Home “ерапи€ „етирите потребности на ваши€ партньор
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В izneviara.com   

„етирите потребности на ваши€ партньорѕрофесорът по психологи€ ≈. ”ортингтън см€та, че партньорите в двойките имат четири основни потребности Ц от посвещение, от интимност, от значимост и от прощаване. ¬с€ка потребност е фактор, връху който се гради взаимното щастие на двойката. ѕартньорите тр€бва да посрещат своите потребности от интимност и от значимост, за да бъдат удовлетворени. “е тр€бва също така да поддържат своето взаимно посвещение и взаимно да си прощават за получените наран€вани€.  огато партньорите посрещат своите потребности, резултатът е стабилна и щастлива двойка. ѕроблемните двойки имат трудности в посрещането на една или повече от четирите потребности.„етирите потребности на партньора:

ѕосвещението включва поддържането на споделен дух, да мислим за самите себе си като посто€нно свързани с партньора. ѕосвещението се израз€ва в поведението на всеки един от партньорите Ц начина, по който говорим с т€х, и нещата, които правим за т€х. ћожем да изграждаме посвещение, като непрекъснато говорим на нашите партньори за сво€та любов, можем да покажем, че сме посветени, като никога не флиртуваме с друг човек, като прекарваме време с партньора си и като оставаме верни на връзката във всичките си действи€.

»нтимността е основата, на ко€то стъпва вс€ка двойка. “€ е изграждащи€т блок за взаимоотношени€та в двойката. »ндивидуалните предпочитани€ за силата и вида на интимността са различни. Ќ€кои предпочитат повече интимност, други повече дистанцираност и по-малко интимност. —илата на интимността и дистанцираността, от ко€то се нуждае всеки от членовете на двойката, е жизненоважна за функционирането й. ’ората регулират сво€та интимност чрез действи€та си. ѕоведението може да не окаже въздействие върху интимността, може да увеличи интимността, може да засили дистанцираността или да балансира интимността и дистанцираността. ƒвойките могат активно да промен€т сво€та интимност, като промен€т начините, по които разпредел€т и планират своето време. ƒвойките посрещат нуждата от интимност чрез структуриране на времето си, за да осигур€т баланс на интимни, съвместни и дистанциращи занимани€. ’ората имат нужда от интимност, съвместни дейности и усамот€ване.

«начимостта е признаване стойността на други€ като личност. ’ората задовол€ват сво€та нужда от значимост, като демонстрират, че могат да вли€€т на света, обикновено посредством работата. Ќеизбежно хората търс€т доказателство, че могат да вли€€т върху своите партньори. ¬ идеални€ случай всеки човек иска негови€т партньор да го обича и да се съглас€ва с него или с не€. јко човек е възпреп€тстван да постигне тази значимост вътре в двойката, той може да пренасочи усилието си н€къде другаде или да увеличи усили€та си.  онфликтите в двойките често отраз€ват това усилие да се задоволи нуждата от значимост.

ѕрощаването действа срещу силата на разделението и запазва взаимоотношени€та на двойката здрави и сигурни.  огато егоцентризмът отслабва посвещението, прощаването го съгражда наново. ѕрощаването ни призовава отново да се върнем към още по-интимно взаимодействие.

“ези потребности тр€бва да бъдат посрещани, за да процъфт€ват взаимоотношени€та и всеки един от партньорите да се чувства удовлетворен и щастлив.

 акво се случва, ако не удовлетвор€ваме четирите основни потребности?

1.  огато посвещението е изкривено, двойката се характеризира с недоверие и чувство за предателство и несправедливост.

2.  огато интимността не е задоволена, двойката се характеризира с отчужденост, липса на интерес и студенина или хладност на партньорите един към друг.

3. ѕроблемите в значимостта вод€т до свръхзагриженост за власт, за това, кой е прав и кой към кого е съгрешил. —поровете са многобройни и често са разпалвани от незначителни инциденти.  онфликтите имат склонност да се засилват с времето и може да настъпи разпадане на взаимоотношението, ако двойката не успее да разреши своите различи€ относно властта и правилата в двойката.

4. ѕроблемите с прощаването са резултат от наран€ване и егоцентризъм от страната, ко€то е била наранена. ¬заимоотношение, характеризиращо се с липса на прошка, е изградено върху недоверие спр€мо партньора и или с изражение на мъченическо страдание, или с желание да се нарани други€т човек в отговор. — течение на времето липсата на простителност може да доведе до отчуждение, огорчение и разпад на двойката.

(източник: shtastieto.com)

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.