Home “ерапи€ ќще митове за изнев€рата
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В izneviara.com   

ќще митове за изнев€ратаћит 1: ’ората изневер€ват, защото са нещастни вкъщи.

јко сте жена, обикновено това е случа€т. ∆ени в дълги бракове, които имат странични връзки, имат ниска удовлетвореност от брака. ќт друга страна, за мъжете това не е непременно случа€т. ћного мъже, които обичат партньорката си и прав€т страхотен секс вкъщи, никога не отклон€ват възможност за нещо странично, ако мисл€т, че ще им се размине. ¬ едно проучване 56% от изневер€ващите мъже в проучването са за€вили, че браковете им са щастливи. —амо 34% от изневер€ващите жени са били на това мнение.

ћит 2: ћъжете изневер€ват много повече от жените

“ова н€кога е било в€рно, но сега везните на изнев€рата са в баланс. «ащо? ∆ените изневер€ват по същата причина като мъжете: това е нещо ново; нещо лошо (и затова е готино). Ќо има и други причини според жените: —траничната връзка беше награда за това, че б€х неоценена съпруга и майка или начин за приемане на партньор, който не е люб€щ, не изслушва или пренебрегва. Ѕеше за повдигане на егото. (ќтминали са дните, когато си купувахме червило или си правехме нова прическа за повдигане на духа.) ¬се още не сме толкова обръгнали към изневерите като мъжете Ц жените по-често се чувстват виновни, но тъй като проучвани€та показват, че сме много по-добри в лъжите, то е и по-веро€тно ни се размине без да се разбере.

—ъщо е мит, че мъжете са тези, които се опитват да превърнат при€телствата във връзки. ѕовечето изневер€ващи мъже гледат на изнев€рата като на гол€ма възможност и малка ангажираност. ѕротивно, тенденци€та е жените да са тези, които бутат платоничните връзки от при€телство към любов и от фантази€ към реалност според психолозите. ∆ените се ангажират повече емоционално и обичат да тестват при€телствата си, за да определ€т дали ще станат по-добри връзки от сегашната им ситуаци€. “ака че, често “я търси потенциална сродна душа; “ќ… просто се забавл€ва.

ћит 3: —траничните връзки са най-често за секс.

Ќ€кои странични връзки са за секс и повечето определено включват секс, защото сексът с н€кой друг е забранен, което го прави много привлекателен. Ќо не сексът винаги е причината, заради ко€то хората изневер€ват. »зневерите са начин, по който хората получават нещо, което не получават във връзката, в ко€то са. ѕросто е. “ова, което не е толкова просто, е определ€нето на това, кое липсва. ¬същност, често изневер€ващи€т партньор не е на€сно с това. Ќ€кои хора търс€т нещо, което са загубили като деца, други компенсират загубената младост. Ќ€кои хора изневер€ват на ДперфектниФ партньори, защото им идва в повече т€хната перфектност. Ќе винаги е заради секс.

ћит 4: јко ти изневер€ва, значи не те обича.

ћоже и да го чувствате по този начин, но не е задължително това да е случа€т. ќбаче, това определено означава, че не те уважава достатъчно, за да уважи уговорката, ко€то сте поели един към друг и че има различна ценностна система от тво€та. Ќqкои хора са способни да раздел€т секса от любовта и да сп€т физически с н€кой друг не се отраз€ва на любовта му към тебе. ќбобщено мъжете клон€т към странични връзки, основани на секс, не на емоции или любов. Ќо, решението, което тр€бва да вземете, е дали неговата дефиници€ на любовта е достатъчна за вас.

ћит 5: —екс с бивше гадже не е изнев€ра, защото така или иначе си го правил преди.

—ексът с бивше гадже е сексуалното подхлъзване, за което хората най-често очакват да им се размине. ”сещането не е като при изнев€ра Ц не е като да си с н€кой нов, който може да очаква сексът да се превърне във връзка, нали? √решка. “ъжно, но точно заради това сексът с бивш може да има трагично последици. ћоже и да се чукате заради старите времена, но бившето гадже може да го прави от отча€н опит да съживи връзката. “ака че ще ви се наложи да € прекратите (отново) и да об€сните на сегашни€ си партньор защо изведнъж получавате мейли или позвън€вани€ от него след всичкото това време. ¬еро€тността да ви спипат е по-гол€ма, отколкото ако правехте секс с непознат, защото непознати€ не би имал нуждата да напише дълъг, обвинителен мейл при прекрат€ването.

ћит 6: ћожеш да предпазиш връзката си от изнев€ра.

ћожете да намалите шансовете за изнев€ра във връзката си, но никога н€ма гаранции.  акво да правим? »зберете правилни€ партньор. »збирането на правилни€т човек е по-важно от това, да ги правите щастливи след като сте се обвързали, защото неща като морал, ценностни системи и семейна истори€ са с много по-силно вли€ние върху това дали н€кой ще изневер€ва (или не).

ћит 7: јко той е изневер€вал в миналото, веро€тно ще изневери и на тебе.

“ова е почти в€рно. јко е изневер€вал на почти всички, с които е бил Ц и нищо не се е случило, което да го накара да преосмисли държането си Ц почти сигурно е, че ще направи същото и с теб.

ћит 8: ¬инаги тр€бва да си признаваш, ако си изневерил.

јко изнев€рата е известна или силно подозирана, по-добре си кажете. »мате повече шансове да спазите връзката си след доброволно признание, отколкото след нежелано разкриване. Ќо ако е малко веро€тно да ви разкри€т, има съществени причини да си държите устата затворена. Ќапример н€кои терапевти ще ви посъветват да не казвате, ако партньорът ви не е емоционално най-силни€т човек. Ќовините за странична връзка н€ма да са му от помощ по стръмни€ и неравен път на висока самооценка. ѕризнанието ще изтрие вс€ко доверие, което те са насъбрали и може да минат години преди доверието да се възстанови (ако това изобщо е възможно). ¬место това разберете защо първоначално сте се впуснали в страничната връзка.  акво получавате от не€, което не получавате в другата връзка? ¬ъзможно ли е да създадете това с човека, с който вече сте обвързани?

Ќай-лошата причина да си признаете за изнев€ра, е да се почувствате по-добре. ¬€рно, ще смъкне вината от раменете ви. Ќо ще хвърли ц€ла грамада от болка върху партньора ви. ¬ие направихте грешката, вие се оправ€йте с последстви€та.

ћит 9: »знев€рата не се брои, ако никой не разбере за не€.

»ма ли значение изнев€рата, ако н€ма никакъв шанс н€кога да ви разкри€т, никога н€ма да видите отново други€ човек, правили сте безопасен секс, не е означавало нищо и на никого не сте казали? »зц€ло зависи от вашата индивидуалност. јко наистина не виждате нищо лошо в това, което сте направили, значи н€ма значение. »ма само един проблем с тази теори€: твърде малко хора наистина в€рват, че н€ма нищо нередно в изнев€рата. ƒори нечестните хора са на€сно, че прав€т нещо лошо и точно тук теори€та се разплита и усещането за партньора ви се промен€. 1:0 за вас, защото ви се размина за нещо. “ова го кара да изглежда или наивен или прекалено доверчив, или раним и безнадеждно безпомощен. ƒобрите връзки се град€т на взаимно възхищение и уважение, не на съжаление на ¬аши€ партньор или като тайно мислите, че е невежа.

ћит 10: јко не е намесен секс, значи не е изнев€ра.

≈моционалната изнев€ра Ц дълбоки, страстни връзки между хора, които често дори не осъзнават, че са минали границата на платоничното при€телство към романтичната любов са най-големите заплахи за един брак. ѕовече от 80% от изневер€ващите имат връзка с н€кой, с когото са започнали като Дсамо при€телиФ, много често това е колега. ¬същност едно проучване показва, че 50% от изневер€ващите жени и 62% изневер€ващите мъже са се забърквали с н€кой от работата. »нтензивна, но невидима, еротична, но неконсумирана, емоционалната изнев€ра е опасна, пристрастима и твърде лесна да се размине. јко често се преструвате, че сте сам, когато не сте; ако изпращате тайни текстове и мейли; ако сподел€те интимни подробности от живота си с хора, които харесвате и лъжете партньора си за това, че не се срещате с т€х, вие сте емоционален прелюбодеец.

ћит 11: ƒа си фантазираш за н€кого означава, че почти си изневерил

ƒокато много секс-терапевти всъщност ще окуражат двойките в дълги връзки да фантазират за други хора, за да се справ€т с изкушението, като логиката е Ц н€ма проблем да изневер€ваш е главата си, само не в леглото си Ц други см€тат, че това е рисковано. “е твърд€т, че изневерите започват в главата и фантазирани€т секс може да те накара да търсиш истинското дори повече. ÷€лата иде€ на фантазиите в крайна сметка е да доведе до брил€нтно перфектен секс. ƒокато живата изнев€ра е доста не толкова вълнуваща и далече от перфектната, силните образи могат да увеличат желанието да кривнете.

ћит 12: »зневерите могат да спас€т една връзка.

“ова е мит, прослав€н от изневер€ващите като оправдание за това, което са направили. » е грешен. ћожете ли да си представите една двойка н€кога да каже: Д≈й, тази изнев€ра беше най-хубавото нещо, което ни се е случвало.Ф Ќе можете. »зневерите включват нарушаване на обет, редовни лъжи и предаване на доверие. ƒори тези, които оцел€ват, се оказват във връзка, оцветена с възмущение, тъга и вина.
 ато казахме това, гледайки причините защо човек изневер€ва, може да помогне да се съберат парчетата от това, което сте били преди. ’ората често изневер€ват, за да се пресътвор€т или по-точно, да станат човека, който искат да станат. »знев€рата ти дава шанс да започнеш наново. ≈то защо след изнев€ра е важно да попиташ: Д акъв беше ти с този човек?  ак можеш да бъдеш такъв човек с мене?Ф

(автор “рейси  окс)

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.