Home Ќачало на пром€на Ќедоверието и страхът от измама
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В   

Ќедоверието и страхът от измама—трахувате ли се да не бъдете излъгани, предадени, да не ви изневер€т или да се възползват от доверието ви?


ћожете ли да се доверите на хората около вас или посто€нно ви мам€т и разочароват?


¬ днешно време все по-широко разпространено мнение е, че всеки гледа да те излъже и не можеш да имаш доверие на никого. ¬се по-често чуваме за измами по телефона, интернет измами, измами при покупко-продажби, слушаме за фалшиви фирми, за различни шарлатани и т. н. и т. н.
„есто се случва дори и най-близките ни хора, на които сме разчитали и сме им имали доверие да ни Дзаби€т нож в гърбаУ.


“ова ни кара да се затворим в себе си и да не смеем да се доверим на никого. —трува ни се че живеем в несигурен св€т, който посто€нно ни застрашава и всеки, с когото общуваме е потенциален измамник.

¬същност недоверието в хората се заражда още от детството ни, когато са ни повтар€ли Ц Дне се довер€вай на непознати, внимавай на кого се довер€ваш, не бива да в€рваш на хоратаУЕј ако по-натам в живота си сме били излъгани или сме се почувствали предадени от н€кого, недоверието се утвърждава като наша характерна черта и се засилва още повече от общественото мнение и от това, което чуваме от медиите.


Ќашето недоверие е нашата защитна реакци€ срещу измама и срещу това, което може да ни донесе т€. Ќо недоверието е и наше ограничение.


—трахът от измама ни кара да се съмн€ваме във всеки и във всичко, пречи ни да общуваме свободно и да се радваме на живота, спира ни да предприемаме нещо ново. Ќедоверието към хората ни държи в посто€нно напрежение и прави живота ни труден.


ћожем ли да се предпазим от измами? “р€бва ли да се довер€ваме на хората или не?


»стината е, че н€ма нещо, което да ни застрахова, н€ма начин, който на 100 процента да ни предпази от измама и лъжи.
¬същност колкото повече се съмн€ваме и страхуваме, колкото по-мнителни сме и непрекъснато дебнем и проучваме околните, толкова повече животът ни сблъсква с хора и ситуации, убеждаващи ни отново и отново, че светът е пълен с измамници и че не може да имаме доверие на никого. «ащото нашето подсъзнание винаги намира начин да ни ДдокажеУ че това, в което в€рваме е истина.


ћоже би ще попитате- Дслед като н€ма сигурен начин да се предпазим, какво ни остава Ц да се довер€ваме на хората като просто разчитаме на добър късмет или благосклонността на съдбата..? Ќо ако сме доверчиви, н€ма ли да бъдем лесна Дпл€чкаУ за лъжци и измамници?У


¬€рно е, че измамниците често избират за ДжертвиУ прекалено доверчивите хора, които лесно Дще се вържатУ.


Ќо тук има една тънка граница между прекалената доверчивост, граничеща с наивност и истинското доверие в живота и в хората.


ќбикновено тези, които в€рват истински в доброто привличат хора, на които може да се довер€т. — доверието, което гласуват на обкръжаващите ги, те с€каш ги преобраз€ват и ги карат да действат коректно.


 ое е това, което отличава прекалено доверчиви€ човек от този, който е отворен към света, който в€рва в хората и в живота и р€дко му се случва да бъде излъган?


Х†† †”вереност.
«абел€зала съм, че прекалено доверчивите хора са неуверени в себе си и често действат, водени от страх или отча€ние. “ова безпогрешно се улав€ от околните и ги превръща в удобна ДмишенаУ. —трахът, чувството за вина, отча€нието, неувереността, мисълта, че не заслужаваш са ДконцитеУ, за които се захващат манипулаторите и измамниците.
ј характерно за хората, които внушават респект и уважение е увереността, излъчваща се от т€х.


Х†† †ƒоверие в себе си и света.
 огато се страхуваме да не бъдем измамени, ние всъщност се страхуваме дали ще можем да се справим с предателството и с чувството, че сме използвани. —трахуваме се от това как ще изглеждаме в очите на хората и най-вече Ц страхуваме се че н€ма да може да се справим с последстви€та.

¬ основата на недоверието към света и хората е недоверието към себе си.

«атова вземете решение че каквото и да се случи, вие ще се справите. »зградете повече доверие в сами€ себе си.
ѕомнете, че сигурността и свободата може да се постигнат не като се опитвате да предвидите и да се предпазите от всичко, което евентуално би могло да се случи, а като знаете, че каквото и да се случи, ще се справите.


Х†† †¬с€ко нещо, което ни се случва е отражение на това, което см€таме, че заслужаваме.
јко хората около нас винаги ни лъжат и се възползват от нас, ако често се чувстваме предадени и онеправдани, това може да се дължи на н€ко€ част, вътре в нас, ко€то см€та, че не заслужаваме.  огато дълбоко в себе си см€таме, че не заслужаваме или изпитваме чувство за вина, подсъзнанието ни създава сценарий за наказание. «ащото чувство за вина търси наказание, а животът ни дава това, което подсъзнателно сме приели, че заслужаваме.


Х†† †Ѕъдете честни с другите и със себе си.
ѕомислете си как се държите към хората около вас, опитвате ли се да ги манипулирате, макар и несъзнателно, възползвате ли се от т€хната доверчивост? »стина е, че тези, които не в€рват на хората и са винаги подозрителни, най-често лъжат. «найте, че каквото давате в живота, това и получавате. «аконът за причината и следствието действа на всички нива.


ј как се отнас€те към самите себе си? «алъгвате ли се, спазвате ли обещани€та към себе си, можете ли да се доверите на себе си?

јко сте станали жертва на измама, запитайте се Ц Д— кое свое убеждение привл€кох това изжив€ване в живота си? — какво и защо привличам подобни обсто€телства и хора в живота си?У “ези въпроси могат изкарат на€ве най-дълбоките ви убеждени€, за които дори не сте си давали сметка. ¬същност когато открием още нещо, което ни пречи, това е като все едно сме открили съкровище, защото ни показва върху какво тр€бва да работим, за да вървим напред и да променим живота си към по-добро.


Х†† †Ќе си създавайте определени очаквани€ за хората.
ѕон€кога ние очакваме твърде много от хората около нас. Ќапример очакваме от даден човек винаги да действа според искани€та ни, по вс€ко време да може да ни се притича на помощ и винаги да е на наша страна. ј ако той не постъпи както ни се иска, приемаме това като предателство, изм€на и се чувстваме излъгани. » започваме да се самосъжал€ваме и да затвърждаваме убеждението си, че всички около нас са подли лъжци и използвачи.


ѕомнете, че никой не може да поеме ц€лата отговорност за живота ви. Ќе може един човек да отговар€ на всичките ви нужди и да бъде на ваше разположение по вс€ко време. ¬ие носите отговорност за сво€ живот. “ози, на когото може да разчитате винаги, сте вие.


Х†† †Ќашите убеждени€ за света и хората привличат това, което ни се случва.
јко см€тате, че светът е враждебно м€сто и че всички хора лъжат и мам€т, това и ще виждате около вас. «ащото всичко външно е отражение на вътрешното.
¬ътрешното обаче може да се промени, а с това и всичко, което ни се случва. «а можем да градим нещо ново в живота си, тр€бва да препрограмираме отрицателните си в€рвани€.
«атова Ц изградете си нови представи за света. «апишете на един лист мисли, които искате да станат вашите нови убеждени€ и които ще започнат веднага да промен€т това, което виждате и което ви се случва.

Ќапример:
—ветът е безопасно м€сто. ћо€т св€т се грижи за мен.
«аобиколен съм от обичащи и честни хора. ¬сичко е наред в мо€ живот.
∆ивотът е радост. ќбщувам свободно с хората.
јз привличам обичащи хора, на които мога да се довер€.
јз заслужавам коректно отношение. ’ората се държат с уважение към мен.
ќсвобождавам се от моите стари представи за света. јз съм този, който гради сво€та реалност. »збирам да виждам хора, които се отнас€т с уважение към мен.
«лото в света не ме застрашава, защото привличам само това, в което в€рвам.
ƒовер€вам се на мо€ св€т, че всичко се случва по най-добри€ за мен начин.


–азбира се, можете да напишете други мисли, които ви харесват и които ви карат да се чувствате добре. ¬ажното е да започнете да промен€те старите си убеждени€ за света и хората.


—поделете вашето мнение. —м€тате ли че светът е враждебен и не може да се има доверие на никого и може ли да променим това?


(јвтор: –осица ¬акъвчиева, източник: sebepoznanie.com, публикувано с разрешение)

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.