Home ћатрицата ќбърна ли се вече —ветът наопаки
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В   

ќбърна ли се вече —ветът наопаки

ћой клиент, интелигентен мъж в зр€ла възраст, в непринуден разговор ми сподели, че мъжете се съглас€вали да дават любов на жената, за да получат секс. Ќа учудено повдигнатите ми вежди и въпроса Ц това негово мнение ли е, той отговори, че било общоприето схващане сред мъжете. ѕопаднах и на интересна стати€ от €вно авторитетно издание, озаглавена: Д∆ените преследват обвързване, точно така, както мъжете преследват секс.У —помних си и за всички публикации със същи€ напев, заливащи ни от мрежите и тъй, съвсем неусетно хванах химикалката.

ј истина ли е, че жените преследват обвързване, а мъжете секс? явно да. явно без дори да се усетим сме докарали нещата дотук. ћоже разсъждени€та във всички такива публикации и да са верни, но дали взорът ни гледа в правилната посока. «ащото, ако отправната ни точка е сгрешена, всички постулати и умствени постройки, изхождащи от сгрешеното ни местоположение, също ще са грешни.

ќчевидно е, че на хората днес не им се получава интимността. ќсобено са засегнати младите. –абот€ с хора и имам наблюдени€. » макар отвс€къде да се сип€т съвети за точните думи, действи€, отношение, и макар и порното да е в апогей, н€как си все повече не се получава. «атова е време да обърнем внимание не на техники, пози и заучени модели, а да обърнем внимание на посоката. ƒа видим дали не се получава така, че спазваме много точно технологи€та на правилно вървене, но не стигаме, защото вървим в обратната посока.

Ќека да разгледаме това детайлно.  акво означава връзка? јз да се стрем€ към други€ и той Ц към мен. Ќо ако мо€т стремеж съм си аз самата и негови€т стремеж си е той сами€т, дали ще има връзка? ћъжете искали секс?! »нтересно† как подобни паразитни модели са се настанили толкова трайно и неизменно в масовото съзнание, че дори не се подлагат на съмнение, а се изграждат теории, научни обосновки и психологически техники да бъдат учени хората как да са в крак с изначалната грешка. јко мъжете искат секс, търс€т секс, стрем€т се към секс, това е в основата си грешна цел. » писаниците, взели за основа тази грешна цел, също ще са грешни.

јко един мъж в€рва, че неговата цел е сексът, той ще използва вс€какви фокуси и манипулации, за да забоде жената и после ще дърпа към себе си и към продължаване на реализаци€та на тази цел. ѕуска пипала към жената, взема си /в случа€ секс/ и прибира към себе си. Ќа жената друго не ? остава, освен да прави същото, само че с обвързването. “€ също има цел, ко€то е изначално сгрешена и на свой ред манипулира мъжа със секс, за да го обвърже като пуска пипала, взема си обвързване и дърпа към себе си.

 ъде е връзката? ћай н€ма такава. ѕо-скоро е Ц ще ти позвол€ да паразитираш от мен, ако и ти ми позволиш да паразитирам от теб.

ќчевидно е защо мъжете не искат да се обвързват. »ма и друго схващане, също общоприето, че при съвместно съжителство желанието за секс у жената намал€ва. –азбира се то намал€ва, не защото това е естествено, а заради създадените паразитни отношени€. Ќо когато и мъжете, и жените са приели за отправна точка на сво€ път погрешна цел, то не е възможен друг резултат.

»злиза, че според така установеното и вездесъщо общоприето схващане целта на мъжа е сексът, а целта на жената е мъжът. ƒали виждате тук връзката и с една друга, също широко дискутирана напоследък тема, за това как мъжете ставали все по женствени, а жените все по мъжествени?

ј как всъщност е редно? ÷≈Ћ“ј Ќј ћЏ∆ј —Ћ≈ƒ¬ј ƒј ≈ ∆≈Ќј“ј » “ќ√ј¬ј ÷≈Ћ“ј Ќј ∆≈Ќј“ј ў≈ ЅЏƒ≈ —≈ —Џ“. » това, което сега мъжете искат, ще стане желанието на жената, защото това, което жените искат, е станало желанието на мъжа.  огато жената е освободена от мислите, грижите, отговорността за битието, включително отговорността за сигурността на бъдещите ? деца, тогава т€ става естествено сексуална. » за разлика от мъжката, нейната сексуалност е посто€нна и неизчерпаема. ѕознавате ли жена, ко€то е сексуално желаеща, когато е тревожна, несигурна, изплашена за бъдещето, по мъжки мобилизирана от отговорности и съмн€ваща се дали ще има сили да се справи? “€ е фокусирана в мисли и действи€, в които би следвало да е фокусиран мъжът.

ўе продължа още малко с женската сексуалност за €снота. ∆ената се възбужда от мъжа, не от действието секс. ћатрично вграден код, който е само от полза за мъжете. «ащото, ако т€ се възбуждаше от секса като практика, т€ щеше да може да бъде с всеки, способен да изпълни технически операци€та. Ќо т€ се възбужда от точно определен мъж и сексуалната ? готовност се €в€ва само страничен резултат на владеещото € чувство. «а да се възбуди от личността Ц мъж, обаче, жената следва да гледа нагоре към него, защото той е над не€. јко т€ е принудена да гледа надолу, към земните материални неща, да мисли за оцел€ване, за ангажименти и отговорности по поддържането и устройването на средата Ц дом, кариера, деца, т€ вече не го вижда и н€ма как да бъде† запленена. “€ вижда само собствени€ си план, в съответствие с нейната среда на обитание. » т€ започва да преследва обвързване, а за да го получи, заплаща със секс, от който не е особено развълнувана. » не би могла, центърът на тежестта при не€ е преместен в главата, защото центърът на тежестта при мъжа е в слабините му.

ј как ще протекат нещата, ако мъжът се фокусира в жената? “ой веднага ще започне да вижда това, от което т€ се нуждае Ц сигурност, надеждност, отговорност, ангажимент. “огава т€, освободена от тези грижи, ще погледне нагоре и ще се заплени. » колкото повече го гледа, толкова повече ще се заплен€ва, защото както казва “еун ћарес в Д“айната на полаУ Ц Дќ, мъжът ли? ƒа, той наистина е величествено създание!У. » нейната сексуалност ще разцъфти по естествен начин, защото когато той вижда нейните нужди и тече към не€, т€ ще вижда неговите нужди и ще тече към него. » ще се получи така, че т€ ще обича мъжа и ще му иска и секса. «јўќ“ќ Ќ≈ ћЏ∆Џ“ ќЅ»„ј ∆≈Ќј“ј, «ј ƒј ѕќЋ”„» —≈ —, ј ∆≈Ќј“ј ќЅ»„ј ћЏ∆ј, «ј ƒј ѕќЋ”„» —≈ —. ∆ената е получател на секса, а мъжът е получател на любовта. Ћюбовта, в смисъла на енерги€, информаци€, ресурс. » като гледам това май повече прилича на връзка. —ега искам мъжете да опитат да усет€т звука, вибраци€та на това Ц жената ги обича и им иска и секса. » какво е нужно? —амо да премест€т фокуса си на внимание от секса и от собствените си първосигнални нужди, да го премест€т от себе си и да го насочат към жената, не, не към секса в жената, а към самата жена. “р€бва ли да са свързани със собствената си вътрешна жена за това? ≈, тр€бва. “р€бва ли да са зрели мъже, а не момченца, търсещи поредната играчка? ≈, тр€бва.

» за да изпревар€ репликите на мъжете, ще уточн€, че под сигурност и надеждност н€мам предвид поршета и къщи с 10 спални. ¬с€ка жена знае как се чувства с мъж, вътрешно ангажиран с не€ и отговорен. ƒори да има малко в материален аспект или да е в труден момент, т€ усеща, когато той е воин и знае, че ще намери начин и ще се справи. “ова ? носи усещане за лекота и безметежност и тъй като нейните потребности са станали негови потребности, то неговите потребности стават нейни потребности.

«а да не бъда едностранчива, ще тр€бва да обърна взор и към жените и да спомена, че има не малко жени, които ще получат всичко това от мъж, зр€л и с отношение, и ще злоупотреб€т. ∆ените също не са имунизирани срещу инфантилност. ¬ момента, вследствие от непрекъснатото бомбардиране от всички страни с псевдонаучни открити€ за женската сексуалност, все повече жени се позиционират в мъжки€ полюс, а това ги отдалечава от сърдечни€ център, където би следвало да пребивават и където е източникът на женската сила. ѕреди да продължа искам да уточн€, че има мнооого съществена разлика между сексуалната готовност на обичащата жена и невротичното преследване на сексуално задовол€ване при жени, които точно като мъж са съсредоточени в желани€та на ума си. ѕрости€т отговор на въпроса защо тези желани€ на ума са точно сексуални е Ц защото сега това е модерно. »стински случай, който разказвам като анекдот е посещението на мо€ при€телка при гинеколожка. Ћекарката € пита колко често прави секс. ѕри€телката ми казва Ц един път седмично. Ќа въпроса Ц а защо, т€ отговар€ Ц ами, любовникът ми е свободен един ден в седмицата. “огава гинеколожката отсича Ц един път е малко, ще си намериш втори любовник и ще го правиш два пъти. ƒокато всички се смеехме, аз се сетих за решението и казах Ц тр€бваше на свой ред да € питаш, дали може да замениш втори€ любовник с вибратор или е задължително да използваш точно топъл вибратор. –абот€ с хора, общувам с много хора и знам, че сега много жени считат, че имат сексуални потребности. “е усещат в телата си тези сексуални нужди по същи€ начин, по който ги усещат и мъжете. » н€ма как да е иначе, защото при неработещ сърдечен център енерги€та им скача между половите органи и главата, точно както е и при мъжете.  огато двама от този вид осъществ€т връзка, т€ протича под формата на рундове между половите им органи и мозъците им и не води до нищо, освен до взаимно изчерпване. » макар че едини€т има пръчка, а други€т дупка, и макар че физиологи€та им е на зрели индивиди, като състо€ние на осъзнаването те са деца, които си игра€т на мъж и жена.

Ќо разбира се, докато си вътре в лютеницата, н€ма как да знаеш, че има нещо различно от заобикал€ща те отвс€къде, всепоглъщаща лютеница, и разбира се отривисто ще защитаваш света на лютеницата. “р€бва н€кой да ти покаже друг житейски модел или н€кой да те въведе в друга житейска опитност, или с две думи н€кой тр€бва да те извади от лютеницата.

јз не искам да се прерод€ след 100 години и да откри€, че сърдечните жени са изчезнали. Ќо пък и н€мам никаква формула, никакво решение за изход от това, вече наложило се статукво. «а добро или зло, жената следва мъжа, така както т€лото следва главата. “€ го следва, дори когато си мисли, че не го следва и го следва, дори когато на пръв поглед изглежда, че той € следва. “ова е естествена посока на движение на енерги€та, матрично зададена, т€ се случва, независимо дали ние го виждаме, разбираме, признаваме. ¬ полови€ акт семето на мъжа влиза в жената и се пос€ва за нов живот, ново про€вление. ¬ духовни€ план се случва точно същото. Ќамерението на мъжа се зас€ва в енергетиката на жената и като се натрупа достатъчно потенциал започва да се про€в€ва. ћного време е нужно, за да се натрупа потенциал за такова обръщане на полюсите, затова не го отчитаме. Ќие сме в един отр€зък на процеса и н€маме поглед върху мащаба (ние сме в лютеницата). јко в продължение на много години намерението в мъжете е било Ц искам секс, но не искам обвързване, то вече идва беритбата на това намерение. ∆ената е като «ем€та, т€ винаги ще роди това, което мъжът е зас€л. «атова ми се струва, че топката на пром€ната отново е в полето на мъжете. » ако огнището е в жената, а кибрита, с който може да се запали това огнище е в мъжа, то аз силно се над€вам в кутийката да има повече клечки.

(јвтор: –осица “ончева, публикувано с разрешение)

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.