Home Ќачало на пром€на —имвол-верую на истинската жена
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В izneviara.com   

»стинската жена 1. »стинската жена не гони щастието. “€ въобще нищо не гони. √онитбата за щастие е най-попул€рни€ и глупав вид спорт. Ќие винаги б€гаме за н€къде.  ъм светлото бъдеще, утрешни€ ден, следващата година и т.н. »стинската жена не спортува такъв спорт. “€ плува по живота и винаги е в насто€щи€ ден, защото насто€щето е най-интересното и важното от това, което занимава вниманието й. –азбира се, че истинската жена има планове за бъдещето, но т€ не отлага живота си за утре. Ќе очаква истински€т й живот да започне когато... (когато най-накра€ отслабне, когато срещне принца, когато има подход€щи обсто€телства и т.н.).

2. ƒа си истинска жена е гол€ма привилеги€ и т€ разбира това. — трепет се отнас€ към факта, че се е родила жена и вижда особена ценност в това. “€ не просто се познава като жена на ниво пон€тие, т€ се чувства такава. «а не€ да е истинска жена не е изпитание, нито тежък труд или кръст, който тр€бва да носи през цели€ си живот. “ова е дар и благословение на съдбата. »стинската жена култивира в себе си женствеността на всички нива: вътрешно (усещани€, чувства, мисли) и външно (т€ло, дрехи, поведение).


3. »стинската жена живее в собствен темп.  огато живеете много бавно, н€мате усещането, че това е живота.  огато живеете много бързо, не усп€вате да почувствате живота. ¬с€ка от нас има собствен темп на съществуване. »стинската жена добре знае и го чувства, живее в съответствие с него. “€ изб€гва крайностите. Ќе лежи на дивана, но и не каканиже като кокошка. “€ сама регулира натоварвани€та си и така задава темпа на обкръжаващите € обсто€телства. »стинската жена живее така, че да прави каквото иска, без при това да губи вкуса към живота. ¬ действи€та й най-главното е не количеството на движени€та, извършени за единица време, а точното им разчитане и осъзнаване Ц какво и защо прави.


4. »стинската жена се постав€ на първо м€сто. » това не значи, че е егоистка, бездушна, равнодушна или цинична. “€ просто знае, че с прекомерните желани€ се занимават другите хората, скрити зад страха да живе€т собствени€ си живот. »стинската жена има интересен живот. “€ никога не губи усещането за ценност на личното си пространство. ѕри това е способна да поддържа, помага и участва в живота на другите хора. “€ не казва да, ако сърцето й казва не. » винаги слуша себе си и се довер€ва на чувствата си.


5. »стинската жена не плаща Дданък обществено мнениеФ. “ой й е наложен от родители, учители, съседи, роднини, при€тели и колеги още от детството. » на плащането му момичетата посвещават цели€ си живот. »стинската жена Ц не. “€ е оставила на другите да слагат отметки в графите: омъжена Ц неомъжена, нормално - ненормално, сама - с при€тели, както всички Ц не както всички. »стинската жена има собствени ориентири, сама ги измисл€ и въплъщава. » ако не приличат на стандартните, това не € притесн€ва. “€ разрешава на другите да оцен€ват себе си, както си поискат. «нае, че миси€та да се хареса на всички е глупава и неизпълнима. »стинската жена работи над себе си, но никога не го прави, за да заслужи нечие одобрение. “€ го прави от любов към себе си.


6. »стинската жена е надраснала своето Ддобро момичеФ. ƒоброто момиче е възпитаница на родителите ни. Ќейната задача е да се харесва на околните и да предизвиква одобрение. ƒа се харесва, дори когато собствените й желани€ протестират. “€ р€дко се пита, какво наистина иска. »стинската жена е напуснала това добро момиче, като е оставила и посто€нни€ стремеж за одобрение и похвала. “ова не значи, че й е все едно как € оцен€ват. ѕросто на никого не доказва нищо, особено пък в свой ущърб.  ъм така наречените недостатъци (при кого ли ги н€ма?) истинската жена се отнас€ снизходително. “€ ги вижда, но не драматизира. Ќе ги крие, но и не ги излага на показ.


7. »стинската жена не преодол€ва преп€тстви€, т€ ги заобикал€. ƒа се бориш е работа на войните. »стинската жена никога не играе супергерой.  огато срещне преграда по път€ към целта си, т€ н€ма да € разбива с глава, а ще прецени дали да € заобиколи или да € използва за трамплин. »стинската жена разчита не на силата, а на гъвкавостта. ѕреп€тствието за не€ не е враг, а ребус, който тр€бва да се разгадае. “€ знае, че при вс€ка ситуаци€ има не само сложно, но и просто решение. и владее изкуството да избира нужното м€сто и нужното време за действи€та си.


8. »стинската жена не разиграва драмата Д олко е тежък живота ми!Ф.  огато € гледаш, ще си кажеш, че всичко й е добре Ц и през ден€ и през нощта заработва пари, мие, пере, чисти, грижи се за мъжа и децата си. Ќикога н€ма да си помислиш, че се е изморила с ремонта или строежа на вилата. ƒори когато наистина е много натоварена, истинската жена намира време да се възстанови и да изглежда добре. “€ не се прави на жертва, защото знае, че обсто€телствата не са сложни сами по себе си, а според силата на отношението й към т€х. Д уцата кобилкаФ е диагноза на душата, а не вли€ние на обсто€телствата. ∆ената може да е куца кобилка където и когато е удобно, независимо от децата и работата, а дори и без всичко това.


9. —амотата е подарък за истинската жена. ѕериодите си на самота, ако има такива, истинската жена цени и обича. “€ не се стреми да вкара в живота си случайни познати или мъже, само и само да не остане насаме със себе си. ƒа си сам със себе си е благо. “ова е най-доброто време да се възстановиш и изпълниш живота си със спокойствие и дълбочина. »стинската жена е интересна на себе си и ползва самотата с наслаждение.


10. “€ обича възрастта си. ¬инаги. »стинската жена живее в насто€щето си, в реалната си възраст, ползвайки всички нейни преимущества. “€ не си разказва истории за това, че в тази възраст за нещо е късно или още е рано. “ази философи€ е оправдание за тези, които използват годините за прикритие на страховете си или вътрешните си забрани. »стинската жена може всичко и във вс€ка възраст. » затова т€ не съжал€ва и н€ма да съжал€ва за това, че в нещо не е усп€ла. “ова не значи, че т€ не се грижи за себе си и не се стреми да изглежда добре. ѕросто т€ не се подмлад€ва и не се прави на 20-годишна девица. »стинската жена знае, че вс€ка възраст има собствена красота, сексуалност и оба€ние.

(автор ёли€ —ви€ш, източник: yosif.net)

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.