Home ћатрицата Ќевидими енергийни връзки
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В izneviara.com   

Ќевидими енергийни връзкиќбменът между нас, хората, не се състои само в онова, което си казваме или правим заедно. Ќа честотите на фината матери€ ние посто€нно си изпращаме и невидими сигнали, оставащи неразпознати от будното ни съзнание, но приемани и запамет€вани от аурата. “ези тайни информации формират интуитивното ни усещане за други€ по време на общуването ни с него.  акто потокът на думите му достига до нашите уши, така в аурата ни навлиза вълна от енергийна информаци€ и бива обработена там. » тъй, докато трае обменът, ние контактуваме на повече нива. Ѕлагодарение на съзнанието и разума си слушаме внимателно и наблюдаваме, съответно - говорим и действаме в полето на материалното. ќбаче нашето јз не свършва до границата на кожата. јурата ни се разпростира надалеко във фините и най-фини енергийни сфери, където също се срещаме и свързваме с онзи, който седи срещу ни и разговар€ с нас.


≈нергийните връзки, доловими за сензитивите като светлинни нишки в астрални€ план, неизменно възникват при среща. “е придружават вс€ко установ€ване на контакт и вс€ка форма на комуникаци€. «начи общуването протича не само на физическо ниво, но и на субтилно, под формата на обмен на психични енергии.


“ези светлинни нишки се създават по принцип между определени точки в аурата ни - чакрите, чи€то функци€ е да приемат информаци€ и енерги€ от околната среда, както и да излъчват информаци€ и енерги€ от собствената ни система. –азличаваме седем главни чакри, покриващи различни психични и енергийни зони. ћежду хората, които се обичат, възникват сърдечни връзки - от едната сърдечна чакра до другата. Ќамиращите се в сексуални отношени€ се свързват посредством сакралните си чакри. Ћичностите с общи интереси, които се разбират добре - посредством гърлените си чакри, центровете на комуникаци€. „леновете на духовни общности - най-често посредством челните, т. н. трето око в средата на челото. ƒуховните лечители Ддостигат" до пациентите си с нишки, които тръгват предимно от чакрата на слънчеви€ сплит. “€ се асоциира с доминирането или силата на вол€та, като по време на сеанса през лечителите действително протича космическа енерги€ с гол€ма мощ и целебен зар€д.


¬сички тези процеси са съвсем обичайни и се случват всекидневно, без да им обръщаме кой знае какво внимание. “е са €вление, съпровождащо физически€ контакт.  огато след разговора, срещата, съвместната медитаци€ или лечебни€ сеанс се раздел€ме, е нормално връзката помежду ни да избледнее. ѕосле се виждаме с други хора, разговар€ме, мислим, вършим разни неща, които съвсем естествено запълват нашето Дтук и сега".


Ќо все пак се случва н€кой да ни държи в плен дълго след срещата. —€каш не сме в състо€ние да се измъкнем и повече да не се поддаваме на притегателната му сила. ѕосто€нно се улав€ме, че мислите ни се върт€т около него и е нужно съответно да отклоним вниманието си, за да можем да се освободим. ¬ много случаи зад всичко това се крие енергийно нарушение - онази автономизирала се и отсега нататък водеща самосто€телен живот астрална енергийна връзка. “€ не се разсейва след физически€ контакт, а си остава активна, все едно е незатворена телефонна слушалка. ƒа не говорим, че наред със споменатото ангажиране на мислите предизвиква и най-различни други €влени€.


“акъв устойчив рапорт съставл€ва енергийната компонента на междуличностните отношени€, съществуващи при посто€нна см€на на сила с безсилие. јз го наричам Дастрална пъпна връв", ко€то в повечето случаи се поражда неволно и само пон€кога - с очевидно лоши намерени€. Ќемалко любовни съюзи възникват въз основа на астралната пъпна връв.


ƒайън ‘орчън обозначава свързаните с енергийни нишки партньори с пон€тието Дсиамски близнаци", доколкото между двамата протича посто€нен поток от информаци€ и енерги€.
≈стествено, една такава трайна връзка може да бъде използвана и недобросъвестно за умишлена сугести€ и въздействие. ћного по-веро€тно е обаче мислите и чувствата да се предават напълно несъзнавано, което в случай на любовни отношени€ инстинктивно - и съвсем в€рно - се оцен€ва като особена близост и обвързаност.


–омантичната любов се развива най-вече във фините сфери. ќпитът обаче показва, че не след дълго характерното за не€ сливане най-често започва да се възприема като потискащо и ограничаващо, още повече че онова, което е възможно в тънки€ план, не е възможно във физически€.
–ано или късно един от партньорите ще поиска да изб€га от усещаната като заплаха близост. ¬ началото доминиращи€т от двамата не е имал забележими трудности с контакта. Ќо балансът на силите често претърп€ва пром€на и тогава той се оказва в пасивната рол€, а слаби€т взема превес.
 огато отношени€та са сложни - особено в партньорство, започнало като най-гол€мата любов - почти винаги се установ€ва наличие на астрална пъпна връв. «а съжаление, тази енергийна връзка е факт, на който се обръща все още твърде малко внимание. ќпитват се всевъзможни начини за спас€ване на даден съюз или се пристъпва към психотерапи€, за да се преживее разд€лата.  ато правило обаче психолозите третират само човешко-психологическата страна на проблема, където се постига предимно рационално разбиране на взаимозависимостите.  ласическата психоанализа не обръща внимание на един енергиен аспект, действително подсказващ чуждо вли€ние, което при това може да бъде обременено и с други фактори (например карма). “очно обратното - прав€т се дори опити свързаните с такова външно вли€ние €влени€ и усещани€ да се приписват само на несъзнавани нагони и фантазии на приемащи€ ги. √овори се за халюцинации, а долав€ното от човека, което отраз€ва абсолютно прецизно и точно процесите на фино ниво, се разглежда като странно и дори - болестно. “ова естествено не означава, че не съществуват болестни маниакални представи от такъв тип. Ќо на мен ми се иска да ви подтикна към по-точно разграничаване на отделните случаи.


ѕодобна енергийна връзка никога не е еднопосочна, а винаги се създава или допуска от двете страни. Ќикой не може да бъде поставен в зависимост, ако не е показал готовност за това. “ук непременно тр€бва да се отчете и личната отговорност.
јко разпознаем и осмислим собственото си предразположение към зависимост, съответни€т поведенчески модел може да бъде променен и енергийното вкопчване - избегнато в бъдеще. ѕр€кото освобождаване от обвързаност на енергийно ниво може силно да ускори осъзнаването в психологически план, защото разчиства, така да се каже, полето за действие.


Ќе-прекратената енергийна връзка може да доведе дотам, че изб€гвайки подсъзнателно каквато и да било пром€на на старите структури, да управл€ваме партньора си или да бъдем управл€вани от него. јко само едини€т от двамата желае и се опитва да промени и обнови модела на отношени€та, близнакът му е в състо€ние да възпреп€тства тези усили€ чрез астралната пъпна връв, ко€то е основа за скрита комуникаци€. ѕъпна връв, продължаваща съществуването си и след доста конфликтна разд€ла или развод, създава услови€ за по-нататъшно общуване и въздействие на фино ниво дори при липсата на физически контакт. ¬ този случай е целесъобразно реалната разд€ла да бъде съпроводена с нейното ликвидиране. —амо така често съсипващите й и изтощаващи симптоми могат да бъдат трайно и преди всичко решително отстранени.

 арин Ѕрандъл

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.