Home Ќачало на пром€на ѕром€на (част 2)
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В izneviara.com   

ѕром€наЌезависимо, колко трудна ви се струва ситуаци€та, винаги има нещо, което може да се направи за нейното подобр€ване. ћоже да ви се струва, че сте обкръжени от обсто€телства, които не можете да промените и действително, в много от случаите н€мате непосредствен контрол над определени външни обсто€телства. » все пак н€ма такава ситуаци€, в ко€то да н€мате абсолютно никакви възможности да промените н€кои от аспектите на ситуаци€та.
¬место да бъдете роб на външните обсто€телства, можете да поемете управлението над вътрешни€ си живот, над ума си. «а да го направите ефективно, тр€бва да разберете ”равнението на ∆ивота.

ѕравейки съзнателни избори, можете да решавате какво да допуснете. » можете да разберете, как да поемете управлението над това, което става в разума ви. “огава ще откриете, че н€ма никаква пр€ка връзка между вътрешните и външните обсто€телства. Ќепри€тните външни услови€ не е задължително автоматично да ви прав€т нещастни. Ќапротив, има възможност да бъдете щастливи, независимо от външните обсто€телства. ‘актически, никога н€ма да бъдете истински щастливи, докато съдбата ви зависи от каквито и да е външни услови€.


¬ерни€т път към управл€ването на собствени€ живот започва с поемане управлението за възприемането му. —амо когато се научите да се усмихвате на ¬селената, т€ ще ви се усмихне в отговор. «а да го направите, тр€бва да разберете уравнението на живота. ћного хора са научени да см€тат, че уравнението на живота тр€бва да прилича на следното:


¬ъншните обсто€телства + другите хора = вашето възприемане на живота.


ƒействителното уравнение е:
¬ъншни обсто€телства + другите хора + вътрешните ви обсто€телства = възприемането ви за живота.


2+4+2=8, може да се промени, като промените само едно число намиращо се вл€во от равенството: 2+4+10=16


ѕосланието е просто. Ќе винаги е възможно, поне в обозрима перспектива, да се промен€т външните обсто€телства или другите хора. Ќо винаги можете да промените своето отношение към т€х.


ѕриродни€т закон е такъв, че ¬селената ще ви върне всичко, което й изпращате. «атова, когато промен€те това, което изпращате, космическото огледало неизбежно ще отрази друга реалност в определено време. ¬селената има вградено забав€не на отговора. “ова ви защитава от мигновено разрушаване, но също така задържа и положителни€ отговор. «атова е нужно посто€нство.


”мът ви е програмиран да отхвърл€ тази истина, но все пак това е истина, ко€то е повтар€на в най-различни варианти, от всички истински духовни учители. «атова бихме могли да го наречем “айна на ∆ивота.
јко в€рвате, че животът е борба, ще изпратите ментален образ, че животът е борба.  осмическото огледало ще си каже: Дќ, този човек иска да изпита борбатаФ и ще ви отрази обратно всички обсто€телства, които ще направ€т живота ви борба.
Ќамирайки се в такива обсто€телства, хората реагират негативно и изпращат този негатив в огледалото. ќгледалото мисли: Дќ, искат още повече борбаФ и изпълн€ват желанието. ѕо този начин, негативните убеждени€ на хората за живота стават самореализирани пророчества и животът им се превръща в низход€ща спирала.


 огато Ѕуда е обучавал на това казал, че животът ще бъде страдание, докато не развиете правилно желание чрез непривързаност. »сус също е обучавал на това и е казал: Д азвам ви, не се съпротивл€вайте на злотоФ. –аботата е там, че когато се съпротивл€вате на злото, изпращате отрицателно съобщение Ц съобщение за убеждението ви, че тр€бва да се борите с противника Ц и космическото огледало може само да отрази обратно тази ситуаци€.  акво е решението на »сус, главни€т му ключ, с който може да се прекъсне тази негативна, самореализаща се спирала? –ешението е много просто, но все пак изключително дълбоко: Дјко н€кой те удари по д€сната страна, обърни и другатаФ.


јко имате такова желание, реализирайте го в живота. јко го н€мате, бъдете честни със себе си. ѕрестанете да постъпвате със себе си като лицемери, предполагайки, че не можете да промените нищо в живота си. ѕоне си признайте, че ако не поемате властта да правите съзнателни избори, го правите в резултат на съзнателно решение, а не защото н€мате други възможности. ѕрестанете да злоупотреб€вате с изтърканото оправдание: ДЌ€мам друг изборФ.


—ега знаете, че имате право на избор, да вземате осъзнати решени€. »мате право да игнорирате този избор, но не можете повече да обвин€вате другите хора, живота, съдбата, липсата на късмет или Ѕога за собствени€ ви Ц вече съзнателен Ц избор. «ащото повече не можете да живеете в илюзи€та, че н€мате алтернатива. «ащо поне не се откажете от усещането да се чувствате жертва? «ащо да не приемете удивителната възможност да живеете истински, да направите живота си по-добър и да създадете прекрасни услови€ на планетата. ¬сичко, което е нужно, е съзнателното решение да правите съзнателни избори.

(ѕо материали на  им ћайкълс, yosif.net)

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.