Home —емейство —илата на валидаци€та
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В   

—илата на валидаци€та≈дин от най-ключовите моменти за разрешаване на конфликтите във всеки брак се крие в умението на всеки от партньорите да валидира мнението и чувствата на други€.


—ъвременната онлайн-енциклопеди€ Wikipedia ни предлага един сравнително адекватен превод на думата "валидаци€":

"¬ психологи€та на човешкото общуване валидаци€та представл€ва комуникирането на респект към мнението на другите, което е чуто, зачетено и прието като факт, даже и слушател€т да не е съгласен с мнението на този, който говори. ћнени€та на другите се третират с искрено уважение като легитимно израз€ване на техните чувства без да се см€тат за прищ€вка."

ƒумата "валидаци€" се използва в психологи€та и е много свързана с чувствата и емоциите! ƒа валидираш по-точно означава "да приемеш чувствата на други€ като факт". јко например н€кой от партньорите се чувства самотен, би било неадекватно други€т да използва изрази от сорта на: "Ќе се чувствай по този начин".

Ќеобходимо е преди всичко той да приеме тези чувства за факт, като след това да се проведе честен разговор и да се открие причината, ко€то ги поражда. јко мъжът се чувства недостатъчно уважаван, жената не може просто да каже "јма аз те уважавам." - необходимо е чувствата на съпруга да бъдат приети като факт и валидирани, независимо от причината, ко€то ги поражда. ¬същност именно липсата на валидаци€ е най-честата причина за разминаване в общуването, ко€то може да разруши и най-добрите семейства.

Ќека се опитам да пресъздам една въображаема ситуаци€ с измислени герои. Ќапример »ван се прибира редовно вкъщи, но като вс€ка жена,  ат€ има нужда от нещо повече от физическото му присъствие - т€ очаква 100 процента внимание! ¬еро€тно »ван не осъзнава това и често стои пред компютъра, докато жена му се опитва да грабне вниманието му, за да му разкаже по какъв начин е минал трудни€ й ден. — времето у  ат€ се насъбира толкова много раздразнение, че с€да да говори за ситуаци€та, казвайки: "„увствам се пренебрегната, когато предпочиташ компютъра пред мен". »ван й казва с много любов "—къпа, всичко е наред, аз те обичам". –азбира се,  ат€ започва да се чувства безпомощна, губи доверието си и се отдръпва, ставайки все по-неприветлива. »ван не може да разбере причината за поведението на  ат€ и един й казва: "“олкова мрачна си станала". — времето и двамата се отчуждават и започват да живе€т като съквартиранти.
“ова е една типична ситуаци€, характерна за много семейства и е белег за липса на валидиране!  ак може да се коригира проблема и да се излезе от затворени€ кръг?

1. Ќеобходимо е вс€ка страна да развие умение за честно сподел€не на чувствата, например: "„увствам се......., когато правиш..............". ¬ажно - тонът, съдържанието и невербалните жестове не тр€бва да съдържат обвинение към личността на други€, а просто да се изрази чувството!

2. —лед като разбира за чувствата на партньора си втората страна тр€бва да ¬јЋ»ƒ»–ј “≈«» „”¬—“¬ј, като каже нещо от сорта на: "–азбирам. —игурен/на съм, че за теб е непри€тно и болезнено да се чувстваш по този начин. Ќека да поговорим повече за това". —ега из€сн€ва ли се ситуаци€та повече? јко информаци€та е нова за вас, препоръчвам ви следното:

- ѕланирайте време за среща само двамата извън жилището ви, за предпочитане на предразполагащо м€сто;
- ќтделете време просто да се забавл€вате;
- Ќапишете на един лист, как се чувствате в брака си без да уточн€вате какво според вас поражда тези чувства (например безпомощен, самотен, наранен, пренебрегнат и т.н.) Ќека списъкът да съдържа от три до пет чувства;
- –азменете листите и след като разберете как се чувства партньорът ви, напишете с какво см€тате, че сте допринесли за наличието на тези негативни чувства;
- ѕопитайте партньора си дали съвпадат предположени€та и какво още той би добавил;
- ¬нимание - не влизайте в спорове - просто поемете сво€та отговорност!!!;
- ¬земете листа с емоциите на други€, сложете го в портфейла си и го четете всеки ден, като се стараете да подобрите отношението си в описаните области.

Ќе забрав€йте - валидирането мнени€та и чувствата на партньора ви може да подобри значително състо€нието на общуването във ваши€ брак. јко това се случи, пишете ми!


(јвтор: —то€н √еоргиев. »зточник: www.semeistvo.bg. ѕубликувана с разрешение.)

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.