Home ћатрицата —едемте ’уна принципа
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В izneviara.com   

—едмте принципа на ’уна акво е Д’унаФ?
Ф’”ЌјФ означава буквално ФтайнаФ и произлиза от островите в южни€ пасифик. «а полинезийската житейска философи€ т€ се отнас€ към думите любов (јЋќ’ј) и сила (ћјЌј). Ф—ветът е такъв, какъвто го виждаш.Ф и ФЌ€ма границиФ - са двете главни теми в тази стара пет-хил€долетна философи€.

—ледните седем универсални принципа бихте могли да† използвате като ефективна подкрепа за изпълнение на вашите стремежи и желани€, а също и за да водите по-добър здравословен начин на живот.


1. » ≈ (IKE): Ф—ветът е такъв, за какъвто ти го приемаш.Ф
“ова изречение описва един много прост начин значението на нашите нагласи, нашите мисли, нашите вътрешни изображени€.  огато осъзнаете значението на тези състо€ни€ ще можете да направите съществена крачка напред към по-щастлив и освободен живот.
ѕрехвърлена тази мисъл към работното ежедневие би могла да означава, че: ако повечето ръководители и служители в€рват, че изворът на т€хната лична продуктивност не е много гол€ма, че клиентите им и без това ще се преориентират към конкурентите и че развитието на фирмата не е перспективно, то този начин на мислене води до катастрофални последици.
 аква представа имате за себе си, за колегите си, за фирмата в ко€то работите и дори за лични€ ви партньор?  аквато представа имате, такава и възпроизвеждате в действителност.


2.  јЋј (KALA): ФЌ€ма граници.Ф
ѕреди 100 години науката беше твърдо убедена, че летенето със самолет е невъзможно, защото металът е тежък и не може да се издигне във въздуха. ѕреди 50 години човечеството не беше убедено, че ще можем да полетим към открити€ космос към други планети. ƒнес астронавтите лет€т до луната и това се приема като нещо съвсем нормално.† ¬сички тези ограничени€ б€ха преодолени, само защото имаше такива хора, които се осмелиха да предприемат стъпки и да направ€т невъзможното Ц възможно.
 акво би се случило, ако откриете лечение на неизлечима болест, ако срещнете подход€щи€ за вас партньор Ц такъв, какъвто сте го видели в мечтите си, ако откриете най-добрата и мечтана от вас работа - с при€тна работна атмосфера и дружелюбни колеги, а всъщност те и шефът ви са си съвсем същите?


3. ћј »ј (MAKIA): Ф≈нерги€та следва вниманието.Ф
“ова към което сте насочили вниманието си, расте. Ќасочете вниманието си върху това Ц дали ще имате изобилие от всичко, което ви е нужно или ще изпитвате посто€нен недостиг от т€х, зависи от вашето внимание, което им отдел€те Ц много/малко пари, добри/лоши взаимоотношени€, отлично/влошено здраве, увеличени/намалени за€вки от страна на клиентите ви и т.н.
“ака например един дълг би могъл да изглежда по-гол€м като планина вместо да е малък като камъче, ако го имате посто€нно в мислите си и живеете посто€нно обременени с тази грижа. ѕо този начин сте склонни да се чувствате винаги зле. —ъвсем различно е, ако насочите вниманието си към това, какво искате да постигнете или на какво искате да повли€ете да се развива в† положителна посока.
—ъздайте за себе си и за вашата фирма атрактивна визи€ за бъдещето. ≈два ли има нещо с по-гол€мо въздействие от една атрактивна визуализаци€ на бъдещето, което искате да постигнете във всички области на живота ви.


4. ћјЌј¬ј (MANAWA): Ф—ега е моментът на силата. »ма само сега.Ф
»ма една елементарна истина, ко€то често се забрав€.  аква полза има от това, да се оплаквате от пропуснатите шансове или от допуснатите грешки спр€мо това Ц да фиксирате вниманието си към вашите бъдещи очаквани€? ќпитайте в този момент да го направите и изживейте този миг! ¬ажно е да се учите от грешките и† да си постав€те конкретни цели, които да преследвате.
¬сички визии и цели имат една съществена цел Ц да ви вдъхнов€т, да изживеете мига на визуализирането как постигате целта си. —ъществува само сега. ќстанете само за една минута тихи и вглъбени в себе си, стойте неподвижно. ѕремахнете доколкото можете всички мисли от съзнанието си и поемете дълбоко въздух. ќтпуснете се. Ќасладете се на този момент.


5. јЋќ’ј (ALOHA): Фƒа обичаш означава да бъдеш щастлив с...Ф
≈то рецептата за това, как да се почувствате щастливи: обичайте всичко, което имате във ваши€ живот и всички хора край вас. ¬земете решение да бъдете щастлив. «абравете мислите като: ФЅих могъл да бъда щастлив едва когато срещна подход€щи€ за мен партньор в живота.Ф или Фўе съм щастлив, когато се раздел€ с него.Ф, Ф«а да съм щастлив, първо тр€бва да намер€ подход€щата за мен работа.Ф или Фўе съм щастлив едва когато си смен€ работата.Ф
ўастието не се нуждае от услови€. ¬ие имате възможността сега да изберете какво всъщност искате и да решите, че избирате да сте щастлив. –азбира се може да има хора и обсто€телства, които не са ви при€тни и от които искате да се дистанцирате. ”верете се, че с това вие не намал€вате решимостта си да бъдете щастлив, че това н€ма да ви попречи да бъдете такъв.


6. ћјЌј (MANA): Ф¬сичката сила идва отвътре. ¬ъншното й про€вление е обучението.Ф
ѕоемете отговорност за това, което прежив€вате или предпочитате да прехвърлите вината за прежив€вани€та си върху н€кой друг Ц ваши€ партньор, работната обстановка, колегите ви? –ешението за постъпките ви е във вашите ръце и ако промените мисленето си, ще можете да промените и живота си.


7. ѕќЌќ (PONO): Ф≈фективността е м€рка за истината.Ф
«нанието не е достатъчно. Ф≈дин експерт се разпознава по неговите резултати.Ф, казва  ахунас (магистър-учител по ’”Ќј). “ака вие можете да осъзнаете как да подредите живота си, как да успеете в работата си, как да вървите по път€ към успеха за ефективно реализиране на вашите желани€.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.