Home ћатрицата «а енергийното взаимодействие
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В izneviara.com   

«а енергийното взаимодействиејко си представим нулевата зона в човека (м€стото, където енергиите са уравновесени и хармонични, средни€ път, златната среда, средната точка в магнита, между двата полюса) като един кръг. ќт този кръг се подават израстъци пол€ризирана енерги€ (дисхармонична енерги€ - преобладава плюса или минуса). “ази пол€ризирана енерги€ се получава, когато изпадаме в емоционални или мисловни крайности.  огато имаме дуалистична представа за света, всичко е б€ло или черно, добро или лошо Ц с тази нагласа създаваме само пол€ризирани енергии. “ези пол€ризирани израстъци (на други места ги описвам като малки магнити) привличат енергии с противоположен знак. » тъй като енерги€та е противоположна, възниква конфликт, сблъсък, който усещаме като дискомфорт, като болка, непри€тно усещане (зависи от силата на енерги€та, дължината на израстъка). «атова се казва, че ¬селената е огледало за нас Ц отговар€ ни със същото, което насочим извън себе си, но с противоположен знак.

ѕол€ризирана енерги€ създаваме посто€нно (израстъците са милиарди), по най-различни начини. Ќапример, когато осъждаме, когато си създаваме определено мнение за н€кого, без любов и приемане такъв, какъвто е Ц затова се казва: ДЌе съди, за да не бъдеш съденФ, защото пол€ризираната енерги€, рано или късно, привлича съответната присъда и към сами€ теб. ¬с€ко едно желание, вс€ко едно намерение, което е едностранчиво, егоистично, е пол€ризирана енерги€. Ќа практика, не създаваме пол€ризирана енерги€ само когато правим нещо с любов.

» не само в момента, в този живот, сме създавали пол€ризирани енергии, ние носим натрупаните пол€ризирани енергии, които не сме успели да уравновесим (да отработим) от всичките си животи. Ќа практика, това е механизмът на кармата.

ƒа тръгнем по средни€, по златни€ път, означава да престанем да произвеждаме пол€ризирани енергии, т.е. да започнем да правим всичко с любов и да обичаме всичко и всички.

÷елта на всички очиствани€, смисълът на цели€ духовен път е, да престанем да създаваме пол€ризирана енерги€ и да се избавим от това, което вече сме натрупали. ¬сички емоционални или ментални крайности, всички и вс€какви правила и желани€ ни пол€ризират.

»ска ми се да ви предложа един древен хавайски (от Ћемури€) метод за неутрализиране на пол€ризираните енергии. Ќо за целта тр€бва да поемем отговорност за всичко, по цели€ св€т. ƒа см€таме, че н€маме вина за ставащото, означава, че б€гаме от отговорност, а това ни прави пасивни и н€ма кой да ни избави от пол€ризираните енергии. ƒа поемем отговорност, означава да сме винаги готови да поправим стореното от нас. ¬сичко, което се случва с нас и около нас, сме го привлекли с пол€ризираните израстъци. ¬сичко, което достига косвено до нас, чрез медиите или н€кой ни го е преразказал, не е случайно, ние сме го привлекли. Ќие живеем милиони години на тази «ем€, прераждали сме се във всичките й краища и народи, вземали сме участие в безброй събити€ и накра€ да се отръскаме и да кажем, че н€маме нищо общо, е една гол€ма лъжа. Ќе можем да сме единни с всичко, ако не поемем отговорност за него Ц ако кажем: Д“ова не ме зас€гаФ, усещате ли, каква дистанци€ се получава?

—ега, с напредването на промените, става все по-актуално да управл€ваме желани€та си, тъй като т€хното материализиране се ускор€ва многократно. «а да не се превърнем в черни магьосници, с всичките негативни последстви€ от това, единствени€ начин е да поемем отговорност за случващото се с нас, јко продължаваме да се изжив€ваме като жертви, реагираме агресивно към всичко и всички, които см€таме за причина на нашите страдани€, обиди и дискомфорт. —амо ако поемем отговорност, можем да реагираме уравновесено, с любов.

«а да се избавим от пол€ризираните енергии, тр€бва да повтар€ме като мантра трите, може би най-важните думи: ДпростиФ, Дблагодар€Ф, ДобичамФ. ƒоктор ћасару ≈мото доказа научно, че признателността и любовта прав€т чудеса, но тр€бва да добавим и извинението. ѕовтар€йте тези думи винаги, когато имате възможност, на глас или наум, така неутрални или като обръщение към н€кого или нещо, във варианти, които на вас ви харесват. ѕовтар€нето им ни зарежда с енерги€та на словото, но освен това, което е много по-важно, даваме възможност на Ѕог да ни изчисти като преобразува пол€ризираните енергии. »ма стара българска поговорка, ко€то казва: ДЅог дава, но в кошара не вкарваФ, т.е. Ѕог не дава нищо даром, тр€бва да се стремим, да се потрудим, да бъдем активни, а “ой незабележимо ще ни удари едно рамо.

 огато започнете да поемате отговорност за всичко, ще усетите едно вътрешно насочване на вниманието. «атова благодарете, искайте прошка и се об€сн€вайте в любов към всичко, което ви хрумне. ћоже скоро да забележите, как се промен€ животът ви. —порно очистване!

(ƒревни€т метод, за който става дума в стати€та е ’оопонопоно. »зточник: yosif.net.)

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.