Home –азд€ла / –азвод ¬ината е Угорещ картофФ
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В izneviara.com   

¬ината е Угорещ картофФѕитали ли сте се “ќ„Ќќ  ј  действа вината?
“ази сутрин пих кафе с един при€тел, с когото не б€хме се виждали скоро. «аговорихме се... ѕреди известно време той срещнал жена, с ко€то много се харесали. ќще не са правили секс, но и двамата изглежда го искат много. —пират ги разни неща като У»скам да съм честен със семейството сиФ и УЌе искам да ти разбивам семейството, не съм такаваФ. ѕропуснах да спомена, че при€тел€т ми е щастливо женен и†има три деца. ¬ече чувам възклицани€ от типа: У“ипично за мъжете!Ф и У¬сички са еднакви!Ф

¬същност мисл€, че за първи път мо€т при€тел реагира като жена и точно това го въвлича в проблеми. ≈то как разсъждава Утипични€тФ мъж, който се е забъркал в извънбрачна връзка: У“ази жена е готина. –азбира се, че искам да прав€ секс с не€:) ƒа си зарежа семейството заради не€? «ащо да прав€ такава глупост? “и луд ли си?! —ексът си е секс, семейството обаче е на първо м€стоФ.  азвам ви го, защото аз съм мъж и повечето ми при€тели са мъже Ц така прав€т типичните мъже. «а т€х любовната авантюра е УпочерпкаФ и много р€дко значи нещо повече от това. ќбикновено (макар и невинаги) жената, забъркала се с женен мъж е била предупредена още в началото от него, че това е Усамо сексФ и че той н€ма да напусне семейството си, но също така Ц обикновено е изб€гвала да мисли по този въпрос или е мислела, че точно при не€ н€ма да е така. ¬ръщането на мъжа обратно в семейството не му причин€ва чувство за вина. ћъжете н€мат чувство за вина и спр€мо любовниците си Ц те са били честни още от началото с т€х. Ќе казвам, че н€ма изключени€, но обикновено е така. “ова е причината мъжете да имат извънбрачни връзки, които по правило не повли€ват прекалено силно на основната им връзка. “ова е причината всеки да е чувал или да има в познатите си жена, ко€то чака пета година любовника си (който е женен мъж) да напусне съпругата си и да € отнесе на б€л кон в замъка си.  акто би казал Ўрек: "ƒрън-дрън!"

ѕроблемът се случва, когато се намес€т чувства. “ова, разбира се, прави в любовната си авантюра типичната жена. »зключени€ има и тук, познавам жени, които имат връзки само заради секса, но това е правилото. Ќамесените чувства винаги вод€т до образуване на чувство за вина, което не се забел€зва веднага или се омаловажава. ќт една страна обществото казва: У“и не можеш да обичаш и да имаш двама мъже едновременно! “ова е недопустимо и невъзможно!Ф ќт друга страна жената вижда, че това далеч не е така Ц т€ си харесва съпруга, който се грижи добре за не€ и децата, но определено харесва и любовника си. » тогава идва чувството за вина. “о е като горещ картоф, хвърлен насила в ръцете й. “€ не издържа на болката от горещината му. »ли тр€бва да се махне от любовника си или от мъжа си. » понеже с любовника € свързват свежи и силни чувства плюс най-често и отличен секс, то жертвени€ агнец се €в€ва съпруга. ¬с€ко прибиране в къщи, всеки поглед на съпруга образува още и още вина. Ќ€къде по това време обикновено започват първите плахи опити да се прехвърли част от Угорещи€т картофФ в неговите ръце. ќбикновено в началото самото му прехвърл€не в чуждите ръце образува дори още вина, но с времето съпругът поема още и още УкартофиФ и това дава кураж на жената той да бъде обвинен за всичко. » понеже менталната настройка е изключително силно нещо, накра€ дори самата жена е напълно убедена, че е невинна и че съпругът й наистина е виновен т€ да се озове в прегръдките на любовника си. ≈динственото очевидно решение е да накара съпруга си да се махне от семейството, в€рвайки, че това е решението. » всичко това заради чувството за вина... √лупаво, нали?

—поделих горните разсъждени€ с при€тел€ си и той се съгласи почти на 100% с т€х. Ќе пропусна да ме попита какво да направи тогава. ƒј, има чувства към новата жена. ƒј, за първи път му се случва да иска повече от секс. Ќ≈, не иска ново семейство и още деца. ƒј, кара се с жена си, заради другата жена, или по-точно заради чувството си за вина, че има друга и желанието му да прехвърли вината към жена си, така че да изчисти себе си от решението, което ще вземе - разд€ла. ¬същност “–яЅ¬ј Ћ» да се раздел€ със семейството си? «ададох му следни€ въпрос:

Ујко тр€бва да избираш с кого да живееш (не с кого да правиш секс), кого би избрал Ц жена си или другата?Ф

ќтговорът му беше еднозначен и без секунда замисл€не Ц У≈стествено, че с жена ми! ќнази другата почти не € познавам. — жена ми сме се нагодили един към друг, т€ се грижи добре за децата... Ф

≈динственото, което наистина пречи е чувството за вина, насадено от обществото ни, твърд€що, че не може да обичаме или да бъдем с повече от един човек. “ова общество ни насажда вината и вината разбива семействата ни! јз ще си призна€ нещо пред вас: ’аресва ми да живе€ с жена си, влюбен съм в интелекта и разбирани€та за живота на друга жена и с удоволствие бих правил секс с трета. јко тр€бва да живе€ с онази с готините разбирани€, едва ли бихме се изтърпели повече от година на битово ниво, вътрешно знам това. ј ако тр€бваше да живе€ със всички жени, с които ми се прави секс, тр€бваше да живе€ колкото …ода:)

“ова са глупости! ќсвободете се от чувството си за вина и ще видите нещата от друг ъгъл. ќсвободете и вашите половинки от задължението да изпитват чувство за вина до кра€ на живота си, защото са ви изневерили и ще живеете качествено нов живот. Ќе казвам, че вс€ка връзка ще бъде спасена - не е и необходимо. ¬се пак във връзките има и хил€ди други проблеми, освен изнев€рата. Ѕих се обзаложил обаче, че поне 25% от връзките биха процъфтели след изнев€ра, ако работим върху чувството за вина. ќсвободете себе си от желанието си да се ДотчитатеФ пред обществото за вашите нестандартни решени€. ¬аши€т живот си е ваш живот. “очка.

 
–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.