Home ћъдрост »зкуството да живееш по ƒалай Ћама
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В jenite.net   

»зкуството да живееш по ƒалай Ћамаѕростата максима, че онова което искаме от живота е щастие. јко винаги подхождам към избора в живота си от тази гледна точна ще ни е по-лесно да се откажем от неща, които в крайна сметка са вредни за нас, дори да ни нос€т моментно удовлетворение.

¬ случай, че тр€бва да водите битка. Ѕез да познавате състо€нието и способностите на врага, вие ще сте напълно неподготвен и парализиран от страх. јко обаче разберете бойните възможности на опонента, оръжието, с което разполага тогава положението ви ще е много по-добро, когато действи€та започнат. ѕо същи€ начин, ако се изправите пред своите проблеми, вместо да ги изб€гвате, вие ще бъдете в по-добра позици€ да се справите с т€х.


 огато животът стане твърде сложен и се почувстваме объркани, често е полезно просто да се спрем и да си припомним нашата основна цел.  огато се изправим пред усещането за объркване и безпътица, е полезно човек да отдели един час, половин ден или дори н€колко дни, за да поразмисли кое ни носи истинско щастие, а после въз основа на тези разсъждени€ да пренастрои своите приоритети.

Ќашата нужда от други хора е парадокс. ƒокато културата ни се задъхва от възхвала на €ростната независимост, същевременно копнеем за близост и връзка с любим човек. Ќасочваме ц€лата си енерги€ към намиране на онзи, за когото в€рваме, че ще е лек за нашата самота и при това ще засили илюзи€та ни, че сме независими.

ћисл€, че в много случаи хората очакват първо други€ да се отнас€ към т€х по положителен начин, а не поемат инициативата за това. —м€там, че подобен подход е погрешен. води до проблеми, превръща се в бариера и единствено подсилва чувството за изолираност от другите. «а това, ако искате да преодолеете чувството за изолаци€ и самота, мисл€, че определ€щото ви отношение е от гол€мо значение. ѕодхождайте към другите с мисъл за съчувствие в съзнанието си - това е най-добри€т начин да постигнете отклик.

јко сме в състо€ние да мислим за болката като за реч на т€лото, ко€то то произнас€ по въпрос, който е от жизнено значение за нас, по най-ефективни€ начин за привличане на вниманието. “огава отношението ни към не€ ще започне да се промен€. ј с пром€ната на отношението ще започне да намал€ва и болката.

¬инаги, когато срещнем хора пристъпваме към т€х въз основа на най-основните неща, които са общи за нас. ¬сички ние имаме физическо т€ло, ум, емоции. ¬сички сме родени по един и същи начин и всички умираме. ¬сички се стремим към щастие и не искаме да страдаме.  ато гледам на други€ от тази гледна точка, а не подчертавайки вторичните различи€ от рода на това, че аз съм от “ибет, че се различаваме по цвета на кожата, религи€та или културни€ си произход, винаги усп€вам да усет€ в себе си чувството, че се срещам с човек също като мен.

јко основното ни виждане е, че страданието е негативно и тр€бва да се изб€гва на вс€ка цена, че дон€къде е знак за провал, това ще прибави тревожност и непосносимост при срещата ни с трудни обсто€телства, включително и чувство за объркване. јко основното ни виждане приема страданието като естествена част от нашето съществуване, това неизбежно ще ни направи по-толерантен спр€мо обратите в живота. Ѕез известна поносимост към страданието наши€т живот става злочест. “ой напомн€ на тежка нощ. “€ изглежда безкрайна с€каш никога н€ма да свърши.

—поред будизма коренните причини на страданието са невежството, алчността и омразата. Ќаричат ги трите отрови на ума.

ƒали ще страдаме до гол€ма степен зависи от това как реагирате на дадена ситуаци€. јко разберем, че н€кой говори лошо за нас зад гърба ни и реагираме с чувство на обида или гн€в, ние сами разрушаваме собственото си душевно спокойствие. Ќашата болка е наше лично творение. ќт друга страна, ако се въздържаме от реакци€ по негативен начин, като оставим клеветата да мине, с€каш е тих в€тър, пов€л край ушите ни, ние се предпазваме от чувството на обида и терзание. ћакар че не винаги сме в състо€ние да избегнем трудните ситуации, можем да намалим степента на страдание, в зависимост от това как ще изберем да реагираме на ситуаци€та.»зкуството да живееш
ƒалай Ћама

(източник: jenite.net. ѕубликувана с разрешение)

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.