Home ћъдрост Ѕабо, кажи миЕ
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В izneviara.com   

Ѕабо, кажи ми... - Ѕабо, все още го сънувамЕ
- ћиличка, помниш ли миналогодишни€ сн€г?
-  акво общо има миналогодишни€ сн€г? «а съвет те мол€, а не да си говорим за времето.
- јз вече ти отговорих, миличка. јко все още те боли, ако не си забравила напълно, ако нещо вътре ти трепти, кажи си мислено: Дминалогодишен сн€гФ. » се отнас€й към това, което е било по същи€ начин. Ќевъзможно е снегът да се запази за л€тото Ц идва време да се топи. » макар да ти е трудно да пов€рваш в момента, обезателно ще дойде нов сн€г. ѕросто се довери на времето и го дочакай. Ќо ако все още тъгуваш по миналото, повтар€й си: Дминалогодишен сн€г, миналогодишен сн€г, миналогодишен сн€гФ.

***

- Ѕабо, кога настава време за разд€ла? ћоже би, най-добре да си тръгнеш след първата нощ, когато все още н€ма неоправдани надежди, недочакано из€сн€ване на отношени€та, остав€йки като спомен само смътни при€тни усещани€? »ли след много нощи, когато всичко постепенно се е изпарило, неизвестно кога и защо, спокойна ДекологичнаФ разд€ла, без болката на нещо разкъсвано, без кр€съци и заплахи?
- ћного е просто, миличка. Ќе тр€бва да си тръгваш след определено количество нощи, а след първата сутрин, когато не ти се става по-рано за да му приготвиш закуска. Ќапои го с чай, целуни го за сбогом и затвори вратата.


***

- Ѕабо, как да разбера, дали съм влюбена?
- ћного просто, миличка. ѕомниш ли как се запознахте?
- –азбира се, бабо. ѕомн€ не само запознаването, но и вс€ка среща: как се усмихнахме един на друг за първи път, как се хванахме за ръце, как се целунахме. “ова ли е любовта, бабке?
- Ќе миличка. Ћюбовта е, когато помниш, в какво той е бил облечен, когато сте се срещали. јко помниш само себе си Ц това е влюбване.


***

- Ѕабо, см€там да се бор€ за любовта си. Ќ€ма да се предам просто така, без бой!
- ћиличка, помниш ли детската игра, когато тр€бва да б€гаш около столове, които са с един по-малко от играещите, и щом свърши напева, да успееш да заемеш свободен стол? Ќали точно на тази игра играеш, когато се опитваш да се ДборишФ. «ащо да б€гате двама или трима около един стол, като се опитвате да се надхитрите една друга, разсмивайки околните, нервничейки и €досвайки се? ќгледай се наоколо Ц до стената има много незаети столове. ¬ече си пораснала, миличка, време е да престанеш да играеш на детски игри.


***

- Ѕабо, защо толкова боли? –евнувам дори вс€ко произнесено женско име.  огато не отговар€ на телефона, веднага си мисл€, че е с н€ко€ друга.  огато разказва за н€ко€ жена, веднага се питам: Д акво са правили?Ф. –евнувам от ДбившитеФ, от при€телите, колегите, от случайни срещи.  ак да престана с тази мъка?
- ћиличка, ревността е лъжливо чувство. “и не ревнуваш Ц страхуваш се да не го загубиш. Ќе се страхувай, безсмислено е. «ащото ако н€маш повод за ревност е глупаво, а ако има повод, е късно.


***

- ¬сички мъже са еднакви! ƒостатъчно е един път да го поздравиш и вече е €сно как ще се държи по-нататък, какви анекдоти ще разказва, как ще се усмихва, ще докосва, как ще се караме и раздел€ме.
- Ќе си права, миличка. ¬сички мъже са различни. ѕросто на нас ни харесват приличащи си мъже. ’аресват ли ти скромни, ДдомашниФ мъже? “огава, защо се сърдиш, че ти се е паднал ДсмотанФ, който не иска да излиза никъде? јко избереш мъж Ддушата на компани€таФ, не се учудвай, че тр€бва да го делиш с при€телите му, а често и с при€телки. јко обичаш романтични, бъди готова не само за свещи, стихове и шампанско, но и за периодични депресии и изчезване, които ще об€сн€ва като Дтворчески кризиФ. »збираш ли мъж, зад който си като Дзад каменна стенаФ Ц не се учудвай, че не можеш да открие изход към свободата. ∆ените харесват приличащи си мъже, а после се чуд€т, че всички са еднакви.


***

- Ѕабо, не знам как да му кажа, без да го заболи. “ой не заслужава баналното Днека си останем при€телиФ. “ой е добър, а аз тр€бва да постъп€ с него жестоко.  акво да прав€, как да му кажа, че между нас всичко е свършило?
- ћиличка, запомни: в последната фраза, ко€то ще кажеш при разд€ла, освен неизбежната жестокост, тр€бва да има и благодарност за всичко хубаво, което е било между вас. «ащото, когато си спомн€ за теб, ще си спомн€ и разд€лата. » ако искаш, когато си спомн€ за теб, очите му да се усмихват, на прощаване не из€сн€вайте отношени€та си.  ажи само: Д«а да те обичам, не ми е нужно вече присъствието тиФ. » си тръгни.


***

- Ѕабо, тр€бва ли да сподел€м всичко? Ќищо особено не се е случило, но ако разбере? ѕрегрешение н€ма, а и да разкажа не мога.  ак мога да искам да е честен с мен, ако сама кри€ и недоизказвам?
- ћиличка, запомни три прости правила. ѕървото: никога и при никакви обсто€телства не го лъжи. ¬торо: никога и при никакви обсто€телства не му измен€й. “рето: но ако си излъгала и изменила, не разказвай в никакъв случай. Ќо не забрав€й никога Ц последното правило е винаги след първите две.

***

- Ќе разбирам, бабо, той изведнъж изчезна н€къде. ¬сичко беше прекрасно, а така внезапно, без об€снение, просто изчезна. Ќе го виждам вече, телефонът мълчи, дори случайно не се срещаме вече. ƒали нещо се е случило? »ли съм го обидила с нещо? ћоже би тр€бва да позвън€ и да поговорим, да из€сним, какво е станало?
- ћиличка, не си струва, пов€рвай. “и и сама знаеш отговора, но не искаш да си го признаеш. “ой не звъни, защото не иска Ц толкова е просто. «апомни, миличка, докато мъжът се интересува от жената, н€ма да изчезне. ўе потроши телефона, ще караули пред входа, ще организира случайни срещи. » никакви причини, дори най-основателните, н€ма да го спрат да бъде наоколо, ако иска. » ако не искаш да те лъже, Дзащо е пропаднал от живота тиФ, ако не си търсиш излишен повод, който да ти причини болка, по-добре не питай. Ќали и без това знаеш отговора.


***

- Ѕабо, как не разбираш? “ова е истинска любов, от пръв поглед! “очно такава, за ко€то повечето хора си мечта€т ц€л живот, но така и не € дочакват, такава, за ко€то са написани стотици книги и хил€ди стихове. » какво значение, че се познаваме само от н€колко дена? ”сещам, че е истинска. Ќе мога да живе€ без него. “ова е истинска любов, подарък от съдбата, разбираш ли?
- √лупачето ми, сега н€ма да разбереш, какво ще ти кажа. » н€ма да ти хареса Ц ще спориш и доказваш обратното. «а съжаление, глупостта изчезва заедно с младостта и красотата. Ќо запомни: любовта е годините прежив€ни заедно. ўе го разбереш по-късно, ако не направиш много грешки.


***

-  акво да прав€, бабо, цен€ го като при€тел, близък и родствен човек, но не като мъж. Ќикога н€ма да го заобичам, както той мен, и никога н€ма да бъде мой любовник. Ќо как да му кажа това, той очаква отговор на чувствата си? Ќикак не ми се иска да загуб€ хубавото, което е между нас.
- ћиличка, мъжете не са толкова силни и уверени в себе си, както ни се иска да ги виждаме. » много по-лесно е да им се причини болка, отколкото на жените. ¬секи отказ ще приемат с каменно лице, но ще ги боли, много ще ги боли. » ако ти се наложи да му кажеш, че между вас не може да има нищо, пощади самолюбието му. Ќе го унижавай с об€снени€, че не ти е нужен като мъж, а само като при€тел. ѕоговори с него ласкаво и спокойно. Ќикак не е важно колко думи ще изприказваш, и колко дълго ще об€сн€ваш. Ќека в тези об€снени€ да чуе: Дпрекалено те уважавам, за да те направ€ мой любовникФ. ѕов€рвай, миличка, ако запазиш самолюбието му, той ще запази уважението и дружбата си с теб.


***

- Ѕабо, какъв тр€бва да е идеални€т любовник? »мам предвид в леглото, какво тр€бва да прави или да не прави, за да може жената да разбере, че той е най-добри€ на света? “р€бва да бъде нежен и търпелив или страстен и напорист? ƒа умее по много и често или р€дко, но запомн€що се, че жената години след това да се хвали на при€телките си?
- ћиличка, запомни, какво ще ти кажа, докато си млада, можеш да избегнеш много разочаровани€ от опитите да сравн€ваш и оцен€ваш. »деални€т любовник не се оцен€ва по количеството оргазми, по външната привлекателност, по познаването на  амасутра или техниките на изпълнение. ўе разбереш, че до теб е идеални€, когато престанеш да забел€зваш другите. ƒа ти направи впечатление, че докато сте заедно, не си спомн€ш за нито едно мъжко лице, нито една мъжка фигура.  огато знаеш, когато усещаш с ц€лото си т€ло, че никога не можеш да легнеш с други в едно легло. ўе разбереш, че си срещнала идеални€ любовник, когато разбереш истински€ смисъл на думата Дв€рностФ.

(източник: hram-sveta.ru)

 

–Ф–Њ–±–∞–≤–Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А

”вaжaвaмe вашата пoвepитeлнocт и зaтoвa ce пoгpижиxмe дa дea?тивиpaмe пoлeтo зa впиcвaнe нa имeйл, ?a?тo и дa из?лючим зaпиcвaнeтo нa вашето ≤–. Moлим зa aдe?вaтни ?oмeнтapи. He ce тoлepиpaт никави обиди, сексуални намеци, рекламни съобщени€, нецензурно съдържание. Ѕлагодар€ ви предварително!

–Ч–∞—Й–Є—В–µ–љ –Ї–Њ–і
–Ю–±–љ–Њ–≤–Є

–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.