Home —емейство ќсновни убийци на брака
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В   

ќсновни убийци на бракаћалко са двойките, които имат сериозни съмнени€, че бракът им може да рухне, когато пристъпват към брачни€ олтар.  расотата на венчавката, брачните обещани€, захласнатите погледи на при€телите, ни карат да се усещаме сигурни и изпълнени с в€рата, че нещата ще се развиват добре от само себе си. »нтересно защо, но за почти вс€ка друга сфера от живота си ние сме на€сно, че са необходими усили€, време и финанси. ќсъзнаваме, че здравето ни изисква грижа, адекватно хранене и спорт. »нвестираме години от живота си в своето кариерно развитие.  огато стане въпрос за брака и децата ни обаче см€таме, че тези неща н€как си ни се удават естествено. –ано или късно вс€ка двойка стига до заключението, че бракът изисква грижа, време, откровени разговори и внимание. —амо любовта не е достатъчна, необходими са и умени€.

ѕредлагам на вниманието ви най-честите убийци на брака, като пълни€т списък с причините може да се окаже буквално безграничен. ѕреди всичко - дръжте мислите за развод надалеч и се обърнете към професионалист за помощ при необходимост:


- неадекватна комуникаци€
Ќеспособността на едини€ или и двамата партньори да общуват адекватно като израз€ват честно своите чувства по ненападателен начин. “ази неопитност е сред най-често срещаните причини за разпад в семейните взаимоотношени€.

- финанси
ќтделните бюджети в семейството, несъгласието за начина по който ще се изразходват средствата или теглене на кредит, свръх-задлъжн€ването, са все фактори, които съдействат за силно изостр€не на взаимоотношението. “ук се включват също така провала в кариерата или в бизнеса, респективно успеха в тази област! ≈дно от най-важните пера в бюджета ви би следвало да бъде времето за романтични срещи, почивки, гледачка за децата и т.н., за да можете да бъдете навън само вие двамата.

- свъхзаетост
ѕрекалената ангажираност с извънредна работа, проекти, разични инициативи, ангажименти, лични хобита и т.н., е болестта на днешни€ век. »зб€гвайте да правите прекалено много неща по едно и също време, като например да учите в ”ниверситет, да отглеждате малки деца, да стартирате бизнес и да работите дълги часове по едно и също време. Ќаучете се да приоритизирате и организирате ежедневието си по такъв начин, че да отдел€те достатъчно време за брака си.

- изнев€ра
¬ъпреки разпространените в€рвани€, че изнев€рата може да се преодолее лесно, фактите доказват точно обратното - изнев€рата донас€ опустошителни последстви€ за брака и изисква значително време и усили€ от страна на двойката, за да се възстанови доверието.

- липса на посвещение към брака, егоизъм
јко макар и едната страна в брака да е силно егоцентрична, това може да унищожи желанието у други€ партньор да дава. –азминаването в ценностната система и липсата на посвещение са често срещани убийци на взаимоотношени€.

- разминаване в приоритетите
јко мъжът например очаква, че основната рол€ на съпругата му е да се грижи за децата, а т€ има за цел да работи в гол€ма компани€, това създава предпоставки за натрупване на вътрешни неизразени наран€вани€ и потенциални конфликти.

- сексуални проблеми
Ћишаването на партньора от секс, липсата на регул€рно сексуално общуване, привързаността към порнографи€та за сметка на партньора (сексуална анорекси€), импотентността, са все фактори, съдействащи за криза в брака.

- липса на осигур€ване на лично пространство
јко едини€т или и двамата партньори са изключително обсебващи и налагащи своето мнение, това създава предпоставки за търсенето на алтернативи от другата страна.

Ќ€кои по-р€дко срещани причини за разд€лата могат да се окажат:
- различни форми на пристраст€вани€ (алкохол, наркотици, порнографи€, хазарт)
- разминаване в очаквани€та
- вмешателство от страна на роднини
- физическо и/или вербално насилие

 ак да се справим с мрачните сенки на преследващите брака ни убийци? Ќека ви насърча - това е възможно! ¬ажното е да вземем сериозно решение, че ще положим ”—»Ћ»я бракът ни да функционира както вс€ка останала сфера от наши€ живот.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.