Home Ќачало на пром€на ѕром€на (част 1)
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В izneviara.com   

ѕром€наДЅезумие е да правите едно и също, а да очаквате различен резултатФ. јлберт јйнщайн.

јко искате живота ви да се промени, тр€бва нещо да промените. јко продължавате да правите едни и същи неща, как тогава животът ви може да се промени?
јко животът ви тр€бва да бъде променен, тр€бва да имате готовност за това. “р€бва да промените отношението и подхода си към живота. “р€бва да сте готови да стигнете до разбиране, което н€мате в момента.


«а да промените живота си, тр€бва да се научите да правите съзнателни избори, водещи до освобождаващи последстви€. “акива избори са основани на по-високо разбиране на живота, за да намерите това разбиране, тр€бва да излезете извън своите сегашни знани€ и убеждени€, зад предела на сегашната си ментална конструкци€.


 лючът към цели€т прогрес, който се наблюдава в човешката истори€ е, че във вс€ко поколение има хора, които искат да постигнат по-високо разбиране за живота, искат да мисл€т по-широко от менталните ограничени€. ќбаче, във вс€ко поколение, повечето хора се отказват да изостав€т сво€ ментален затвор. «атова, първи€т избор, който тр€бва да направите по път€ към по-високото разбиране на живота, е желанието да гледате отвъд умствените си ограничени€. “р€бва да решите да намерите разбиране, което да излиза извън пределите на сегашните ви убеждени€. “р€бва да сте готови да стигнете до истината, ко€то ще ви направи свободни.


 лючът към пром€ната в живота ви е откриването на грешните идеи и зам€ната им с по-високо разбиране. јко хората не са в състо€ние да подобр€т живота си, това ¬»Ќј√» е защото са се вкопчили в ограничена или грешна иде€ и отказват да € подложат на съмнение.
јко имате въпрос и не сте намерили отговора, може да има само едно об€снение. Ќе сте търсили там където тр€бва, не сте попитали с нужната настройка на ума.


ѕърви€т избор, пред който заставате: Ддействително ли искам да промен€ живота си?Ф јко отговорът е ДдаФ, тогава тр€бва да си признаете факта, че за да промените живота си, тр€бва да достигнете до по-високо разбиране за него. «а да намерите това разбиране, тр€бва да имате желание да надскочите сегашните си ментални ограничени€. “р€бва да сте готови да подложите на съмнение своите неоспорими в€рвани€ и парадигми.
 акво е нужно за да стигнете до момента, когато желанието ви за промени стане толкова силно, че да бъдете готови да отворите разума си за по-високо разбиране, което да доведе до промени? «а много хора е нужна толкова сериозна криза, че достигат до предел. Ќеочаквано разбират: ДЌе мога повече да продължавам така, тр€бва нещо да се промени!Ф
«а да се промените, желанието ви за пром€на тр€бва да е по-гол€мо от страха, че ще загубите нещо ценно. «а да стигнете до тази точка е полезно да разбирате в какво се състои щастието.


Ќ€кои усп€ват да създадат ред услови€, които би тр€бвало да ги направ€т щастливи. ќбаче, когато осъзна€т, че все още не се чувстват щастливи, стигат до извода, че им тр€бва още нещо или имат нужда от по-гол€мо количество от това, което вече имат Ц повече пари, повече имущество, повече секс или каквото и да е там. Ќо нима е логично, ако нещо не ви прави щастливи, имайки го в по-гол€мо количество, дали е възможно тогава да сте щастливи?


ћоже да започнете като наблюдавате тези, които вече са го постигнали. “ези хора са достигнали до точката, от ко€то са се отказали да търс€т щастие извън себе си. –азбрали са, че щом щастието е вътрешно състо€ние, то може да бъде намерено само вътре, в самите себе си. “ова отново ни връща на избора и стигаме до потресаващо заключение: ўј—“»≈“ќ ≈ ¬ »«Ѕќ–ј!


Ќастроили са ви на убеждението, че не можете да се направите сами щастливи, че е нужно още нещо извън вас самите. “ака ли е в действителност? » ще се намери ли смелост във вас да разгледате този въпрос? јко отговора ви е да, тр€бва да започнете с разбирането на отношени€та си с ¬селената, в ко€то живеете.

ѕогледнете от друга страна на казаното от јлберт јйнщайн: ДЅезумие е да правите едни и същи неща, а да очаквате различен резултатФ.  ато учен, јйнщайн е разбрал фундаментален закон на природата, закон, който »сус е изказал по следни€ начин: Д«атова постъпвайте с другите така, както искате да постъпват с васФ. —ъщо така е казал: ДЌе съдете за да не бъдете съдени. «ащото както съдите, така и вас ще съд€т, с каквато м€рка мерите, с такава ще ви отмер€тФ.  акво е казал »сус в действителност?  азал е същото като јйнщайн, но с други думи.

¬сички духовни учители са твърдели едно и също, €сно послание: ¬—≈Ћ≈Ќј“ј ≈ ќ√Ћ≈ƒјЋќ!  аквото и да изпратите, неизбежно ще се върне при вас от космическото огледало. ўом продължавате да изпращате едно и също, да използвате един и същи подход към живота Ц какво очаквате да отраз€ва космическото огледало?


(ѕо материали на  им ћайкълс, yosif.net)

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.