Home ѕървите 10 дни ѕървите 10 дни след изнев€ра
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В izneviara.com   

ѕървите 10 дни след изнев€ра

«а повечето от нас да научим за изнев€рата на партньора ни е неверо€тно тежко изпитание. ѕон€кога го научаваме случайно, без да е имало €вни признаци, друг път отношени€та са започнали да се влошават преди време.
“ук ще помест€ част от записките и мислите ми от времето непосредствено преди да науча и първите 10 дни след това. ѕиша истори€та по-долу, защото установих, че при много от връзките, симптомите са подобни. » щом аз съм усп€л да преодоле€ събити€та, значи и вие ще можете. ѕожелавам ви да се справите по-зр€ло от мен с кризата.

ѕървите 10 дни са критични. “ова е времето, когато осъзнавате неверо€тни факти за живота си, научавате че лъжата е била по-близо до вас, отколкото сте предполагали, времето когато минавате през истински ад от мисли, чувате ужасни думи и получавате огромно количество болка от най-близки€ си човек. Ѕолката е толкова интензивна, че може да ви дойдат идеи да сложите край по най-лесни€ начин... Ќе го правете. ѕотърсете помощ от психолог или поне ми пишете на izneviara@ izneviara.com. ќт личен опит знам, че сподел€нето с близък при€тел ще ви разтовари значително.

Ќещо много характерно за този начален период е посто€нната пром€на на настроението.  ато ц€ло преобладаващото настроение е тежка депреси€, но има изблици на оптимизъм и това води до едно непрекъснато клатушкане между ад и рай. “ова е времето, когато осъзнавате колко силно зависими сте в емоционално отношение от партньора си. Ќад€вам се за вас това да е времето, когато ще разберете, че докато разчитате на нещо или н€кой извън вас да вкара във вашата душа стабилност и спокойствие, винаги ще сте като наркомани, зависещи от поредна доза нежност, добра дума, секс, любов.

≈то моето предложение за етапите, през които минаваме първите дни. “ези етапи са повече или по-малко еднакви при повечето хора, с които съм разговар€л и изглеждат най-общо така:

1.†ѕълно отричане. „овекът просто отказва да пов€рва, че това му се случва.
2.†ѕърви признаци на осъзнаване. “ук пон€кога идват мисли за самоубийство, убийство или и двете. ћога твърдо да ви за€в€ от дистанци€ на времето, че това е напълно безсмислено! ѕотърсете помощ сега!
3.†Д«ащо?!Ф ћного тежък период. “р€бва сами да го изживеете и разберете, но ще ви дам насока Ц определено не е защото сте лош човек.
4.†ѕосто€нна пром€на на настроението. јз го наричам ДклатушканеФ. Ќастроението ви зависи изц€ло от външни фактори Ц от други€ партньор.
5.†ѕоемане на ц€лата вина, само и единствено други€ да се върне.
6.†“отална депреси€. ћислите за Длесен крайФ пак идват.
7.†√н€в. —амообвинени€. ќбвинени€. –евност. ѕърви признаци на Двръщане на винаФ към други€.
8.†ѕривикване към болката.
9.†“ърсене на помощ.
10.†–азвитие.

Ќай-важното нещо, което тр€бва да разберем е, че случващото се идва в живота ни, за да проумеем, че той тр€бва да се промени. —пешно!  лючовата фраза е ДразвитиеФ. –азвивайте се, четете, срещайте се с хора, ходете по семинари, започнете да спортувате, промен€йте се посто€нно, мислете. «а бога хора Ц не спирайте да се промен€те дори за секунда. ƒвижете се, мърдайте, събудете се. ”дарът е толкова по-силен, колкото повече сте били затънали в нещото, което сте мислели за свой истински живот. «а мен ударът беше като експресен влак. Ќе позвол€вайте това да ви се случи и на вас. ћислете. Ќе спирайте да мислите. –азвивайте се. ∆ивотът не е това, за което го мислите. ўом четете тези редове, значи досегашните ви преценки са били грешни. ћислете защо.

Ќе†ви†разказвам истори€та си, защото имам н€какво извратено желание да разказвам на непознати, а защото знам, че повечето хора при откриване на изнев€рата на партньора си мисл€т, че истори€та им е уникална и единствена. ўе ви разочаровам - истори€та ви вече се е повтар€ла милиони пъти и дори в този момент продължава да се повтар€. ѕроумейте го и продължете да вървите.

¬сички имена в разказа са различни от истинските.


ћалко преди да разбера.

¬ече ме е страх от теб.  огато се прибереш в къщи и ставам друг. «апочвам да си мер€ приказките. √ледам да не се сме€ или шегувам, за да не го изтълкуваш н€как.

»зб€гваш ме. ѕо вс€какъв начин. Ќе ме поглеждаш, не искаш да говорим.  огато ми говориш Ц то е с половин уста, с огромна досада и не ме поглеждаш в очите. ¬нушавам ли си? “върде мнителен ли съм? Ќе мисл€. Ќали знаеш онази поговорка с изгубването и оцен€ването... ≈, в€рно е Ц чувствам, че те губ€... грешка Ц изгубил съм те и сега полуд€вам бавно, защото те оцених. –азликата от поговорката е, че винаги съм те цен€л. »зглежда не съм го показвал достатъчно.

Ќе ме е страх, че имаш желани€, страх ме е, че аз не съм свързан с т€х. Ќе искам да те загуб€ и не знам какво да направ€, за да не се случи това! Ќ€мам никаква иде€ как да те върна обратно. ”сещам, че ако не ме мразиш, поне едва ме понас€ш и това ме убива. ѕов€рвай, щ€х да те освобод€ от това робство, ако не беше детето. Ќе искам то да си мисли, че нейни€т баща е бил твърде слаб и е поб€гнал при първи€ признак на проблеми в семейството. »скам да € виждам всеки ден, искам да съм част от живота й, не част от истори€та й за Уон€ мухльо баща тиФ.

∆ивотът ми е на УпаузаФ. Ќищо не се случва, нищо не предприемам, нищо не ме интересува, всичко върви все по-надолу и надолу... ≈динствените неща, на които се опирах, също поддадоха. Ќе знам какво да прав€. ѕосто€нно ми е гадно. Ќе знам от къде да започна да събирам парчетата. Ќ€мам и желание. ѕочива ми се, а не съм уморен. –аботи ми се, а не знам какво. ¬ече не знам дали искам секс или само малко нежност. Ќе в€рвах, че ще ме затиснат такива черни мисли. √ледам отстрани как нещата се случват и н€мам желание да си мръдна пръста. —€каш нарочно искам всичко да се срути. »скам само да забрав€. Ќе знам какво искам. »згубих нещо и още не съм сигурен какво е то. ћай част от илюзиите или нещо такова. ¬инаги съм бил шматка по отношение на хората, но сега започвам да осъзнавам размерите на този факт. ћраз€ се. ћраз€ те. ќбичам те.

ƒнес исках просто да те гушна за малко Ц избегна ме изключително ловко и зависнах в пространството като тъпак. ѕосле предложих малко да те поразтри€ (имам нужда от какъвто и да е физически контакт) Ц не поиска, защото не го прав€ Дкато хоратаФ. ¬ече не знам дали искам секс или само малко нежност.

ѕосто€нно искам да задам един въпрос и ме е страх от отговора. ћакар всъщност да мисл€, че го знам. ѕредполагам, че когато един ден успе€ най-сетне да го преглътна, ще те попитам... ѕосле ще тр€бва да си починем един от друг. «нам, че имаш нужда просто да се пръждосам от живота ти, но още н€мам сили да се откъсна от теб, прекалено много те обичам все още. ƒай ми малко време да се настро€, че мога да живе€ без теб. ¬инаги остава обаче и дъщер€ ни Ц за не€ никакви настройки н€ма да ми помогнат. Ќе знам какво да направ€ и кога да го направ€, знам само, че ще тр€бва да го направ€. «нам, че тр€бва да го направ€ или ще повтор€ н-а-п-ъ-л-н-о дословно комбинаци€та на УисториитеФ между моите родители и твоите родители. — времето установ€вам, че далеч не им е било лесно. –ешени€та са тежки и с големи последстви€. Ќ€ма невинни. “върдо! Ќавремето си мислех, че н€ма начин да попадна в такъв капан... ѕознай:) Ц там съм и с двата крака. Ќай-напред си го нагласих старателно. ѕосле го маскирах толкова добре, че даже и аз престанах да го забел€звам и накра€ връхлет€х със засилка в него.

ќпитах да те гушна, а ти само се намръщи и ме избута. ¬същност не само Ц каза ми да се разкарам. ”жасно ледена си. ”биваш ме бавно. Ќе мога да живе€ така. «а мен най-важното нещо в ∆ивота ми е любовта. —амо т€ ме крепи в н€ко€ връзка. ≈динствените ми дълги връзки са били с жени, които съм обичал. ¬сички останали са били само търсене. Ќищо, че съм на 40, не см€там да живе€ живота си натам без любов. ћайната им на пари, спокойствие и други такива глупости.


ƒен€т, в който глътнах червеното хапче.

ќбаждане. –азговор. ќсъзнаване. „ервеното хапче вече е в устата ми и започва да действа. ¬ първите мигове не искам да пов€рвам. “ова просто не може да бъде в€рно! —игурно има грешка! „увствам буца в корема. √ърлото е запушено. √лавата лети наоколо. Ќа Ќ≈я мога да в€рвам повече, отколкото на себе си. “я е много по-добра от мен. —игурен съм, че има грешка. »мена. —ъбити€. ƒати. —ъвпадени€. 2+2. ќсъзнаване.  раката омекват и прис€дам. —ломен съм. ƒаже не знам как се тъгува толкова силно. ”дарът е толкова силен, че отказвам да го приема. ѕосле идва нов... и нов... и нов. Ќакра€ заприличва на боксов мач: аз срещу ћохамед јли. јз дори не повдигам ръце да се защит€. Ѕолка. „увам как сърцето се къса. Ќе мога дори да заплача, толкова е силна болката. ”сещам, че ще се пръсна от мъка. «апалвам колата и искам да се удар€ н€къде с не€. ƒърветата изглеждат подход€щи. ѕосле се опомн€м. » пак идва вълна от мъка. » нова. » нова. »де€та за дървото започва да ми изглежда привлекателна.

“я е на работа. Ќе й се обаждам. ќбаждам се на при€тел. Ѕлагодарен съм му от сърце за подкрепата, ко€то получавам. “ой ме надъхва и ме изправ€ на крака. Ѕило нормално, било част от живота, случвало се при всички, защо се кахър€ толкова, спокойно Ц и това ще мине и ще се смеем. ќбещавам да не карам срещу дърветата и той ме пуска да си ход€.

”морен съм. »скам да легна, да засп€ и да не се събуждам. »скам да запаз€ само хубавите спомени за нашата връзка. “ова, което боли в гърдите какво ли е? Ќ€ма как да е сърцето, то отдавна се пръсна.

“ежък разговор. ѕоследната надежда, че е станала грешка се изпар€ва при вглеждане в очите й. ќчите й са големи, уплашени и виновни. “ам прочитам всичко. «ащо?! Ќе разбирам. ћозъкът ми е нагр€т до червено. «ащо?! «ащо?! «ащо?! ѕощади ме! Ќ€ма пощада. ¬сички факти започват да се нареждат и накра€ осъзнавам истината.

ƒен 2 от червеното хапче.

ƒа предполагаш изнев€ра и да знаеш със сигурност за не€ са две съвсем различни неща. “ежко е.  ато попарен съм.  ръвното ми удари максимум, главата ми бучи като парен влак, аритми€та се обажда, безсънието е малък проблем. ¬ същото време се чувствам мобилизиран за нещо, но н€мам иде€ точно за какво Ц сигурно е н€кой хормон, който ми казва да се стегна малко и да започна да събирам парчетата от сърцето си. » добре, че е той, иначе на ниво разум н€мам желание за нищо. ѕолучих си червеното хапче, за което насто€вах като глупак. ќказа се по-горчиво, отколкото съм предполагал, но вече е късно да го изплю€.

≈стествено, че исках да науча всичко, вс€ка гадна подробност, за всеки път, че даже и цвета на завивките, върху които са били. «а щастие разумът все пак наддел€ в мен и не зададох въпроси, отговорите на които никога н€ма да забрав€. Ќад€вам се, че ще мога да забрав€ гол€ма част от нещата, които научих.  ато кон с капаци съм се движил през наши€ така наречен общ живот. » когато си получих шамара, за който просех, получих р€зко просветление.
«апитах се какво бих направил аз, как бих укрил такава съществена част от живота си от благоверната... Ќе е толкова трудно всъщност:). ѕодробностите взеха да никнат като гъби след дъжд. ћини-лаптоп, лесен за носене, причина от типа Уи аз съм човекФ за покупката му, WI-FI в колата до н€кое кафе, микрофон, задължителната камера, SkypeЕ „акай малко Ц Skype? ћи аз дори веднъж в годината да вл€за там, рискът е гол€м. —транно... ¬тори акаунт, разбира се. ѕроблемът с втори€т акаунт е, че винаги виси тъпо в началото като стартираш Skype-а. јко е там остава си там. »ли ползва онзи други€ Skype, за чийтъри. ≈два ли знае за него. Ѕе защо подцен€вам влюбен човек, той може всичко. Ѕор€ се с желанието си да пусна компютъра и погледна за втори акаунт. ≈два ли е толкова глупава да го направи на стационарни€, пък лаптопа едва ли ще погледна. Ѕорбата тра€ докато преброиш до 3. Ќе мога да продължавам да се прав€ на много широко скроен в такава ситуаци€. “ова е по-силно от мен. ¬инаги съм й имал пълно и безрезервно доверие и никога не съм ровичкал или разпитвал. ¬инаги, но до вчера. ѕускам Skype. ¬тори€т акаунт си виси там и ми се хили в лицето Ц УглупакФ, У глупакФ, ти-ти-ти. √лавата ми започва да бучи. ”нижение. ¬ ц€лата тази каша усп€вам да забележа, че е супер хитро направен Ц да изглежда почти служебно, не е нещо като rusa21 Ц Уј-а-а, да! ћи пращаха ми преди време нещо служебно и не исках да давам наши€ общ —кайпФ. ѕредполагам това е бил готови€ отговор, ако си б€х махнал ръцете от пред очите? Ўапка ти свал€м, момиче: ) „увам гласа на един при€тел: Уѕич, жените са много по-хитри от нас мъжете. Ќие сме аматьори.Ф явно е поредното нещо, за което е прав. ¬тори€т акаунт на стационарни€ компютър говори и за друго Ц нещата са сериозни. Ќ€мате време да чакате разни уговорени срещи, искате посто€нно да сте си на разположение. »скате докато се къп€ да си казвате колко сте си нужни.

√н€в. Ќедоверие. ѕулсиране в слепоочи€та. Ѕезсилие. ”нижение. ўе направ€ това и това. » онова. Ѕезсилие. ќсъзнаване, че нищичко не мога да направ€. ќсъзнаване, че всички козове са в чуждите карти. Ѕоже, не може да е толкова глупава да й хрумне да изб€га с детето, нали? √н€в. ѕотрес. ћоже и да е толкова глупава! ƒруга е, дори не € познавам вече... “акава връзка може да продължи лесно с години. ƒостатъчни са н€колко разговора и писма седмично, че може дори и по-малко, и огън€т може да се поддържа с години. Ћесно е, не изисква ежедневните мънички факти, битовизмите не съществуват, освен в частта им за Уонова намусеното прасе от съседната ста€, което ти не сиФ, секс на интересни и винаги различни места, нови пози, ново т€ло, опознаване, нови трепети. ћъжете винаги са знаели, че Дтво€таФ жена никога н€ма да направи нещо интересно за теб в сексуален план, но е готова да направи дори повече, отколкото можеш да си представиш с първи€ непознат, който й каже че е различна и се направи, че € разбира. ƒаже не тр€бва много да се напъва с разбирането Ц просто тр€бва да € слуша и да кима. ћъжете винаги са знаели това и винаги са се възползвали от него. √лавата ми пулсира все повече, докато започват да минават сцени през не€. ћъчение. ѕак чувам гласа на онзи мой при€тел: У«наеш ли, че мо€та любовница, след като ми направи орален секс в колата и след това нормален секс, накра€ се върна при мъжа си в къщи, правила секс и с него и накра€ ми написа в —кайпа колко ме обича и колко по-добър любовник съм, докато нейнички€ се къпе. ј ти € познаваш и знаеш, че т€ всъщност е много интелигентен човек, заемащ отговорен пост и в работата е супер сериозна, делова и организирана, в къщи си гледа детето отговорно. Ќе можеш да ми казваш с такава сигурност, че при€телката ти си н€ма никой само защото т€ е човекът, на когото в€рваш най-много. ѕроумей го най-после и ще живееш по-леко. ’ората не са това, за което се представ€тФ. “ова е разговор отпреди месец. *Ѕаси Ќостарадамус-а е то€ човек!  ак се живее с такова недоверие в хората?! Ќе го разбирам. Ќо аз очевидно по принцип нищо не разбирам за хората. ќсобено пък за жените. ќсобено за тази в къщи. √лавата ми ще се пръсне. ∆ивотът не е честен! „увствам се ограбен. –евност. Ќ€кой бръкна и ми изтръгна сърцето. ѕосле го разгледа с презрение и го хвърли на боклука - Уможеш и без сърце, ти си виновен за това положениеФ.


ƒен 3.

«апочвам оцел€ването на физическо ниво. «аради мен сами€. ƒнес дори хапнах малко. —амо за н€колко дни съм отслабнал с почти 5 килограма. —еднах и измислих н€колко принципа, които да следвам. ћоже би, ако имам н€какви правила, ще се стегна:

-†ѕрощавам ти станалото. јко предприемеш стъпки в интерес на нашето семейство, ще направ€ всичко възможно да не ти го напомн€м посто€нно или да те карам да се чувстваш виновна.
-†ѕодар€вам ти време да осъзнаеш станалото и да вземеш най-доброто решение. Ќай-доброто не непременно за мен, ти си най-важна на —вета за себе си, затова направи най-доброто за теб самата.
-†”мол€вам те да знам всичко, да си говорим. »скам да гледам в лицето приливната вълна, а не т€ да ме залее неочаквано.
-†Ќасто€вам пред теб да знам навреме, ако мо€т ∆ивот ще върви в различна посока от тво€. “ова засега зависи само от теб, аз знам какво искам за себе си и мо€т ∆ивот в този аспект.
-†ќбещавам ти, че н€ма да предприема насрещни реципрочни мерки, стига да чувствам движение в добра за нашето семейство посока. Ќ€ма и да извъртам последната формулировка по изгоден за мен начин.  азано просто Ц н€ма да ти отмъщавам по подобен начин.
-†Ќезависимо от изхода, не замесвай по никакъв начин нашето дете. Ќе искам никога то да се запознава с любовника ти. јко той е готов напълно да ме замести и като баща Ц тогава е друго. Ќо нашето дете с тво€ юнак н€ма да замесваш. Ќ€ма и да € използваш за свои цели или да € размен€ш срещу емоции. ѕо тази точка ще съм крайно безкомпромисен.
-†ѕодар€вам ти кредит на доверие за събити€та от тук нататък. —ъжал€вам, ако не е на 150% както винаги досега, но доверието по принцип се заслужава.
-†ќсъзнавам, че си отделна личност, ко€то не е задължително да се идентифицира с УнасФ. Ќо искам да знам навреме, за мен е много важно.

¬ечерта обсъждаме написаното и дори водим човешки разговор. “ази нощ спах малко.

ƒен 4.

ѕосто€нно се клатушкам между пълно отча€ние и еуфори€ - вечер те чакам да се по€виш, за да ми кажеш как ще се чувствам тази вечер. «а момента продължаваш да ми даваш надежда... јко ме подвеждаш несъзнателно, мол€ те спри навреме. ѕо-добре ще е да не ми изтеглиш килимчето още веднъж.
¬ече гледам на дъщер€ ни с други очи. –азбрах, че е съвсем възможно в скоро време да не мога да й се радвам посто€нно. »ли дори съвсем да € загуб€. “ова ме плаши ужасно. ћисълта е направо непоносима. «абила ми се е като свредел в главата ми и дълбае ли дълбае. “олкова много € обичам, че не знам как бих го прежив€л. “€ е най-прекрасното нещо на —вета. Ќе искам да пов€рвам, че може да ми се случи, направо блокирам при тази мисъл.

—нощи ми беше хубаво с теб. ћного ми липсваха тези разговори. ѕарадоксално е, но последните ден-два са най-хубавото нещо за мен в съвместни€ ни живот за последната почти година. ѕредстави си какво е било останалото, щом об€снени€та и умуването около една такава случка са ми харесали:).
Ѕеше красива, уморена и сладка. √ледам сенките под очите ти и ми става гадно, че ти ги причин€вам. Ќо аз си ги харесвам - изглеждат н€как добри. Ќе знам кога и как да ти казвам напоследък, че те харесвам, за да не го изтълкуваш погрешно. ѕросто беше красива, нищо повече или по-малко не влагам в това. ќпас€вам се да ти го кажа в очите, за да не помислиш, че искам секс. ќще по-гадно ще ми стане, ако решиш да ми го дадеш от съжаление. «атова се опас€вам и да те хвана за ръката или да те гушна. «атова и още защото не знам мога ли да си го позвол€. ¬ече често си задавам въпросът Ц ами ако й е непри€тно? “ова ще си е като дребничко насилие. Ќе! ѕо-добре не.
—лед разговора б€х с крила. “олкова малко, а толкова много. ƒълго не можах да засп€ от вълнение, не толкова от притеснени€. ¬същност от притеснени€ също Ц не мога да спра да мисл€ за вас двамата.

ƒен 5.

“ази вечер €сно усетих отново онова с клатушкането... ѕак съм в депреси€. ѕрибра се и почти не обели дума с мен. —ега спиш. √адно ми е. »мам нужда посто€нно да знам къде сме. ƒадох ти време и доверие, имах нужда само от информираност. «нам, че си уморена ужасно много напоследък, но дори н€колко думи с мен биха свършили чудесна работа.  огато не знам къде сме, започвам да си мисл€ за глупости. Ќормално е, предвид положението ни, не мислиш ли? ќще те ревнувам много, въпреки че работ€ усилено по въпроса. Ќ€ма да ми мине скоро. Ќаистина имам нужда от едно рамо, за да се справ€ Ц не съм чак толкова силен.

ѕравех се, че гледам телевизи€, но честичко те поглеждах крадешком. »зненадан съм от себе си колко много те харесвам и обичам след толкова години. ¬иждам €сно и хубавото и не дотам пленителното в теб. ¬сичко е пред мен и аз го харесвам точно такова, каквото е. ƒопускам, че събити€та напоследък може да са допринесли да се настро€ малко по-романтично спр€мо теб Ц нали знаеш за загубването и оцен€ването Ц но твърдо не е само това. ¬същност дори отчасти е обратното Ц загуби от бл€съка си напоследък.

ѕродължавам да се потрисам от факта, че за теб ц€лата ситуаци€ е по-скоро неудобство, отколкото криза. ƒумата Усъжал€вамФ или Уизвин€вайФ дори не ти хрумва. Ќаистина ме потриса това! »ма само неудобство от тегавите разговори, неудобство че ще си малко подтисната, неудобство от това да гледаш намусеното ми лице в къщи, неудобство да се криеш по-добре, за да общуваш с други€, неудобство да ме успиваш, за да отложиш Украйното решениеФ.

Ѕоже! ¬ момента пиша на лаптопа и без да искам цъкнах мауспада. ќтвори се —кайп-а и цъфна онзи твой втори€ акаунт! “ова ме довърши. ¬се едно н€кой ме ръгна в сърцето. ќт къде да взема силата, нужна да преодоле€ това?! »мам нужда от помощ, но не знам за какво. Ќ€мам опора в нищо около мен. јко си искала да ме накараш да се почувствам така Ц поздрави Ц усп€:). Ќенавиждам това, което се случва и същевременно се опитвам да го осъзна€ като нещо нормално. ўе изперкам. »мам нужда от разговор с теб, но ти спиш.

“върдото ми решение да остана до теб и дъщер€ ни в този момент не е само в мо€ полза. «ащото за мен е ужасно да прежив€вам ситуаци€та толкова близко до теб. ¬ момента ти ме наран€ваш дори с едно дребно движение или дума, толкова свръхчувствителен съм спр€мо теб. јко б€х се разкарал, каквото беше първото ми импулсивно желание, щ€х доста по-лесно да преживе€ всичко. ў€х просто да те намраз€ и това е. ќстанах, защото си мислех, че и на теб ти е тежко и ще имаш нужда от подкрепа (това май е била глупава мисъл). » заради детето, разбира се. » заради Ќадеждата. „уд€ се дали аз сами€т ще оцеле€ като личност до теб.  огато пак стана личност, защото сега съм пихти€.

—ъбудих се р€зко и вече знаех... “и не ме обичаш и н€ма да ме обикнеш никога повече. ¬сичко се избистри. ќбичта е единственото, което е в състо€ние да запълни празнината между нас и ако само едини€ от нас € пълни, никога н€ма да успее. Ѕоже, дай ми сили да приема това! ћол€ те! ƒай ми сили да направ€ най-правилното! ƒай ми сили да не направ€ нещо неразумно! ƒай ми сили да се погрижа за себе си! ƒай ми сили да го преодоле€! ћол€ те! —ветът не свършва с този факт, все пак, нали? —амо мо€т —в€т свършва...  олко ли тр€бва да съм грешил, за да ми се връща така?!

ƒен 6.

ѕомниш ли онова за клатушкането? —ега преминах отново в другата точка - пак съм обнадежден: ). —нощи пак ми беше хубаво да бъда с теб. Ќе правихме кой знае какво Ц просто си поговорихме. ƒори тази дреболи€ е в състо€ние да ме оттласне от брега на отча€нието и да ме върне към средата на реката.

ѕрез нощта се случи или най-хубавото или най-ужасното нещо от доста време насам. —п€х от доста време, когато изведнъж се събудих от ръцете ти, сключени за прегръдка около мен. ѕочувствах се фантастично! ¬ тази прегръдка имаше повече нежност от всичко, което си израз€вала към мен за последната година взето заедно. Ѕеше неверо€тно! »деше ми да литна! »сках да се обърна и да те прегърна с всички сили!
ѕосле изведнъж се вкамених! јми ако си ме объркала с други€, докато си сънена? ќт тази мисъл настръхнах дори физически. –еших да не мърдам много, за да ти помогна по-лесно да излезеш от положение, ако се окаже това - все едно не съм те усетил... Ѕоже, невъзможно ми е да не го усет€... «а мен ли беше?  ажи ми, че беше за мен! ƒоиска ми се синьото хапче, толкова е сладко, че ми се доплака! ƒълго време след това държах ръката ти и гледах в тавана. Ќе исках да помръдна, за да не махнеш ръката си. »сках да те чувствам посто€нно, исках да усещам миризмата ти. ќбичам тази миризма и винаги съм € обичал.  огато пон€кога те н€ма за н€колко дни, вечер започваш много да ми липсваш и често заспивам с нос във възглавницата или пижамата ти.

—лед това неверо€тно събуждане не можах да засп€ много дълго време. “олкова хубаво и толкова гадно ми беше едновременно. Ќе мога да ти опиша каква бур€ от емоции предизвика в мен тази простичка прегръдка! Ѕлагодар€ ти от сърце за прежив€ването! «аредих се с много, наистина много енерги€. Ѕлагодар€ ти! “олкова много нежност ми дари! ѕочувствах те като топъл и лекичък пролетен дъждец върху напуканата ми душа. Ѕоже, как ми липсваше това!

ƒен 7.

—ега е нощ. ќтново не мога да засп€. ќтново тръгнах към другата крайна точка на махалото Ц сега пак съм обезнадежден. “ази вечер подхванах разговор и съжалих стократно. “и отдръпна ръката си от мо€та и беше студена като лед. –азбрах, че всичко от предишната нощ е било случайно и несъзнателно. Ќещо ме жегна и се пречупи в мен. ƒържа се ужасно този път и аз отново усетих, че едва съум€вам да оцеле€ около теб. ≈два. ј е само началото на седми€т ден.  акво ще прав€ занапред? Ќе ми минава с бързината, на ко€то се над€вах, все още всичко ми изглежда черно и б€ло, губ€ сивото, от което всъщност е съставен —вета...

ƒнес усетих €вен признак на нетърпение от тво€ страна по отношение на тези разговори. ќтново потвърдих за себе си, че за теб ситуаци€та е свързана просто с неудобство. —игурно много повече те интересува кой е доброжелател€т, съобщил ми за изнев€рата, отколкото как ще оцеле€ аз от не€ като човек. » ти си човек, който см€та себе си за състрадателен, разбиращ другите и готов да им помогне! ¬еро€тно си точно такава за всички останали около теб. ќчевидно аз не заслужавам това ти ценно качество вече. ѕолучих по-гол€мо разбиране и помощ от при€тел, отколкото от теб. ќсъзнаваш ли, че днес мина едва седми€ ден, откакто мо€т —в€т се преобърна!  олкото и силен да съм - а аз укрепвам с всеки изминал час - наистина ми е кратък този период.

Ќе разбирам още откъде черп€ всички€т оптимизъм в мен, че нещо може да се оправи между нас. —ъс сигурност знам, че не е от теб. “и продължаваш да ме наказваш сурово за стари де€ни€. «апочвам да си мисл€, че дори да б€х Ућистър »деаленФ, ти пак щеше да ми намериш хил€ди кусури, само и само да изпълниш това, за което си се програмирала. ћоже би ти просто си такава и имаш нужда да правиш това, което правиш и аз просто случайно се озовах на път€ ти. Ќищо лично от тво€ страна, само малко ще ме стъпчеш, но иначе Уsorry Ц аз съм много разбираща, само че ми омръзна и в къщи да съм учителФ. ƒали отдавна вече не си ни отписала и аз да съм като мушица около лампа, ще си изгор€, опитвайки се да достигна светлината.  ак се случи това? ѕолучих обвинени€ от теб, че съм се променил много... —игурно е така. Ќо мила, аз те обичам още с ц€лото си сърце и това не се е променило нито на милиметър и нито за секунда през годините. јз мога да черп€ огромна сила от тази любов и да направ€ почти всичко, за да запаз€ и възрод€ връзката ни. ”сещам, че ти отдавна н€маш тази сила, искаш само да те остав€ на мира. “ежко е да вземам хил€ди трудни решени€ дневно как да се изправ€ отново до теб и да съм силен. ѕощади ме поне малко, ако мислиш, че заслужавам.

ƒен 8.

ѕочти не ми се €де вече. “отално загубих апетит. ¬чера гледах едно предаване по ƒискавъри, в което се об€сн€ваше, че мозъкът черпи повече енерги€ от всички други органи в т€лото.  огато јйнщайн се съсредоточавал над н€ко€ задача, отслабвал по 2 килограма за един ден! “ова ми об€сни отслабването ми с 10 килограма Ц напоследък, освен че н€мам апетит, мисл€ посто€нно. „есто се буд€ посред нощ и мисл€, мисл€, мисл€... ѕосле заспивам, за да се събуд€ само след час пак и да мисл€ още. —утрин просто не ме лови сън Ц лежа до теб и мисл€.

ƒнес отново в къщи се по€ви “» отпреди десетина дни. Ќе знам как го предизвиках, дали въобще имаше връзка с мен, не знам какво стана, просто веднага го усетих €сно. ¬глъбена, намусена, с тежки мисли, изб€гваща старателно погледа ми, камо ли физически контакт, караща се за глупости на детето. “и дори подреди играчките за  оледа, без да извикаш дъщер€ ни да го направите заедно! Ќ€ма да пов€рваш каква идиотска мисъл ми дойде наум Ц че си нервна, защото чакаш него да вземе неговото решение, за да можеш ти да оформиш своето по-добре. » това е мъчително за теб, точно както и моето чакане между нас Ц за мен. ѕосле си казах, че дори и така да е, ние твърдо не заслужаваме такова отношение.

ƒен 9.

ѕознай Ц днес пак съм оптимист:). » пак не мога да се начуд€ колко мъничко нещо от тво€ страна е в състо€ние да обърне нещата.

ѕак е нощ и пак съм буден:). Ќаистина не виждам смисъл да сп€. ¬същност си давам сметка, че не виждам смисъл в нищо, което не е свързано с теб и детето. Ћежах в леглото до теб, вперил очи в тавана и се запитах какво би станало, ако скоро вече имаш достатъчно €сно мнение какво ще правим занапред. » то е, че тр€бва да се разделим. Ќе знам каква извратена част от мен поиска да си го помисл€ това точно посред нощ, но с мислите пон€кога е трудно да се бориш. ≈стествено пак се ококорих и започнах да се върт€ в леглото... накра€ станах. ¬ъобще не си позвол€вам да мисл€ за такъв развой, защото мисълта за това би ме довършила. Ќе си позвол€вах до тази вечер...

 акво ще загуб€? “върде лесно е да кажа всичко, макар да го чувствам точно така. –еших да опитам да направ€ списък... луда иде€, нали? Ќапоследък все такива ми идват:). ќ , с какво да започна?

ћисл€, че първото, което веднага ми идва наум е дъщер€ ни. «нам, че ако се разделим, т€ ще бъде при теб. “ова ще е ужасно нечестно, но просто знам, че ще стане така. «а всички така ще е по-добре, само не и за мен. «а мен ще остане само изгар€щи€ спомен за хубавите мигове, които сме прекарали заедно като семейство. —утрините, когато т€ е сънена и се глези в леглото. ѕакостите, които прави вече ми се виждат сладки, защото осъзнавам, че може да са последните, които виждам. ¬ечерите с приказки, с гушкане и любов.  ак се забрав€ това?!  ак се раздел€ човек с детето си?!  ак се забрав€ детска прегръдка?! √осподи!  ак ще са ми достатъчни н€колко часа седмично или един ден?!  ак да пропусна ∆ивота й?!  ак да не вид€ първото паднало зъбче?  ак н€ма да € виждам как се конти?  ак да не съм до не€, когато е болна?  ак да не й помагам да учи?  ак н€ма да вид€ първите й романтични трепети?  ак аз н€ма да съм част от нейни€т ∆ивот?!  ак след време т€ ще казва на друг УтаткоФ?!  ј ?! √осподи, какво направих!

“ова днес може да едно от последните кафета, които пием заедно, един от последните пъти, когато те виждам по пижама, един от последните пъти, когато те виждам да с€даш леко сънена на дивана и детето се сгушва до теб с палец в устата. ≈дин от последните пъти, когато те помирисвам. ≈дин от последните пъти, когато гледаме телевизи€ заедно, когато слушаме музика заедно, когато вечер€ме заедно, когато те гледам да поливаш цвет€та, когато те чувам да си миеш зъбите, когато те виждам да излизаш от бан€та мокра, когато те гледам да редиш коледната украса, когато ходиш из къщи...«ащо ми е да сп€? »мам страхотна нужда посто€нно да съм около теб и да ти се наслаждавам, да попивам тези мигове. ”жасно силно ме връхлет€ истината, че оцен€ваш нещо, когато си на път да го загубиш.  ак се спи с такива мисли? »два ми да ви€ от безсилие! »два ми да си счуп€ главата, с ко€то не разбрах какво става навреме. √осподи, освободи ме от тези мисли! Ќ€ма ли машина на времето - бих си продал душата за една такава:).

ƒен 10.

ќще съм жив. Ќещата в ∆ивота ми се промениха много. ƒнес е едва десети€т ден и аз вече започвам да разсъждавам малко по-хладно и дистанцирано за проблемите ни. ≈моци€та още идва често и на огромни приливни вълни, но през повечето време вече € държа под контрол. ¬се по-р€дко се разридавам просто така, както се сед€. ќптимизмът в мен се увеличава. –еалността бавно прониква през дебелата ми глава.

√орде€ се с развитието си. Ѕолката винаги ще е н€къде там, но започнах да се уча да живе€ с не€ като с нещо нормално. — времето ще става по-лесно, усещам го. ѕри€тел€т ми се оказа прав: Уўе мислиш посто€нно само за това за около месец и накра€ просто ще ти омръзне да мислиш.Ф «а омръзване все още не става дума, но с всеки изминал ден усещам лековитите пръсти на ¬ремето.

‘акти. ќсъзнаване. —туденина. “и си най-красиви€т човек в мо€ живот, който постъпва с мен най-ужасно от всички в него. —трахотно у€звим съм във всичко, свързано с теб, нас, детето. ¬ абсолютно всеки аспект. „увствам се употребен. “отално и безсърдечно ограбен от човека, на когото най-много в живота си съм в€рвал. “отално опустошен. ўе продължиш ли да ме късаш на парченца или ще проумееш, че съм човекът, който н€кога си обичала и който още те обича, а не само етап от тво€т живот, не съм само едно стъпало?  ак се живее по този начин?


¬сичко написано по-горе звучи доста мелодраматично, нали? ’а-ха:) јко се чудите дали е истина - ƒј, всичко е истина, точно това ми се случи и точно това чувствах тогава.  лючовата дума е "тогава". ўом аз съм тръгнал от това състо€ние и съм се оправил, значи и вие ще можете! «атова станете, избършете си сълзите, преглътнете си самосъжалението и вдигнете глава! ¬сичко ще се оправи! Ќ€ма да ви обещавам, че ще бъде утре, защото веро€тно ще ви излъжа. «нам само, че ще се оправи:)

 

–Ъ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є 

 
+1 #40 Ѕобка 2018-09-07 20:32
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 
 
+4 #39 mixail 2016-01-07 13:24
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 
 
+1 #38 Meisi 2015-11-09 21:52
Zdravei!Moiat priatel ima mnogo trudno detstvo i sega m? se okazva..Haresva my da se zabavliava i izliza chesto s priateli .Niamam nishto protiv ,no zashto pak mi izneveriava.?Pitam se ne moje li prosto da izleze bez da napravi pak niakoia glupost. Prizna si, che e bil s druga i to mnogo skoro samo predi dva dena i ne neznam kakvo da pravia. Tova e vtoriat pat v koito mi iska proshka ovicham go i mi e tolkova trudno da vzema pravilnoto reshenie. Postoiano se chudia dali da sam dobra ili da sam losha? Vseki kazva "poslushai sarceto si "!Ne znam koi da slusham chestno. Toi mi kazva che ne yspiava da se kontrolira i dori ne yseshta nishto pri izneviara ,priznava che ima problem i dori se plashi ot postapkata si- ot alkohola se preobraziava v druga lichnost. Sega sajaliava mnogo i tova go ybiva. A tochno tova me obvia i men,kara me da se vrashtam otnovo i otnovo. I do koga?
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 
 
+7 #37 predadena 2015-10-15 07:09
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 
 
+7 #36 рад 2015-10-02 11:26
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 
 
 
 
+2 #34 вероника 2015-08-24 11:04
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 
 
0 #33 Gergana 2015-08-18 09:38
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 
 
+2 #32 измъчена 2015-04-05 23:12
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 
 
+6 #31 Ќикои 2015-03-04 08:49
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.