Home “ерапи€ „етирите споразумени€, за да не изкрив€ваме действителността
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В izneviara.com   

„етирите споразумени€, за да не изкрив€ваме действителността“ова не са четирите споразумени€ на ƒон ћигел –уис Ц Ѕъди безгрешен в словото си, Ќе приемай нищо лично, Ќе предполагай, ¬инаги прави най-доброто, на което си способен, въпреки че много приличат на т€х. “ова са четирите споразумени€ от гледна точка на психологи€та, с помощта на които възприемаме действителността такава, каквато е, вместо да € изкрив€ваме, окрас€вайки € с лично отношение или фантазии. «ащото когато й донасложим вътрешните си прежив€вани€, губим реална преценка за отношени€та си с другите, ситуациите, в които влизаме и светът, който ни заобикал€. «апочваме да живеем в главата си и да виждаме света през обусловените емоции, които се пораждат там. » н€ма как да вибрираме в хармони€ със заобикал€щи€ ни св€т, когато не го виждаме в реалните му стойности. Ќ€ма как като резултат на това да не сме €досани, демотивирани и изнервени. јко обаче спазваме следващите четири съвета, ще внесем спокойствие и €снота в живота си.

Ќе предполагай какво си мисл€т другите
ѕетък е и всички в офиса са на€сно, че днес е ден на неофициалното облекло на работното м€сто. ¬ие ще пътувате веднага след кра€ на работни€ ден и сте решили да замените обичайни€ строг костюм, с нещо леко неглиже. Ќе сте сигурни обаче, дали не сте прекалили с ваканционното облекло и леко се притесн€вате. ¬ момента, в който сте извикани в кабинета на мениджъра на ваши€ отдел, вече сте сигурни, че изборът ви на облекло е бил една гол€ма грешка. ѕо път€ към ста€та през главата ви минават какви ли не мисли, убедени сте, че ще отнесете най-малко забележка заради неуместните си дрехи и сте сигурни, че още сутринта вид€хте нотка на неодобрение на лицето на шефа си, свързано с начина ви на обличане днес. ¬ървейки и мислейки подобни неща, ц€лата еуфори€ и очакване на почивните дни се изпар€ват, вече дори не искате да пътувате. —лед не повече от 10 минути обаче, разбирате, че шефът ви вика, само за да ви възложи нова задача за следващата седмица. Ѕързо забрав€те притеснени€та си и дори не си давате сметка за мисловната грешка, ко€то правите всеки път.

 огато нещо е особено важно за нас, ние си мислим, че то е толкова важно и за всички останали. ¬иждайки себе си по определен начин, се заблуждаваме, че другите ни възприемат точно по същи€, защото съдим по себе си и онова, което ние бихме помислили в същата ситуаци€. ¬€рно е, че можем да предположим какво мисл€т н€кои хора, пон€кога и с известна точност, но ако започнем да залагаме на това, животът ни ще се превърне в кошмар на съобраз€ването. Ќе разполагаме с достатъчно данни, за да си направим правилното заключение. «атова, нека бъдем просто себе си и да се чувстваме добре с това, независимо какво предполагаме, че си мисл€т останалите за нас.

Ќе очаквай другите да предполагат какво мислиш
Ћюбимата мисловна грешка на повечето жени! “€ очаква вечер€ на свещи за отбел€зване на първите шест месеца откакто се срещат, скъпи бижута в червена кадифена кутийка или друг романтичен жест от страна на партньора си.  аква е изненадата, ко€то получава, когато отново са в кварталната пицари€ /ко€то всъщност е много добра, но все пак днес има специален повод/, липсва кути€та с бижутата, а човека срещу не€ гледа важни€ мач на екрана на телевизора. ÷€лата вечер е пропил€на, светът се срутва отгоре й, т€ иска да крещи, прибира се вкъщи и затръшва вратата, докато мъжът, който € изпраща се чуди какво е объркал и в какво точно го обвин€ват. Ќейната позици€ е, че той е тр€бвало да знае, че т€ очаква романтично изжив€ване по случай празника им. Ќеговата е, че това дори не е празник и той н€ма откъде да знае какво очаква т€.

 олкото и да сме разумни, все още не сме се научили да четем мислите на останалите - можем да се досетим пон€кога, ако нещо е очевидно, но не винаги. “ака че, когато искаме или имаме нужда от нещо, нека просто го кажем директно или попитаме. » обратното - когато н€кой ни каже нещо директно, нека не му прибав€ме допълнителен подтекст Ц какво точно е искал да каже и какво е премълчал. ƒа се задоволим с чутото и да не се опитваме да измислим още нещо, което би ни €досало, без изобщо да е проверено!


Ќе приемай нищо лично
¬ офиса колегите от съседните две бюра непрекъснато си размен€т съобщени€ по скайп и хихикат, докато ги четат. ¬ие разбира се, сте сигурен, че обсъждат вас - ако говореха за нещо друго, биха могли спокойно да си го кажат на глас, нали? “ака или иначе сте само трима в ста€та и н€ма какво да се крие. “ака че те най-веро€тно обсъждат дрехите ви /знаехте, че тази риза ви е т€сна, не тр€бваше да € обличате/, поведението ви /може би походката ви е смешна/ или фактът, че ще бъдете съкратен при предсто€щото фирмено сливане- и всички са на€сно, само вие още не знаете!!

ѕриемането на нещата, с€каш задължително са насочени лично към нас, е излишна, погрешна и нездравословна мисъл. “о изкрив€ва комуникаци€та и води до неразбиране. Ќашите емоции, несигурност, очаквани€, копнежи и разочаровани€ окрас€ват действителността с лични нюанси и вод€т до изкрив€ването й. ћисли право! е казал ѕетър ƒънов.

ƒруга често срещана ситуаци€ е тази зад волана. ѕовечето мъже приемат вс€ко поведение на път€ като насочено конкретно към т€х и като лична обида към шофьорските им умени€ или автомобила им. јко н€кой се опитва да ги изпревари, ако присв€тква с фарове или ги притиска да се измест€т. Ќа колко от вас ще им хрумне, че човекът наистина бърза? ѕовечето хора ще приемат, че други€т шофьор просто се за€жда с т€х и че поведението му е фокусирано с цел да ни €доса или подразни.

ќтъждеств€ването* е автоматична реакци€ на мозъка ни и начинът да го избегнем е като анализираме случващото се. —ледващи€т път, когато сметнете, че н€каква част от обсто€телствата са такива, защото имат за цел да ви €досат, обид€т или обезцен€т, се опитайте да анализирате случката и да разгледате нещата наистина трезво. ¬ъпросите, които могат да ви помогнат да го направите са: ѕо какво познавам, че това беше казано/направено заради мен? »ма ли н€какъв друг мотив, извън мен, който може да бъде причина за случилото се?

Ќе драматизирай
ƒъщер€ ви просто е пропуснала с 20 минути определени€ вечерен час, а вие вече си представ€те всички ужасни неща, които биха могли или вече са й се случили в тъмното навън. »збро€вате в ума си всички подлези, безистени и изоставени сгради, където бихте могли и тр€бва да € потърсите и сте сигурни, че т€ е в опасност. —ърцето ви се свива, пиете успокоителни таблетки и след секунди сте на път да се обадите на полици€та и да об€вите детето си за отвлечено.

ќбичайно човешкото съзнание е настроено така, че първо възникват отрицателните и песимистичните мисли и предположени€, и едва когато всички веро€тности за негативен инцидент са отхвърлени, тогава си позвол€ваме да помислим нещо положително. «атова, отделете време, за да помислите за всички некатастрофални и разумни неща, които биха могли да накарат 15-годишна тийнейджърка да закъснее с 20 минути, преди да си позволите да изпаднете в ненужна паника и ужас. ќспорете всички отрицателни и страшни неща, които помислихте току-що и си дайте реална преценка на ситуаци€та. «въннете по мобилни€ телефон на детето си, преди да решите да се обадите в полици€та и ако не вдига, си спомнете за всички интересни и при€тни неща, които и вие правихте, когато б€хте на 15, и защо закъсн€вахте тогава.  огато след 10 минути детето ви се прибере вкъщи, а вие вече сте спокойни, ще можете да поговорите трезво и да се договорите следващи€ път, когато закъсн€ва, просто да ви се обади, за да не стигате до нервна криза.

ѕриемането на случващото се, с€каш задължително е негативно, страшно и ще доведе само и единствено до катастрофа, е излишна, погрешна и нездравословна нагласа. —трува ви се, че негативното мислене има за цел да ви предпази и съхрани, но в действителност, то замъгл€ва реалната ви преценка, защото внас€ страх и несигурност. ƒа не говорим и колко вреди на здравето и психиката ви.


(јвтор: Ћена Ћалчева, публикувано с разрешение)

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.