Home ѕомощ за децата “атко забрав€
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В izneviara.com   

“атко забрав€ - ƒейл  арнеги—лушай, синко: казвам това, докато ти спиш, едната ти ръчичка е свита под бузата, а русите къдрици са залепнали на влажното ти челце. ѕромъкнах се крадешком в ста€та ти. —амо преди н€колко минути си сед€х и си чет€х вестника в библиотеката и изведнъж ме споходи чувство за вина. –азка€н, дойдох при леглото ти.


≈то какво си мислех, сине. Ѕ€х лош към теб. —карах ти се, когато се обличаше за училище само защото си позабърса лицето с кърпата. —карах ти се, че не си си лъснал обувките.  реснах ти €досано, задето беше захвърлил н€какви свои неща на пода.


Ќа закуска също намерих за какво да ти се скарам. –азливаше ту това, ту онова, €деше лакомо, без да сдъвкваш добре, слагаше лактите на масата. Ќамаза си прекалено много масло на фили€та.  огато тръгна да си играеш, а аз Ц да хвана влака, ти се обърна, помаха ми и ми извика: Уƒовиждане, татко!Ф. ј аз се намръщих и отвърнах: У акво си се прегърбил!Ф


—ледобед всичко започна отначало. ќще като идвах по път€ те вид€х да играеш на топчета, коленичил на зем€та. Ѕеше си скъсал чорапите. «асрамих те пред при€телите ти, като те подкарах пред себе си към къщи.  азах ти, че чорапите струват пари и ако тр€бва сам да ги купуваш, ще внимаваш повече. ѕредстав€ш ли си сине, един баща да каже такова нещо!


—помн€ш ли си, по-късно, докато чет€х в библиотеката, ти влезе плахо с н€каква болка в погледа? јз те изгледах над вестника, недоволен, че си ме прекъснал, и ти спр€ на вратата. У акво искаш?Ф Ц кисело попитах аз.


“и нищо не каза, но се втурна през ста€та, обви ръце около врата ми и ме целуна. ћалките ти ръчички ме прегърнаха с обич, ко€то Ѕог е запалил в сърцето ти и ко€то дори пренебрежението ми не може да угаси. ј после изб€га нагоре по стълбите.


—инко, малко след това вестникът се изплъзна от ръцете ми и ме обхвана ужасен, сковаващ страх.  акво е направил с мен навикът? Ќавикът да търс€ недостатъци, да упреквам Ц това бе мо€та награда за теб като дете. Ќе че не те обичам, просто очаквам прекалено много от теб. ћер€ те с аршина на собствените си години.


“во€т характер е бел€зан с толкова доброта, проницателност и преданост. —ърчицето ти е великодушно и чисто като изгрева над планините. «атова се върна спонтанно да ме целунеш за лека нощ. ¬сичко друга загуби за мен значение тази вечер, сине. ƒойдох при леглото ти в тъмното и коленичих засрамен тук!


“ова е жалка компенсаци€. «нам, че не би разбрал тези неща, ако ти ги кажа, когато си буден. Ќо утре ще бъда истински татко! ўе бъдем при€тели, ще страдам, когато ти страдаш, ще се сме€, когато ти се смееш. ўе прехапвам език, когато думите напират нетърпеливи. ўе си повтар€м като в ритуал: У“ой е само дете Ц едно малко дете!Ф


—трахувам се, че си мислех за теб като за гол€м човек. ј като те гледам сега, синко, сгушил се в креватчето, виждам, че си още съвсем мъничък. ƒо вчера майка ти те носеше на ръце и ти отпускаше главичка на рамото й. ѕрекалено много исках от теб, прекалено много.

¬место да съдим хората, да се опитаме да ги разберем. ƒа се опитаме да си представим защо постъпват по един или друг начин. “ова е много по-полезно и по-интересно от критиката. ќсвен това поражда съчувствие, търпимост и доброта. Уƒа знаеш всичко означава да прощаваш всичкоФ.

ƒейл  арнеги

—лед като прочетох горното, плаках горчиво... ћол€ ви да помислите какво причин€ваме на децата си! “е са невинни жертви на ситуаци€та, пощадете ги. ѕо-добре да помислим какво Ќ≈ правим за децата си, отколкото посто€нно да ги тероризираме с нашите неосъществени амбиции и с прекаленото си его. “е са само деца и единственото, от което наистина имат нужда е да бъдат обичани. ќбичайте ги и не им причин€вайте травми! ƒецата ни зна€т много повече от нас, защото още не са забравили вселенската мъдрост, с ко€то са дошли. “ова, което ние сме длъжни да правим е да им помогнем да свикнат да се оправ€т в този св€т и да ги обичаме. ≈дна китайска поговорка гласи: "Ќе е нужно да дърпаш тревичката, за да расте, но може да плевиш около не€".

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.