Home ћатрицата  огато цели€т св€т е с€каш срещу теб...
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В   

 огато цели€т св€т е с€каш срещу теб...“ъй като този сайт все пак попада в категори€та лични блогове, реших днес и аз да направ€ едно ли(ри)чно отклонение. ѕък току-виж се oказало, че е толкова лично, че зас€га още един куп хора:) ƒаже съм почти сигурна, че гол€ма част от читателите ще разпозна€т нещо свое в тази публикаци€.

“аЕ чувствали ли сте се така? —€каш цели€т св€т изведнъж р€зко се е обърнал срещу вас?  ато се започне от най-близките и обични хора, мине се през уж случайно (не)случващи се събити€, неуспехи, удари под кръста, та се стигне до срив в здравето?

«ащото на мен ми се случи съвсем скоро. “олкова скоро, че още съм на ръба на дупката, гледам в не€ с почуда и благодарност и се поздрав€вам как бързо минах през не€ този път и сега мога да разгледам отгоре всички красоти, останали вътре:) ћежду другото, тази публикаци€ е специален поздрав за онези мои при€тели, които са ми окачили табелката Унай-позитивни€ човек, който познавамФ, както и за онези, които не понас€т светлата ми страна, мислейки си, че отричам и отказвам да вид€ тъмната.  оето би било много глупаво от мо€ страна, защото така бих се отказала от красотата на тъмнината, в чийто контраст се опознава много по-добре светлината.


“а да се върна на темата. ќт дистанци€та на н€колкото дена, в които се развихриха събити€та при мен, си давам много €сна сметка за причините за тези събити€ Ц поне в мо€та градинка. »з€вих много €сно и категорично намерение за качествена пром€на и ускорение в енергийното и съзнателно съществуванеЕтака ще го нарека, че иначе влизането в детайли би звучало доста абстрактно и странно непознато на н€кои читатели:)

“а логичното следствие от една такава за€вена пром€на бе да ми се изсип€т един куп енергийни предизвикателства. » сега като погледна назад, осъзнавам, че почти вс€ко едно от т€х удр€ директно в егото. ј за да съм наистина готова да постигна за€вената пром€на, тр€бва да съм овлад€ла егото до съвършенство. Ќе Ц не да го подтисна, а да го опозна€ и овладе€ про€влени€та му.

“а това не б€ха един куп концентрирани критики, осъждани€, директни обвинени€, гневни подвиквани€, съмнени€, €звителни забележки Ц започващи от най-близките хора, които най-много ме обичат.. и завършващи с непознати, но винаги готови да Уухап€тФ. –едом с това изгърм€ 80% от техниката вкъщи, заех едно от последните места в спортно състезание, което очаквах от месеци, а здравословното ми състо€ние р€зко удари дъното Ц отпадналост, хрема, температура и все такива хубави работи. » всичко това в рамките на има-н€ма 2 дена.

 аква би била обичайната реакци€ на подобни УслучайниФ случвани€? Ц „овек се депресира, започва да се съмн€ва в себе си, чувства се неуверен, изоставен, предаден, огорчен, потъва в блатото на самосъжалението, обида, гн€в, раздразнителност, €д, желание да се отбран€ваш, да спориш, да се защитаваш, да надвиеш в словесни€ двубой, да отвърнеш на удара.. и в крайна сметка Ц пак потъваш в депреси€та и апати€та.  акто често казвам Ц натискат ни бутончето и ние веднага реагираме по обичайни€, очакван начин. ѕоредни€ тенис-мач. ѕодават ни топката и ние веднага скачаме, готови да отвърнем по очаквани€ начин на удара. » така мачът продължава до безкрайЕ. освен, ако решим да не отвръщаме! ћожете ли да изслушате спокойно обидите, да се усмихнете и благодарите на човека отсреща? јма така искрено, не с престорена усмивка и бушуващ €д отвътре! «ащото този човек ни прави огромна, ама огромна услуга!  акво ако решим този път за разнообразие да реагираме по съвсем нов начин, да видим нещата от нова, различна перспективаЕ

“очно най-близките ни хора инициират тези енергийни предизвикателства и ни блъскат в т€х. ÷елта винаги е да научим н€какъв урок и в резултат да израстнем. јбсолютно закономерно е точно в момента, в който се чувстваме най-сигурни в себе си, най-доволни, всичко ни се подрежда и сме научили адски многоЕ и става обрат. Ќай-близките ти се Уобръщат срещу тебФ, оказват съпротивление на всичко което правиш, критикуват те, предизвикват те да се обърнеш към себе си и да усъмниш. —ъмнението пък да ви кажа, е първата крачка към израстването, към разбирането. «ащото чрез него излизаш от комфортната зона, разглеждаш нещата от различни гледни точки и имаш възможност този път да реагираш по различен начин. » ако съумееш наистина да реагираш различно и да оразличиш и не допуснеш про€влени€та на егото, правиш огромна крачка в личностното си развитие, научаваш важен урок, който вече н€ма и да се повтори, защото вече е правилно отработен и вече н€ма да предизвиква егото.

«наете ли как функционират невроните в мозъка ни и по какъв начин са свързани с усещането ни за радост, съвършена уместност и щастие, дори в онези ситуации, които с€каш по подразбиране приемаме за непри€тни? Ќевроните са много общителни клетки Ц обожават да си бъбр€т.  огато невроните си обмен€т съобщени€ с помощта на невротрансмитерите, те създават трайни връзки Ц като мостове. “е са виновниците при възникване на една и съща повтар€ща се ситуаци€ да реагираме по определен начин. Ќапример Ц обиждат ни, и реакци€та не закъсн€ва Ц нещо ни жегва под лъжичката, кортизолът се вдига, адреналинът зашум€ва в главата, пулсът се ускор€ва, и реакци€та е Ц веднага да се оправдаем, да об€сним, да отвърнем на удара! ≈дна и съща  огато цели€т св€т е с€каш срещу теб...реакци€, едно и също нещо се случва всеки път. “ези повтар€щи се модели помагат мостчето да стане все по-здраво и по-здраво. » така, със сигурност Ц гарантирано, при следващи€ подобен случай, ще реагираме по абсолютно същи€ начин и ще се чувстваме еднакво зле. “ака се формират така наречените ни ментални навици Ц почти рефлекторни реакции спр€мо тип хора, събити€, места.

ј представете си, че разпознаете навреме повтар€щи€ се модел. ¬место с обида, агреси€ и словесен двубой реагирате на обидата със спокойствие, усмивка и благодарите на отсрещни€ човек? Ўах! јгреси€та умее да се бори с вс€какви противници, но не знае как да се справи с доброжелателството. ј невроните в мозъка ви пък се объркват. Уя, този тук вече реагира различно. «начи мостчето вече не е така стабилно, дайте да градим другадеФ. ≈й на това му се вика Уневронна пластичностФ. »ли с други думи Ц на клетъчно ниво повтар€щите се прежив€вани€ могат да промен€т посоката на мозъчната дейност.

» качествената пром€на лично за вас е огромна! ќгромна крачка в опознаването на себе си и в собствената си еволюци€. Ќо ползите не спират до тук. “ъй като както зрението не е физически резултат от окото и слухът не е физически резултат от ухото, така и мозъкът е само физическа опора за съзнанието. ј частичката индивидуално съзнание е така свързано с ÷€лото, с колективното съзнание, както отделните неврончета в мозъка. ѕредстав€те ли как вашата лична пром€на и израстване повли€ва и изгражда нови мостове в колективното съзнание?!  ак ваши€т опит се оказва ценен и повратен в пренастройването на колективното съзнание?

“ези енергийни предизвикателства непрестанно се изпречват на път€ ни. Ќе е необходимо съзнателно да сте за€вили намерение за конкретна пром€на, както аз направих. –азличните ни опитности, прежив€вани€ и съпровождащи ги емоции ни тласкат напред по път€ на собственото ни познание и еволюци€. ј енергийните предизвикателства са онези ключови моменти, които ни дават възможност да ускорим този процес. Ќещо като тайните боеприпаси, на които като бонус се натъкваме в н€ко€ компютърна игра:) “рика е да знаеш от ко€ страна да обърнеш сандъка, за да прибереш и усвоиш бонус припасите, а не да се взривиш заедно с т€х и да се върнеш в изходна позици€.

“а заради всичко това бих искала да благодар€ за всички онези предизвикателства, с които ме сблъскаха изминалите два дена. » за надути€ чичко, който се опитваше да води интервю, омаловажавайки и осмивайки вс€ка мо€ дума, и за близките ми хора, които ме зал€ха с критики, съмнени€ и обвинени€, за настинката, ко€то ме УповалиФ в най-точни€ момент и ме остави отзад в класирането и още н€колко предизвикателства, които във всеки друг случай биха ме оставили дълбоко възмутена, смутена и клокочеща от гн€в и чувство за излъгана справедливост.

¬сичко това е уместно и добре дошло. » сериозно, от сърце Ц благодар€! Ќа всички! :)

ј какъв ще бъде ваши€т избор следващи€ път, когато се сблъскате с енергийно предизвикателство?

(автор: ћартина √енкова-»ванова, източник: svoizbor.com)

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.