Home “ерапи€ ѕът€т от Ћюбовта към »знев€рата
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В   

ѕът€т от Ћюбовта към »знев€рата акто на† всеки е известно, взаимоотношени€та между мъжа и жената не стартират с изнев€ра.

ѕоради тази причина ще се опитам да предложа на вниманието ви своето виждане за път€, които те изминават от запознанството, харесването до отчуждението и нейни€ логичен завършен в много от случаите Ц изнев€рата.


„есто пъти съм си задавала въпроса защо, когато н€кой човек не е доволен от партньора си не се изправи пред него и открито да за€ви, че вече не се чувства щастлив с него, че вижда пром€на в отношени€та им и че не е в състо€ние да понас€ повече това положение. «ащо избира изнев€рата, предателството спр€мо други€ пред тъжната истина?

ќтговорът не е толкова лесен, но този, който на мен ми идва в първи€ момент наум е Ц страх от реакци€та, несигурност от това как ще се разви€т отношени€та с нови€ партньор, а пон€кога желание да си докажем, че можем да бъдем харесвани отново и отновоЕ » все пак, за да се стигне до изнев€ра нещо в отношени€та не е вече същото, нещо се е скъсало, нещо се е променило до такава степен, че обекта на чувствата ни не ни носи това, от което ние не нуждаем. ѕром€ната най-вече се открива в емоционален и сексуален план.


„овек се ражда на тази зем€, за да бъде полезен на н€кой друг, за да създава нещо, да остави дир€. ѕо време на жизнени€ си път той изпитва нужда да бъде харесван, да получи разбиране, нежност, да бъде обичан. “ой търси сво€та съответстваща половинка. “ой се стреми към онази част от него, ко€то ще го допълва по време на жизнени€ му път, частта ко€то ще го кара да се чувства достатъчно щастлив и значим.


 огато двама души се срещнат и усет€т, че между т€х прехвърчат искри се опитват да покажат най-доброто, на което са способни. «апочналото привличане между т€х има реални€ шанс да прерасне в истинско харесване. » какво по-хубаво от това -† открили сме човека,† с който може би ще споделим живота си. »ма такава веро€тност, нали?


’аресваме други€, когато той е в състо€ние, има желание да отговори на нашите духовни търсени€. Ќека не забрав€ме и сексуалното привличане и неговата рол€ за изграждането и затвърждаването на една връзка.  ачествени взаимоотношени€ без сексуално удовлетворение е трудно да се постигнат. –ано или късно нещата излизат извън контрол.
 огато открием в отсрещната страна същите интереси, цели и стремежи, касаещи живота, човек който да ни разбира и подкреп€, ние неусетно започваме да се доближаваме до него. ¬любването не закъсн€ва.


«апочваме да изпитваме необходимост да виждаме обекта на нашите чувства все по-често и за повече време, да очакваме с нетърпение всеки следващ мил и нежен поглед, вс€ко следващо докосване. “ой е тук, той е до нас, той мисли за нас, той ни засвидетелства своето уважение, разбиране и подкрепа, той се опитва да ни се хареса, той полага грижи за себе си, за външни€ си вид, той търси начини да ни е забавно, интересно и да се чувстваме доволни в неговата компани€. ƒа, ние сме влюбени и на един етап от развитие на отношени€та ни решаваме, че съвместното съжителство е най-логичното събитие, което тр€бва да последва. ¬еро€тно с него живота ни би бил смислен, изпълнен с нежност и хил€ди моменти на положителни емоции. ƒа, ние знаем, че той има своите недостатъци, дребни неща, които ни дразн€т, но сме готови да заживеем с т€х, защото ние обичаме нашата съответстваща половинка.


≈то, идва ден€т, в който ние зажив€ваме с наши€ партньор в общ дом. „овекът до нас вече е наши€ човек или поне така си мислим в този момент. —м€таме, че сме направили най-правилни€ избор за момента.
ћинават н€колко години, откакто сме го срещнали и той се е опитал да ни впечатли и е усп€л да го направи. Ќие имаме едно или две деца, ние знаем всичко един за друг, ние сме натоварени с ангажименти. ∆ивеем във времена, когато от нас се очаква да бъдем не само добри партньори и добри родители, но и да създадем блест€ща кариера, да печелим колкото се може повече пари. ¬ръщаме се в къщи уморени и тр€бва да излеем насъбралата се негативна енерги€. Ќие имаме грижи и тревоги, ние вече не сме така усмихнати и забавни, вече не сме нежни и мили. Ќие н€ма вече за какво да се стараем толкова много. “ова е отминал период. Ќие см€таме, че сме от страната, ко€то повече дава от себе си, отколкото получава. Ќа нас всичко ни е скучно и еднообразно. Ќашата половинка с тъга установ€ва, че всичко което ни е карало да ДлетимФ в присъствието на други€ човек е вече минало. ћинало, което ни липсва.


Ќашата половинка забел€зва, че весели€т, мил и любвеобилен човек, с който е решила да прекара живота си вече не е същи€, вече не € радва.
ƒа, но човек иска отново и отново да прежив€ва положителните емоции от миналото. ƒнес н€ма обект на неговите желани€, следващата седмица н€ма, но ето че само след два-три месеца, той се по€в€ва. “ой е тук. „аканата пром€на и връщането към изгубеното е вече реалност. Ќие може да го уловим стига да посегнем да го вземем. ƒа протегнем ли ръка? јко го направим ще нараним нашите най-близки хора, ако не го направим ще нараним собствената си душа. ћежду другото т€ вече е наранена.


≈то го -† той е весел, забавен, интелигентен, страстен, при€тно изглеждащ. — кого освен с него може да възродим и изпитаме отново онези позабравени вече с годините усещани€?! ƒа, аз живе€ само един живот и имам право да взема от него всичко.
У«нам, че действи€та ми не са справедливи спр€мо мо€та половинка, на€сно съм, че когато т€ научи ще се почувства унизена и предадена, осъзнавам, че ще й причин€ болка, но аз имам право да изживе€ положителни емоции отновоФ - това веро€тно се върти в главата на достатъчно отговорните, но не достатъчно щастливи от съвместни€ си живот хора.


јз месеци наред л€гам и се събуждам до него, но го чувствам толкова чужд и далечен. ѕри положение, че той не се старае вече за мен дали пък не го прави за н€кой друг? Ќе знам и не ме интересува. јз имам шанс, от който тр€бва да се възползвам. Ќима аз тр€бва да давам толкова много от себе си, а да не получавам това от което реално се нужда€? Ќе, не съм съгласен.
јз ще взема от тази нова връзка това, което ми липсва. јко партньорът ми не разбере, ще си караме така с месеци (с години е малко веро€тно), в случай пък, че разбере ще има т€гостни моменти, но ще го преживее.
» така едини€т от двамата (защото е малко веро€тно и двамата да пристъп€т към изнев€ра в един и същи момент) вече е направил първата крачка към изнев€рата.


ѕризнавам, че не съм изневер€вала. ƒоколкото ми е известно, на мен не са ми изневер€вали. ћакар и да не съм преминала лично през това прежив€ване имам сво€ верси€ какво € провокира Ц отсъствие и съпричастност към проблемите на партньора, постав€не винаги и изц€ло на първо м€сто на собствените нужди и желани€, незачитане на интересите на други€, обиди и унижени€, липсата на продължително и качествено общуване, желание да докажем на себе си преди всичко, че все още сме достатъчно атрактивни.


ћоже би тук е м€стото да спомена, че изнев€рата би могла да бъде отговор на прекалена ревност от страна на половинката, както и ответна реакци€, произтичаща от предишна изнев€ра на партньора. ћисл€, че не са малко именно тези случаи.
¬еро€тно през всичките тези години, откакто сме във връзка с партньора си сме искали да в€рваме, че се борим за една и съща цел, с едни и същи средства и сме в€рвали, че други€т винаги ще бъде до нас и то все така люб€щ.  огато погледнем реалността, стигаме до извода, че с годините се е получило обратното Ц престанали сме да се борим за общото ни бъдеще и сме решили да действаме по начин, който ще удовлетвори само и единствено нашите нужди, стремежи и цели. Ќие вече не сме едно ц€ло, ние не сме две половинки, изграждащи един съюз. ¬реме е да помислим за себе си, защото отдавна сме осъзнали, че този човек с който сме решили да изживеем живота си, не е този, който ни е необходим, за да се чувстваме щастливи и пълноценни личности.


ƒа, по-правилното решение е когато има проблем да излезем открито и да играем с открити карти, но малко хора имат смелостта да го направ€т. ¬еро€тно, защото см€тат, че ще им бъде по-лесно да живе€т двойнствен живот поне за известен период от време. »зневер€ващи€т не иска предварително да си създава дискомфорт, иска да избегне драматичните събити€ и да живее двойнствен живот, защото така може би е по-лесно.
» все пак нека не забрав€ме, че за да се стигне до изнев€ра тр€бва да има действи€ и събити€, който да са € провокирали.

»стината винаги има две страни и пон€кога каквото и да направим на други€ просто не му пука.

 ак да съберем парчетата от разбитата си душа след изнев€рата? “ова е тема на друга мо€ стати€Е

(јвтор: ≈лена “райкова)

 

–Ъ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є 

 
0 #4 Sani meri 2018-04-26 13:13
Zdraveite mogali da vi pomola da mi ogovorite.neznam kakvo da misli i kakvo da napravia.moia sapryk raboti v cyjbina na tri meseca se prebira v bg no pri sledvashto mu otivane razbiram ce izlaz i otishal v bar sas prostetytka no versiata na moi mil sapruk ce nee bil vlazal i ne mi izneveraval stoial otvanka i cakal kolegi.mola da mi kajete kak da postapia da povarvam li ili ne ce nemi iznevwril.namam dokazatelsva i tova me pobarkva no edno sam sigorna ce nama da prostia.mnogo sam obarkana.
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 
 
 
 
+4 #2 Valia 2013-08-29 12:14
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 
 
+2 #1 ѕламен »ванов 2011-10-02 14:52
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.