Home ћатрицата »грата
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В   

»грата”словието беше жестоко. ћинеше ли през този портал, щеше да забрави всичко Ц кой е, какво му се е случило, опитът, който е натрупал досега, близките души, с които си помагаха и развиваха заедно.  ак щеше да намери път€ в огромно пространство без никакви пътни знаци?  ак щ€ха да го приемат останалите? ¬ каква среда щеше да попадне?  акви гени щеше да наследи? ¬ договора сам беше отметнал обсто€телствата и най-големите трудности, през които тр€бваше да мине, за да постигне целта си. Ќо това б€ха само общите клаузи Ц десетина основни неща, валидни за около 70 години живот. ј през ц€лото останало време?

ƒали щеше да издържи да бъде толкова далеч от истинското си семейство? ƒали щеше да съумее да намери път€, по който щеше да се чувства по-близо до т€х? “р€бваше да мине през иглени уши, за да стане това. ¬ърналите се му б€ха разказвали, че минеш ли портала, ставаш съвсем различен. «абрав€ш откъде идваш и, че сам си определил услови€та. «апочваш да се подчин€ваш и да се водиш по законите на играта. ќбсто€телствата определ€т живота ти и те люшкат нал€во и над€сно като останка от потънал кораб в океан.

—подел€ха, че се привързваш към инструментариума, който ти е даден, за да постигнеш целта си. » това се случва до такава степен, че започваш да се идентифицираш с него. » само правилната комбинаци€ от думи, можела да те спаси и да те изведе на единствени€ път, по който се чувстваш в хармони€ със себе си и със света, да се докоснеш поне мъничко до това, което си бил, преди да се впуснеш в »грата. ј комбинациите от думи били милиарди. » за да намериш правилната, се включвал едини€т инструмент Ц най-мощни€т ти при€тел и най-големи€т ти враг Ц ”мът. —набд€ват те с него, като едно от средствата ти за ориентаци€. “ой е един от компасите. “р€бва обаче да се използва много внимателно и да не му се довер€ваш много, защото има свойството да зажив€ва собствен живот и да те увлича след себе си. ј следваш ли го сл€по, се загубваш в лабиринти от мисли без изход. —амо с него си доникъде. ÷елта на играта е да се използват всички инструменти.

¬тори€т мощен инструмент са ≈моциите. ¬ърналите се от играта, които имат право да говор€т, казват, че емоциите са други€т капан, защото едновременно съдържат в себе си ц€лото познание и ц€лата заблуда. Ќай-гол€мата тръпка на ц€лата игра се състо€ла именно да изпиташ емоциите Ц нещо, което извън играта, в света на пълното познание, било недостъпно. Ќо емоциите, също като ума, имали свойството да те увличат, да те обсебват и да те карат да си мислиш, че това си ти. ≈дин при€тел му беше дал жокер Ц "„увствай емоциите със спокойно сърце".  аза, че е важно. Ќо можеше ли да се живее в такива противоречи€ - да чувства спокойно, да мисли, но не прекалено, да ползва инструментите, но да не се привързва към т€х? ј ето ти и още едно Ц как щеше да помни всичко това, след като, минавайки през портала, щеше да забрави всичко?... —ъществуваха все пак и добри клаузи в договора Ц нещо като награда Ц имаше опци€ по време на големите изпитани€ и трудности, през които минава, да му се присънват определени послани€, които той сами€т попълваше в договора или да получава видени€ за т€х. ѕроблемът беше, че той изобщо не знаеше дали щеше да съумее да достигне до нивото, в което видени€та н€маше да го плашат. ƒали изобщо щеше да срещне н€кой по път€ си, който да го научи да медитира поне? Ўансът беше минимален. «атова предпочете да отметне клаузата —ънища и там отбел€за при€тел€ си, който му даде съвет за спокойните емоции. »збра да го сънува по време на поредното изпитание. √аранци€та за успех не беше по-гол€ма, предвид че казваха, че малцина, влезли в играта, в€рват на сънища. «ащото проблемът със сънищата също беше дво€к като всичко останало Ц от една страна те израз€ваха послани€та на небето, от друга обаче Ц страховете и всичко, което беше запечатано в ѕодсъзнанието. ј самото подсъзнание беше други€т инструмент, който съдържаше в себе си мощна сила, но понеже беше труден за овлад€ване, т€ често се насочваше срещу притежател€т на самото подсъзнание. «ащото първо тр€бваше да се научиш да се гмуркаш в страшни€ му св€т, а едва след това Ц да съумееш с много усили€ да отс€ваш кое е правилно напътствие и кое Ц просто ирационален страх, основаващ се на в€рвани€та в средата, в ко€то си израснал и на колективната памет. ўеше да бъде тежко и трудно Ц да лавираш между едни и същи неща, които щ€ха да означават в различни обсто€телства най-доброто и най-лошото за теб. Ќай-малко се притесн€ваше от последни€ си инструмент Ц физическото “€ло. Ќ€как чувстваше, че н€ма да му се поддаде и да се идентифицира с него.  акво пък толкова важно беше как изглеждаш? Ќали влизаш в играта, за да свършиш работата. »зползваш го, за да се придвижваш във физическото пространство. »маш нужда от него. »маше при€тели, които избираха да се развиват без този инструмент Ц избираха повредени тела, за сметка на по-развито друго сетиво или болест по т€лото, ко€то да ориентира душата по ѕът€ на лечението. Ѕеше същата работа от негова гледна точка тук. Ќо в играта се оказваше, че останалите го см€тат за дефект и е тежко изпитание. “ова обаче носеше повече точки в »грата, прескачаха се по-бързо нива. —тига, естествено да съумееш отново да лавираш с другите си инструменти. “ой си избра добро т€ло, за да не му обръща много внимание, въпреки че казваха, че н€кои толкова се увличали по телата си, че започвали да извършват върху т€х подобрени€. — каква цел? „удеше се той. “ова не носеше точки, а напротив Ц осакат€ваше ума и емоциите, защото започваш да мислиш и да чувстваш погрешно. »зобщо... той усещаше, че ако изпусне положението, щеше да настъпи тотална бъркоти€. Ќо как щеше да помни да не изпуска положението?? «а всеки случай попълни графата —рещи с по-развити души а) чрез книга, б) чрез семинар, в) лично. ќтговор в) му се струваше най-примамлив. Ќо под него беше изписано единственото условие в тази графа Ц ще ги срещне, само ако не е заслепен през това време от н€кой от инструментите си. ¬ противен случай, щеше ги подмине или пък да се заблуди и да пов€рва на н€ко€ "менте" по-развита душа. Ќ€кои разказваха, че хората в играта са толкова полудели, че съдели по външни€ вид на човек и според професи€та му Ц дали отговар€т на последните модни тенденции. Ќикой не забел€звал колко преходна е модатата. »ли пък н€каква енерги€ карала всички да сочат с пръст различните и да ги об€в€ват за неприемливи и луди. ѕон€кога именно "ментетата" били виновни за това. “ака че рискът да маркира отговор в) си беше лично негов. ћожеше и той да се поддаде и да пропилее един от шансовете си да намери ѕът€. ј ѕът€т беше смисълът на ц€лата игра. » знаеше, че ще тр€бва да се връща в една и съща игра отново и отново, докато не го намери.  олкото и болезнено да беше това. —тана му много страшно, но не се поддаде. “ук беше лесно да бъдеш оптимист. ¬сички б€ха такива.  аза си, че винаги, когато закъса, може да повика висшите сили на помощ. “е б€ха достатъчно благоразположени, за да остав€т посто€нно «наци на път€. Ћошото беше, че тези, които се идентифицираха с инструментите си Ц ”м или ≈моции, затвар€ха останалите си сетива за знаците. ѕодписа договора и се отпусна за миг в недоумение. “олкова простичко му се струваше от тукашна гледна точка да следва ѕът€ и да играе »грата Ц просто тр€бваше да се довери на истинската си същност и да бъде внимателен и присъстващ. ¬сички обаче твърд€ха, че в играта не е така Ц че се загубваш в различните мнени€, случки, изводи и лична болка, че се взимаш много насериозно и се отдел€ш от ц€лото, общото, взаимосвързаността. Ќай-гол€мото предизвикателство било хем да използваш всички тези инструменти, хем да си даваш сметка, че инструментите не си ти. ћалцина усп€вали.


ќтново го хвана страх. „увстваше се вцепенен. “ова беше последното, което почувства преди да мине през портала. Ќ€маше друг избор. Ѕеше нещо като да си с проблемен парашут в хеликоптер пред отворената врата и да знаеш, че всеки момент ще те бутнат...


(јвтор: ≈лена Ўахънска, публикувано с разрешение)

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.