Home ћатрицата ≈нерги€та на единение между мъжът и жената
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В izneviara.com   

≈нерги€та на единение между мъжът и жената—ъществува един въпрос, който изисква решение днес и касае всеки човек. Ќеговото решаване създава предпоставка за постигане на духовно извис€ване, на баланс и хармони€. “ова е областта на взаимоотношени€та между мъжа и жената. ƒавали сме подобна информаци€, освет€вайки пространството на взаимоотношени€та. —ега ще разкажем за съществуват мъжки и женски енергии и за съществуването на различни задачи в пределите на социума.


ўе кажем и повече, за съществуващата много дълбока енерги€ на единение, ко€то все още е скрита от хората. “олкова много бариери са построени около не€, толкова много шаблони, които € превръщат в забранена, че вече са € об€вили едва ли не за нещо нечисто.

ќколо не€ са създадени много насмешки и страхове. —ъздадени са много слоеве неразбиране, че дори много напредналите в духовни€ път хора, когато се окажат насаме с партньор, с когото могат да сътвор€т ц€лостност, забрав€т тези знани€ и пренас€т със себе си тези слоеве от напластено изкрив€ване и неразбиране.

“ова, разбира се, не е случайно, тъй като именно тази енерги€, енерги€та на мъжа и жената, се €в€ва най-силната вибрационна структура, ко€то може да се сравни с взрив. “акъв енергиен взрив, с който може да се изработи за кратко това, което н€кога изискваше години, десетилети€ и даже поредица от животи в труд.

—ъществува един момент на енергийно сливане, когато при задълбочено знание и усещане, при €сно осъзнаване на себе си и един друг, настъпва такъв взрив, който оказва огромно вли€ние на тези двама души, а и на много още хора неосъзнато.

“ази енерги€ е способна да неутрализира огромни пластове противоположна на любовта и светлинната енерги€ и информаци€. √лавни€ път към това е собствени€ вибрационен ръст. ќтглеждането на себе си като духовна единица и приемането на другите, преди всичко, именно като такава.

»значално мъжката енерги€ представл€ва стълб, чи€то основа е в космическите дълбини, и пренас€ в земното пространство тази мощ, тази основа.
∆енската енерги€ в основата си е спирала, ко€то с дълбоките си корени черпи от енерги€та на майката «ем€.  огато има мъж и жена, независимо от взаимодействи€та им, винаги има мъж-стълб и жена, ко€то се увива около него.
 огато жената израства сама, когато подкреп€ женската си природа, когато осъзнава, че е жена, т€ е в силата си. “€ създава около мъжа нещо като концентрични кръгове, които подкреп€т неговата стълбовидна енерги€. —лужи за негова опора тук на «ем€та и го подкреп€ в силата му.
“ези енергии се завихр€т и тогава, в определен момент, когато мъжът и жената достигнат определено ниво, на определена устременост един към друг, настъпва нещо като взрив между т€х, нещо като спойка. “огава жената започва да се захранва с космическа енерги€, а мъжът придобива корени, свързващи го със «ем€та. “акова обединено пространство не може да бъде разколебано.

“ова, което се случва в днешни€ живот, е планирано от структурите, скрили тази мощна енерги€. “ова знание е било скривано от човечеството много дълго време, за да пребивава в ниската степен на осъзнаване и да бъде използвано за користни цели. «ащото тази енерги€, с ниски вибрации, не може да създава, а само руши. “ова е наложило необходимостта това знание да бъде скрито от хората. ƒнес, все още са останали много слоеве, които оказват своето въздействие, преминавайки през родовите енергии, през колективното съзнание, преминавайки във възпитанието. ¬ъв вс€ко момче или момиче се програмира, какви тр€бва да бъдат и какъв е противоположни€ пол.

 аква е ситуаци€та днес?

ћъжът среща жена, ко€то не е била учена да бъде жена, да приема и про€в€ва женската си природа, а са й говорили, че това е мръсно и срамно. “огава тази жена затвар€ сво€та женска същност и започва да се про€в€ва по-мъжествено. “€ поема върху себе си н€кои мъжки функции.  акво се случва тогава с нейната спирална енерги€?

“€ започва постепенно да се изправ€ и да заприличва на стълбовидната мъжка енерги€, чи€то основа е горе и има здрави корени. “ози стълб може да се развива и да нараства. «атова сега има толкова много силни жени. Ќо този стълб не е истински, доста е нестабилен, в основата си има концентрични окръжности.

 акво се случва тогава с мъжът до такава жена?
“ой не може да има корени, не може да има сила, не може да има израстване, защото н€ма поддържаща сила. “ой става слаб. ј пон€кога се стига до изкрив€вани€, когато се опитва да стане концентрична енерги€.

 акво се наблюдава днес при взаимодействие на мъж и жена?
ƒве хаотични структури, които не се €в€ват нито мъжка, нито женска. “ова се про€в€ва като резултат в дрехите. ћъжът и жената не са способни да създадат тази ц€лостност, защото те не се €в€ват това, което са по сво€та природа.

Ќ€кои от вас наричат тази скъпоценна свещена енерги€ с пон€тието “јЌ“–»„≈— ј енерги€, но днес не съществуват пълноценни знани€ за не€. “ази енерги€ може да бъде отгледана между двама души, които са настроени, устремени един към друг и всеки от т€х необратимо е решил да преоткрие сво€та истинска природа.

“ова, с което тр€бва да се започне, е решението на жената да бъде жена. «ащото само т€ може, промен€йки се, да започне да увива спиралата около стълба, ко€то веро€тно може да е изкривен. » тогава, стълбовидната мъжка енерги€, подкрепена с женската спирала, започва да се изправ€ и да набира сила.

ћного е веро€тно в първи€ момент в него да възникне истеричен протест, защото е свикнал да бъде съвършено различен. “ой вече не знае как да бъде мъж.  огато жената създава основа за мъжа, то при него започва съвсем друг живот, започват да му се случват съвсем различни неща. » силата като естествен процес, започва да тече във всеки мъж.

јко н€кога чуете думите: Д акво да прав€ с мъжа си, той е такъв безсилен и безхарактерен, нищо не иска!?Ф.†
“огава можете да кажете на тази жена следното: Дѕогледни се в огледалото и започни да се учиш да си жена. –еши за себе си да бъдеш жена!Ф

“ова е онзи крайпътен камък, онова най-важно решение, което може да създаде следващата стъпка към баланса и хармони€та.

( източник: biopole.ru , превод ∆анет ќрфану)

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.