Home ћъдрост "“рите въпроса" на ’орхе Ѕукай
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В jenite.net   

 ой съм? Ќакъде отивам? — кого?

ѕреди н€колко дена имах възможността да прочета поредната вдъхнов€ваща за мене книга на ’орхе Ѕукай. » да се помъча да си отговор€ на тези три въпроса. Ќ€ма да е лесно. Ќо пък искам да стигна до моите отговори. »скам да разбера и да узна€ за себе си ко€ съм и накъде отивам, защото:

Ќе мога да поема по път€ на щастието, докато не се увер€, че собствените ми нозе остав€т следата подире ми, че моето сърце определ€ посоката, че рискът от решени€та ми е само мой, че зна€ кой съм и кой не съм.

Ќ€маше начин, четейки всички редове, да не бъдат просмукани послани€та им в съзнанието ми. “олкова важни и помагащи ми. ¬дъхнов€ващи ме да живе€ живота си по мо€ си начин и да търс€ щастието си, следвайки сърцето си. «ащото това за мене е правилни€ начин. ≈нтусиазмът така ме е обзел, че искам да го сподел€ с всички, които все още не са прочели тази книга. ¬същност искам повече хора да чу€т думите на този гениален човек и да проуме€т тези толкова прости, но и в същото време толкова съществени въпроси. » да намер€т своите отговори. «ащото щастието в наши€ св€т започва от щастието на всеки един от нас.

ƒокато чет€х си записах доста от нещата, които ме впечатлиха. » сега ще ги сподел€ с теб (получи се съвсем сбито, а книгата си заслужава да бъде прочетена ц€лата):

јз съм главни€т герой на живота си.
¬нимание: главен герой, а не единствен. јко б€х единствен, филмът ми щеше да е прекалено скучен.

јз съм главни€т герой, режисьорът, човекът, от когото в крайна сметка зависи всичко, свързано с мен, но все още не съм самодостатъчен и затова не мога да си изград€ независим живот.

јз съм диригентът на този оркестър, макар да не мога да свир€ на всички инструменти. Ќо неумението ми съвсем не означава, че тр€бва да се откажа от диригентската палка.

¬ъзможно е пон€кога да потърс€ нечи€ помощ. ¬ъзможно е да търс€ помощ винаги, когато ми се наложи да отвор€ определени врати; но докато аз съм този, който държи ключа, без значение дали вратата е затворена или отворена, никога н€ма да съм затворник.

Ќеминуемото последствие от това да зна€ кой съм и да не завис€ от никого е, че поемам отговорността и грижата за себе си и завинаги съм господар на сво€ живот.

¬€рвам, че самозависимостта е синоним на психическо здраве и може да бъде определена по следни€ начин: «нам, че за н€кои неща не съм си достатъчен, защото виждам какво ми липсва и от какво се нужда€, но човекът, който е отговорен за тези липси и потребности, винаги съм аз. —амозависимостта означава да разбера, че не съм нито самодостатъчен, нито всемогъщ, че осъзнавам сво€та у€звимост и че невинаги постигам онова, което искам; но винаги отговар€м за себе си.

— ц€лото си сърце залагам на нас.
Ќо ако ме принудиш да избирам между теб и мен, ще избера... себе си.

јко искаме да не страдаме Дтвърде многоФ, решението не е да обичаме Дколкото се може по-малкоФ, а да се научим да не се вкопчваме в онова, което вече го н€ма, след като моментът на разд€лата или загубата вече е настъпил.

–ешението е да се радваме на момента и да даваме всичко от себе си, за да бъде прежив€ването ни още по-прекрасно; да се отдадем напълно на всеки миг от живота си.

 акто казах н€колко пъти, да бъда този, който съм, означава да събера смелост и да извърв€ с болка, но без страх път€, окъпан в сълзите на скръбта, защото човек губи не само хора;
има ситуации, които се промен€т,
има отношени€, които се трансформират,
има етапи от собствени€ ни живот, които остават зад гърба ни,
има моменти, които приключват,
и всички те представл€ват загуба, ко€то тр€бва да изживеем.

јко съм способен да приема тези неща като част от живота, ще установ€, че мо€та основна отговорност е да се науча да се обогат€вам от загубите.
«а да направиш път€ си по-лек, намери начин и си позволи да чувстваш и израз€ваш болката, тъгата, гнева, страха от бъдещето. ƒа извървиш път€ от край до край е условието да се срещнеш със сами€ себе си.

ўастието Ц каквото и да е нашето определение за него Ц е свързано с безусловната отдаденост на собствени€ ни живот, на това, което сме, и на смисъла, който придаваме на съществуването си.

∆ивотът се измерва и претегл€ според радостта, ко€то сме съумели да изпитаме по път€ си, а не според онова, което сме събрали, докато вървим.

¬сичко, което имам, което съм, което съм постигнал, е само суета; служи единствено да зарадва мама, че съм се превърнал в н€кой, че съм надминал другите, и удовлетвор€ва онези, които са искали да бъда такъв или онакъв.
јко единствено се стремим към резултата, н€ма да постигнем почти нищо... ще получим (може би) само резултати, много от които ще се озоват право във витрината на суетата ни, но н€ма да бележат път€ ни.

Ќе позвол€вай самоосъществ€ването ти да зависи от чуждите успехи и не допускай собствената ти посока да се определ€ от избора на другите, колкото и привлекателен и славен да изглежда той.

Ћюбовта е едно от нещата, които не завис€т от нашите действи€ или решени€, а просто от маги€та, ко€то се случва.

Ќай-силната про€ва на любов Ќ≈ е да умрем за н€кого, а да живеем, за да бъдем щастливи заедно.

— вс€ка стъпка започвай живота си отново. ј не повторно.

“ук си, за да дариш уханието си на света, в който си се родил.
ѕросто се вгледай в себе си.
–азбери кой си и не го забрав€й.
Ќ€ма възможност да бъдеш друг човек.
ћожеш да се радваш на това и да цъфтиш, орос€ван от собствената си обич, или можеш да повехнеш, самоосъждайки се да бъдеш нещо друго.
“и решаваш.

(източник: jenite.net. ѕубликувана с разрешение)

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.