Home —емейство —емейство
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В izneviara.com   

—емейство—емейството замества всичко. «атова преди да го създадеш, тр€бва да решиш кое е по-важно за теб: всичко или семейството.

Ќие сме привикнали да наричаме наши€ партньор спътник в живота. Ќо в този израз се израз€ва нашето скрито желание да доминираме, което ни прави нещастни, а често разрушава семейното огнище. Ќие създаваме свой микрокосмос, възприемайки себе си като център на ¬селената, а наши€ партньор Ц като спътник, който тр€бва да обикал€ около нас, изпълн€вайки всички наши капризи. ј« съм много гол€м и много важен, а “ќ… е просто малък спътник. “ози начин на мислене е основна причина за проблемите в семейството. » двамата човека искат да намер€т за себе си спътник и в резултат се бор€т един с друг за правото да бъдат център на вселената. Ќещо като Дмеждузвездни войниФ. ƒошло е време да въведем малко ред в наши€ малък св€т. Ќаши€т любим не е наш спътник, а е нашето —лънце! “ой за нас е светлината и топлината.

«апомнете: мо€т партньор не е мой спътник, а обект на моето служене.

ѕартньорът ни е изпратен от Ѕога, за да получим ние всичко, което заслужаваме. » ако с предишните си постъпки ние сме заслужили награда, то т€ ще ни бъде връчена. ј ако сме извършили много глупости, то пратеникът на Ѕога ще ни донесе заслуженото. Ќе си струва да се обиждаме на пощальона за това, че си върши работата. Ќие, след като прочетем писмото, се нахвърл€ме на пощальона с юмруци: Д“и ми съсипа живота!Ф ¬ резултат на това пощальоните просто не искат повече да идват до дома ни и ние започваме да се оплакваме от самота. Ќ€ма никаква самота, има нежелание да възприемем партньора си като пратеник на Ѕога, носещ ни послание, съдържащо последстви€та от нашите действи€.

«апомнете: който се гневи на пощальона, той престава да получава писма.

—емейството не се дава на човек просто ей така. “ова е система, в ко€то той се учи да служи правилно на Ѕога. ≈дни мисл€т, че е достатъчно да служиш само на Ѕога, други Ц само на човека. јз бих казал така: ако искате наистина да служите на Ѕога, то тр€бва да служите и на неговите деца. ¬сички хора на този св€т са едно семейство, затова духовното развитие започва с разбирането, че веки мъж е мой брат, а вс€ка жена Ц мо€ сестра. —ветът е гол€мо семейство и ние не можем да изключим от него когото и да било. ј партньорът ми е този, на когото докато му служа, се уча да служа на Ѕога. “ака семейството става м€сто, в което всички прогресират духовно.

«апомнете: семейството не е м€сто, където всички ми служат, а м€стото, където всички служат на Ѕога и един на друг.

јко цели€т св€т е едно гол€мо семейство, значи има световни правила за взаимоотношени€та. » това наистина е така. ћожем да разделим всички хора на две големи категории: по-стари и по-млади от мен. ѕо-старите би тр€бвало да обичам като свои родители, а по-младите да обичам като свои деца.  ултурни€т човек уважава по-възрастните и се грижи за по-младите.

«апомнете: в семейството има две правила Ц уважение и грижа. Ѕез грижата, уважението се превръща в сантименталност, а без уважението грижата се превръща във фанатизъм.

ќсновните проблеми в семейството възникват, защото мъжете и жените обсъждат най-важните въпроси след като са сключили брак. —пециалистите в тази област казват, че има множество въпроси, които ако не бъдат обсъдени предварително, това може да постави брака под сериозна заплаха.

«апомнете: грижата за партньора се израз€ва в това да поговорите с него за всички възможни проблеми ѕ–≈ƒ» възникването им.

1.†“р€бва да се обсъди въпроса колко ще бъдат децата в семейството и в кой момент ще бъдем готови да ги приемем в живота си. ƒобре е да се обсъди предварително кой ще носи главната отговорност по възпитанието на децата. –ол€та на роднините би било добре също да се обсъди.

«апомнете: не е проблем да си родите дете, а кой и как ще го възпитава.

2.†»маме ли €сна представа как ще печелим и харчим нашите средства.  ак ще се отнас€ме към неравенството в доходите и как ще взимаме решени€ за това какво е нужно и какво не е нужно да се купува. Ќие тр€бва да разработим нашата система на финансови взаимоотношени€, защото парите представл€ват тревожна енерги€. —ветът е обвързан във финансови взаимоотношени€, така че да не говорим за пари в крайна сметка е неразумно.

«апомнете: главни€т източник на проблеми в този св€т са парите. ќбсъждайки този проблем, ние косвено строим добри взаимоотношени€.

3.†Ѕи тр€бвало да обсъдим нашите планове за поддръжката на семейното огнище.  ой ще готви, кой ще чисти, кой ще поддържа. “р€бва да се направи концепци€, ко€то устройва и двамата.

«апомнете: нерегулирани€т семеен бит е враг на любовта.


4.†«наем ли за всички болести на други€ Ц физически и психически. Ѕолестите ни са като наши роднини Ц присъстват в живота ни, така че тр€бва да запознаем с т€х наши€ партньор предварително, за да не се изненада той впоследствие. «аедно с надеждата за любов, ние получаваме от партньора си още и материално т€ло. ѕартньорът ни не е телевизор, който да можеш да изключиш, а реална личност с плюсове и задължително с минуси.

«апомнете: има само един партньор без минуси Ц това е Ѕог.

5.†ћо€т партньор достатъчно люб€щ и нежен ли е?  азват, че жената тр€бва 3 пъти на ден да чуе, че € обичат, а мъжът 3 пъти на ден, че е умен. —емейството е м€стото, където ние на първо м€сто удовлетвор€ваме своите емоционални потребности.

«апомнете: позитивните емоции са основната храна на партньора ни.

6.†ћожем ли ние спокойно и открито да обсъдим нашите сексуални нужди, предпочитани€ и страхове? “р€бва да се разбере, че независимо, че в семейството присъства сексът, то ние далеч не градим семейство, заради него. —ексът е едва 0.5% от това, заради което създаваме семейство. —емейството е система за дружене, а не само полигон за секс игри.

«апомнете: не можете да се доверите на партньор за създаване на семейство само на основата на секс.

7.†ўе има ли в спалн€та ни телевизор? ¬ъпросът изглежда смешен на пръв поглед, но ако в една къща посто€нно работи телевизор, то той се €в€ва трети партньор. ѕон€кога този партньор поема грижата за възпитанието на децата. ј ако телевизорът присъства дори в спалн€та, тогава къде остава общуването?

«апомнете: телевизорът не бива да става емоционален възпитател на децата ни.

8.†ћожем ли да общуваме с партньора си? Ћичността не просто живее, т€ посто€нно се развива и промен€. јко искате да живеете с манекен, фотографи€ или с бели€ принц от фантазиите си, то не сте готови да създадете семейство.

«апомнете: общуването е готовност да се напасваме към изменени€та, настъпващи с партньора ни.

9.†»мате ли съгласие как ще възпитавате детето си по отношение на духовните му нужди Ц религиозни и морални? ¬еро€тно най-добри€т подарък за детето би било да го запознаете с множество религии и философски схеми, остав€йки го то да избере с времето подход€щите за него.

«апомнете: възпитайте културен човек и всички ще го харесват.

10.†’аресваме ли и уважаваме ли при€телите на партньора си? ¬се пак той не идва при нас самичък. Ќие приемаме при себе си ц€л св€т, с който е свързан този човек Ц мечти, планове, победи, минало, при€тели, врагове.

«апомнете: партньорът ви не идва сам, а с при€телите си.

11.†ќсобено внимателно обсъдете въпросът с родителите Ц как ще общувате с т€х и как ще се грижите за т€х. “ова е много тънък въпрос, който не бива да се отлага за след това. –одителите често не са готови да престанат с възпитанието на детето си само защото то било вече семейно. “е могат да навлизат в различна дълбочина във вашите взаимоотношени€.

«апомнете: освен вас, в сърцето на ваши€т партньор са и родителите му.

12.†»ма ли неща, от които наши€т партньор не може да се откаже в живота си. Ќезависимо от клетвите във вечна любов, реално хората се отказват от съвсем малка част от плановете си. ѕон€кога се отказват от 1% от свободата си, очаквайки партньорът им да се откаже от 99% от сво€та.

«апомнете: вашата ценност в очите на партньора ви намал€ва с времето, а ценността на желани€та му остава.

13.†√отов ли съм аз да понеса болест на партньора си, разорението му, престъплението му, изм€ната му, пром€на в мисленето му, см€на на вероизповеданието, старостта и смъртта му?

«апомнете: ако съм готов за всичко това, значи съм готов за съпружески живот.

(по материали от: hram-sveta.ru)

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.