Home –азмисли ƒа изкачиш  ончето
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В izneviara.com   

 ончетоќт н€колко години исках да изкача Д ончетоФ. «а тези, които не зна€т какво е това, Д ончетоФ е скален ръб, намиращ се близо до втори€т по височина връх в Ѕългари€ Ц Д¬ихренФ. ¬ихрен е броени метри по-нисък от най-високи€ на Ѕалканите Ц ДћусалаФ.


» така: ќт н€колко години исках да изкача Д ончетоФ. “ози август се реших. ћиналата година чаках при€телите да се освобод€т, времето да се оправи, аз да имам възможност... Ќе дочаках такъв момент. “ази година нещата започнаха да се повтар€т. Ќакра€ реших, че ще се изкача сам, щом само така е възможно. –еших да се изкача, въпреки прогнозата за силен дъжд с гръмотевици. Ќе се зачудих или поколебах и за момент. Ѕ€х решил Ц ще стане сега! Ќ€ма идеален или подход€щ момент, за да осъществиш една сво€ цел или мечта. ћоментът винаги е —≈√ј. јко чакаш, подход€щ момент, такъв просто н€ма да дойде никога. ¬инаги ще има много Дако-таФ, Дн€ма да има времеФ, Дточно сега не е удобноФ, Дне съм подготвенФ, Дтази седмица ще правим ремонтФ и още 100 други ДважниФ причини, които искат да те отклон€т от целта ти.


“ръгвайки нагоре б€х решил твърдо: целта ми е  ончето и колкото и да е трудно, ще го достигна ƒЌ≈—. ƒори да вали и гърми ще го достигна ƒЌ≈—. ƒори да ме забол€т колената, да си изкълча глезен, да се удар€ на скалите, да не ми стигат силите. ўе бъде днес. “очка. –ешено.


≈дно тежко изкачване може спокойно да се възприеме като метафора на ∆ивота и преодол€ването на трудности в него. ”сп€ват само решителните. ¬сички, които мрънкат или не са 100% убедени в целта си, остават н€къде по път€. Ќ€кои остават да пи€т биричка на хижата. Ќе казвам, че пиенето на биричка е лошо, напротив. Ќо биричката след тежко изкачване, докато гледаш нагоре и се дивиш какво си изкачил, носи удовлетворение, докато бира през цели€ ден носи бирен корем.


» така... имаш €сна цел.  ончето. Ќова връзка. —покойствие. —емейство. »збери си каква. ќказва се, че първата ти трудност е, че само си чел н€къде как става изкачването към целта. „увал си разкази, легенди, чужди страхове или неуспехи, личното мнение на десетки хора (част от които всъщност дори не са се изкачвали), но Дзна€тФ отговорите. ѕопадайки в реалността установ€ваш, че н€ма чак толкова €сни пътеки към върха. ¬същност има, но са повече от очакваното, което внас€ смут в душата ти.  акво да правиш? ѕиташ разбира се. ¬инаги наоколо има хора, които да попиташ. Ќе за цели€ път, но поне за началото му. »маш цел, обгради се с поддръжници и единомишленици. ћного от т€х зна€т повече от теб. ћоже би те н€мат същата цел, но ще си помагате взаимно поне до н€къде, а от там нагоре ще търсиш други. јз си намерих двама. “е искаха да върв€т към връх Д¬ихренФ и после евентуално към Д ончетоФ. «ачудих се какво да направ€. јз исках  ончето. ¬ихрен е просто много висок връх, не тръпка или мани€ за мен.  акво правиш при срещната трудност? ¬ариант 1: държиш си на целта, вариант 2: постав€ш си междинна цел, но не изпускаш от поглед основната.  азано иначе Ц смен€ш плановете малко. јз реших да смен€ моите Ц какво пък, ще изкача пътьом и ¬ихрен, но ще имам с кого да говор€. » кой да ме снима по път€, това си е важно:)


»зкачването на ДстраничнатаФ цел ¬ихрен се оказа доста трудно. ¬ърхът изглежда като един единствен огромен камък. √ладък, блест€щ, прор€зан от улеи, б€л, с€каш е мраморен и изд€лан от гигантски скулптор. ƒенивелаци€та от хижата е 1 километър! —ърцето изпомпва огромно количество живителна течност в т€лото. »зпиваш 2 литра вода и дори не ти се ходи по малка нужда Ц ц€лата излиза от теб във вид на пот. ћускулите на краката се напр€гат почти до предела на възможностите си. —тавите пукат.  олената поддават. √лезените се гънат. ƒробовете се бор€т неистово за кислород. “емпературата при хижата беше около 12 градуса, нагоре веро€тно и по-малко, така че всеки силен порив на в€търа те кара да настръхваш. —транно положение: вир-вода мокър от пот и в същото време настръхнал от студ. Ѕлагодарих на себе си, че взех достатъчно дрехи. –ешението за ДповечеФ е трудно, защото всичко се носи на гръб. ¬секи допълнителен грам, умножен по часовете изкачване се превръща в килограми. »зведнъж разбираш кои са най-важните неща за теб. —ъщото като в ∆ивота. —амо когато тр€бва да решиш какво да вземеш в раницата и какво да оставиш, разбираш кои са важните за теб неща. “ези, които ще ти помогнат да постигнеш целта си. ќказва се, че извън Дкласаци€таФ остават хил€ди джунджории, дрънкулки, машинки, които намираш за важни в живота Дпод хижатаФ.


Ќ€къде по средата на път€ към върха изведнъж те обзема съмнение... ўе се справ€ ли? “а той изглежда потресаващо висок и нереално стръмен.  ак се изкачва такова чудо?!  ое сърце и кои крака са в състо€ние да се справ€т с непосилната задача? “очно там н€къде изведнъж се по€в€ват още ДстраничниФ цели Ц тук красиво езерце, там по-малко връхче... »зкушени€та да се откажеш и да избереш по-малка цел са реални. ќказва се, че и по-малките цели си имат свои легенди колко трудни са, което ги прави привлекателни в очите на отказващите се от √ол€мата. “е си казват: ДЌищо, друг път ще се изкача, сега не съм достатъчно подготвенФ. “ози друг път обикновено не идва... “очно в този момент единственото, което продължава да мести краката нагоре не е енерги€та на т€лото, а енерги€та на духа. ƒухът е това, което те прави непобедим. ќсъзнаваш, че нататък всичко се заключава в едно: Дјз ще го направ€!Ф » това убеждение постав€ едини€т крак пред други€, кара очите да се повдигнат и да фиксират целта, кара дробовете и сърцето да работ€т на максимални обороти още и още. Ќ€къде там разбираш и друга истина: независимо колко хора има около теб, изкачването зависи само и единствено от теб сами€. Ќикой друг не може да ти помогне. ¬сички останали са заети със своето собствено оцел€ване.


ƒостигаш билото. —амо по себе си това е гол€мо постижение. √ледките стават грандиозни. »маш усещането, че вече си достигнал целта си. ћоже ончето дори да се заблудиш, ако посто€нно не поглеждаш нагоре. “ам те чака последни€т напън. ¬триса те от неговата стръмнина. ѕак започват пораженски мисли. ћоже би пък не е нужно да доказваш каквото и да било...  акво ако не се изкачиш?  акво толкова? “огава си спомн€ш какво отличава успелите в каквото и да е от неуспелите Ц успелите са били посто€нни в усили€та си. ƒори когато всички други са се отказали. “ази мисъл ми дава нови сили. ≈, почивката от 10 минути Ц също:)


“ръгваме нагоре. »зб€гвам да поглеждам какво ме чака, за да не рухна психически.  анарата си € бива. Ќаклона също. ѕак се сещам за ∆ивота. ѕостав€ш си €сна √ол€ма цел и започваш да € гониш. Ќе си съвсем сигурен как ще € стигнеш, обаче си решен да € постигнеш. √ледаш в краката си, за да не се спънеш. »звършваш ежедневни рутинни действи€. Ќо знаеш! «наеш закъде си тръгнал. Ќ€ма нищо по-важно от това да знаеш закъде си тръгнал. ѕредстави си ситуаци€та, в ко€то не си решил към кой връх да се устремиш... Ќе си сигурен колко точно вода, храна и дрехи са ти нужни. Ќе знаеш колко сили да заделиш. ƒори не знаеш в ко€ посока и ко€ пътека да поемеш. Ќ€маш абсолютно никакъв шанс! ¬сичко остава на късмета. » дори да постигнеш нещо, н€ма да го оцениш, защото не знаеш какво си искал да постигнеш. ¬ечно ще си недоволен.


ѕоловин час по-късно съм на върха. “ам има още неколцина ентусиасти, които щракат усилено с фотоапарати. √ледката е неверо€тна! «нам прекрасно, че фотоапарата н€ма да запечата и една стотна от тази красота, затова след н€колкото снимки във всички посоки, се опитвам да € попи€. ќпитвам се и да попи€ усещането да побеждаваш. “ук горе духа в€тър. ¬€търът е силен, студено е. “очно като в ∆ивота.  огато постигнеш нещо, било то и дребен личен успех, винаги се намират злонамерени ДветровеФ, които да те хул€т.  акво правиш на върха? ќбличаш се:) —лагаш втора кожа, ко€то да те защитава от хорските одумвани€.  огато си на върха, виждаш огромно пространство около себе си. –азшир€ва се тво€т кръгозор.  олкото по-нависоко си, толкова повече виждаш, знаеш и проум€ваш. ¬ече по-лесно забел€зваш скритите досега от теб пътеки-възможности.  огато веднъж си бил на гол€м връх, вече по-лесно преодол€ваш психически и други върхове. «ащото всичко е в главата.


—пускаме се надолу по други€ склон. јко съм си мислел, че там откъдето дойдохме наклонът е гол€м, очакваше ме изненада. ќт другата страна склонът е почти отвесен. ѕосто€нно се налага да се хващаш с ръце за скалите, за да не се запрем€таш надолу. ’убавата вест е, че ще спреш прем€тането след 150-200 метра:) ≈дното от момчетата, с които върв€ се е ДспекълФ и върви едва-едва. јз обичам скалите и се кеф€ супер много. ѕодскачам като дива козичка по камънака и се радвам, че не се изкачваме, а слизаме:)


—лизането свършва и моите спътници тр€бва да решат най-сетне дали ще продължават с мен към  ончето или пътищата ни ще се раздел€т. “е ме гледат изпитателно, с€каш се чуд€т дали съм чак толкова ДнавитФ. »зглежда ентусиазмът ми надви над прогнозите за дъжд с гръмотевици и те се съгласиха да дойдат до  ончето. “очно като в ∆ивота. јко си достатъчно убеден в √ол€мата цел, винаги ще намериш хора, които да те последват, заразени от увереността ти. ѕреходът до  ончето за мен беше общо взето лесен, но аз обичам камъните. «а моите спътници нещата б€ха малко по-различни.


 огато след един час стигнахме  ончето, аз почти тичах от нетърпение по скалите. √ледката, ко€то се откри пред мен беше неверо€тна. ¬любих се в м€стото. —кален ръб, на повечето места широк не повече от две педи, пропаст от едната страна и изключително стръмен склон от другата! ‘еноменално! ќчите ми се насълзиха от удоволствие. ’илех се посто€нно и не можех да пов€рвам, че съм там. Ќечи€ добра ръка беше поставила метални колове с опънато между т€х стоманено въже. » добре, че го имаше, защото всеки по-силен порив на в€търа може да наруши равновесието ти на ръба. ѕо традици€, €хнах ДгърбаФ на  ончето и помолих да ме снимат:) –ъбът наистина е широк, колкото конски гръб. —пътниците ми изглеждаха доста уплашени. Ќе можех да ги разбера, за мен м€стото беше като детска мечта. “е двамата побързаха да се оттегл€т на безопасно м€сто и после заслизаха обратно. јз останах горе още доста време, опитвайки се да запечатам всичко наоколо в съзнанието си. –еших, че ще дойда пак.


ѕосто€нно ни плашат: Д¬нимавай да не постигнеш мечтите си, че после н€ма да има към какво да се стремиш!Ф ƒрън-дрън. √лупости. —игурно н€кой, който не е имал мечти или не е искал да ги постигне го е измъдрил за свое оправдание.  огато постигнеш една сво€ мечта, винаги можеш да ДвидишФ нова. ћожеш и да живееш в мечтата си, не виждам нищо лошо. Ќапук на всички завистници и хора без мечти, аз казвам: ћ≈„“ј…! “ова е най-прекрасното състо€ние на духа! Ќикога не спирай да мечтаеш. “ова е едно от най-хубавите неща, които можеш да направиш за себе си. ћечтаенето не е обвързано с възраст, пол, външен вид, политически убеждени€. ћечтаенето винаги е свързано с ДдобриФ неща, никой не мечтае лошо. “о прави хората по-добри. ћечтаенето е творчески съзидателен процес. „овек е млад, докато продължава да мечтае. ¬иждал съм юноши на 80 и старци на 20.


-----------------------------

УѕредателствотоФ на любим човек винаги води до страхотен срив в този, на когото са изневерили. Ќе се притесн€вайте, това е нормално. ¬—≈ » от нас ще мине по този път. » дай боже ¬—≈ » да извлече поука от това, вместо да се превърне в разочарован стар човек.

»знев€рата може да бъде хубав повод да подредите живота си, да разберете кое в него е важно, да изхвърлите ненужното и да си поставите √ол€ма цел.

ѕожелавам ви да не спирате да обичате! ѕожелавам ви да не спирате да мечтаете! ѕожелавам ви добра √ол€ма цел! Ѕъдете щастливи!

 

–Ъ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є 

 
+2 #2 ƒиана 2012-09-02 19:06
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 
 
+5 #1 “еди  ир€кова 2012-05-15 11:20
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.