Home –азд€ла / –азвод √аранционни€ срок на вечната любов е медени€ месец
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В izneviara.com   

√аранционни€ срок на вечната любов е медени€ месец ак се получава така, че два нормални човека, н€кога изгар€щи от любов, сега се гледат един друг и не се познават?! ¬сички механизми на кавгите се свеждат до недостатъчното честно общуване.


Ѕазисни€т етичен механизъм е в основата на всички раздори. ќбидно прост е, и неумолим. ¬сичко живо процъфт€ва благодарение на равни€ обмен: колкото си получил, толкова и отдай. јко вземаш в повече - ще отслабиш партньора; ако само отдаваш и не получаваш - ще отслабнеш сам.
јко сте нарушили договора, не сте изпълнили обещанието, повредили сте вещ, скрили сте истината, излъгали сте или н€как сте влошили живота на човека - това е провинение. ¬с€ко провинение е реална загуба. ј загубата на партньора е ваша загуба. «атова, обикновено, поправ€ме провинението си.


ѕо какъв начин? ѕърво, създаваме съгласие за това, че не искаме да навредим: разказваме за това, обещаваме да поправим, извин€ваме се. ¬торо, ние н€как компенсираме щетите - според договар€нето или експромт. » тогава дупката в отношени€та се закърпва. ќбърнете внимание: кръпката става именно чрез честното съобщение за провинението. “о означава, че не се страхувате от човека, довер€вате му и се стремите да го изолирате от непри€тности.


Ќо често хората "се страхуват да не си развал€т отношени€та". “огава премълчават за провинението. »ли прехвърл€т вината на другиго. “ова е укриване. ћного коварно и лошо нещо, изискващо точни и бързи действи€ - иначе разбива отношени€та на парчета.
ўом нещо скриете - настъпвате капан. Ќай-малко вълчи. ѕърво, вие веднага започвате да търсите причината за своето провинение в сами€ потърпевш, да го обезцен€вате или да го набеждавате, че не е прав. “ака работи реактивни€ контур, "защитавайки" вашата собствена правота. » най-често му в€рвате! ¬торо, самото решение да скриете означава, че не сте повече при€тел. “ова е 1,1. «агубата, за ко€то човекът не знае, или знае неистината, обезателно ще му навреди по-силно. ¬земайки решение да скриете, вие се постав€те извън отношени€та и сега само се правите на партньор. –адвам се, че вече знаете за това.


«агубата от скриването е в пъти по-гол€ма, отколкото от самото провинение: нали сте лишили човека от себе си, лишили сте го от партньор, на когото той е разчитал. ƒа се разкрие и възмезди скритото е много по-трудно. ¬еднъж излъгали - ще ви пов€рват ли други път? —лаби€т човек по-скоро ще скъса отношени€, отколкото да се признае в предателство. ¬сички мексикански сериали и детективи са истории на разрушителни разкрити€ и ние с нетърпение чакаме: "е, кога най-после ще се разкри€т!?"


„≈—“Ќќ—““ј - това е технологи€та на възстанов€ване на партньорството, инструмент за възстанов€ване на добрите отношени€ с хората. “ова не е качество на душата, а способ. ƒруги способи тук н€ма. Ќедостигът на честност е проблем на ума, а не на морала.
»ма само едно, за което е етично да се мълчи: чуждите изповеди и тайни. Ќо отново до тогава, докато не ви каса€т лично вас и не зас€гат ваши€т живот и отношени€.

¬ажно е да се знае за скритото следното:


1. »звършвайки провинение и криейки, вие падате в тона, губите контрол над отношени€та, отчуждавате се, или се плъзгате, дърпате и се страхувате. ƒа скриете сво€ страх е невъзможно - на вашето чело е написано с огън, така че, не се захранвайте с илюзии. » неизбежно ставате наказание за партньора, който се разкъсва между сво€та любов и вашето предателство.


2. “ози, който извършва провинени€ и крие, първи намира повод да се обиди, първи се затвар€ и първи напъва да си отиде. "«наеш ли, ти си толкова добра, а аз съм съвсем другЕ јз не съм достоен за теб, по-добре е да си върв€". "ќтивам си! ќмръзна ми!  ой може да живее с теб!?"; "–азбери, ние сме прекалено различни, прекалено. ѕо-добре е да се разделим." ƒумите са различни, а причината може да е банална: случаен секс настрани. “ова може да се см€та за правило: който се затвори, и се опитва да прехвърли вината - той е с гузна съвест. ¬ие ли сте? «начи, вашата съвест. “ърсете, къде сте се издънили и въведете ред!
«ащо след като сте скрили се опитвате да си заминете? ѕовечето хора по сво€та същност са етични и не обичат да огорчават другите. „овекът вижда, че напразно ви обвин€ва. „увствайки, че вреди, той се опитва да си замине, за да спаси, да опази хората от сво€та вреда.
Ећоже да се каже, че всички при€тели стават чужди заради скрити провинени€.  ак ни тров€т живота!  олко леко и стремително раз€ждат разбирането! ќпитайте сега да си представите, колко е леко без т€х.  акво още ви се струва, че може да развали отношени€та между двама души?

ѕълни€т текст на материала†от Ќиколай  урдюмов-->

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.