Home ћъдрост “рите кедрови дървета - приказка за мечтите
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В izneviara.com   

“рите кедрови дървета - приказка за мечтите≈дна древна легенда разказва, как н€кога в прекрасните гори на Ћиван се родили три кедрови дървета.  едрите растат много много бавно, затова и тези три дървета прекарали векове в размисли за живота и смъртта, за природата и човечеството.

“е вид€ли, как на Ћиванската зем€ дошли пратениците на цар —оломон и как след това в битките с асирийците тази зем€ била напоена с кръв. “е станали свидетели, как застават лице срещу лице заклети врагове - »езавел и пророк »ли€. ѕо т€хно време била измислена азбуката. ј животът продължавал, дните се изнизвали така, както преминаващите покрай т€х кервани, натоварени с пъстри шарени платове...

≈дин ден трите кедъра решили да си поговор€т за бъдещето и мечтите си.

- —лед всичко, което вид€х досега - казал първи€т - аз искам да се превърна в трон, в който да седи най-могъщи€т цар на зем€та.

- ј аз искам да стана част от нещо такова, което ще успее навеки да преобрази «лото в ƒобро! - казал втори€т кедър.

- ћоето желание пък е - добавил трети€т - всеки път, щом ме погледнат хората, да си спомн€т за Ѕога...

»знизали се още много години. » един ден най-после в гората се по€вили дървосекачи. “е отсекли кедровите дървета и ги нар€зали на дървен материал. ¬секи кедър до тогава си имал своето заветно желание. Ќо реалността не винаги се съобраз€ва с онова, за което си мечтаем.

“ака, от първото кедрово дърво направили обор, а от остатъците на дървесината му сковали малка €сла.

ќт второто дърво сглобили груба селска маса, ко€то по-късно продали на търговеца на мебели.

ƒървата от третото дърво не успели да продадат. Ќар€зали ги на дъски и ги оставили на съхранение в склада, намиращ се в близки€ град.

 едровите дървета горчиво роптаели срещу сполет€лата ги съдба:

- Ќашата дървесина беше толкова хубава, а никой не й намери достойно приложение... - оплаквали се те.

¬ремето продължавало да си минава. ¬еднъж, в една звездна нощ, н€каква семейна двойка, търсейки си подслон до сутринта, решила да пренощува в обора, построен от дървесината на първи€ кедър. ∆ената била пред раждане. ¬ онази нощ т€ родила сина си и го сложила в €слата, върху мекото сено.

» в същи€ миг кедърът разбрал, че мечтата му се е сбъднала:
“ой послужил за опора на най-велики€ ÷ар на «ем€та!

—лед години, в един скромен селски дом, край масата, скована от дървесината на второто кедрово дърво, седнали хора. ѕреди да започнат да се хран€т, един от т€х произнесъл н€колко думи пред хл€ба и виното, които били на масата.

» тогава втори€т кедър разбрал:
¬ същи€ миг той е послужил за опора не само на чашата с вино и чини€та с хл€ба, но и на съюза между „овекът и Ѕожеството!

Ќа следващи€ ден от две дъски, рендосани от третото кедрово дърво, сковали кръст. —лед н€колко часа довелин€какъв човек, цели€т покрит с рани и го забили с гвоздеи върху кръста.

¬иждайки какво се случва, трети€т кедър се ужасил от сво€та участ и започнал да проклина жестоката си съдба. Ќо не минали и три дни и той разбрал онова, което му била приготвила съдбата:
„овекът, който вис€л на кръста, станал —тожер за —вета.  ръстът, скован от дървесината на този кедър, се превърнал от оръдие за изтезание в символ на тържеството...

“ака се изпълнила съдбата и на трите ливански кедъра.
 акто това винаги става с мечтите, желани€та им се сбъднали! Ќо по съвсем друг начин от този, който те преди това си представ€ли...

ѕаулу  оелю

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.