Home –азмисли —екс (обичайте се)
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В izneviara.com   

—екс (обичайте се)ћного често партньорите забрав€т с времето, че сексът съществува за нещо повече от възпроизводство. „е сексът съществува, за да ни радва и да кара душите ни да пе€т.

Дƒа се чувстваш добре", това означава душата ти да възкликне: Д≈то, това съм јз!"

—ексът е прекрасно смесване на енергиите на мъжкото и женското начало, прекрасно сплитане и стремеж към съвършенство, тържество на ∆ивота. —ексът не е срамен, не е тегав, не е нещо, за което да говорим тихо и тайно и ќѕ–≈ƒ≈Ћ≈Ќќ не е лош. »ма неверо€тна дупка в знани€та ни по този въпрос. „есто един от първите въпроси, който задавам на хората, които ми пишат е: Дѕравите ли още секс с партньора си?Ф » знаете ли какво?

¬ поне 60% от случаите не получавам отговор на този простичък въпрос. ≈дно ƒј или Ќ≈ би било достатъчно, но хората не искат да произнесат дори това... ≈дин от най-естествените и прекрасни актове в ѕриродата е издигнат в ранг на ДзабраненоФ и ДсрамноФ. Ќе е ли това най-тъпото нещо?! јз не питам, защото искам да знам малките ви тайни. «а бога хора, не знам имената ви, имейлите ви нищо не ми говор€т и веро€тно повечето са регистрирани половин час преди да ми пишете, никога не предлагам да се вид€ с вас и все пак се срамувате!?! ќт какво, от кого? јко не можете да говорите свободно с напълно непознат за нещо толкова естествено, колкото е ходенето по малка нужда, как очаквате да го направите с партньора си? ƒа, знам какво ще кажете: Д—ексът е нещо интимно. —ексът се изжив€ва вътре в двойката.Ф ƒрън-дрън, вижте докъде € докарахме с това. ѕон€кога ужасно се умор€вам от клишета. ј това е потресаващо клише. «адайте си въпроса Ц ако ми е толкова трудно дори и дума да промълв€ за секс с н€кой, когото н€ма да вид€ никога през ∆ивота си, казвал ли съм достатъчно на партньора си? «нае ли той какво харесвам, как го харесвам, къде и колко често? «нае ли? Ќека аз ви помогна Ц Ќ≈, Ќ≈ «Ќј≈! »де€ си н€ма. ѕредполага, налучква, пита и не получава отговори... †накра€ просто се отказва да пита и да мисли дълбоко по въпроса. ќбръщам се към вас дами: как разбирате, че бебето е гладно?  огато заплаче, нали? “ова беше лесно:) ј защо вие не плачете?  ак партньорите ви да чу€т колко сте гладни? ¬ие заслужавате уважение. ¬ие заслужавате добър секс.  ажете го на глас: ј« «ј—Ћ”∆ј¬јћ ќ“Ћ»„≈Ќ —≈ —! ¬ие сте прекрасни. Ќо вие получавате точно толкова, колкото се осмелите да си поискате. ≈, просто е Ц осмелете се да поискате повече. Ќе се задовол€вайте с малко. јко отказвате да приемете всичко друго, освен най-доброто, тогава ще получите най-доброто! “очно толкова е просто. ѕрочетете го пак Ц мол€ ви.

Ќо нека се върнем на секса.  ак е най-добре да говорим за секс?  ак най-добре да из€вим сексуална енерги€? ѕозволете да ви изненадам:

Ћюбовно. ќткрито. »гриво. –адостно.

Ѕурно. —трастно. —ъкровено. –омантично. — чувство за хумор. —понтанно. «атрогващо. »зобретателно. –азкрепостено. „увствено.

», разбира се, ћногократно!

¬сичко около нас е енерги€. ¬ибрации.  ак изглежда сексът на двама души, потопени в океан от енерги€? ѕрекрасен е:

Д...“во€та енерги€ напира и зас€га всичко останало. ¬сички и всичко останало зас€га теб. Ќо ето че се случва нещо много интересно. ¬ н€каква точка между теб и всичко останало - тези енергии се срещат.

«а да опишем по-нагледно нещата, нека си представим двама души в една ста€. “е са на два противоположни кра€ на ста€та, отдалечени един от друг. ўе ги наречем “ом и ћери.

Ћичната енерги€ на “ом излъчва сигнали спр€мо “ом в 360-градусова окръжност в ц€лата ¬селена. ¬ частност тази енергийна вълна достига до ћери.

ћери в същото време излъчва собствената си енерги€ и част от не€ достига до “ом.

Ќо тези енергии се срещат по средата между “ом и ћери по неподозиран от т€х самите начин.

“ук енергиите се съедин€ват (спомнете си, че тези енергии са физически феномен, те могат да се измер€т и почувстват) и се съчетават така, че образуват нова енергийна единица, ко€то ще наричаме Д“ќћ≈–»". “ова е съчетаната енерги€ на “ом и ћери.

“ом и ћери спокойно биха могли да нарекат тази енерги€ —ъвместното Ќи “€ло - защото т€ е точно това: едно енергийно т€ло, с което и двамата са свързани и което и двамата захранват посто€нно с енерги€, ко€то се излъчва към него и което излъчва обратно енерги€ към своите Ддарители" по канала или струната, или нишката, ко€то винаги съществува в ћатрицата. (¬същност ћатрицата е тъкмо този Дканал".)

“ова прежив€ване на Д“ќћ≈–»" е истината за “ом и ћери. » двамата се чувстват привлечени към това —в€то ќбщение. «ащото чувстват по канала върховната радост на —ъвместното т€ло, формирано помежду им, на Ѕлагословени€ си —ъюз.

“ом и ћери, макар и далеч един от друг, могат да почувстват - по физически начин - онова, което става в ћатрицата. » двамата се чувстват неотменно привлечени от това прежив€ване. “е имат желание да бъдат един с друг! » то веднага!

“ук влиза в действие т€хното Двъзпитание". —ветът ги е учил да не избързват, да не се довер€ват на чувствата си, да се паз€т да не бъдат Днаранени", да се въздържат.

јла душата... ∆елае да познае Д“ќћ≈–»" - още сега!

јко двамата имат шанс, те ще отсто€ват свободата си да се отърс€т от страховете си и да пов€рват, че любовта е всичко, което съществува.

“ези двама души непреодолимо са привлечени към —ъвместното —и “€ло. “ќћ≈–» вече се прежив€ва на метафизично ниво и “ом и ћери ще пожела€т да го преживе€т и физически. “ова ще ги сближи. Ќе един към друг. “ака може да се стори на странични€ наблюдател. “е всъщност се опитват да постигнат “ќћ≈–». —трем€т се да постигнат това м€сто на Ѕожествен —ъюз, който вече съществува помежду им. ћ€стото, където те вече зна€т, че са ≈дно ц€ло. —трем€т се да изживе€т чувството да бъдат ≈дно ц€ло.

» така те се стрем€т към Дчувството", което изжив€ват и, скъс€вайки разсто€нието, което ги раздел€, те Дскъс€ват нишката" и енерги€та, ко€то и двамата изпращат на “ќћ≈–», изминава по-кратко разсто€ние и така става по-интензивна.

—ега те са само на крачка един от друг. —ъвместното им “€ло €рко свети. ¬ибрира с огромна честота. Д¬ръзката", ко€то се насочва и изхожда от “ќћ≈–» е по-уплътнена, по-широка, светла, гори от протичането на неверо€тна енерги€. ƒвамата Дгор€т от ∆елание". Ќаистина!

—тават все по-близки.

≈то че се докосват.

„увството е почти непоносимо. »зключително. ¬ момента на докосване те чувстват ц€лата енерги€ на “ќћ≈–» - ц€лата сгъстена, интензивна, единна субстанци€ на т€хното —ъвместно —ъщество.

јко отворите сетивата си, ще почувствате тази неуловима, сюблимна енерги€ да потръпва при докосване - пон€кога тръпките ще преминат през вас - или ще почувствате топлина при докосването - или топлина, ко€то внезапно ще се разлее по ц€лото ви т€ло, но ще бъде концентрирана в най-ниската чакра, тоест енергиен център.

“€ ще Дгори" там особено силно и “ом и ћери ще изпитат страст един към друг!

—ега те се прегръщат и преодол€ват пространството помежду си. “ом, ћери и “ќћ≈–» вече са в единно пространство. “ом и ћери могат да усет€т “ќћ≈–» по между си - и им се ще да се приближат още повече - буквално да се сле€т с “ќћ≈–». ƒа се превърнат физически в “ќћ≈–».

јз съм дал възможност за подобно сливане на мъжкото и женското т€ло. ¬ този момент телата на “ом и ћери са готови да се сле€т. “€лото на “ом е готово буквално да проникне в ћери. “€лото на ћери е готово буквално да приеме “ом.

“ази трьпка, това горене е повече от силно. “о е... неописуемо. ƒвете физически тела се сливат. “ом, ћери и “ќћ≈–» стават ≈дно ц€ло. ¬ плът.

≈нергиите продължават да протичат през т€х. Ќепреодолимо. —трастно.

“е се надигат. ƒвижат се. Ќе могат да се насит€т един на друг, иска им се да бъдат още по-близо. “е копне€т да бъдат близо. Ѕлизо. ќще по-близо.

“е избухват - буквално - и физическите им тела са целите в конвулсии. ¬ибраци€та изпраща тръпки до връхчетата на пръстите им. ¬ избухването на т€хното ≈динение те познават Ѕога и Ѕогин€та, јлфата и ќмегата, ¬сичко и Ќищо - —ъщността на ∆ивота - ѕрежив€ват Ѕитието.

—тават и н€кои химически процеси. ƒвамата стават ≈дно ц€ло - и едно трето ц€ло често се създава във физическа форма.

“ака се създава видимо про€вление на “ќћ≈–». ѕлът от т€хната плът.  ръв от т€хната кръв.

“е създават живот в буквални€ смисъл!...Ф

ќбичам ви! “ворете. » творете често:)


(¬ стати€та са използвани материали от книгата на Ќийл ƒоналд ”олш "–азговори с Ѕога 2")

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.