Home –азд€ла / –азвод ≈моциите след развода
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В   

≈моциите след развода

ѕрекрат€ването на брака р€дко е само технически акт. ќбикновено процесът е съпътстван от много негативни вътрешни прежив€вани€ и емоции. –азбира се, те са различни при отделните семейства, но без съмнение почти всички двойки изпитват скръб и болка от разд€лата. Ќе мога да забрав€ уверени€ поглед на мо€ клиентка, на ко€то й предстоеше развод с насилвал € мъж. ¬ началото т€ беше твърдо решена, че ще се пребори с емоциите и с травмата, ко€то й предстоеше. Ќ€колко месеца по-късно обаче жената изглеждаше напълно различно Ц усещаше загубата и имаше нужда от подкрепа, въпреки че бракът й не беше сполучлив.–азводът може да ДсринеФ психически дори много стабилни на пръв поглед хора, а други да се справ€т умело.

јко ви предстои разд€ла, важно е да знаете, че негативните емоции и прежив€вани€ са напълно естествени. ƒобре е да не се борите с т€х.ѕриемете, че често те ще ви пречат да вземате правилни решени€ и ще замъгл€ват способността ви да мислите рационално.

—кръб и тъга
“ъгата е естествена след приключването на един съюз. ƒори и да е болезнено, приемането на болката и тъгата са здравословни, защото по този начин ще признаете пред себе си, че напълно сте приключили връзката. ћного изследвани€ показват, че прежив€ването на развод е не по-малко тъжно от прежив€ването на смърт на близък човек. Ќе забрав€йте все пак, че скръбта има начало и край. ¬ъзможно е на моменти да се чувствате така, с€каш болката от случилото се никога н€ма да премине. — течение на времето непри€тното чувство ще отшум€ва, докато накра€ съвсем изчезне. «а повечето хора този период трае между 18 месеца и 3Ц4 години след развода. —рокът на възстановителни€ период зависи от индивидуалните особености. ќбикновено емоционалната криза преминава през различни фази:

- отрицание на реалността;
- гн€в към бивши€ партньор;
- опит за помирение и пазарене с бивши€ партньор;
- мъка и депреси€;
- приемане на фактите и възстанов€ване.

ќпитайте се да разберете в кой етап от този процес се намирате. ѕоставете си за цел да минете по-бързо през тези болезнени фази, за да можете да продължите напред.

—рам и вина
ќбикновено прежив€ването на развод е съпровождано от чувство на вина и срам. ¬ повечето случаи човек има усещане, че се е провалил, особено ако семейството е било приоритет за него. —рещал съм се с хора, които сподел€т, че животът им с€каш свършва след разд€лата с любими€ човек.
ѕон€кога срамът и вината могат толкова бързо да се трансформират в гн€в и дори омраза към бивши€ партньор, че буквално да не бъдат осъзнати. «атова често при развод партньорите се самообвин€ват за случилото се.

—трах и безпокойство
“ези емоции са свързани с реакци€та на човешки€ организъм към стреса, който се поражда вследствие на развода. —илните прежив€вани€ възпреп€тстват способността на индивида да възприема нова информаци€.  огато човек е под гол€м стрес, сърцето му започва да бие учестено, адреналинът се покачва и е възможно да се поддаде на паника, страх и безпокойство. ≈то защо, когато сте в подобна ситуаци€, вие не сте с състо€ние да вземате сериозни решени€. ћисълта ви не е достатъчно €сна и бистра. Ќай-добре е да изчакате или да потърсите помощ и подкрепа, за да направите по-сполучлив избор, ако се налага да вземете решение веднага. ѕомнете, че емоционалната ви реакци€ може да е погрешна и след това да съжал€вате за не€.

»зключително важно е, ако сте в период на развод, да не изминавате този път сам. ќбадете се на близък или при€тел. ѕотърсете терапевтична помощ. Ќаправете всичко възможно да не се изолирате и се свържете с хора, на които в€рвате и които ще ви помогнат да преодолеете този кризисен период.

(ѕравата за материала са на списание "9 месеца". ѕубликувана с разрешение.)

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.