Home ўастието е в теб  аквото човек знае, това вижда
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В izneviara.com   

 аквото човек знае, това виждаУ аквото човек знае, това вижда.Ф …ќ’јЌ ¬ќЋ‘√јЌ√ √№ќ“≈ (1749-1832)

ўе продължа още с ≈стер ’икс, заради оптимизма в думите:


"»скаме да знаеш, че винаги имаш пълната власт и контрол над собственото си прежив€ване. ≈динствената причина н€кога да изживееш нещо различно от това, което желаеш е, че насочваш основната част от вниманието си към нещо различно от това, което желаеш."

“ака е наистина. ѕосто€нно мислим за глупости. јз например от сутринта съм мислил повече за работата, ко€то не жела€ и какво в не€ ме дразни, вместо да мисл€ за работата, ко€то искам. ѕознайте какво ще получа в следствие на това:) ¬се пак се чувствам страшно ентусиазиран, защото поне «Ќјћ. ¬ече знам. ћожете с успех да прогнозирате какво би се случило, ако посто€нно мислите за връзките, които Ќ≈ »— ј“≈, нали?

"«аконът за привличането винаги носи есенци€та на равновесието на твоите мисли. Ќ€ма изключени€. ѕолучаваш това, за което мислиш, независимо дали го искаш или не. » след време, с практика, ще разбереш, че «аконът за привличането винаги действа. “ой никога не те подвежда. Ќикога не те заблуждава. Ќикога не те обърква, защото «аконът за привличането откликва точно на вибраци€та, ко€то излъчваш. Ќо за мнозина объркването идва от това, че излъчват вибрации, които не осъзнават, че излъчват. «на€т, че имат желание в дадена насока, зна€т също и че онова, което жела€т все още не е дошло при т€х, но това, което често не осъзнават е, че по-гол€мата част от мислите, които излъчват са в опозици€ със собственото им желание.

Ќие с готовност ти предлагаме нова перспектива, водени от едно единствено съображение: да можеш съзнателно да участваш в собственото си прекрасно разшир€ване. –азшир€ването ти е даденост; разшир€ването† на времево - пространствената ти реалност е даденост, разшир€ването на ¬селената също е даденост. ћного по-удовлетвор€ващо е съзнателно и целенасочено да участваш, в собственото си разшир€ване.

јко си способен да си представиш нещо или дори да си помислиш за него, то ¬селената разполага с всичко необходимо, за да ти го предостави, защото ¬селената прилича на добре заредена кухн€, в ко€то вс€ка съставка, ко€то можеш, да си представиш е на твое разположение. » във вс€ка частица на тази ¬селена едновременно и се съдържа, и отсъства всичко, което ти е необходимо. “ова виждане за изобилие и за отсъствието на изобилие е средата, в ко€то става възможно фокусирането. ј фокусирането активира «акона за привличането.

“воите собствени предпочитани€ и желани€ се раждат от разнообразието и контраста. ¬ момента, в който се ражда твоето предпочитание, то започва по «акона за привличането да притегл€ към себе си онова, което му съответства и по този начин предизвиква незабавно разширение.

Ќевъзможно е н€кой друг да получи облагите, които са били предназначени за теб, както и ти не можеш егоистично да заграбиш облаги, предвидени за н€кой друг. ¬сички желани€ получават отклик, всички молби се изпълн€ват и никой не бива оставен без отговор, необичан и незадоволен.  огато си изравнен с ≈нергийни€ си ѕоток, винаги си победител и не е необходимо н€кой друг да загуби, за да победиш ти. ¬инаги има достатъчно.

јко н€кой не получава онова, което е поискал, това не е заради н€какъв недостиг на ресурси; причината може да се крие единствено в това, че човекът, на когото принадлежи желанието, не е настроен към собствената си молба. Ќ€ма недостиг. Ќ€ма липса. Ќ€ма съревнование за ресурси. »ма само допускане или недопускане на онова, което искаш.

«аобиколен си от много вли€ни€ във физическата околна среда и много често околните мол€т или насто€ват да се държиш по различен начин, за да повли€еш положително на т€хното прежив€ване. «адръстен си от закони, правила и очаквани€, наложени от други и изглежда, че почти всички имат определено мнение за това как тр€бва да се държиш. Ќо не е възможно да останеш на верни€ път между това къде се намираш и къде искаш да бъдеш, ако използваш подобни външни вли€ни€, за да се насочваш.

„есто правиш различни неща в опит да угодиш на друг, само за да разбереш, че независимо колко се опитваш не можеш да се движиш в желаната посока и така не само че не удовлетвор€ваш други€, но не удовлетвор€ваш и себе си. » тъй като се луташ в толкова различни посоки, накра€ пътеката към м€стото, където искаш да бъдеш обикновено ти се губи."

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.