Home –азд€ла / –азвод ѕовече за повторни€ брак
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В   

ѕовече за повторни€ брак

‘акт е, че немалко хора създават повторно семейство с надеждата този път бракът им да се получи. ѕовечето от т€х са преживели н€каква форма на травма, като загуба на съпруг/съпруга или развод, и копне€т новото им семейство да изпълни живота им със смисъл. ќчаквани€та им са големи, пон€кога нереалистични и нер€дко ги вод€т до взимане на погрешни решени€. ѕон€кога в техни€ нов брак те се оказват в позици€та да бъдат родители на деца от предишна връзка на сво€ нов партньор.

—поред водещи експерти в областта на семейството, над половината от повторните бракове завършват с развод. «ащо това е така? —м€та се, че в гол€ма част от случаите основната причина е в повторното достигане на точката на разд€ла, характерна за предишното им взаимоотношение. “ова е изтрезв€ваща информаци€ за всеки мъж или жена, който изгражда семейно гнездо за втори път, особено ако в него има заварени деца.  ои са най-често срещаните грешки при влизане в смесено взаимоотношение:

Ћипса на търпение

¬ биологичните семейства при повечето случаи партньорите имат възможност да се опозна€т за по-дълго време преди раждането на децата.  огато децата се род€т, родителите най-веро€тно участват в процеса на изграждането им. ¬ смесените семейства e налице вече съществуваща семейна единица, към ко€то се присъедин€ва н€кой отвън.

„есто срещано €вление е биологични€т родител да окаже натиск върху партньора си с изискването той бързо да възприеме децата му като ежедневна част от своите отговорности. “ой може да окаже натиск и върху децата и да очаква от т€х те бързо да станат при€тели с нови€ си родител. ќбикновено децата реагират точно в противоположната посока и използват изрази като: "Ќикога н€ма да ми бъдеш майка"; "“атко беше по-добър от теб" и т.н. ѕон€кога нови€т родител прави всичко възможно да докаже себе си и колкото повече се опитва, толкова повече отхвърл€не си спечелва от страна на децата.

ƒруги родители попадат в точно обратната ситуаци€ - стрем€т се да наложат присъствието си на децата на нови€ си съпруг или съпруга. —помн€м си един уверен баща, оженил се за разведена жена с 6-годишно момиче, който гордо ми об€сн€ваше, че детето много бързо го приело като авторитет, след като го напердашил. ѕрез годините, обаче, наблюдавах как това момиче израсна като бунтовен тийнейджър. ¬ъпросни€т мъж не разбираше, че децата н€ма да приемат нов родител просто ей-така - за да го направ€т, е необходимо нещо повече от услови€, изисквани€ и физическо насилие. «вучи неверо€тно, но една от основните причини децата да имат проблем при свързването си с нови€ родител е страхът, че могат отново да го изгуб€т.

јко си в тази ситуаци€, запомни - необходимо е време, преди нови€т родител и децата да се съюз€т и да станат при€тели. ƒайте си достатъчно време за това и не насилвайте нещата. Ќаучи се да изслушваш както партньора си, така и децата, вместо бързо да им даваш наставлени€, било то и правилни - в крайна сметка те са били по-дълго време заедно.

Ќеспособност за контролиране на емоциите

Ќ€кои родители в смесени семейства имат склонността† да остав€т сво€ гн€в и вътрешни наран€вани€ да ги владе€т и да управл€ват живота им. ƒецата бързо могат да изгуб€т доверието си в нови€ си родител, ако станат свидетели на ситуации, в които той/т€ наран€ва мама или татко още повече, ако чу€т обидни думи по адрес на предишни€ си баща или майка. ƒецата са изключително чувствителни в разпознаването на отношени€та, които сто€т зад емоциите, така че трудно можеш да се скриеш и да ги заблудиш.

ƒобра практика е, ако в семейството стане скандал, да се даде извинение на децата - така те ще зна€т, че най-малкото нови€т им родител е честен с емоциите си и малките ще му имат повече доверие.

Ќеадекватни начини за печелене на доверие

ќпитите да се заеме м€стото на биологични€ родител, прекаленото очакване за близост и свързване с децата, купуването на скъпи подаръци и "подкупите" от страна на нови€ родител могат да донесат точно обратни€ ефект. ¬ процеса на опознаване с твоето ново семейство не пропускай да останеш позитивен, естествен, да си себе си, както и да отдел€те време за забавлени€, см€х и спортуване. »менно в извършването на подобни семейни дейности ще започне да настъпва сближаването.

(ѕравата са на www.semeistvo.bg. ѕубликувана с разрешение.)

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.