Home “ерапи€  ажи "сбогом" на изнев€рата

 ажи

автор: —то€н √еоргиев

“ой ме увер€ва, че н€ма друга жена, но аз открих в телефона му, че си размен€т любовни SMS-и". ќчите на жената се напълниха със сълзи. ѕочувствах се безпомощен. ¬ъпреки гол€мото ми желание да помогна, разбирах, че за да се преодолее една изнев€ра, е необходимо целенасоченото съдействие и на двете страни. ¬ този случай, съпругът отказваше да съдейства и да се изправи лице в лице с фактите, че беше престъпил обещани€та си към тази жена. «а съжаление, в практиката си често се сблъсквам с подобни случаи..

ѕреодол€ването на изнев€рата в брака не е лесно, а често и силно болезнено. ¬еднъж по€вили се, пробойните в доверието могат да причин€т изкривено възпри€тие на реалността у потърпевши€ съпруг или съпруга. ¬ н€кои ситуации е възможно едини€т или и двамата партньори да откажат да преминат през този процес. » двамата изпитват силни негативни емоции, но възстанов€ването на връзката помежду им е напълно възможно.

ѕри всички случаи двамата тр€бва да проведат сериозни разговори, постав€йки €сното условие, че изнев€рата не може да продължи.  омуникаци€та между т€х тр€бва да е €сна, без излишен драматизъм и обвинени€. ќт желанието на злоупотребили€ партньор да приеме тези граници или да ги отхвърли, както и от способността на потърпевши€ да общува, до гол€ма степен зависи бъдещото развитие на връзката.

»ма н€колко стъпки, които могат да помогнат на партньорите да продължат напред, въпреки случилото се.
”становете защо се е стигнало до изнев€ра.  ое е подтикнало партньора да скочи в леглото с друга? Ћипсата на внимание? Ќедостатъчно романтика? ∆елание за б€гство? –азочарование? ∆елание за отмъщение? ќгорчение? Ќаран€ване или безчувственост? —ексуално пристраст€ване?

Ќ€кои хора силно подцен€ват потенциални€ разрушителен зар€д на флиртовете. ƒруги живе€т с представата, че това никога н€ма да им се случиФ. “рети пък са прекалено обсебени от партньора и не му позвол€ват Дда дишаФ свободно, което го подтиква към желание за емоционално или сексуално б€гство. јнализирайте дълбочината на изнев€рата Ц дали е било приключение за една нощ, за месец, или по-дългосрочно взаимоотношение?

–азбира се, брачната терапи€ може да се окаже много ефективна за изхода от ситуаци€та:

”становете фазата на емоционална реакци€ след действието. ќбикновено потърпевши€т партньор преминава през четири фази, след като е научил за изнев€рата Ц осъзнаване, гн€в, мъка и желание за възстанов€ване. Ќа този етап намесата на опитен брачен терапевт също би била от полза. √невът към изневерили€ партньор е почти неизбежна реакци€, последвана от период на мъка и дори депреси€. ¬ практиката си имах случай с мъж, който не беше €л ц€ла седмица, след като научил, че съпругата му изневер€ва.  огато този период премине, много често потърпевши€т желае връзката да се възстанови. ќбикновено, колкото време е траела аферата, толкова е нужно и за възстанов€ване на потърпевши€.

ѕоемане на отговорност за действи€та. Ќа този етап много мъже или жени прав€т грешката да се вкопчат в изневерили€ и да насто€ват той да се върне. “ова може да породи обратни€ ефект, тъй като обвин€еми€т† започва да усеща, че се намира в капан и още повече желае да се отскубне.  акво става, ако жената реши да се бори за изневерили€ си партньор докрай и на вс€ка цена? ќще по-дълбока криза в общуването. Ѕез поемане на отговорност за действи€та възстанов€ването на отношени€та би било почти невъзможно. ≈то защо, и двете страни тр€бва да са на€сно, че ако подобно нещо се повтори, връзката ще се разруши напълно. Ќезависимо от извинени€та, които изневерили€т има, той тр€бва да поеме отговорност за т€х. ћолбата за прошка е задължителна, както и незабавното прекрат€ване на изнев€рата.

—подел€не и израз€ване на чувствата. ƒвойката трудно може да продължи напред заедно след изнев€рата, ако не отдели време за честно анализиране на чувствата. Ќеобходимо е двете страни да сподел€т и израз€т болката, ко€то е била причинена, разочарованието и наран€ването от страна на потърпевши€. »зневерили€т партньор тр€бва да об€сни мотивите си, които са го подтикнали към това действие, тъй като те са пр€ко свързани с негови€ емоционален живот.

—пасение чрез прошка. ѕрошката е силно оръжие, което може реално да възстанови връзката. “€ помага на двойката да излезе Дна чистоФ и да продължи напред. „есто по време на семейна консултаци€ съветвам двамата партньори да попълн€т Ддоговор на пром€натаФ, в който да впишат взаимните задължени€. »зневерили€т партньор да се откаже от повторно приключение, а потърпевши€т Ц да не обвин€ва излишно изневерили€.

¬ръзката може да се спаси, но тр€бват желание и усили€ и от двете страни.

(ѕравата са на www.semeistvo.bg. ѕубликувана с разрешение.)

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.