Home Ќачало на пром€на —ъбити€та са такива, каквито са. ѕреценките за т€х ни прав€т нещастни.
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В izneviara.com   

—ъбити€та са такива, каквито са. ѕреценките за т€х ни прав€т нещастни.ƒнес имах дълъг разговор по телефона с една при€телка. “€ ми каза: ДЌ€ма да спра да ти го повтар€м... —ъбити€та са такива, каквито са, а ти избираш какво да бъде отношението ти към т€х. “» избираш дали да се чувстваш мъченик или да не им обръщаш внимание. ¬сичко зависи от теб. Ќ€ма да спра да ти го повтар€м, докато не го чуеш най-после!Ф

Ѕлагодарен съм й, че ми го напомни! »мах нужда от тази морална подкрепа. ¬секи има тежки дни и пожелавам всекиму да има добър при€тел в такъв момент до себе си.

Ќ€как естествено се оформи и иде€та да сподел€ с вас какво прочетох в Д–азговори с ЅогаФ на Ќийл ƒоналд ”олш.  азаното от него на практика е същото, макар и с повече думи:

- ј какво ще кажеш за страданието? “о ли е път€т към Ѕога? Ќ€кои казват, че то е единствени€т път.
- јз не харесвам страданието и който твърди обратното, не ће познава. —траданието не е необходим аспект на човешкото съществуване. Ќе само че не е необходимо, а е и неразумно, неудобно и опасно за здравето ви.
- “огава защо има толкова много страдание? Д«ащо “и (ако “и си Ѕога) не му сложиш край, след като не го харесваш?
- —ложил съм му край. ¬ие просто отказвате да използвате инструментите, които съм ви дал, за да го осъзнаете. ¬иж, страданието н€ма нищо общо със събити€та, а само с реакци€та ти към тези събити€. —лучва се просто това, което се случва. ƒруг въпрос е усещането ти за него. ƒал съм ви инструменти, с които да отвръщате на събити€та така, че да намалите и дори да отстраните болката, но вие не ги използвате.
- »звин€вай, но защо не отстраниш самите събити€?
- „удесно предложение. «а жалост обаче, јз не ги контролирам.
- Ќе ги контролираш!
- –азбира се, че не. —ъбити€та са случки във времето и пространството, които вие създавате по избор, и јз н€ма никога да се намес€ в свободни€ ви избор. јко го стор€, бих отстранил самата причина, поради ко€то ви създадох. Ќо това вече ви об€сних.
¬ие създавате по сво€ вол€ едни от събити€та, а други привличате към себе си повече или по-малко несъзнателно. »ма събити€ (към т€х спадат големите природни бедстви€), които приписвате на Дсъдбата".
Ќо даже Дсъдбата" може да се определи като Дрезултат от всички мисли навс€къде". »ли с други думи т€ е съзнанието на планетата.

....................

- ¬ръщам се към страданието. ќткъде изобщо се е взела иде€та, че страданието е нещо добро и че светите хора Дстрадат в мълчание"?
- —ветите хора наистина Дстрадат в мълчание", но това не значи, че страданието е нещо хубаво. ”чениците в школата по ћайсторство страдат в мълчание, защото разбират, че страданието не е Ѕожи€т път, а по-скоро - сигурен знак, че има още какво да научат за Ѕожи€ път и че има още какво да си спомн€т.
»стински€т ћайстор ни най-малко не страда в мълчание, а само изглежда, че страда, без оплаквани€. ѕричината, че истински€т ћайстор не се оплаква, е, че истински€т ћайстор не страда, а просто изжив€ва система от събити€, които ти би нарекъл непоносими.
≈дин практикуващ ћайстор не говори за страдание, защото €сно разбира силата на —ловото. ≈то защо избира да не промълви и дума за него. Ќие превръщаме в истинско само онова, на което обръщаме внимание. ћайсторът го знае. “ой се постав€ в положение на избор спр€мо това, което ще направи реално.
¬сички вие го правите от време на време. —ред вас н€ма н€кой, който по собствено решение да не е прогонвал главоболие или да не е направил посещението при зъболекар€ по-безболезнено.
ћайсторът взима същото решение, но за по-големи неща.
- Ќо защо изобщо има страдание? «ащо съществува даже възможността за страдание?
- Ќе можеш да познаеш и да станеш това, което си, в отсъствието на онова, което не си, както вече ти об€сних.
- ¬се пак не разбирам откъде ни е хрумнало, че страданието е нещо добро.
- ”мно е да насто€ваш с въпроса си. ѕървоначалната мъдрост за страдане в мълчание дотолкова се е извратила, че сега мнозина в€рват (дори н€колко религии пропов€дват), че страданието е нещо добро, а удоволствието и радостта - лошо. «атова решавате, че ако н€кой има рак и не казва на никого, той е светец, а ако н€ко€ има (да изберем по-пареща тема) енергична сексуалност и € показва открито, т€ е грешница.
- јма ти, братче, наистина избра пареща тема. » умно промени местоимението от мъжки на женски род. »скаше да го подчертаеш ли?
- »сках да ти покажа предразсъдъците ви. Ќе обичате да мислите за жени, имащи енергична сексуалност, още по-малко показващи € открито.
ѕо-скоро бихте предпочели да видите мъж:, който умира на фронта без въздишка, отколкото жена, ко€то прави любов на улицата с въздишка.
- ј “и не би ли го предпочел?
- јз не прав€ преценка нито на едното, нито на другото. ¬ие обаче правите вс€какъв род преценки и ще ти подскажа, че преценките ви са тези, които ви отдалечават от радостта и очаквани€та; преценките ви прав€т нещастни.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.