Home ѕомощ за децата Ѕащи и деца: с какво започва разбирането?
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В izneviara.com   

Ѕащи и деца: с какво започва разбирането?¬ една московска детска градина психологът предложил на 5-6 годишни деца да поигра€т на Ућайки и дъщериФ. ћомичетата бързо разпределили помежду си ролите на майки, дъщери, баби, но никое от момчетата не се съгласил да изпълн€ва рол€та на бащата Ц в най-добри€ случай се съглас€вали да са синове или куче. —лед дълги уговорки едно от момчетата се съгласило да играе рол€та на бащата Ц той седнал на дивана и казал: Уƒайте ми вестника и включете телевизора!Ф “ака той изкарал ц€лото време на играта. Ќа въпроса на психолога какво вършат майките и бабите, всички деца, включително и момчетата отговар€ли охотно и подробно. «а това, какво прав€т бащите разказвали малко и с общи думи като: Уход€т на работаФ,† Уизкарват париФ, Укарат се с майката и дететоФ, УнаказватФ.

¬същност, модерни€т баща често пъти е н€как митичен, непон€тен и необ€сним за свето дете. “ой излиза рано сутрин, ц€л ден Ун€къде на работаФ се занимава с нещо важно, а вечер се връща уморен. » обикновено се хваща само за вестника и телевизора. ѕо същество работата, увлечени€та и животът на бащата минават покрай вниманието на детето. „есто поради тази причина бащата не е при€тел, нито партньор, а н€каква висша инстанци€. Ќер€дко Ц караща се. У ще кажа на баща ти, той ще ти покаже как се слуша!Ф Ц често се заканва майката. “акова едно отчуждение и раздел€не във възпитанието на детето е станало стериотип на нашето Укултурно обществоФ.

ѕсихолози са интервюирали бащи с дете под 1 годинка: У»нтересно ли ви е да общувате с вашето малко дете?,  олко време прекарвате в общуване с него?, »граете ли заедно и на какви игри?Ф ѕовечето бащи отговар€ли така: У“а какво разбира то? Ќека порасне и ще играем заедно футбол, ще ходим на хокей... Ќека сега майката и бабата се занимават с него!Ф Ћипсата на близост често пъти става причина† за неразбиране, недоверие, конфликт в последващите години на юношеството.

»зпуснати са още в самото начало, в ранното детство първи контакти с детето, общуването по време на растежа, разходките заедно, игрите. ¬сичко това затрудн€ва взаимоотношени€та между бащите и децата, липсват доверие и привързаност на детето към бащата. ѕроблемът с осъществ€ването на контакт между бащата и бебето започва още в първите дни след раждането и дори по време на бременността, см€тат психолозите. ¬ —јў, √ермани€, ‘ранци€ и други страни успешно функционират Уучилища за бащиФ, където се изучава начините на общуване, игри и занимани€ с бебето, и помагат на бащата да го разбира и вижда в него развиваща се личност. Ѕащи, които са посещавали такива училища, по-лесно осъществ€ват контакт със своите деца, по-лесно и бързо се привързват към т€х и по-добре ги разбират. — по-общи думи Ц стават по-добри родители. –азбира се, ползата от всичко това е за децата, по този начин те получават най-добрата среда за своето развитие, достигат високо ниво на психическо и личностно развитие.Ѕащи и деца: с какво започва разбирането?

¬ нашите културни традиции не е прието таткото да участва в грижите за бебето още в първите дни след раждането.  ато правило всички основни грижи се падат на майката, на таткото се повер€ва постав€нето на бебето в леглото или в най-добри€т случай Ц разходката на сп€щото бебе с количката навън. Ѕезусловно, това не способства установ€ването на контакт и при€телски, партньорски отношени€ за в бъдеще. —коро всеки баща става за своето дете н€какво тайнствено същество, от което не знаеш какво да очакваш.

“ова потвърждават резултатите от изследвани€та, които са направени сред 5-7 годишни деца. ѕомолили ги да си представ€т следната ситуаци€: У¬ървиш по улицата и пред себе си виждаш обелка от банан. ћоже би майка ти ще помисли, че ти ще вземеш и ще € изхвърлиш в най-близката кофа за отпадъци, за да не пречи на хората? ј баща ти?Ф ѕодобните ситуации били н€колко. ÷елта на експеримента била да се види от гледната точка на детето как бива оцен€вано от своите родители: способно на лоша постъпка или по-скоро на добра.

ѕовечето изследвани деца отговорили, че майката по-скоро очаква от т€х добра постъпка, а таткото Ц по-скоро лоша. ќт получените фактически данни (преобладавало числото на момчетата) психолозите оформили образа на бащата: той не разбира своето дете, очаква от него УнеправилноФ, УлошоФ поведение, оцен€ва го ниско Ц не само тази или подобна на не€ постъпка, а като ц€лостна личност.


«ащо в децата се създава такава представа за бащата?  акво именно в неговото поведение и отношение към детето вли€е на тази представа? «а нашата култура не е характерна про€вата на любов и привързаност на бащата към детето. –€дко може да се ви€т на разходка баща и син хванати за ръка Ц често те върв€т редом един до друг, даже не разговар€т помежду си, като че ли бащата само съпровожда детето. ѕрегръдка, седенето в скута на бащата, похвала, разказа за това, какво се е случило в детската градина и по време на разходката, възхищението от постройката с конструктора или кубчетата, рисунката, умението да танцува, добре рецитираното стихотворение Ц всичко това като че ли е чуждо и несвойствено на съвременни€ татко. ¬ наши дни най-често любовта на бащата към детето се израз€ва в покупката на нова играчка или дреха. — такива подаръци бащите като че ли демонстрират любовта си към детето и с т€х само се откупва от него. Ќо повече от всички тези играчки детето се нуждае от бащино внимание, разбиране, при€телство, общи интереси, увлечени€, ласки. Ѕащата не е просто водач, а и човекът, който открива пред детето си света, помагащ му да расте умела и уверена в себе си личност.

ќще една негативна черта на нашите съвременни методи на възпитание Ц преобладаването на порицанието над похвалата. ћного бащи мисл€т, че възпитанието означава да се прав€т† забележки,† да се издават забрани, наказани€ и именно в това виждат сво€та родителска рол€: У—тавай бързо, отново закъсн€ваш за училище! ќбличаш се бавно, вървиш едва-едва! “р€бва да правиш сутрешна гимнастика! ќбувките ти са отново мръсни, на теб говор€! ≈то, разл€ ча€т, отново си сложил лактите на масата, не слушаш, мотаеш се!Ф и т.н. ƒаже, когато детето ви помаха за довиждане с ръка и каже Уƒо скоро татко!Ф , не намирате какво да му отговорите освен отново да направите забележка У¬лизай бързо вътре, ще настинеш!Ф

Ќав€рно, всеки баща вижда мислено в сво€ син възрастен мъж и който н€ма нужда от него. Ќо негови€т син е все още дете, малко момче, който не знае и не умее много неща. “ова е полезно да се помни посто€нно Ц тогава за ¬ас има шанс да станете истински баща: да общувате със своето дете, да сподел€те неговите чувства, да видите в негово лице интересен събеседник, личност, достойна за уважение и признание. ¬заимоотношени€та между баща и дъщер€ по принцип са† по-добри, които имат своите проблеми, но това е тема на отделен разговор. Ќаправете един собствен експеримент. ¬земете чист лист и го разделете на две части. ѕрипомнете си предни€ ден и запишете отл€во: колко пъти и за какво се скарахте на детето си, забранили сте му нещо, което обича, разсърдили сте му се, направили сте забележка, наказвали сте го. ¬ д€сната страна на листа запишете колко пъти и за какво сте го похвалили, поласкали, внимателно сте го изслушали, дали е почувствало колко го обичате и колко скъпо ви е то. ѕрегледайте получените резултати и си поставете оценка от гледната точка на ¬ашето дете.

(източник: biberonbg.com, по материали на deti-mira.ru)

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.