Home ћъдрост Ќай-странната тайна
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В izneviara.com   

"Ќай-странната тайнаЌай-странната тайна" е широко разпространено, мотивационно послание създадено от един от основателите и старейшини в света на "Ћично ”съвършенстване" - Џрл Ќайтингейл.  орените на този "магически" аудио запис имат за свое начало, една от вечерите през далечната 1956 г. “огава собственик на застрахователна компани€, Џрл Ќайтингейл се събужда една сутрин озарен от гениално хрумване. Ќапечатва думите на лист и същата вечер записва едно от най-провокиращите пром€на съобщени€ адресирано към търговската сила в неговата компани€. Ќе след дълго, мълвата донас€ до офисът му, хил€ди запитвани€ за копие от записа. ƒо ден днешен то остава единствени€ носител на златна награда във индустри€та - "»зказана ƒума".

„уй ц€лото послание на български от тук...

... или може да го прочетете по-долу:

Ќай-странната тайна

»скам да ви разкажа за най-странната тайна на света. ѕреди н€колко години, покойни€т нобелов лауреат доктор јлберт Ўвайцер бил попитан: ƒокторе, какво не е наред с хората днес? “ой замълчал за момент, след което казал: ’ората просто не мисл€т!

«атова искам да поговор€ с вас сега. ∆ивеем в златна епоха, време за което хората са чакали, мечтали и работили в продължение на хил€ди години. Ќо след като е тук го приемаме наготово. Ќие сме особено щастливи, тъй като живеем в най-богатата епоха съществувала н€кога в истори€та. ¬ъв време на изобилни възможности за всеки. Ќо знаете ли какво се случва? Ќека вземем 100 човека на 25 годишна възраст.....

»ма те ли н€каква иде€ какво ще се случи с тези хора, докато станат на 65 години? ¬сички те, когато са били на 25 си мислели, че ще успе€т в живота. јко попитате всеки дали е искал да бъде успешен, ще ви каже ƒа и ще забележите, че е бил нетърпелив към живота и е имал онзи €рък пламък в очите и дръзко поведение. ∆ивотът му се е струвал едно интересно приключение. Ќо до момента, в който тези 100 човека станат на 65, 1 ще бъде богат, 4 ще са финансово независими, 41 все още ще работ€т, и 54 ще бъдат разорени. ѕомислете за момент, от 100 само 5 стават велики. «ащо толкова много се провал€т?  акво се случило с пламъка в очите им, когато са били на 25?  акво е станало с мечтите, надеждите и плановете, и защо има такова отча€ние между това, което тези хора са искали да постигнат и това, което всъщност са постигнали..

 огато говорим за 5% постигнат успех, тр€бва да дефинираме успеха. ≈то най-добрата дефиници€, открита досега: ”спехът е прогресивна реализаци€ на достоен идеал. јко човек се стреми към предварително определена цел и знае къде отива, този човек е усп€л. јко не прави това, той е провал. ”спехът е прогресивната реализаци€ на достоен идеал.

–оло ћей, известни€т психиатър, е написал една чудесна книга наречена —тремежът на човека към себе си и в не€ казва: ѕротивоположното на куража в нашето общество не е страха, а конформизма. » това е проблемът днес, конформизмът. ’ора, които действат като всички останали, без да зна€т защо или къде отиват.

—ега си помислете за момент. ¬ Ѕългари€ има над 2 милиона хора на над 65 годишна възраст и повечето от т€х са разорени. “е разчитат на н€кой друг за нещата от първа необходимост. ”чим се да четем, когато сме на 7. ”чим се да изкарваме прехраната, докато сме на 25. » често тогава не само се издържаме, но се грижим и за семейство и все пак, докато станем на 65 не сме се научили как да бъдем финансово независими в най-богатата зем€. «ащо? «ащото сме конформисти! ѕроблемът е, че повечето от нас действат като неправилната група, онези 95%, които не усп€ват.

«ащо тези хора се подчин€ват? ¬ действителност не зна€т. “е в€рват, че живота им се оформ€ от обсто€телства, от неща, които се случват, от външни сили. “е са направл€вани отвън. ¬еднъж беше проведено едно изследване, което включваше широка маса от работещи хора. “е били попитани: «ащо работите?, «ащо ставате сутрин от леглото? 19 от всеки 20 н€мали пон€тие. јко ги притиснете ще ви кажат: ¬секи отива на работа сутрин. » това е причината, те да го прав€т, защото всеки друг го прави.

Ќека се върнем сега на дефиници€та ни за успех.  ой усп€ва? ≈динствени€т човек, който усп€ва е този, който прогресивно осъществ€ва достоен идеал. „овекът, който за€в€ва: ўе постигна това! » започва да работи за осъщест€ването на този идеал. ўе ви кажа кои са успелите хора. ”спешна е учителката, ко€то преподава в училище, защото това иска да прави. ”спешен е мъжът, който управл€ва газстанци€, защото това е била мечтата му и защото това желае да прави. ”спешни са предприемачите, които развиват собствена компани€, защото са мечтали за това, и това са искали да постигнат. ”спешен е успешни€т консултант, който иска да е номер 1 и да развива себе си и организаци€та си, и прави стъпка към тази цел. ”спешен е всеки, който преследва целенасочено предварително обмислена цел, но само 1 от всеки 20 го прави. ≈то защо днес н€ма кой знае каква конкуренци€, освен ако не € направим сами. ¬место да се съревноваваме, просто тр€бва да създаваме.

¬ продължение на 20 години търс€ ключа, който ще определи, какво би се случило с човека. »сках да знам дали има ключ към узнаването на бъдещето, който да го превърне в обещание. »ма ли начин да се гарантира бъдещи€ успех на човек, ако той знае как да го използва. »ма такъв ключ. ѕитали ли сте се н€кога: «ащо толкова много хора работ€т усилено и честно, и никога не постигат нищо определено? » защо други изглеждат така с€каш нищо не прав€т и имат всичко. —€каш притежават магически допир. „ували сте да казват за н€кого: ¬сичко, което докосва се превръща в злато. «абел€зали ли сте как този, който има успех, продължава да бъде все по-успешен и от друга страна онзи, който е провал, продължава да се провал€? –азликата е в целите. Ќ€кой от нас имат цели, други н€мат. ’ората с цели усп€ват, защото зна€т накъде са тръгнали. “олкова е просто.

ѕредставете си един кораб, който напуска пристанището. ѕредставете си го с ц€лостното планиране на треактори€та на пътуването.  апитанът и екипажът зна€т с прецизност къде отива кораба и колко време ще му отнеме да стигне там. “ук има дефинирана цел. » 9,999 от 10,000 случа€ корабът ще акостира там, където е тр€бвало. —ега нека да вземем предвид друг кораб, точно същи€ като първи€т, но без екипаж и капитан на него. Ќека не му даваме цел, нито предназначено пристанище. ѕросто стартираме двигателите и го пускаме. ћисл€, че ще се съгласите с мен, че ако успее да излезе от пристанището, ще потъне или ще отиде на безлюден остров, изоставен. Ќе може да стигне доникъде, защото н€ма цел и напътствие.

—ъщото е и с човешки€ ум. ƒа вземем например консултантът. Ќ€ма никой друг на света, чието бъдеще да е по-светло от това на консултанта. ѕродаването е най-скъпо платената професи€ на света, ако сте добри и знаете накъде отивате. ¬с€ка компани€ има нужда от топ консултанти и ги награждава богато. √раница им е небето, но колко такива ще намерите. »кономиката днес може да се сравни с конвой по военно време. ÷€лата й структура е забавена, за да поддържа най-слабото м€сто, точно както конво€ използва скоростта, ко€то да позволи на най-бавни€т кораб да остане в групата.

≈то защо е толкова лесно да си изкараме прехраната днес. Ќе се изисква определен ум или талант, за да се издържа семейство. »маме една основа, така наречената сигурност, ако човек търси това. Ќо всички ние тр€бва да решим колко над тази плоскост да се целим.

Ќека сега се върнем към най-странната тайна на света. »стори€та, ко€то исках да ви разкажа днес. «ащо хората с цели усп€ват в живота и хората без т€х се провал€т. Ќека ви кажа нещо, което ако наистина разберете, ще промени живота ви веднага. »зведнъж ще откриете, че привличате късмета. Ќещата, които искате просто ще идват към вас, и от този момент н€ма да имате проблемите и тревогите, измъчващата бучка на безпокойство, които може би сте изпитвали. —ъмнението и страхът ще останат в миналото. ≈то ключът към успеха, както и към провала: Ќие се превръщаме в това, което мислим. Ќека да го кажа отново: Ќие се превръщаме в това, което мислим.

¬ миналото велики учители и мъдреци, философи и предсказатели са спорели относно различни неща. Ќо само по този въпрос са били съвършенно и единодушно съгласни: Ќие се превръщаме в това, което мислим.

„уйте какво е казал велики€т император ћарк јврелий: ∆ивотът на човека е това, което той сам мисли за него. Ѕенджамин ƒизраели е заключил: ¬сичко идва, ако човек само почака. —лед дълги медитации съм дошъл до заключението, че човешкото същество с предварителна цел тр€бва да € осъществи и нищо не може да устои на вол€та, ко€то оправдава справедливото съществуване на нейното осъществ€ване. –алф ”олдо ≈мерсън е написал следното: „овекът е това, за което мисли през цели€ ден.

”ил€м ƒжеймс е казал: Ќай-гол€мото откритие на моето поколение е иде€та, че човек може да промен€ живота си като промени умствената си нагласа. » също, нуждаем се само от хладнокръвно действие с€каш въпросното нещо е истинско и то ще стане непогрешимо истинско. ”станов€вайки връзка с живота ни, ще стане толкова вплетено в навиците и емоциите ни, че интересите ни за него ще се превърнат в онези характеризиращи в€рата, казал е и следното: јко се интересувате достатъчно от определен резултат със сигурност ще го постигнете. јко искате да бъдете богати, ще забогатеете. јко искате да сте учени, ще станете. јко искате да бъдете добри, ще бъдете. » продължава: —амо тр€бва наистина да искате тези неща и единствено т€х, а не в същото време да желаете 100 други неосъществими неща също толкова силно. ¬ Ѕибли€та четем ≈вангилието на ћарк: јко може да пов€рва всички неща, в които в€рва, са възможни за него.

—тари€т ми при€тел доктор Ќорман ¬инсънт ѕийл го е казал по следни€ начин: “ова е един от най-страхотните закони на ¬селената. ѕламенно искам да го б€х открил като млад, но ме осени доста по-късно в живота и см€там, че е най-страхотното откритие. ƒори моето най-страхотно откритие извън отношението ми с Ѕог. “ози закон накратко гласи: јко мислите негативно, ще имате негативни резултати. јко мислиш по позитивен начин, ще получавате положителни резултати. “ози прост факт продължава и е в основата на неверо€тен закон за собствените качества и успеха. ¬ четири думи: ¬€рвай и ще успееш.

”ил€м Ўекспир го е казал по следни€ начин: —ъмнени€та ни са предатели и ни карат да губим доброто, което често можем да спечелим, като не се страхуваме да опитаме. ƒжордж Ѕърнард Ўоу е написал: ’ората винаги вин€т обсто€телствата, за това което са. јз не в€рвам в обсто€телствата. хората, които идват на този св€т са тези, които се изправ€т и търс€т обсто€телствата, които искат и ако не ги намират, сами ги създават.

ƒоста е €сно, нали? » всеки човек открил това за кратко е помислил, че е първи€т, който стига до тази истина. Ќие се превръщаме в това, което мислим. ќчевидно е, че човекът, който мисли за стабилна и достойна цел, ще € постигне, защото ние се превръщаме в това, което мислим. » обратно, човекът, който н€ма цел, не знае къде отива и чийте емоции са такива на объркване, притеснение, страх или безпокойство, се превръща в това, което мисли. ∆ивотът му придобива безпокойство, страх и притеснение. » ако мисли за нищо, се превръща в нищо.

 ак работи този принцип? «ащо се превръщаме в това, което мислим? ўе ви кажа как работи. «а да направ€ това, искам да ви опиша една ситуаци€, ко€то е паралел на човешки€ ум. „овешки€т ум прилича на парче зем€. ѕредставете си, че един фермер има парче зем€ и т€ е добра и плодородна. «ем€та дава на фермера избор да посее каквото пожелае в не€. «ем€та не се интересува от това, какво е пос€то. “ова зависи изц€ло от фермера, помнете че сравн€ваме човешки€ ум със зем€та на фермера, защото ума, както и зем€та, не се интересува какво пос€вате в него. Ќека да предположим, че фермерът има две семена в ръката си. ≈дното е пшеница, а другото е беладона, смъртоносна отрова. “ой изкопава две малки дупки и засажда и двете семена. » пшеницата, и отровата. ѕокрива дупките, полива ги и се грижи за зем€та.  акво ще стане? «ем€та неизменно ще даде това, което е зас€то в не€, както е написано в Ѕибли€та:  аквото посееш, това ще пожънеш. ѕомнете, че зем€та не се интересува, ще произведе отровата, в същото изобилие, както пшеницата. “ака че се по€в€ват и двете растени€. ≈дното пшеница, а другото отрова. „овешки€т ум е много по-изобилен и неверо€тен от зем€та, но действа по същи€ начин. Ќе се интересува какво засаждаме, успех или провал. —табилна, достойна цел или объркване, неразбирателство, страх, безпокойство и т.н. Ќо това, което засадим, тр€бва да се върне при нас. „овешки€т ум е последни€т гол€м не-изследван континент на планетата, той притежава богатства надвишаващи мечтите, ще ни върне всичко, което посеем. Ѕихте попитали: јко това е истина, защо хората не използват ума си повече. ћисл€, че са измислили отговор на този въпрос. ѕроблемът е, че умовете ни идват като част от стандартното оборудване по рождение безплатно, а нещата, които са ни дадени безплатно, ние не ценим достатъчно. Ќещата, за които даваме пари, ценим високо. ѕарадоксът е, че точно обратното е истина. ¬сичко, което е стойностно в живота ни, идва безплатно. ”мовете ни, душите ни, телата ни, надеждите ни, мечтите ни, амбициите ни, интелигентността ни, любовта ни към семейството и децата, и при€телите, и родината. ¬сички тези безценни притежани€ са безплатни. Ќо нещата, които ни струват пари са всъщност евтини и могат да бъдат заменени по вс€ко време. ≈дин добър човек може да е напълно разорен и да забогатее отново, може да го направи н€колко пъти. ƒори ако домът ни изгори, можем да го построим отново. Ќо нещата, които сме получили в зам€на на нищо, не можем да заменим.

„овешки€т ум не е използван, защото го приемаме наготово. ћоже да свърши вс€ка задача, ко€то му поставим, но като ц€ло го използваме за малки неща, а не за големите важни въпроси. “ака че решете сега:  акво искате? ѕосейте целта в ума си, това е най-важното решение, което н€кога ще направите в живота си.  акво искате да бъдете виден консултант, да блеснете в работата си, да постигнете определени позиции в компани€та или общността си, да бъдете богат. “ова, което тр€бва да направите е да посеете това семе в ума си, да се грижите за него, да работите усилено към вашата цел и т€ ще стане реалност. Ќе просто ще стане, а н€ма начин да не стане. ¬иждате ли, това е законът, като законите на сър јйзък Ќютон за гравитаци€та. јко се качите на върха на една сграда и скочите, ще полетите надолу никога нагоре, същото е и с останалите закони на природата. ¬инаги работ€т, неумолими са. ѕомислете за целта си по-спокоен и позитивен начин. ѕредставете си как постигате тази цел. Ќашата епоха е наречена фернобитолна, време на €зви, нервни сривове и успокоителни, когато медицинските изследвани€ са ни издигнали на нова платформа на добро здраве и дълголетие. ѕрекалено много от нас се тревожат и скъс€ват живота си, опитвайки се да се справ€т с нещата по свои малки лични методи без да научим н€колко велики закона, които ще се погрижат за всичко вместо нас. Ќие довеждаме тези неща при себе си чрез посто€нство в начина ни на мислене. ¬секи един от нас е сума равна на мислите ни. Ќие сме на м€стото, на което се намираме понеже то е точно там, където искаме или чувстваме, че заслужаваме да бъдем, независимо дали го признаваме или не. ¬секи от нас тр€бва да се прехранва с плодовете на нашите мисли в бъдеще, защото това което мислите днес и утре, следващи€ месец и година ще моделира живота ви и предоопредели бъдещето ви. ¬ие сте ръководени от ума си.

—помн€м си веднъж минавах през »зточна јризона забел€зах един от онези гигантски багери да бучи с 35 мили в час по път€ с нещо, което приличаше на 30 тона боклук върху него. Ќеверо€тно огромна машина и на върха й стоеше малък човечец с ръце на кормилото управл€вайки €. ƒокато си карах по път€, б€х зашеметен от подобието на тази машина с човешки€ мозък. ѕросто си представете, че контролирате такъв гол€м източник на енерги€, ще си позволите ли да скръстите ръце, докато машината отива в канавката или ще държите с двете си ръце здраво волана и ще управл€вате силата й към специфична, заслужаваща си цел. «ависи от вас. ¬ие седите на м€стото на шофьора.

¬ижте закона, който ни дава успеха, е нож с две остриета. “р€бва да контролираме мислите си. —ъщото правило, което може да отведе хората до успех, богатство, щастие и всичко, за което са мечтали за т€х самите и семейството им. —ъщото това правило може да ги отведе в канавката. ¬сичко се състои в това как се използва, за добро или за лошо. “ова е най-странната тайна на света. «ащо казвам, че е странна и защо € наричам тайна? ¬същност изобщо не е тайна. Ќай-напред е оповестена от н€кой от първите мъдреци и се повтар€ отново и отново в Ѕибли€та. Ќо много малко хора са € научили или разбрали. ≈то защо е странна и по еднакво странен начин фактически остава тайна.

¬€рвам, че ако излезете на главната улица във ваши€ град и питате всеки човек каква е тайната му на успеха, най-веро€тно ц€л месец н€ма да срещнете такъв, който да ви отговори. “ази информаци€ е неверо€тно ценна за нас, ако наистина € осмислим и приложим. Ѕезценна е не само за живота ни, но и за живота на хората около нас, семействата ни, служителите ни, колегите, при€телите ни. ∆ивотът тр€бва да бъде едно вълнуващо приключение. Ќикога не тр€бва да е скука. „овек тр€бва да се раздава изц€ло, да бъде жив, тр€бва да сте доволни, когато се събуждате сутрин. “р€бва да работите нещо, което ви харесва, защото го правите добре.

¬еднъж чух реч на √роуф ѕатерсън, велики€т покоен редактор на “оледо ƒейли Ѕлейт, като привършваше речта си той каза нещо, което никога не съм забрав€л: √одините ми във вестникарски€ бизнес са ме убедили в н€колко неща. —ред т€х е, че хората по принцип са добри и идваме от едно м€сто, за да отидем на друго, така че тр€бва да направим времето си тук на «ем€та едно вълшебно приключение. јрхитектът на ¬селената не е изградил стълба водеща никъде. Ќай-добри€т учител, дърводелецът от равнините на √алилей, ни дава тайната отново и отново. јко пов€рваш в нещо, то ще ти се случи.

ќб€сних ви най-странната тайна на света, както и как работи. —ега нека ви об€сн€ как да докажете огромните възможни ползи в собствени€ си живот, като приложите тайната в практически тест. Ќеобходимо е да направите един тест за 30 дни. Ќ€ма да е лесно, но ако положите усилие и изц€ло ще промени живота ви за по-добро.

ѕрез 17 век сър јйзък Ќютон, английски€т математик и натур философ, ни е дал естествените закони на физиката, които са еднакво приложими за хората, както и за движени€та на телата във ¬селената. » един от тези закони гласи: «а вс€ко действие съществува равно противодействие.  азано по-прост начин, както се отнас€ за вас и мен означава, че не можем да постигнем нищо вместо да платим цената.

–езултатите от 30 дневни€ експеримент ще бъдат в права пропорционалност на усили€та, които сте вложили. «а да бъдете лекар тр€бва да платите цената с дълги години образование. «а да бъдете успешни в продажбите и помнете, че всеки от нас усп€ва в живота, дотолкова доколкото има способност да продава, да продава на семейството идеите си, да продава предимствата на добри€ и честен живот на децата си и разбира се самата професи€ на продаване. Ќо за да успеем да продадем начина си на добър живот тр€бва да сме готови да платим цената.  аква е цената?

¬същност е н€колко неща: 1. ÷ената е емоционално и интелектуално да разберем, че буквало се превърщаме в това, което мислим и че тр€бва да контролираме мислите си, ако желаем да имаме контрол върху живота си. Ќапълно да разбираме, че колкото посеем, толкова ще пожънем. 2. ƒа премахнем оковите на съзнанието си и да му позволим да се извиси до степента на божествено предназначение. ќсъзнайте, че границите ви са наложени от вас самите и възможностите днес са огромни отвъд в€рата. “р€бва да се извисите над тесногръдата сприхавост и предразсъдъци. 3. ƒа използвате цели€ си кураж, да се накарате да мислите позитивно за проблема си. ƒа определите €сна и категорична цел за себе си и да позволите на неверо€тни€ си ум да мисли да мисли за тази цел от всички възможни ъгли. ƒа оставите въображението си да действа свободно над много веро€тни решени€. ƒа откажете да пов€рвате, че има достатъчно силни възможности, които да предотврат€т постигането на целта. ƒа действате веднага и решително, когато курса ви е €сен и посто€нно да сте на€сно с факта, че в този момент стоите насред собствени€ си акър от диаманти, както го е нарекал –ъсел  олуен. 4. ѕестете най-малко по 10% от всичко, което изкарвате. —ъщо помнете, че каквато и да е сегашната ви работа, има страхотни възможности, ако сте склонни да платите цената.

Ќека припомним важните точки на цената, ко€то всеки от нас тр€бва да плати, за да има неверо€тен живот. “ой, разбира се, си струва вс€ка цена. 1. ћисъл. ўе се превърнеш в това, което мислиш. 2. ¬ъображение. ѕомни думата въображение и позволи на съзнанието ти да се извиси. 3.  ураж.  онцентрирай се върху целата си всеки ден. 4. —пест€ване. 10% от това, което печелиш. 5. ƒействие. »деите са безполезни, ако не действаме според т€х.

—ега ще очерта€ 30 дневни€ тест, които искам да направите като имате предвид, че н€ма какво да загубите, ако направите теста, но може да спечелите всичко. ƒве неща могат да бъдат казани за всеки човек. 1. ¬секи от нас иска нещо. 2. ¬секи от нас се страхува от нещо.

ѕрез следващите 30 дни следвайте тези стъпки, докато постигнете целта си. »скам да напишете на 1 лист какво желаете най-много. ћоже да искате да удовоите печалбите си или да направите определена сума пари. ћоже да искате красив дом, успех в работата, определена житейска позици€, хармони€ в семейството. ¬секи от нас желае нещо. Ќапишете на един лист точно какво желаете. ќпишете само една цел и €сно € дефинирайте. Ќе е нужно да го показвате на когото и да е било, даже е най-добре да не го показвате на никого. Ќосете картончето с вас, така че да можете да го гледате по н€колко пъти на ден. ћислите за целите си по весел, отпускащ и позитивен начин вс€ка сутрин, когато станете и веднага ще имате към какво да се стремите, причина да ставате от леглото сутрин, смисъл на живота ви. ѕоглеждайте картончето всеки ден и преди да си легнете. ƒокато го гледате помнете, че ще стане това, за което мислите. » тъй като мислите за целта си, ще осъзнаете колко скоро ще € постигнете. ¬същност т€ е ваша в момента, в който € напишете и започнете да мислите за не€. ¬ижте изобилието около вас, което наблюдавате всеки ден на път за работа. »мате право на това изобилие колкото вс€ко друго същество. “о е ваше, ако го поискате.

—ега стигаме до трудната част. “рудна, защото об€сн€ва създаването на чисто нов навик. Ќовите навици не се формират лесно, но веднъж изградени ще ви преследват до кра€ на живота ви. —прете да мислите от какво ви е страх. ¬секи път щом непри€тна или негативна мисъл ви дойде на ум, заменете € с мисловната картина на позитивна и заслужаваща си цел. ўе има моменти, когато ще искате да се откажете. ѕо-лесно е за човек да мисли негативно, отколкото позитивно, за това само 5% усп€ват. «апочнете да мислите за себе си като част от тази група. «а 30 дни тр€бва да поемете контрол над съзнанието си. “о ще мисли само за това, което му позволите. ѕрез всички 30 дни от този тест правете повече, отколкото тр€бва.  ато допълнение на веселата, позитивна перспектива давайте повече от себе си, отколкото досега. ѕравете това, знаейки че това, което получавате в живота ще бъде в права пропорционалност на това, което сте дали. ќт момента, в който си поставите цел и € задействате, вие вече сте се превърнали в успешна личност, вече се намирате в р€дката и успешна категори€ хора, които зна€т накъде са тръгнали. ќт всеки 100 човека вие принадлежите на първите 5. Ќе се безпокойте прекалено много как ще постигнете целта си. ќставете това изц€ло на сила по-висша от вас. ќтговорите ще дойдат по сво€ вол€ в правилното време. “ова, което тр€бва да знаете, е къде отивате. «апомнете тези думи от притчата на планината и ги помнете добре. ƒръжте ги близо до себе си по време на месечни€ тест. ѕитай и ще ти бъде дадено. “ърси и ще намериш. ѕочукай и ще ти отвор€т. «ащото всеки, който пита, получава и който търси, намира, и който чука, му отвар€т. “олкова е неверо€тно и просто. јко сте консулстант, раздайте се както никога до преди, но не с трескав маниер, а със спокойна и весела сигурност, че добре отделеното време ще ви донесе изобилието, което искате и заслужавате. Ќезависимо от работата си, вършете е както никога по време на 30 дни и ако сте се фокусирали върху целта си всеки ден, ще се възхитите и учудите на нови€ живот, който ще сте намерили.

ƒороте€ Ѕранде, изтъкната писателка и редакторка, открила това за себе си и го описва в книгата —ъбуди се и живей. ÷€лата й философи€ е сведена до думите: ƒействай така с€каш е невъзможно да се провалиш. “€ е направила собствен тест с искреност и в€ра, и цели€ й живот бил променен от изумителен успех. —ега вие направете сво€ тест за 30 пълни дни. Ќе започвайте, докато не сте твърдо решение да издържите до край. ѕро€вете упорство и демонстрирайте в€ра. ”поритостта е просто друга дума на в€ра. јко н€мате в€ра, никога не бихте усто€ли. јко се провалите през първите 30 дни, като с това имам предвид да бъдете затрупани от негативни мисли, тр€бва да започнете наново в продължение на още 30 дни. ѕостепенно нови€ ви навик ще се формира, докато видите себе си като член на онова прекрасно малцинство, за което почти нищо не е невъзможно. » не забрав€йте картончето си. Ќа едната му страна напишете целта си, каквато и да е т€, на другата страна запишете думите от притчата: ѕитай и ще ти бъде дадено. “ърси и ще намериш. ѕочукай и ще ти бъде отворено. «ащото всеки, който пита, получава.

Ќищо велико не е постигнато без вдъхновение. Ќаправете така че през първите 30 дни ваши€ собствен импулс да е на върха. ѕреди всичко не се тревожете. “ревогата носи страх, а страхът осакат€ва и паралелизира. ≈динственото нещо, което може да ви накара да се тревожите по време на теста, е че се опитвате да постигнете всичко сами. «найте че това, което тр€бва да сторите е да държите целта пред вас, всичко останало ще се реши от само себе си. ѕомнете също да бъдете спокойни и ведри. Ќе позвол€вайте на дребни неща да ви €досат и да ви отклон€т от път€. —лед като изпълн€ването на този тест е трудно, н€кой ще кажат: «ащо въобще го прав€? јми, погледнете алтернативата. Ќикой не иска да се провали. Ќикой всъщност не желае да е посредствен. Ќа никой не му се живее в страх, безпокойство и безсилие. —ледователно помнете, че каквото посеете, това ще пожънете. јко сеете негативни мисли, животът ви ще се изпълни с негативни неща. јко сеете позитивни мисли, животът ви ще бъде весел, успешен и позитивен. ѕостепенно ще има тенденци€ да забрав€те това, което сте научили току-що. ѕускайте си този запис често. Ќапомн€йте си какво тр€бва да направите, за да формирате този нов навик. —ъбирайте ц€лото си семейство в равни интервали и слушайте това, което е казано тук.

ѕовечето хора ще ви кажат, че искат да прав€т пари без да се съобраз€ват със закона. ≈динствените хора, които прав€т пари, работ€т в монетен двор, останалите от нас изкарват пари. “ова е причината н€кой хора, който търс€т нещо в зам€на на нищо да се провал€т в живота. ≈динствени€т начин да се печел€т пари е като дадеш на хората услуги и продукти, от които имат нужда и които са полезни. ќбмен€ме времето и продукта или услугата си с парите на други€ човек. —ледователно законът гласи: ‘инансовата ни полза да е право-пропорционална на обслужаването ни. Ќаши€т успех не е резултат от печеленето на пари. ѕечеленето на пари е резултат от успеха. ”спехът е пропорционален на обслужването ни. ѕовечето хора виждат този закон наобратно. “е си мисл€т, че си успешен, ако печелиш много пари. »стината е, че можеш да печелиш пари, единствено ако си успешен. “ова е като истори€та с човека, който сед€л срещу печката и си говорел: ƒай ми топлина и след това ще сложа дърво.  олко мъже и жени познавате със същото отношение към живота. »ма милиони такива тр€бва да сложим горивото преди да очакваме топлина. ѕо същи€ начин тр€бва да служим на хората преди да очакваме пари. Ќе се ангажирайте с парите. —лужете на хората. »зграждайте. –аботете. ћечтайте. —ъздавайте. Ќаправете това и ще видите, че н€ма граница за просперитета и изобилието, което ще дойде при вас. ѕросперитета се основава на взаимен обмен, всеки човек, който допринас€ за просперитета, тр€бва да просперира. ѕон€кога наградата н€ма да идва, директно от онези, които обслужвате, но тр€бва да дойде при вас отн€къде, защото това е закона. «а вс€ко действие съществува равно противодействие.

ƒокато трае 30 дневни€ тест, успехът ви ще бъде измерван от количеството и качеството на обслужване, което отдавате и парите са критерии и мерило за това обслужване. Ќикой не може да стане богат, ако не обогати първо другите. Ќ€ма изключение на това правило. Ќ€кога да сте се замисл€ли, за този критерий. »нтересен е. ¬еднъж разбрал изц€ло този закон мислещи€т човек може да предскаже съдбата си. јко иска повече, тр€бва да служи повече на тези, от които получава възнаграждението си. јко иска по-малко, тр€бва просто да намали това, което дава. “ова е цената, ко€то тр€бва да платите за това, което искате. јко в€рвате, че можете да се обогатите като заблуждавате околните, ще свършите заблуждавайки единствено себе си. ћоже да отнеме известно време, но със сигурността, с ко€то дишате това, което сте дали, ще се върне при вас. Ќе правете грешката да см€тате, че можете да предовратите това. Ќевъзможно е. ћоже да изб€гаме от човешките закони за кратко, но има по-велики закони, които не могат да бъдат сломени.

≈дин известен лекар наскоро описа 6 стъпки, които ще ви помогнат да осъзнаете успеха. ≈то ги. 1. ѕоставете си €сна цел. 2. ѕрестанете да критикувате себе си. 3. —прете да мислите за всички причини да не можете да бъдете успешни и вместо това мислете за причините, поради които можете. 4. ѕроследете отношението си назад до детството и открийте къде първо сте придобили иде€та, че не може да сте успешни. јко това е начинът, по който разсъждавате. 5. ѕроменете представата си за себе си като напишете описание на човека, който искате да бъдете. 6. ƒействайте в рол€ на успешна личност, в ко€то сте решили да се превърнете. Ћекар€т написал тези думи е известни€ психиатър от «ападни€ бр€г доктор ƒейв ’аръл ‘инт.

ѕравете това, което експерти още от зората на истори€та са ви казали да направите. ѕлатете цената като станете човека, който искате да бъдете. —ъвсем не е толкоз трудно, колкото да живеете безуспешно. Ќаправете този 30 дневен тест, след което го повторете, след което го повторете отново. ¬секи път той ще става по-гол€ма част от вас, докато се почудите как сте живели по други€ начин досега. ∆ивейте по този нов начин и портите на изобилието ще се отвор€т и ще изле€т повече богатства, отколкото н€кога сте мечтали. ѕари? ƒа. ћного пари? Ќо по-важното е ще притежавате спокойствие. ўе сте част от прекрасното малцинство, което води спокоен, весел, успешен живот. «апочнете днес. Ќ€мате какво да губите. Ќо имате цели€ си живот да спечелите.

“ова е Џрл Ќайтингейл.
Ѕлагодар€ ви.

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.