Home –азмисли «аслушани в молитвата на ¬селената
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В izneviara.com   

«аслушани в молитвата на ¬селенатаЌаскоро прочетох една книга Ц Д«аслушани в молитвата на ¬селенатаФ на ћарло ћорган.  нигата е за аборигените. ƒумата ДаборигенФ в наши€ речник е синоним на Дкрайно изостаналФ или ДдивакФ. ƒокато чет€х, постепенно започнах да се убеждавам в противното. јвторката предприема р€дко по вида си пътуване през јвстрали€ в племето на Д»стинските хораФ, както наричат те себе си. ћесеци наред сподел€ примитивни€ им живот, което € води до н€кои житейски прозрени€.

¬ тази дъждовна неделна сутрин получих поредни€ си урок по смирение. ѕри€телката ми замина при Ддруги€ мъжФ, без да ми каже и една дума Ц намерих само бележка на масата. Ќ€как естествено дойдоха думите на аборигените от племето на »стинските хора за човешките взаимоотношени€:

У¬сички хора са само духове, посещаващи този св€т. ј всички духове са вечни същества. ¬сички срещи с други хора са прежив€вани€ и всички прежив€вани€ са връзки завинаги. »стинските ’ора затвар€т кръга на вс€ко прежив€ване. Ќие не остав€ме разбримчени краищата, както прав€т това ћутантите. јко ти се отдалечиш с лоши чувства, затаени в сърцето за друг човек и този кръг не е затворен, по-късно това ще се повтори в живота ти. “и н€ма да страдаш само веднъж, а много пъти, докато възприемеш урока. ’убаво е да наблюдаваш, да ставаш по-мъдър от урока, който извличаш от това, което се случва. ’убаво е да изкажеш благодарност, както казвате вие, да благословите и да се отдалечите в мир.Ф

ўе по€сн€, че говорейки за ћутанти, аборигените говор€т за нас Ц цивилизованите хора. Ќ€кои от думите им звучат като излезли от устата на гуру:

ДЌие не разбираме, не се съглас€ваме и не одобр€ваме ваши€ начин на живот, но не го и осъждаме. Ќие отдаваме почит на вашето местоположение в този св€т. ¬ие се намирате там, където тр€бва да бъдете, като се има предвид ваши€т избор в миналото и сегашната ви свободна вол€ да вземате решени€.Ф

» още:


Д»нтересно, че при техните забележки и из€влени€ аз никога не се почувствах критикувана или осъждана. “е никога не съдеха моите хора като грешащи, нито пък насто€ваха, че само племето е винаги право. ѕриличаха повече на любещ човек, който наблюдава дете, което се мъчи да нахлузи л€вата обувка на десни€ си крак.  ой казва, че не можеш да си изкараш парите, крачейки с обути наопаки обувки? ћоже би има ценна поука в подутините около кокалчетата на краката или в пришките! Ќо на по-възрастни€ и мъдър човек това му изглежда ненужно страдание.Ф

–аждането на нов живот за т€х е радостно и планирано събитие и означава, че са доставили земно т€ло за при€телска душа. “е не очакват това т€ло да е съвършено, защото в него е приютено невидимо съкровище, което е съвършено Ц душата на човека.

—ед€ си, слушам дъжда да тропа по прозореца и си мисл€ колко далеч съм все още от това разбиране.  олко често продължавам да съд€. ¬се още не усп€вам да проуме€ на физическо ниво, че душите се подкреп€т в общите проекти, за да претърп€т развитие към идеалното. ¬се още се чувствам наранен от действи€та и думите на другите и в частност на жената до мен.  ога ли ще постигна разбирането за ц€лостност?

У“е в€рваха, че това, което има значение, е начинът, по който ти чувстваш нещата. “ова се записва във вс€ка клетка на т€лото, в сърцевината на тво€та личност, в ума ти и в твоето вечно аз.  огато н€кои религии пропов€дват необходимостта да нахраниш гладните и да подадеш вода на жадните, това племе от хора твърди, че самото даване на храната и течността, както и човекът, при когото те отиват, не са от значение. ј чувството, което ти изпитваш, когато от сърце и с любов даваш, е това, което, или се отбел€зва или не. ƒа доставиш вода на умиращо растение или животно или да им вдъхнеш кураж ти носи толкова просветление за опознаване на живота или на наши€ —ъздател, колкото и намирането на жаден човек, комуто да предложиш вода. “и напускаш това ниво на съществуване с карнетка, така да се каже, ко€то регистрира момент след момент как ти владееш емоци€та си. Ќевидимите нефизични чувства, изпълващи вечното в нас, са тези, които отбел€зват разликата между доброто и по-малко доброто. ƒействието е само канал, чрез който чувството, намерението могат да бъдат изразени и прежив€вани."

ќсъзнавам горното на ментално ниво от доста време. “рудността идва от прилагането му във всекидневни€ живот:) ¬секи ден т€лото ни дава обратна връзка. ѕон€кога сме болни и това не е случайно Ц т€лото ни дава знак, че е време да се огледаме и да анализираме истинските причини за случващото се Ц наранени взаимоотношени€, пропасти в системата на нашите в€рвани€, блокировки на страха, ерозирана в€ра в каквото и да е изобщо, дълбоко вкоравели емоции на неблагодарност, нежелание и неприемане. Ќужно е да се отърсим от стари идеи, навици, мнени€ и пон€кога дори и от спътници в живота.

ƒа оставим нещата да си отидат нер€дко е изключително труден урок за всеки човек, но това е само една необходимост. Ќовите неща не могат да дойдат, ако за т€х не е отворено м€сто. јко сме задръстени със стари спомени като килер, натъпкан с прашни кашони, просто н€ма да има м€сто за нищо ново в живота ни. “р€бва да освободим м€сто, да почистим килера, за да дойде ново в живота ни. Ќаскоро научих, че за това даже си имало термин в психологи€та Ц нарича се ДкартаФ.  артата представл€ва нашите виждани€ и в€рвани€ за живота, за възможно и невъзможно, реално и нереално. Ќ€ма как да допуснем нова Дтеритори€Ф в тази карта, ако не разширим картата си. ¬с€ка пром€на в картата води до пром€на в реалността ни. »ли казано по-просто: јко искаш нещо, което никога не си имал, тр€бва да направиш нещо, което никога не си правил. » един горещ съвет от мен Ц започнете да го правите.

Ф∆ивотът и живеенето според племето се отличават с движение, напредък и пром€на. ѕосле те заговориха за живото и неживо време. ’ората не са в живото време, когато са гневни, угнетени, чувстват самосъжаление или са изпълнени със страх. —амото дишане не е определ€що за това дали си жив или не. “о само съобщава на останалите дали т€лото е готово да бъде погребано или не! Ќе всички дишащи хора са в състо€ние на живот. Ќ€ма нищо нередно в това да опиташ н€кои отрицателни емоции и да ги видиш какво представл€ват, но никак не е мъдро да останеш на т€хна територи€.  огато душата се намира в човешка форма, ти тр€бва да играеш - да разбереш какво е това да се чувстваш щастлив или тъжен, ревнив или благодарен и така нататък. Ќо от теб се очаква да извлечеш поука от този опит и да си направиш крайно заключение кое ти причин€ва болка и с кое ти е хубаво.Ф

ќпитите ни да преодолеем по силов път преп€тстви€та в живота ни само вод€т до т€хното укрепване и развитие. ≈два ли ще успеем да се преборим с всички преп€тстви€, но можем да работим с нашето отношение към т€х. ћалко по малко, ден след ден. »зисква се търпение, но успехът е гарантиран.

ўе завърша с думите на близък мой при€тел:

Д√орд съм, че живе€ така живота си, че мога да разкажа за всеки един момент от него на всеки срещнат и н€ма да ме е срам. Ќ€мам какво да кри€ и н€ма от какво да ме е срам.Ф

ѕожелавам ви това и на вас Ц да не ви е срам да разкажете за живота си!
ѕожелавам ви още да не остав€те разбримчени краища в отношени€та си!
ѕожелавам ви да направите неща, които никога не сте правили!

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.