Home ћатрицата »зборът на жените
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В   

»зборът на жените

—тати€та е продължение на "—илни или слаби са жените"

∆ената винаги отраз€ва мъжа, на когото е дала сърцето си, иска или не, осъзнава го или не. Ќейни€т избор и шанс са дотолкова, че да избере мъж, когото иска и харесва да отраз€ва. «а да направи такъв избор, т€ тр€бва да е много осъзната и безкомпромисно честна, защото така или иначе т€ избира да отраз€ва този мъж, който в дадени€ момент е най-релевантен на вътрешната ? същност. » ако т€ е осъзната за подсъзнателните си стремежи и копнежи и достатъчно честна да не ги крие от себе си, то връзката ? с мъжа ще бъде ползотворна, благодатна и в не€ ще има израстване и развитие.

¬инаги, когато една жена се дразни от мъжа до себе си, т€ всъщност се дразни не от него, а от собственото си вътрешно състо€ние, т.е. от отражението. » ако това отражение не показва визи€та на мъжки€ принцип, т€ се чувства неестествено и неминуемо е недоволна.  огато една жена харесва и се възхищава на мъж, т€ всъщност харесва себе си с този мъж, защото жената може да бъде наистина щастлива само ако пребивава в естественото си състо€ние на жена.

«атова мъжът тр€бва да се стреми във всеки един момент да разгръща максимума от сво€ потенциал и максимума от това, на което е способен. » това напълно изключва възможността той да пледира безпомощност или невежество. ѕодразбира се, че жената ще търси мъж, с когото да разгърне сво€ женски потенциал, към което състо€ние т€ върви през годините. » съответно, движейки се към тази цел, избира по път€ мъже, които съответстват на етапа, в който т€ се намира в дадени€ момент. “ози път може да бъде извърв€н и с един партньор, ако той също е убеден в ползата и необходимостта за себе си да разгърне напълно сво€ мъжки потенциал.

» затова ще се върна отново към смешното хленчене на съвременните мъже и по копнежа им към слаби, безпомощни и невежи жени. “ова, че жените в миналото са били повече жени, съвсем не означава, че са били слаби, безпомощни и още по-малко глупави. ясно е, че ако жените са слаби, безпомощни или невежи, каквито мъжете твърд€т, че биха искали да са, то те ще отраз€ват слаби, безпомощни и невежи мъже. ясно е също, че жената, ко€то е захранвана от мощната енерги€ на «ем€та, не може дълго да отраз€ва безпомощност и невежество, за да е угодна на мъжете. » тук стигаме до двата типа женско поведение, така попул€рни днес в нашето общество.

¬ едини€ полюс попадат тези жени, които избират вместо да станат пълноценни жени, да се върнат към инфантилното състо€ние на малко момиченце, най-често преследвайки и издигайки като най-важна материалната обезпеченост и така се превръщат в инертно същество, придатък, но не и партньор на мъжа си като започват интензивно да го изчерпват, обикновено през чувство за дълг и чрез тирани€та на добротата и услужливостта.

¬ други€ полюс са жените с по-динамичен и амазонски дух, които са достатъчно честни към себе си, за да пренебрегват женската си сила и да се преструват на безпомощни, при които проблемът идва от това, че не виждат друг начин да се реализират в мъжки€ св€т, освен играейки по правилата на мъжете и използвайки мъжките похвати Ц рационално мислене и мъжки тип борбеност. Ќо тъй като не могат да изб€гат от външните белези на природата си, се получава така, че те се опитват да бъдат силни или за сметка на мъжете или въпреки мъжете. ¬ едини€ полюс имаме жена Ц момиченце, ко€то се страхува да бъде жена, а в други€ Ц жена Ц мъж, ко€то см€та, че е под достойнството ? да бъде жена.

Ќ€ма нищо лошо в това жената да бъде в което и да е от двете състо€ни€, стига да не се фиксира в т€х и да не спира да се опитва да реализира автентичната си женственост, защото само т€ ще отрази автентична мъжественост. —илен мъж може да бъде отразен само от силна жена. » само с такава той ще се почувства наистина мъж.

—тарите източни текстове казват, че ¬селената е като утроба и е женска (Ѕогин€та). “€ създава “вореца (Ѕог). Ѕог твори чрез енерги€та и силата на Ѕогин€та. » забележете Ц той твори, не Ѕогин€та. » забележете Ц чрез нейната сила. ћисл€, че изводите се налагат от само себе си. ј те са: първо Ц н€ма такова нещо като слаби и безпомощни жени и ако жените са такива, то и мъжете ще са такива и второ Ц жените са силни, но са силни заради мъжете, не въпреки и не за сметка на мъжете.

» тук виждаме нежизнеността на двата типа женско поведение, защото и при двата жените под натиска на социално-обусловени, но антиприродни модели отказват да се свържат със сво€та женственост, съответно със сво€ източник на сила като така лишават от сила себе си, лишават и мъжете.

» при двата типа зал€га един и същ порочен стремеж и той е неестественото желание на съвременните жени да впримчат мъжа в собственото си разбиране за женска реализаци€, в ко€то мъжът е инструмент за творенето и из€вата на жената. “ова е извратен, обърнат поток на енерги€та.

“ака че шансът на жените е да се сдоби€т с кураж и вс€чески да търс€т, да намер€т и се задържат в състо€нието на жени, и да генерират и поддържат сила заради мъжа, който е избрани€т да е творец. ƒа се връщат в инфантилното състо€ние на момиченца, за да угод€т на мачовци с комплекси, както и да си отмъщават заради малодушието и неспособността на мъжете да бъдат най-доброто, на което са способни, като се стрем€т да бъдат по-мъже от мъжете, говори за незр€лост и неразбиране на същността, духа и предназначението на Ѕогин€та.

ѕреди години една мо€ учителка ми каза:

- ∆енската енерги€ е болна.
- ѕак ли жените сме виновни? - отвърнах аз
- ≈, щом женската е болна, то €сно, че и мъжката страда - отговори т€. “огава не разбирах това. —ега се чуд€ как другите не го разбират.


Ќо къде в една жена е източникът на силата? “ова са интуици€та, емоциите и чувствата, които се намират в женското т€ло. Ќе в главата на жената, а точно в нейното т€ло.

«атова жените никога и по никакъв повод и под никакъв натиск не тр€бва да губ€т връзка с процесите, протичащи в т€лото им. «ащото, както “еун ћарес казва Ц мъжете лов€т сила във външни€ св€т, но жените лов€т сила вътре в себе си. «а да улов€т, запаз€т и разполагат с тази сила, жените тр€бва да слушат само импулсите, идващи от т€лото им и напълно да изостав€т рационалното мъжко мислене. ƒа, може би те ще изглеждат по-глупави в аргументирани€ мъжки сват, защото не винаги, да не кажа почти никога, н€ма да могат да дадат обосновано об€снение защо прав€т или не прав€т нещо, продиктувано от т€лото им, но не е и работа на жената да об€сн€ва. “€ може само да изрази емоциите и чувствата, които спонтанно възникват, а преводът и об€снени€та са работа на мъжа. » не е нужно мъжът да бъде подпомаган, нито щаден. Ќужно е само жената да изрази случващото се в т€лото ? и да остави мъжа сам да си превежда, подрежда и структурира получената информаци€.

» ако жените слушат телата си, те ще забележат, че не е необходимо да се прав€т на слаби или на силни, или на жени, или на каквото там се очаква от т€х. «ащото от т€х ще започне да тече една автентичност. ј автентичността не е слаба, нито е силна или н€каква друга. “€ си е просто автентичната женска същност. » добрата новина е, че когато това се случи, тази жена бързо бива надушвана от мъж с все още не съвсем заспали инстинкти, който улав€ този поток на автентична женска енерги€ и канализирайки го, структурирайки го и използвайки го за себе си, го усилва и в жената. » това е акт на истинско творчество, в което и женската и мъжката същност са си на м€стото и в отредената рол€.

ј още по-добрата новина е, че дори и това да не се случи, жената, постигнала автентичност, престава да се интересува от мъжкото признание и мъжкото одобрение, било то в професионален или личен план, от това дали изглежда в мъжки€ св€т достатъчно жена или достатъчно справ€ща се като мъж. Ќо аз твърд€, че то ще се случи, защото такава жена е винаги търсена и желана, без значение дали има хиалурон в лицето или силикон в гърдите, тъй като мъжете безпогрешно надушват животвор€щата енерги€, ко€то тече от не€, а както казва стара мъдрост Д расотата е в очите на съзерцател€, а не в обекта на съзерцаниетоУ.

(јвтор: –осица “ончева, публикувано с разрешение)

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.