Home —емейство Ћюбовта е дружба, зависимост и влечение
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В izneviara.com   

Ћюбовта е дружба, зависимост и влечение«а да има това, което наричаме любов, необходима ни е обща реалност. »ли ние напълно се отвар€ме един за друг, до последното ъгълче, до всички скрити цели и желани€, отначало до край, до последната целувка с н€кого - и получаваме шанс да се разберем един друг истински, реално. »ли да си бъдем чужди и да се преструваме, че имаме семейство.

 акво означава "обичам те"? ќтговорът на този въпрос е: не в чувствата, не и в думите, а именно в постъпките на обичащи€. “ой е много конкретен. ѕовечето признани€ означават едно: "искам винаги да имам твоите грижи за мен, тво€т възторг от мен, твоето съчувствие към мен". јко влюбени€ сте вие, то едва ли подозирате за това. јко ви обичат, то най-веро€тно вече сте се убедили в това.
«атова тук тр€бва да поровим по-старателно.

 ато начало - да разгледаме с трезво око любовта като €вление.
Ќа повърхността любовта се оказа доста обикновено нещо. “ова е коктейл от три компонента: ƒ–”∆Ѕј, «ј¬»—»ћќ—“ » ¬Ћ≈„≈Ќ»≈. “ехните пропорции са различни при всички, но самите те са закон на природата. “ук тези думи се употреб€ват като термини.

1. ƒружба.
— думата "дружба" обозначавам човешката близост: доброто общуване, партньорството, общност на възгледите или интересите, взаимно разбирателството, доверието, и като краен резултат от всичко това - симпати€. ¬сичките тези думи описват дружбата.
“ова са много съзнателни и свободни отношени€. ¬ основата им е честността, откритостта и умението да се договар€те. ћогат да ги развал€т само недомлъвките, прикритостта и неспособността за общуване. ѕри€телите остават свободни хора - това цен€т един в друг. Ќикакви дългове и зависимости. — други€ можеш да бъдеш себе си - в това е кефа. ƒруги€т е интересен именно с това, че е свободен и самобитен.  олкото повече при€тели, толкова по-добре.
ѕо този начин - дружбата - това са управл€еми отношени€. “€х може да ги укрепиш или прекратиш. ”крепването на дружбата - това е усилване и подобр€ване на живота. ѕрекъсването на умела дружба е практически невъзможно. ј честната разд€ла между при€тели - не е загуба. »звод: дружбата е застрахована от вс€какви непри€тности дотолкова, доколкото при€телите уме€т, искат да из€сн€т и да постро€т отношени€та си. «а мен това означава, че при€телите въобще са гарантирани от непри€тности. ќт това произлиза: много е глупаво, ако жена ти не е най-добри€ ти при€тел.

2. «ависимост.
«ависимостта е пр€ка противоположност на дружбата. “€ създава самото чувство на влюбеност. ќбобщено, това е синоним на влюбеността. “ова е най-главни€ кошмар на любовта.
Ћексиконът е обширен: любов (гол€ма, силна, велика и висока, от пръв поглед, нещастна, взаимна или едностранна, любов-жертва, божествена, повече от живота и др.); съдба, "половинка"; нацепих се, натресох се, попаднах, изпаднах конкретно, откачих, загубих си главата, само ти, завинаги, навеки, без теб н€ма живот (мира, щастие и др.), само за теб, за теб, с теб ми е добре (окрилен съм, щастлив и др.), без теб ми е зле (умирам, тъгувам и др.). ƒобавете тук и текстовете на любовните поп-песни и лириката на световната литература.
 акво придава на влюбеността такава сила и пищност?
—мешно прост емоционален механизъм.


Ќашето подкорие се състои основно от "реактивен ум". “ова е като животинската част от ума - спонтанните и емоционални реакции на обстановката. “ой е по древен от аналитични€ ум и затова е по-силен от него: нашето мислене основно оправдава емоциите. Ќие всички разбираме това. —пособността ни да надиграем сво€та банка, да запазим от не€ сво€та независимост, навс€къде наричат сила на личността, сила на духа. «ависимостта от собствената банка см€тат за слабост.
≈моционалните реакции се определ€т от записите в банката на реактивни€ ум (по-нататък "банката"). “ова е механизма на телесното ожив€ване, той е еднакъв за всички, от инфозори€та до президента на —јў.
«аписите в банката стават в момент на частично или пълно изключване на съзнанието: при травми, шок, афект, наркотично изключване, крайно изтощение. ¬сичко, което е причинило болка, страх, шок или загуба, завинаги се маркира с етикета "ќѕј—Ќќ—“". Ќо това е по-малката беда. ѕо-страшно е обратното: всичко, което в този тежък момент ни е спасило, подкрепило, просто ни е съжалило и дори се е престорило - завинаги се обозначава като "«јў»“ј". “ова са емоциите!


ќт момента на записите, ц€л живот, при среща с нещо "опасно" ние игнорираме, боим се или отблъскваме, а при среща с "защита" се кефим и изпадаме в еуфори€. ќправдателното мислене услужливо об€сн€ва, какво ни е привл€кло или отблъснало в човека. » ни е с охота му в€рваме.
ѕризнаците "опасен" и "защищаващ" се записват на всичко, изц€ло - от външността до емоциите и фразите. Ќай-смешното е, че реактивни€ ум обобщава тези признаци наред. ƒостатъчна му е лека прилика, сходство. ”хапало ви е, малко рижо рошаво куче във входа - вече всичко рижо, рошаво и всички входове, не ви харесват. јко очилат брюнет в дънки е прогонил кучето и ви е взел на ръце - то от тогава всичко дънково, всички очила и всички брюнети предизвикват вашето доверие.


ѕрибавете тук и това, че всички записани фрази за реактивни€ ум са абсолютно буквални. —ъвършено. » се възприемат единствено за тво€ сметка. ѕредстав€те ли си, каква бъркоти€ е в подкорието?! “а това е. ј нашата банка започва да записва още от първото ни делене - на €йцеклетката. ј вс€ко мамино неразположение - болест, спазъм, падане, удар, секс, алкохол и прочие - за нас е шок. “ака че, раждаме се ние, братлета, вече напълно готови да обичаме и ненавиждаме. –анното детство многократно разшир€ва запаса от врагове и защитници. » ето ходим по «ем€та, с настръхнали локатори на реактивната банка - да разпознаваме и реагираме! √отови влюбени, фанатици, чудаци, параноици: чувстваме, реагираме, в€рваме или ругаем - без ни най-малко да съобраз€ваме защо! » ето в банката е бабата, милвала ни по главата, или гинекологът убедил мама да не прави аборт. Ќие хлътваме конкретно, наричаме го любов и се женим. ј след това ц€л живот се борим "бабата" да бъде баба - и никой друг. » се сърдим: що за дърво?! Ќали за бабата сме забравили отдавна, а партньорът ни, който "тр€бва да бъде бабата", въобще никога не € е виждал!
Ќ€ма да се спираме тук, колко леко се манипулира човек с нафрашкана банка: по същество той става инструмент с бутони. Ќ€ма да зас€гам как стотици пъти ни зомбират, използвайки този прост механизъм. Ќ€ма да се за€ждаме с това, че да износиш детето - това е отделна тема, и ако не умееш, по-добре не се захващай. ўе се ограничим до това, че преобладаващото мнозинство от нас изпада в фоново полуизглуп€ване, виждайки особи от противоположни€ пол.  азано по друг начин, разликата между половете се €в€ва абериращ (затъп€ващ, удар по главата) фактор за наши€ ум.


» така, ако си падате по н€кого, който не ви е при€тел, падате си силно и гледайки отстрани - вие сте зависим. јко вниманието или присъствието на предмета на въздишките ви, предизвиква еуфори€, а неговото заминаване - паника или униние - вие сте зависим. јко вашето щастие е несъвместимо с неговата (нейната) лична свобода - вие сте зависим. јко мислите посто€нно за н€кого - вие сте зависим. јко €рко си представ€те, какъв е той, в€рвате в него, точно знаете, че е точно такъв - вие сте зависим. јко сте готови заради него на всичко, или в€рвате, че той е готов на всичко заради вас - вие сте зависим. «ащото на трезва глава, всичките тези глупости, просто не се случват.
«ависимостта (т.е. "зовът на реактивни€ ум") - това, братлета, е капан. ÷елта на банката е да »ћј «јў»“Ќ» . “ой го е намерил: "познал е бабата". —ега за вашите емоции, ваши€ предмет на въздишки е буквално бабата. “€ тр€бва да ви милва по главата - и това е! ўом "бабата" про€ви н€какви други качества или се държи не като защитник (например танцува с други), банката бие тревога: " араул! ¬раг!!!". Ќие се паникьосваме и започваме борбата за точното съответствие на любими€ с "образа на любими€". “ова се нарича: "сама те измислих".
«ависимостта е уверена, че: "аз те обичам, аз живе€ заради теб!!!" Ќима? —транно. јко ти живееш заради мен, защо ми го доказваш, а аз б€гам от теб?.. ћомчета, разберете: никой никога не живее заради другите. ¬сички правим това, което чувстваме. ј чувстваме зависимост от човека. Ќие правим за него само това, което сме решили сами, а не това, което той иска от нас! "∆иве€ заради теб" на практика означава: "искам тво€та грижа за мен".


 огато сте зависими, партньора като личност не ви интересува нито грам. Ќеговата лична свобода е ваш враг. “€ предизвиква ревност - страх от загуба на "защитника". ѕод маската на нежната любов, във вас стои чудовище, вкопчило се в реактивни€ образ. «а отклон€ването от този образ, партньорът ви незабавно получава обида или гн€в.
»майки еуфорически€ кеф в едната ръка, в другата зависимостта, винаги държите грамаден арсенал хватки за подържането й: болка, мъка, апати€, страх, злоба, ненавист, отчуждение - кой с каквото е богат. ¬ключват се всичките тези боклуци, без търсене, автоматически - партньора дори не подозира за какво. » винаги зависимостта прехвърл€ вината на други€. » най-често й в€рвате. » затова е неуправл€ема - т€ властва грубо над вашите чувства, мисли и решени€.
ј сега искате ли да се посмеете? Ќие това го наричаме уверено: "аз те обичам, слънчице". «атова е много полезно да различаваш любовта и влюбеността. Ћюбовта - това са обезателно прекрасни отношени€, а влюбеността - е всичко на всичко чувство на зависимост. ¬любеността може да бъде €рко украшение на любовта, но по-често става бомба със забавено действие. ƒа се влюбиш - не е ценност, не е заслуга. «аслуга е да създадеш дружба. ј да хлътнеш просто е слабост. “ози, който е измислил, че да се влюбиш е душевен подвиг, €ко ни е подхлъзнал!


 ато равносметка имаме уравнение: за да имате шансове да живеете с кеф, делът на дружбата не тр€бва да бъде по-малко от оптимума. ѕо-точно: колкото повече дружба, толкова е по-сигурна, по-пълнокръвна и €рка е любовта.

3. ¬лечение.
¬лечението е просто привличане между половете, възторга от създаването на ново т€ло от нищото, очакването на сексуални€ екстаз.
“о се по€в€ва пропорционално на силата на дружбата или зависимостта (потребността просто да чукаш едно т€ло е клиника, за не€ не говорим). «ависимостта често се про€в€ва в леглото, като екстаз и еуфори€, а дружбата - като нежност, грижа и внимателност. —упер е когато едното е украсено с другото.
¬лечението може да възникне много бързо. „есто един разговор ражда силно взаимно разбиране, или една среща и си хлътнал. » това е достатъчно, за да се занимаваш с удоволствие с любов. ј може да го почувстваш след продължителна дружба, след разд€ла, н€какво произшествие или значителен разговор, когато изведнъж започваш по-дълбоко да разбираш човека.
¬лечението е етично, полезно и радостно нещо. “о подобр€ва живота.  олкото човек е по-здрав душевно, толкова по-устойчиво и €рко е неговото влечение към този, когото е избрал. Ќо това не е нещо ново. ≈то в какво е новото: въпреки попул€рни€ младежки предразсъдък, "влечението на дружбата" с нищо не е по-лошо от "влечението на влюбеността". ќсвен това, то не се превръща в разочарование или обида, както се случва често, ако в леглото скочат две зависимости. «а склонните да дружат, влечението е доста управл€емо, техни€ секс е по-разкрепостен и по-безопасен.

» така, ние всички, в зависимост от натурата, се влюбваме и дружим в различни пропорции, прибав€ме към това влечение и го наричаме любов.


—ъвсем не искам да кажа, че дружбата е хубаво нещо, а зависимостта - лошо, и да живее устойчивостта и поко€. ¬исши€т пилотаж е, когато дружбата управл€ва зависимостта, а влюбеността украс€ва дружбата. Ќо това е въпрос на вкус. ћладите, като правило, н€мат желание да мисл€т, а желание да чувстват, и предпочитат да карат сърфинг по вълните на влюбеността - докато не получат всичко предостатъчно. Ќа здраве! —амо имайте мъжеството да останете такива, не презирайте противоположни€ пол и да ви даде Ѕог ум да не раждате и да не се жените, докато не усвоите дружбата!

«релите, преминали през това и разбрали разликата между чувства и отношени€, повече цен€т дружбата, но по стар навик "в€рвайки в любовта", често се бъркат и си прав€т нови цицини. “ези, които са се разочаровали, без да вникнат - се превръщат в скучни и мърморещи възрастни хора.

ѕълни€т текст на материала†от Ќиколай  урдюмов-->

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.