Home —емейство ћитът за идеални€ партньор
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В izneviara.com   

ћитът за идеални€ партньор—поред психолозите търсенето на идеала нанас€ повече вреди, отколкото ползи. ѕсихолози стигнаха до същината на проблема как вечно продължаващото търсене на идеалната любов може да ви попречи да се наслаждавате на брака или на връзката, ко€то имате.
Ѕракът е мъртъв! —илната хватка на закона и предразсъдъците вече се разхлаби. ќсвободени сме от суровото задължение да запазим ужасни€ си брак в името на децата и за Упред хоратаФ. ѕроцентът на разводите остана на посто€нното ниво от близо 50% за последното десетилетие. Ћесни€т начин, по който влизаме във връзки и ги прекрат€ваме, често превръща брака в нещо като спорт.


Ќавремето бракът като институци€ беше ценен заради практичното разпределение на ролите: таткото, който изкарва прехраната и майката, ко€то се грижи за дома.


—ега обаче искаме всичко: партньор, който сподел€ нашите вкусове и статус, който ни приема заради това, което сме, който ни обича, заради всички онези причини, които ние см€таме, че си заслужават, който ни помага да станем личността, ко€то винаги сме искали да бъдем... »зб€гахме от твърдо установени€ социален ред, като вместо това приехме още по-обремен€ващ мандат: да намерим идеални€ партньор. » вс€ко нещо, което сметнем, че не достига на идеални€ образ, става причина да се питаме: У“ова ли е всичко, което може да се намери? ўастлив ли съм толкова, колкото тр€бва да бъда? ¬ъзможно ли е там н€къде да има н€кой по-добър за мен?Ф » често, отговар€йки УдаФ на последни€ въпрос, ставаме жертва на собствените си велики очаквани€.


“ози Ун€койФ, разбира се, е нашата Удуша-близнакФ, мъжът или жената, който ще ни отърве от нашите слабости, ще провокира из€вата на най-доброто у нас и ще ни оказва посто€нно онази помощ и респект, които са същността на съвременната връзка.
»стината е, че малко бракове или връзки посто€нно следват този идеал. –езултатът е един малък собствен ад, в който ние уж страшно държим на партньора си, но също така Ц тайничко - сме прекрачили с едини€ крак прага на вратата към сърцето си. ѕостъпвайки по този начин, ние подлагаме нашата връзка на непрекъсната ревизи€: Уƒали н€ма да съм по-щастлив, умен и по-добър човек с н€кой друг?Ф “ова е едно болезнено колебание, присъщо на модерни€ св€т.


УЌищо друго не е причинило повече нещастие, отколкото концепци€та за душата-близнакФ, казва психиатърът от јтланта ‘ранк ѕитман.
“ой дава за пример УƒжонФ, социален работник, който се оженил за бизнесдама, когато бил малко над 20-те. ƒжон срещнал друга жена, психоложка, когато бил на 29 и след две години брачна агони€, напуснал жена си - заради не€. Ќо нещата не се получили Ц след четиригодишно съжителство и увеличаващ се натиск от нейна страна да се ожен€т, той напуснал и не€. —ега ƒжон осъзнава, че връзката с жена му е била солидна и с бъдеще, но мисли, че не е бил способен да разбере това преди 10 години, когато € е напуснал. У¬инаги имаше н€кой по-добър зад ъгъла и това превръщаше сигурността и спокойствието на брака в отегчение и рутина. Ѕеше трудно да се устои на привличането на жени, които изглеждаха по-вълнуващиФ, см€та той. ƒнес, 42-годишен и все още сам, ƒжон осъзнава: УЌараних други, нараних и себе си също.Ф


 ато ƒжон, много от нас също не се отказват от обвързването, но и от правото да продължат да търс€т. ѕсихотерапевтът “ерънс –иъл нарича това поведение с термина Фстабилно двуличиеФ. У“ова означава да ходиш по ръба на връзката Ц ти с в не€, но не и за не€Ф, казва той. »ма милион начини да го правиш: да имаш връзка, но да не си сигурен, че € искаш; да си държиш окото отворено за по-добри УсделкиФ; да избереш н€кой, с който е невъзможно да бъдеш или е далеч.


ј всъщност обвързването и брака предлагат истински физически и финансови УнаградиФ.

ƒа се хвал€т ползите от брака може да звучи като остар€ла политическа риторика, но непредубедените социологически проучвани€ го казват: хората, които имат връзка имат много повече от самотниците, поне средностатистически. ∆енените са по-стабилни финансово, според Ћинда ”ейт, социолог от университета на „икаго.  акто женените мъже, така и омъжените жени имат повече УпридобивкиФ от тези без партньор, като специално при жените разликите най-често са много големи.


ѕолзите обаче отиват далеч отвъд спестовната касичка. ∆енените имат тенденци€ да живе€т по-дълго от тези, които са сами. ƒвойките също така живе€т по-добре: У огато хората очакват да останат заедно, казва ”ейт, те обедин€ват ресурсите си, като повишават стандарта си на живот. “е също така обедин€ват индивидуалните си умени€ Ц например в готвенето или управл€ването на финансите и постигат по-добри резултати.  ато ц€ло жените подобр€ват здравословното състо€ние на мъжете си, като прекрат€ват глупавите ергенски навици и насто€ват партньорите им да спортуват и... да им €дат зеленчуците. ќще Ц хората, които не сравн€ват партньорите си с н€кой друг в леглото, имат по-малко сексуални проблеми и са по-емоционално задоволени от секса. ¬ръзката не тр€бва да е посто€нно прекрасна и вълнуваща, за да е по-добър животът - статистиката е еднаква както за посредствените бракове, така и за пламеннитеФ.


ѕрагматичните ползи от партньорството б€ха тези, които сто€ха на преден план преди години. »де€та за брака като средство за самоусъвършенстване и щастие, е относително нова, казва ѕол јмато, професор по социологи€, демографи€ и изследвани€ на семейството в държавни€ университет на ѕенсилвани€.


ѕроучвани€ сред ученици от горните класове и студенти, правени преди 50-60 години, показват, че най-много от т€х са искали да се ожен€т, за да имат деца или за да притежават жилище.  ъм днешна дата повечето казват, че искат да се ожен€т Упо любовФ. “ози акцент върху емоционалното в брака, прави двойките злеподготвени за реалностите, с които веро€тно ще се сблъскат.


“ъй като ранната фаза на връзката е бел€зана с въодушевление и идеализаци€, Умного романтични, страстни двойки очакват това въодушевление да продължи завинагиФ, казва Ѕари ћак арти, клиничен психолог. ∆адувайки за онази енерги€ на първите дни, след време хората започват да € търс€т другаде или се раздел€т.


Ќамал€ващата страст
 олман казва, че посто€нни€т социален натиск да имате всичко Ц страхотен сексуален живот, чудесно семейство и пр. Ц кара хората да се срамуват от техните не съвсем перфектни връзки и да се питат дали те си струват усили€та да ги поддържат. У„увства като неудовлетвореност и разочарование са естествени, но могат да изглеждат недопустими, когато стандартите са стигнали небето. ¬ърху брака се е натрупал огромен натиск да постигне н€какъв нереалистичен идеалФ, казва още  олман.


“ова е причина в един момент партньорите да решат, че просто са несъвместими. ¬същност, твърд€т психолозите, н€ма такова нещо като пълна съвместимост. УЅракът е машина на несъгласиетоФ, казва ƒайън —оли, основател на  оалици€ за брака, семейството и обучение на партньорите. У¬сички двойки имат противоречи€ за едни и същи неща. Ќие имаме една изключително романтизирана представа, че ако сме с Управилни€Ф човек, не бихме се карали.Ф –азногласи€та винаги са се въртели около парите, децата, секса и свободното време, но психологът ƒжон √отман показва, че щастливо-женените двойки имат несъгласи€ по тези въпроси точно толкова, колкото и двойките, които са се развели.
У“ова за Угрешни€ партньорФ е митологи€Ф, съглас€ва се ѕитман.

У¬сички бракове са несъвместими. ¬сички бракове са между хора от различни семейства, хора, които имат различно виждане за нещата. ћаги€та е в способността да виждате нещата както през очите на партньора си, си, така и през собствените си очи.Ф
ќсъзнаването, че н€ма да получим всичко, което искаме от един партньор, е не просто отрезв€ващо, то е направо съкрушаващо. Ќо също така е необходима стъпка, за да се създаде зр€ла връзка, според –иъл. У÷ентрален аспект от УпорасналатаФ любов е как се справ€те с проблемитеФ, казва той.
ћодерната култура прие развода за нормален феномен, измествайки ударението върху индивидуалната удовлетвореност и в брака и по принцип. “ова, казват психолозите, донесе и положителни неща, защото освобожди хората от необходимостта да търп€т непоносими и обидни брачни съюзи. Ќо същевременно се по€ви и неочакван страничен ефект - окуражи хората да напускат връзки, които заслужават и могат да бъдат спасени.
У“олкова много от това, което учим има общо с УазФ-а, с егото, вместо с неща като връзката между двама душиФ, казва  рамър. ¬ наши€ конкурентен св€т, ние получаваме награди заради индивидуалните си постижени€, а не заради това как помагаме на другите. Ќие ценим независимостта повече от сътрудничеството, а жертви в името на ценности като ло€лност и последователност изглеждат глупави. У—м€там, че имаме такъв процент на разводите, какъвто заслужавамеФ.


ѕосто€нни€т фокус върху наши€ собствен потенциал може да превърне партньора в спомагателна част в търсенето на собствената ни реализаци€, казва ћаги –обинс, терапевт от Ќю …орк. Ућислим, че човекът до нас тр€бва да отраз€ва красотата и перфектността, които са вътрешното ни аз или, по-често, този човек тр€бва да компенсира слабостите и объркаността, които са нашата същностФ, казва –обинс. У“ова е, което ни кара да кажем на жена си:Фќтслабни малко, защото ме караш да се срамувамФ вместо: Уќтслабни малко, защото си изложена на риск от диабетФ.


—тремежът да намерим идеални€ партньор не се подхранва само от представата за романтичен живот. “енденциите на съвременни€ живот, онагледени в медиите, създават чувство за безкрайни романтични възможности.


¬сички тези възможности могат да ни докарат до отча€ние. “олкова много възможности за избор се представ€т днес пред клиентите в безизходица и списъкът с алтернативи за избор на партньор не прави изключение.


ƒокато очакваме бракът да ни направи щастливи Удо кра€ на дните ниФ, истината е, че за повечето хора нито брака, нито развода изглежда имат н€какво сериозно вли€ние върху щастието. ¬ъпреки че проучването на ”ейт показва, че женените хора са по-щастливи, отколкото неженените, други изследвани€ откриват, че след двугодишен брак, хората са точно толкова щастливи (или нещастни), колкото и преди да се обвържат. ƒа се приема, че бракът автоматично ще донесе удовлетворение, е само по себе си сигурна рецепта за нещастие.


УЅракът н€ма за цел да ви направи щастливи. ÷елта му е да ви направи женениФ, казва ѕитман. У огато сте изц€ло отдаден на брака си, имате възможност да станете по-добър човекФ. ќбвързването ви позвол€ва да намалите претенциите и изкушени€та, да покажете слабите си страни, да бъдете себе си Ц и да знаете, че ще бъдете обичани, с всичките ви кусури. » да останете с н€кой, въпреки всичките му кусури.


“ози толкова Устъпил здраво на зем€таФ възглед за брака едва ли е романтичен, но това не означава, че не е дълбок. Ќа повърхността са великите очаквани€ и отча€нието, че истинската любов не съществува. често често се интерпретира като погребален звън за връзката. «апочвате да се чудите дали сте били прави в преценката си един за друг, в крайна сметка. „увствате се комфортно заедно, но не усещате същата онази специална връзка помежду си, като в началото. «апочвате да се чудите дали н€ма да е по-честно и смело просто да приемете, че не се получава и да приключите? У’ората б€ха подведени да см€тат, че оставайки обвързани в брак, който не ги кара да се чувстват безкрайно щастливи, е равностойно на екзистенциално предателствоФ, казва ƒжошуа  олман, психолог от —ан ‘ранциско.

(автор –ум€на јлексиева, www.selenabg.com)

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.