Home ћатрицата —илни или слаби са жените?
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В   

—илни или слаби са жените?

—ега много се лансира тезата, че мъжете не са мъже, защото видите ли жените не били достатъчно женствени, защото видите ли жените били твърде еманципирани и твърде оправни, защото видите ли не можели да бъдат слаби и беззащитни пред мъжа, за да може той да се почувства истински мъж. »ма една мисъл:

"∆ените се раждат, а мъжете се изграждат"

¬ тази мисъл е заключена ц€лата истина. ј т€ е, че ако нещата се остав€т на естествената им природа, то жените са по-силни€ пол. “е са свързани с енерги€та на «ем€та чрез матката си и имат повече първична сила, повече издръжливост, повече интуици€, повече вродени способности за оцел€ване и справ€не. “е са свързани с източника по рождение и не е нужно да бъдат н€какви или да прав€т нещо, за да са жени. “е са родени жени.

∆ената ражда и мъжа и жената, а мъжът може да роди само себе си. «а да бъде силен и успешен и да твори той се нуждае от енерги€та на източника, намиращ се в матката на жената. “ози източник не се отвар€ просто и само, защото мъжът е проникнал. “ова м€сто е много архаично и се събужда единствено, ако усети силата на твореца. ј как да се изгради мъжът, за да има силата. «наем качествата на боеца и на добри€ стопанин. ћъжът тр€бва да стане боец и добър стопанин. Ѕоецът приема предизвикателствата, той е смел и рискува, търпелив е, и не се обезкуражава, развива вол€, решителност и вс€какви качества, които ще го доведат до победата.  огато завладее мечтаната зем€ той се грижи за не€ с любов и търпение като добър стопанин. » тогава той черпи от благата на зем€та.

∆ената е по природа силна, по природа могъща. јко боецът € победи, укроти и подчини т€ отвар€ източника за него, ако е и добър стопанин този източник остава отворен за цели€ му живот. Ќ€ма такава възможност жената да се опитва да става слаба, да става беззащитна, за да може мъжът да лент€йства и да получава наготово. «ащото женски€т принцип е принципа на неправенето. » ако се опитва да става н€каква, за да угоди на мъжа т€ започва да прави. —амото действие, самото правене € изваждат от женската й същност и € откъсват от източника. ѕринципът на правенето е мъжки€ принцип.

¬ противовес на общоприетото схващане в †сексуалното общуване мъжът е този, който дава секс и го прави, за да получи женската любов, за да отвори резервоара на женските емоции, където е силата и енерги€та. «атова е нормално жената да е пасивна в секса, за да се вглъби и да почувства, а мъжът да е активен, за да отвори и да вземе. ћъжът прави вс€какви активни действи€ - купува къща, кола, печели пари и се грижи за жената, не защото € обича, а защото иска да получи нейната любов. «ащото нейната любов му дава сила и енерги€ да печели още пари и да се грижи за не€, за да получава още любов. ¬същност мъжът обича себе си и жената обича него. » това е естествени€т ред. јко мъжът обича жената, за да получи секс потока е обърнат. ∆ената обича мъжа и получава секс. ѕоловите органи на мъжа са извън т€лото и той изхвърл€ сперма навън. ѕоловите органи на жената са вътре в т€лото и т€ приема спермата вътре в себе си. “€ има нужда от материално напълване - секс и материални придобивки, а той има нужда от духовно извис€ване - емоции, чувства, любов. «атова р€дко мъжете казват на жените, че ги обичат, защото не е истина, докато жените често казват на мъжете, че ги обичат, защото е истина. (“ук имам предвид потока мъжко-женско, разбира се в междучовешките отношени€ мъжът обича не по-различно от жената).

 огато мъжът е интимен с жената той казва: "јз прав€ секс" и това е буквално така.  огато жената е интимна с мъжа т€ казва: "јз прав€ любов" и това също е буквално така.  огато мъжът иска да е с жена той казва: "»скам да € свал€" и това е точната истина, защото той € свал€ отгоре надолу. ѕрониква първо в мислите й и печели нейното уважение и възхищение, после завлад€ва чувствата й като печели нейното доверие, и накра€ †покор€ва т€лото й, където е източника на силата. ќтворена веднъж емоционално за мъжа жената тече към него посто€нно, дори и, когато не са заедно и са на хил€ди километри разсто€ние. ѕри жената важи принципа на ћечо ѕух †Д олкото повече, толкова повечеУ. “.е. Ц колкото повече емоции, чувства, любов т€ дава на мъжа, толкова повече има за даване. ƒокато при мъжа сексуалните възможности са ограничени, то при жената способността за емоционален отговор е безгранична. “ук е важно жените да зна€т, че ако прав€т секс само заради физическото удоволствие, без да са ангажирани чувствата им в процеса, то те изчерпват мъжа през секса, без да му дават нищо в зам€на. Ќа пръв поглед изглежда, че в това н€ма нищо страшно. » ако това е само епизодичен контакт наистина е така. Ќо когато става въпрос за семейна двойка, при ко€то години наред жената прави секс по задължение, без чувства и емоционален подтик, или заради мъжа, или като превенци€ на менопаузата само защото гинеколожката го е предписала, тогава е съсипващо и за двамата. «ащо и за двамата? «ащото системно се нарушава основен космичен закон за даването и получаването и мъжът се свръх изчерпва, а жената ненужно натрупва. «атова най-често срещаните женски болести са болестите на излишъка на енерги€, а най-често срещаните мъжки болести са болестите на недостига на енерги€. ∆ените са тези, които подкреп€т живота и е добре да не изневер€ват на това си основно предназначение и да не поддържат безплодно сексуално общуване само заради безсмислени пор€дки или още по-лошо, заради нежизнеутвърждаващи модни схващани€. ћъжете са тези, които пос€ват семето на живота и за собственото им здраве и просперитет е препоръчително да се грижат жената да разцъфва в любов към т€х, а не да се задовол€ват с дежурни физически упражнени€.

«ащо жената чисти, мие, готви, пере и поддържа дома? «ащото тези дейности символизират грижата за храма. ’рамът, от който мъжът ще почерпи вдъхновение и духовно извис€ване е т€лото на жената. “€ отговар€ за сексуалността, но потенциалите, които ще разкрие завис€т от мъжа. «атова във връзката жената е съответна, а не активна. “ова означава, че т€ може да се из€ви и като жена, и като мъж, и като майка и това зависи от състо€нието на мъжа. ѕри жената има усещане и автоматична реакци€ на усещането. “€ отраз€ва мъжа и запълва празнините. “ака че, ако мъжът е безпомощен т€ автоматично приема рол€та на силни€ пол, ако е безотговорен т€ автоматично става майка и съответно, ако той е мъж т€ с лекота става просто жена. “€ е адаптивна и приспособима. «атова, ако мъжете см€тат, че жените не са достатъчно слаби и безпомощни, нека да погледнат себе си и да вид€т как т€хното поведение предизвиква про€вата на тези потенциали. — всичко казано дотук искам да подчерта€, че н€ма как жените да станат слаби за мъжете, по-скоро мъжете тр€бва да станат силни за жените.

“ака че: ∆ени, не очаквайте от мъжете да чувстват като вас и да ви казват, че ви обичат! “ова противоречи на мъжката съзидателност. » повли€ни от модерните тенденции за женско поведение не припознавайте в инфантилизма женственост. »нфантилността е недостатък както при мъжете, така и при жените. » мъже, не очаквайте от жените да ви бъдат утроби и не се опитвайте да им станете деца!  олкото и да обича децата си все пак жената в един момент ги отхвърл€, а любовта и към мъжа е завинаги.

ѕостигнали€т мъж н€ма вид на от€влен мъжкар, защото в него тече потока на женската енерги€ и т€ му придава мекота, благост, топлина. јко вид€ шамаросващо ме мъжкарство аз знам, че този мъж е гладен и незр€л. Ќо той н€ма да получи от жена, докато не победи и не се научи да получава първо от жената вътре в себе си, ко€то е изначално по-силната. —ъщо така, ако вид€ подкос€ващо женствена жена, аз знам, че т€ е незр€ла и не отдава на мъж. Ќо т€ н€ма да може да отдаде, защото първо тр€бва да отдаде на вътрешни€ си мъж. »стинската жена може да си позволи да се държи и като мъж, ако поиска, и женското й присъствие н€ма да пострада от това. Ќа не€ не й е нужно да се прави на слаба и беззащитна, за да доказва на себе си и на мъжете, че е жена.  огато е налице вътрешното качество, външните про€влени€ го показват ненатрапчиво и негротескно.

«атова, ако една държава е закъсала, начело на управлението тр€бва да застане жена. «ащото жената влиза във властта, за да отдаде. ј често мъжете се стрем€т към власт само защото властта ги обгражда с божествен ореол и така по-лесно могат да се домогнат до женското внимание и до резервоара на женските емоции. “ук не казвам, че мъжете не стават за политици. –азбира се, ако един мъж е боец и добър стопанин и вече има до себе си жена, от ко€то черпи енерги€, то той може да стане и много успешен и отговорен политически водач и истори€та познава много такива мъже. Ќо ако н€ма вътрешните качества и не е отворил за себе си поне една жена, а се домогва до властта само, за да получи женската енерги€, то такъв лидер е пагубен и обикновено закопава държавата, ко€то управл€ва. ѕарадоксът тук е, че обикновено мъжете, които имат енерги€та на източника и са успешни не се стрем€т да влизат във властта и т€ не ги привлича. ¬ този случай тр€бва да бъде ангажирано чувството им за отговорност към бъдещите поколени€ и във властта е редно да бъдат привличани само такива мъже. јко не искат, по добре да управл€ват жени.

“ова, което аз наблюдавам в момента е, че гол€ма част от мъжете и жените са по невол€ мъже и по невол€ жени. ўе спечелим всички като общество, ако не се съпротивл€ваме на ролите, които природата ни е отредила и ако се откажем от инфантилността, поемайки отговорност за †съхран€ването на чудото, наречено живот.

(јвтор: –осица “ончева, източник: spiralata.net, публикувано с разрешение)

 

–Ъ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є 

 
+1 #3 ѕламен »ванов 2016-09-26 11:58
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 
 
+2 #2 ѕламен »ванов 2016-09-26 11:55
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 
 
0 #1 ћартин 2015-11-19 11:59
–¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ
 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.