Home ѕризнаци за изнев€ра ѕричини за разд€лата
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В izneviara.com   

ѕричини за разд€латаЎансовете за развод при първите бракове е 67 % за период от 40 години. ѕоловината от разводите се случват през първите седем години. —поред н€кои проучвани€ процентът на развод за повторните бракове дори е по-висок с 10 % от този за първите. Ўансовете да се разведете са толкова големи, че е напълно логично да се погрижите за брака си дори и в момента да не сте пред развод.

«а разделите при двойките, които живе€т на семейни начала, е трудно да има статистически данни, но можем да предположим, че там нивото на разд€ла е сходно. «ащо процентът на разводи и раздели е толкова висок? ≈то н€колко причини, които оказват вли€ние върху тези цифри.


1. Ћипса на професионална помощ: √ол€ма част от двойките стигат до развод, защото често чакат твърде дълго да намер€т решени€ на проблемите в отношени€та си. ¬ съвременни€ св€т индивидуализмът и самосто€телността са високо ценени. ¬ъпреки предимствата си те често възпреп€тстват двойките да потърс€т професионална помощ. —ъвременни€т човек обича да мисли, че може сам да решава проблемите си, и се ръководи от убеждението, че ако положи достатъчно усили€, ще се справи с всичко. Ќо това, което ни уб€гва, е, че ако н€маме определени знани€ и умени€, колкото и усили€ да полагаме, най-веро€тно н€ма да постигнем желаните резултати. ћалко скромност, по-малка убеденост във възможностите ни да се справим сами и сила да признаем, че имаме нужда от помощ, биха помогнали на много двойки да изгбегнат разд€лата.

2. Ќедооцен€ване на съзидателни€ потенциал на конфликта: ƒвойките често не уме€т да използват конфликтите в сво€ полза. ћного двойки сподел€т романтичното убеждение, че ако се обичат, не е нормално да имат конфликти. Ќо след като конфликтите започнат (неизбежно) и особено ако продължат, партньорите остават дълбоко разочаровани. –азсейването на романтичните илюзии често води до разпадане на взаимоотношени€та. ¬место да разберат, че конфликтите могат да игра€т съзидателна рол€ за една връзка, партньорите често дълбоко се обиждат, трупат гн€в и се отчуждават един от друг. Ќеумението да се решават конфликти, да си прощават, да се сдобр€ват пречи на много двойки да съхран€т връзката си.

3. —трах от сподел€не на властта: –азпределението на властта в двойката между партньорите се промен€. ѕон€кога едини€т носи отговорността за важни въпроси и решени€ за двойката, друг път други€т поема тази рол€. ѕартньорите следва да могат да отпускат юздите на властта и да се Уподчин€ватФ, когато е необходимо, т. е. да позвол€ват на други€ да оказва вли€ние. Ќагласата от типа Увсичко става само по мо€ начинФ разрушава много връзки и остав€ хората самотни и сами със сво€та потребност да контролират нещата.

4. »зневери: ’ората са склонни да търс€т утеха и комфорт извън двойката, ако нещата не се развиват така, както те искат. «анижените морални норми и убеждението, че извънбрачните афери са оправдани в случай, че потребностите на н€кой от партньорите не са удовлетворени, действат разрушително върху връзката. ћалко връзки усп€ват да се възстанов€т от изневери и много двойки разбират по трудни€ начин, че изнев€рата като начин за решаване на семейни проблеми води до още по-големи проблеми.

5. Ќежелание за полагане на усили€:  онсуматорските тенденции в съвременното общество зас€гат и двойките. ћнозина изостав€т отношени€та си, с€каш захвърл€т чифт стари обувки. “ърсим бързи и безболезнени решени€ на проблемите и начини, по които да задоволим нуждите си. јко сме неудовлетворени, често мислим, че ако започнем друга връзка, това ще реши проблемите ни и ще ни направи по-щастливи. „есто вместо партньорите да фокусират вниманието и усили€та си върху подобр€ване на връзката, те го разпил€ват навън и не предприемат необходимите действи€ за укрепването и съхран€ването й.

6. Ќереалистични очаквани€: Ќереалистичните очаквани€ към връзката и партньора също действат разрушително. ћислим, че след като срещнем подход€щ човек, влюбим се и заживеем заедно, той или т€ е длъжен/а да задовол€ва всичките ни потребности, да решава всичките ни проблеми и да ни дар€ва с посто€нно щастие. «абрав€ме, че носим лична отговорност и не е честно и реалистично да € прехвърл€ме върху н€кой друг.

(източник: shtastieto.com)

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.