Home –азмисли YouТve just been erased
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В izneviara.com   

YouТve just been erased√ледали ли сте онзи стар филм У«аличител€тФ, с јрнолд Ўварценегер, от времето когато той беше още актьор? «а онези, които не са, ето сюжета съвсем накратко: Ѕате јрни играе ДзаличителФ на хора. “ова обикновено са хора, които са търсени от престъпници, за да бъдат убити, защото зна€т нещо. јрни се по€в€ва първи и прави всичко на ужким: запалва им къщата, постав€ н€какъв труп от моргата на м€стото на човека, изтрива кредитните му карти, социалната осигуровка, учи го как да се крие и т.н. ∆ертвата получава нова самоличност, нови кредитни карти, осигуровка и въобще всичко, необходимо да започне нов живот, далеч от непри€тностите. »ма само една уловка: никога не тр€бва да се свързва със стари при€тели, роднини и деца. “ака се случва заличаването.

јз б€х заличен, при това съвсем неусетно.

ƒадох си сметка за размера на случващото се изведнъж, дойде ми наскоро като пробл€сък. «аличаването е започнало преди доста време, веро€тно тече от 2 или дори 3 години. ѕредполагам, затова не съм го усетил Ц било е много плавен процес. «аличаването започва винаги от едно м€сто Ц от главата. «аличител€т започва да работи в собствената си глава, затова процесът изключително трудно може да бъде забел€зан навреме. ¬ началото започва да трие всичките ви положителни страни и навици. ѕон€кога ги замества с несъществуващи лоши такива, макар че е достатъчно само да изтрие добрите ви, защото ¬—≈ » има лоши и така остават само лошите ви качества. “ова не е труден процес. ƒостатъчно е само заличител€т да спре да ви обича като ц€лостна и пълнокръвна личност, с всичките ви положителни и отрицателни страни, и да изиска от вас ¬ ћќ«Џ ј —» (никога Уin-realФ) да имате —јћќ положителни черти. ¬ие, разбира се, се ДиздънватеФ веднага от поставените към вас изключително тежки изисквани€ да бъдете идеален. “ака започва всичко... —ега процесът започва да тече по-ускорено. «аличител€т се заема с вашите общи хубави моменти. ўе кажете: Д≈, това е невъзможно! Ќали и двамата сте били там и двамата сте изкарвали добре и това са ¬јЎ»“≈ ќЅў» добри моменти, които са ви топлели през годините?!Ф ¬същност и това не е трудно:) ¬сички ние знаем, че н€ма ДдобриФ и ДлошиФ моменти и неща. »ма само нашата гледна точка за реално съществуващи събити€, които н€мат емоционална окраска, докато ние не им придадем такава. «аличител€т просто лекичко ДврътваФ гледната точка и веднага започва да вижда лошото в ситуаци€та. ¬ие виждате красиви€ залез, той вижда комарите. ¬ие виждате пухкав сн€г, а той се оплаква, че колата н€ма да запали. ¬ие виждате романтика, той Ц досада. —хванахте, нали? Ќаистина е просто:)

ѕроцесът е набрал скорост, защото заличител€т е преодол€л главните преп€тстви€ в заличаването Ц моралните. “ака да се каже той е усп€л да подготви почвата на това, което ще се случи тепърва. ¬»≈ вече сте ужасен човек, с когото Ќ» ќ√ј не е било лесно да се живее, който Ќ» ќ√ј не е обичал, който Ќ» ќ√ј не е бил добър или нежен, Ќ» ќ√ј не се е грижил за семейството си. “ова аз наричам Дморална подготовкаФ на зрителите. «рителите са всички други Ц при€тели, роднини, деца. “е още не подозират какъв спектакъл ги очаква, нито че в този спектакъл има две трибуни дори за зрителите и всеки тр€бва сам да избере в кой сектор ще седне да наблюдава ДмачаФ. »збирайки сектор, зрител€ задейства на енергийно ниво допълнителни сили, които се вливат или в заличител€ или в заличавани€. »зборът почти винаги става на роднински или при€телски принцип и н€ма общо с действителността на мача, просто така се прави.

«аличаването вече стига до по-тежки моменти: очевидно ¬»≈ тр€бва да сте причината заличител€т да е нещастен! ўе кажете, че н€ма външни обсто€телства, които са в състо€ние да направ€т един нещастен човек щастлив? јз ще ви кажа Ц прави сте и какво от това? »дете да го об€сните на заличител€т:) Ќали разбирате, че той вече не ви в€рва за нищо. «аличил е причините да го прави:)
Ќакра€ заличител€т стига до извода: Д“» ме правиш нещастна(ен)! “» заслужаваше да ти изневер€!Ф. » разбира се е напълно прав. —помнете си: Дморалните задръжкиФ се изтриват първи. —ега той е убеден напълно в правотата си. ћеханизмът действа подобно на принципа: Д¬сички прав€т така, значи е правилноФ. ѕреди 70 години този прост механизъм накара ц€ла една наци€ да пов€рва, че единствено нейната гледна точка за —вета е в€рна и запали ¬тората световна война. «ащо да си въобраз€ваме, че точно ние сме застраховани?

» така Ц един ден аз се събудих и установих, че съм ДизтритФ. ќбщите ни при€тели вече дори не отговар€ха на баналните ми —ћ—-и от сорта на Д„естит рожден ден!Ф –однините от ДнейнаФ страна прекъснаха с мен вс€какви връзки, заемайки убедително страната й, без н€кога да са чули и дума от мен. ќбщите банкови сметки станаха отделни. ќбщото бъдеще стана Двсеки се спас€ва поединичноФ. ќнова ДниФ стана ДмиФ, ДниеФ стана ДазФ. ƒори на битово ниво в къщи животът ми започна да изчезва Ц моите вещи вече заемаха твърде много м€сто и б€ха сбутани. ћоите битови нужди винаги б€ха остав€ни за накра€ и Дако станеФ. “ова обаче беше шега в сравнение с охладн€ването на отношени€та и липсата на разговор. «ащото заличител€т н€ма нужда от разговор Ц той знае всичко, което му тр€бва, за да бъдете заличен.

Ќай-тежко ми беше да осъзна€, че това ще се случи и с дъщер€ ни. ѕроцесът вече е започнал и аз го усещам. ¬ моменти на прозрение виждам и Дпоследната спиркаФ в този процес Ц аз съм далечен аксесоар към живота на дъщер€ си. јз съм Дон€Ф, който не е в къщи и се по€в€ва два пъти в седмицата или в месеца и е малко досаден, защото винаги си тръгва с навлажнени очи (какво му става толкова, не може ли да се държи като мъж?). “ака аз ще бъда заличен дори от съзнанието на детето си! «ащото дори мъничкото дете “–яЅ¬ј да избере м€стото си на трибуната. явно наистина много съм грешил, за да получа това...

¬ началото ме обзе огромна €рост от безсилието ми да направ€ каквото и да е. «найте едно: вие не можете да прекъснете процеса на изтриване. ≈динствени€т човек, който може да направи това е заличител€. ќпитите да противодействате почти винаги вод€т до нови грешки от ваша страна, защото вс€ка истина и вс€ко действие имат две страни Ц добра и лоша. јко добрата се заличава автоматично, то остава само лошата. ¬с€ко действие води само до усложн€ване на обстановката и до влизане във Двълчи капанФ.

—игурно се чудите: Д»ма ли изход?! ћога ли да се спас€ от заличаване?Ф —покойно при€тели, изход има:) “ой се нарича спокоен разговор, разумна комуникаци€, духовно израстване, разбиране на чуждата гледна точка, ѕ–»≈ћјЌ≈. “ова е. Ќе е лесно и далеч не всеки ще успее в начинанието. Ќо ако в€рвате, че си струва, задължително опитайте. јз не усп€х, но поне опитах. » бих опитал пак и пак и пак. » помнете: вие не можете да прекъснете процеса на изтриване. ≈динствени€т човек, който може да направи това е заличител€. Ќе го обвин€вайте, не го корете, не му се сърдете. » хич не ми се правете на жертви! ¬секи от нас освен заличаван е и заличител! ¬ие също заличавате. ƒори сега, в този момент. ¬секи избира за себе си какво би искал да заличи. јз избрах да залича лошите спомени. —ега, когато се обърна назад, виждам един чудесен съвместен живот. Ќе се смейте:) Ќаистина всеки избира какво да заличи. ¬сички зна€т, че да чистиш дупето на бебе всъщност не е чак толкова при€тно нещо, но всички ние си спомн€ме с умиление за тези моменти, нали? »ли безсънието през първите месеци? Ќе ме убеждавайте, че ви е било чак толкова гот:) » все пак с удоволствие бихте го преживели пак:) «аличаването на лошото е също толкова могъщ процес като заличаването на доброто.

ўе се мол€ за вас вие да заличавате само лошото от живота си! ƒълбоко в€рвам, че това е път€т за всеки да стане по-добър.  акто и да прости.

∆ивотът е хубав! You have just been erasedЕ

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.