Home ўастието е в теб –азговори с Ѕога 1
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В izneviara.com   

–азговори с Ѕогаќбичта е магнит

» така, родители, съпруги и близки би тр€бвало да се стрем€т да превърнат обичта ти не в лепило, което слепва, а по-скоро в магнит, който най-напред привлича и след това се обръща и изтласква, за да не могат онези, които са привлечени, да започнат да в€рват, че е необходимо да са залепени за теб, за да оцеле€т. Ќищо не може да бъде по-далеч от истината. Ќищо не може да бъде по-вредно за други€.

ќстави обичта си да изтласка обичаните от теб към света и към пълното изжив€ване на това кои са те. “ака ще си обичал истински.


√ол€мо предизвикателство е пътеката на семейни€ човек. ќсе€на е с много отклонени€ и много светски грижи. Ќико€ от т€х не безпокои аскета. ƒонесли са му хл€бът и водата, дали са му скромни€т одър, на който да почине, и така той може да посвети всичките си часове на молитва, медитаци€ и размисъл за божественото.  олко лесно е да видиш божественото при такива обсто€телства!  аква проста задача! Ќо дай на н€кого съпруга и деца! ¬иж божественото в бебето, което има нужда от преповиване в « часа сутринта. ¬иж божественото в сметката, ко€то тр€бва да бъде платена на вс€ко първо число от месеца. –азпознай ръката на Ѕога в болестта, ко€то отнема съпругата ти, в работата, ко€то си загубил, в треската на детето си, в болката на родител. —ега вече говорим за св€тост.

¬ъпросът ти се отнас€ше до личните човешки взаимоотношени€ от романтичен характер и јз го разбирам. “ака че нека да обърна особено и подробно внимание на човешките любовни отношени€, които все още са такъв проблем за теб!

 огато човешките любовни отношени€ се провал€т (отношени€та никога не се провал€т истински, освен от строго човешка гледна точка, когато не са довели до това, което си искал), те се провал€т, защото си се въвл€къл в т€х по неправилна причина.

("Ќеправилно" разбира се е относително пон€тие, значещо нещо, сравнено с това, което е Дправилно" - каквото и да би било това. Ѕи било по-точно да се каже на твой език: Дотношени€та се провал€т/промен€т най-често, когато си влизал в т€х по причини, които не са изц€ло благопри€тни и не спомагат за т€хното оцел€ване.")
ѕовечето хора влизат в любовни отношени€, гледайки какво могат да получат от т€х, вместо какво могат да допринесат в т€х.

ѕредназначението на взаимоотношени€та е да решиш ко€ част от себе си би искал да видиш на€ве, а не ко€ част от други€ можеш да заловиш и да задържиш.

ћоже да съществува само една цел във взаимоотношени€та (и в цели€ живот): да бъдеш и да решиш  ой —и Ќаистина.
ћного е романтично да кажеш, че си бил Дедно нищо" до момента, в който се е по€вил изключителни€т партньор, но това не е истина. ƒаже по-лошо - то упражн€ва неверо€тен натиск върху други€ да бъде едно или друго нещо, което не е.

¬ желанието си да не те разочарова, т€ (той) се опитва с всички сили да бъде и да прави това, което искаш, до предела на своите възможности. ќттам нататък т€ (той) вече не може да изпълни представата ти за не€ (него). Ќе може повече да изпълн€ва рол€та, ко€то й (му) е назначена. Ќатрупва се негодувание. —ледва €д.
Ќай-накра€, за да се спаси (и за да спаси връзката), изключителни€т партньор започва да изисква отново своето истинско јз, държейки се в съответствие с това  о€ ≈ “€ Ќаистина (или  ой ≈ “ой Ќаистина). √оре-долу по това време ти казваш, че Дт€ наистина се е променила" (или Дтой наистина се е променил").


ћного е романтично да кажеш, че сега, когато изключителната особа е вл€зла в живота ти, се чувстваш допълнен. Ќо предназначението на взаимоотношени€та е не да имаш н€кой, който може да те допълни, а да имаш н€кой, с който да можеш да споделиш пълнотата си.

≈то го парадоксът на човешките взаимоотношени€: н€маш нужда от н€кой друг, за да изпиташ напълно  ой —и и ... без н€кой друг си едно нищо.
“ова е мистери€та и чудото, разочарованието и радостта на човешкото изжив€ване. »зисква се дълбоко разбиране и пълна готовност да живееш в този парадокс по начин, в който да има смисъл. Ќаблюдението ми е, че много малко хора го прав€т.

(автор: Ќийл ƒоналд ”олш - "–азговори с Ѕога")

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.