Home ўастието е в теб «абравете завинаги всички мисли за страх и ненавист!
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В izneviara.com   

«абравете завинаги всички мисли за страх и ненавист!¬с€ка възникваща у нас мисъл, независимо дали е силна или слаба, добра или лоша, здрава или болна, изпраща вълни, които се колеба€т и в по-гол€ма или в по-малка степен вли€€т на всички, с които сме в съприкосновение или които се намират в кръга на въздействието ни. ћисловните вълни приличат много на кръговете по повърхността на водата, предизвикани от хвърлени€ в не€ камък.  ръговете се движат във все по-широки и по-широки окръжности, започващи от сами€ център. —ъответно ако нашите мисли изпращат силни вълни към определен предмет, той би почувствал най-силно т€хното въздействие.

—ъщевременно нашите мисли, оказващи въздействие върху другите, вли€€т и върху нас самите. ¬ присъщите за човека мисли се про€в€ва неговото Дјз", ѕоради това следва да приемем буквално известната библейска мъдрост: Д¬ действителност човек е това, което мисли със сърцето си". Ќие всички сме продукт на своето духовно творчество. »звестно е, че е най-лесно да представим себе си в н€каква светлина, но едва ли допускате, че целенасочената мисъл проличава не само в характера (което естествено е неоспоримо), но и във външността на човека.

“ова е доказан факт и следва само да се огледате около себе си, за да го констатирате. Ќав€рно вече сте забел€зали, че професи€та на човека се отраз€ва в неговата външност и върху характера му. Ќа какво се дължи по ваше мнение това €вление? Ќа нищо друго, освен на определен начин на мислене. јко н€кога сте промен€ли работата си, нав€рно сте забел€зали, че както характерът, така и външността ви са се промен€ли в съответствие с не€. ¬с€ко ново ваше зан€тие означава нов начин на мислене, който се реализира в съответни действи€. ¬ъзможно е досега да не сте обръщали внимание на този факт, но той е безусловна истина, потвърждение на ко€то ще намерите веднага щом се огледате около себе си.


„овек, който мисли енергично, е енергичен и в действи€та си. ћъжествените по дух са мъжествени и във всекидневието си. “ози, който мисли: Дјз мога и искам", ще въплъти тази мисъл и на практика, докато този, който мисли: Дјз не мога", никога нищо н€ма да предприеме. “ова, разбира се, е известно на всички. Ќо от какво произтича тази разлика между хората? —амо от мислите им, от всекидневни€ им начин на мислене? –азбира се, след вс€ка мисъл следва и действие. «ащо? «ащото действието се €в€ва естествен резултат на устойчивото мислене. јко мислите за нещо посто€нно, ще последва и съответно действие. ћисленето е най-великото €вление в света. јко все още не сте осъзнали това, ще го осъзнаете.

¬ашата мисъл привлича към себе си съответните мисли на другите и по този начин те се наслагват върху не€. –азбирате ли до какво води това? јко у вас се по€ви н€ко€ бо€злива мисъл, вие привличате към себе си всички страхливи мисли от обкръжаващата ви среда.  олкото по-настойчиво мислите за това, толкова повече ще се увеличава и притокът на такива мисли към вас. Ќо ако мислено си кажете: Дјз не се бо€", вс€ка смела мисъл от обкръжаващи€ ви св€т ще се устреми към вас и ще ви помогне. ќпитайте се да го направите, отстранете страхливите си помисли. Ќима не знаете, че страхът заедно с по-гол€мото си дете - тъгата - е причинила повече бедност, нещасти€ и неуспехи, отколкото всичко друго на този св€т. —трахът и ненавистта са родители на всички лоши мисли у хората.

јко б€хте мой най-близък при€тел и това б€ха последните ми думи на този св€т, бих извикал колкото сили имам: Д«абравете завинаги всички мисли за страх и ненавист!"

јко ваши€т ум е зает посто€нно с определени мисли, те привличат подобни мисли и убеждени€ от обкръжаващата ви среда. “ова свойство е едно от най-великите в природата, което приложено по определен начин, може да привлече съдействие и помощ от съвършено неочаквани източници. ћислите са веществени реалности, които обладават свойството да привличат други мисловни вълни със същите колебани€ и качества.

(”ил€м јткинсън, 1906 година)

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.