodil na takova masto ne moga da go prejevei i ne znam kak da postapi imame dve malki deca.no znamce nama da orostia.namam dokazatelsva za iznevarata no toi otrica.
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.