Home ўастието е в теб ‘илософи€ на ежедневието - семейни отношени€
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В izneviara.com   

‘илософи€ на ежедневието - семейни отношен舓ази стати€ Ќ≈ е за хора, които в€рват, че живеем†един път. Ќай-добре е те да € пропуснат...

Ѕлагодар€ на yosif.net за не€ и за други, които ме изправиха на крака в тежък момент!

—емейството е един от основните плацдарми където се осъществ€ва човешката еволюци€. ќсновна цел на еволюци€та е да направи индивидите хармонични и уравновесени. √лавни€т инструмент за постигането на тази цел е принципът на причината и следствието или кармични€т закон.  азано с по-прости думи, събират се хора с остри ръбове и влизат в конфликти до тогава, докато острите ръбове се заглад€т и хората престанат да си причин€ват рани. “ози процес продължава много животи и единствени€ начин да го съкратим е да започнем съзнателно да се промен€ме. √ол€мото преп€тствие в този процес е принципа "или-или" (например: или аз, или той (т€) и той тр€бва да бъде заменен с принципа: "и вълка сит и агнето ц€ло".

“ова става като обуздаваме гордостта си и винаги търсим компромисно решение. “очно процесa на търсене на средната точка (златни€ път) изгражда в нас уравновесеност и ускор€ва еволюци€та ни - ако н€ма търсене еволюци€та се забав€ много, защото се носим по течението без цел и посока.  акто съм споменавал многократно, насоченото внимание, осъзнаването, насочва енерги€, чийто допълнителен импулс ускор€ва процесите и е важно това да е посто€нно, а не епизодично събитие. –азбира се, много е лесно да вдигнете рамене и да се примирите със закона на кармата, но не забрав€йте, че съществува и принципа на свободни€ избор и той не влиза в конфликт и противоречие с кармата - и двата принципа действат паралелно, точно както би тр€бвало да е в хармоничното семейство - в посто€нен разумен компромис. Ќасочвам вниманието основно към семейството, доколкото основната тема на тази глава е отношението между мъжа и жената, но това касае всички човешки отношени€.

¬сички хора си мечта€т да намер€т сво€та идеална половинка, но още при първите конфликти бързат да си направ€т извода, че отново са се заблудили. » така от цв€т на цв€т. Ќо да припомн€, всички по произход сме брат€ и сестри, следователно в произхода ни е заложено да имаме хармонични отношени€ с всеки един. —ледователно, след като има привличане и желание от двете страни, винаги могат да се постигнат хармонични отношени€. »деалната половинка съществува, но не винаги е най-важни€ за нас човек - често ни подкреп€ без да отдаваме гол€мо значение на това, но и често отработва кармични задължени€ далеч от нас. “ака че никога не забрав€йте, че не идваме в материални€ св€т на почивка и за живот в удоволстви€, а идваме в страдани€ да премахваме свои недостатъци. јко забрав€ме това страдани€та са огромни, защото ни се струва, че не заслужаваме всичко, което се случва с нас. Ќо ако приемаме проблемите си като нормални и се стремим да ги преодол€ваме, то те винаги ни се струват незначителни.


ѕрез хил€долети€та са се оформили определени стереотипи на поведение (възгледи, шаблонни представи, какво представл€ва мъжът или жената), които определ€т човешките взаимоотношени€. ¬еро€тно тези стереотипи в бъдеще ще се промен€т много, но засега са водещи в човешките взаимоотношени€.  олкото са хората, толкова са и различните варианти, но условно ще ги раздел€ на два типа: в представата на всички мъжът тр€бва да бъде силен, решителен, смел и т.н. ∆ената тр€бва да бъде слаба, нежна, кротка и т.н. Ќа всеки му се иска да отговар€ на тези стереотипи, но почти винаги открива, че вътрешните му дадености в н€кои отношени€ се разминават с желаното. “ова поражда гол€мо вътрешно противоречие и външни конфликти. »скам да подчерта€, че н€ма никакво значение дали тези стереотипи са правилни или неправилни, много по-важно е нашето отношение към т€х и какво вли€ние оказват на нашето поведение, определ€т собственото самоуважение и отношението ни към другите. Ќапример, ако един мъж не е уважаван като такъв, ако се подтиска и пренебрегва, той влиза в конфликт с представата си, какъв тр€бва да бъде. “ова води до комплекси, ниско самочувствие, депреси€, намал€ва сексуалното желание и много други такива. ќтначало започва да се чувства непри€тно в къщи, започва под различни предлози да си намира работа навън, ходи за риба или по кръчми с при€тели - и в крайна сметка се алкохолизира. ∆ената забел€звайки все по-честите му отсъстви€, започва да се страхува, че не е обичана, губи чувството си за сигурност и става още по-досадна. ќбратното, истори€та помни много случаи, когато мъже са ставали велики, основно благодарение подкрепата на жена си. «атова, жени, ако искате да имате добро семейство, не се поддавайте на честолюбието си да бъдете "по" и "най", а подкреп€йте стереотипа на мъжа да бъде мъж, дори и да сте недоволни от н€кои черти в характера му - не се опитвайте да го преправ€те според суетата си. —ъщо така много е важно да помните, че тези стереотипи действат в подсъзнанието и р€дко осъзнаваме т€хното истинско значение.

∆ени, вашата сила е във вашата слабост. Ќе се правете на мъжки момичета - така отблъсквате мъжете. ¬ъв всеки един мъж е заложен стереотипа да бъде защитник - дайте му възможност да се почувства такъв. ѕодчертавайте и подкреп€йте по вс€какъв начин мъжкото в него. Ќапример, избийте си от главата, че мъжът е длъжен да изпълн€ва н€какви задължени€. Ќикой не е длъжен нищо. Ќаучете се да го ћќЋ»“≈ за всичко, което искате да свърши или да ви помогне. “ака постигате едновременно две цели: подчертавате и издигате негови€ авторитет и същевременно ще получавате много по-гол€ма помощ, защото в мъжете има заложен принципа за ненамеса в работите на другите и те р€дко про€в€ват самоинициатива да помагат, особено ако жените про€в€ват недоволство и упрекват посто€нно - тогава това се приема като насилие и се прави с неудоволствие.  огато си поставите за цел, в ежедневието можете да намерите хил€ди начини да подкрепите мъжкото самочувствие. —ъщо така, интересувайте се от какво има нужда мъжът до вас - много често потребностите му се различават от това, което си мислите, че му е нужно. Ќе злоупотреб€вайте с използването на мъжа като кошче за душевни отпадъци. –едувайте го с при€телките си, те са по-подход€щи за целта. Ќе се подавайте на високомерието и суетата си да командвате мъжа - ако той е нерешителен, не е ли ваша вината за това?

»скам да кажа на жените, че те биха се чувствали много по-добре, много повече истински жени, до един истински мъж - мъж, който не е комплексиран, подтиснат и с чувството за малоценност. јко наистина искате това, преборете се със суетното желание, да докажете на себе си и на другите, че сте гол€мата работа, като се качите на главата на н€кого. ѕостигането на нещо чрез инат не е нещо положително, а само показва, че човека до вас ви обича повече отколкото вие него. ј това не е нещо, с което можете да се гордеете. Ќе наказвайте и не отмъщавайте - това са най-бързите начини да отвратите партньора си от себе си. ќт вас и от вашето желание зависи мъжът да бъде истински. јко наистина желаете това, винаги можете да отгледате дори и малкото зародишче в него, докато израсте и укрепне. —ъздайте мъжа на вашите мечти. » не си въобраз€вайте, че това не е ваша работа. ќпитайте и не се отказвайте при първите неуспехи.

ћъже, жените около вас се нужда€т страшно много от вашето добронамерено внимание - да го про€вите има хил€ди начини. “ърсете и експериментирайте. Ќе се ограничавайте само с н€колко жеста. Ќо не превръщайте жената в проститутка като й давате посто€нно пари и скъпи подаръци. ќсобено е важно да изслушвате жената - като изприказва това, което € подтиска, т€ се разтоварва от психологическото напрежение. јктивното внимание е в основата на семейни€ мир. ѕазете мъжкото си достойнство, научете се пон€кога да казвате "не" и давайте на жената необходимата й сигурност. “ова, за съжаление, е лесно като пожелание, но на практика се осъществ€ва трудно, защото в повечето случаи, липсва модел на подражание и всички ние допускаме същите грешки, каквито са допускали и нашите родители.


¬ началото, още в стади€ на запознанството, е важно да се преодолее стереотипа, че мъжът тр€бва да бъде активни€. јко искате да имате добра основа за хармонични отношени€ изб€гвайте ситуациите "един б€га, а друг го гони". “ърсете взаимното привличане. Ќе се връзвайте на нечи€ влюбеност, това може да гъделичка вашата суета, но много скоро ще ви стане досадно. ћного е по-важно да обичате, отколкото да ви обичат. «атова не допускайте несподелена любов, независимо от крайни€ резултат, споделете €, без да насилвате да ви отвърнат със същото. “ака благопри€тното развитие е много по-веро€тно, отколкото да таите всичко в себе си.


¬ човешките взаимоотношени€ често се получават доста противоречиви ситуации. ѕо принцип, не е желателно да се довер€вате сл€по на думите на партньора си, много е по-важно да съдите по делата. Ќо следете себе си, да не би да превърнете желаното във въображаема действителност. ќт друга страна, доверието е в основата на човешките взаимоотношени€. јко н€мате доверие на човека до вас, това не е трезва преценка, а самолюбие. «атова е по-добре да свикнете с мисълта, че могат да имат нечестни помисли (все пак ние сме несъвършени хора, а и не се знае, какви кармични задачи сте си избрали за решаване), отколкото да се пържите на посто€нното съмнение. ¬сичко зависи от конкретната ситуаци€. Ќо ако конфликтите и напрежението в отношени€та са много р€дко €вление, много по-малка е веро€тността да бъде излъгано вашето доверие. «атова посто€нно “Џ–—≈“≈ как да подобр€вате и хармонизирате отношени€та си. Ќе се остав€йте на течението на ежедневието.

(източник: yosif.net)

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.