Home  ак да преживе€ изнев€рата?
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В izneviara.com   

стъпки за възстанов€ване на довериетоƒоверието не е нещо, което просто връчвате на н€кого. ƒоверието е допълващ УпродуктФ на поддържането такъв вид на т€сна връзка и истинско познаване на други€, което идва от наличието на честност и отговорност към други€.

»зграждането наново на разрушено от изнев€ра доверие отнема много време и работа, повечето, от ко€то се пада на човека, който е имал афера. „естни€т партньор не може да направи кой знае колко за възстанов€ване на доверието във връзката. “о е било разрушено от този, който е имал връзка с друг човек и може да се възстанови само с реални действи€ от него.

ƒоверието е много важен, ключов проблем за всеки, изжив€л изнев€рата на партньора си.  акви са Уреалните действи€Ф, за които говор€? ѕо-долу давам списък на н€кои от стъпките, които се вземат от лицето, което е имало романтична връзка с цел постепенно да се възстанови доверието във връзката, което е било унищожено от него.


Ќ€кои специфични препоръки към изневерили€, ј ќ »— ј да възстанови доверието към себе си:


1. Ќе очаквайте ваши€ партньор да ви в€рва отново дълго време.


ћоже за кратко наранени€т от вас партньор да поиска да ви в€рва отново. Ќо доверието не може да се даде, да се връчи. ƒоверието тр€бва да се заслужи. “о тр€бва да дойде като част от желанието ви да направите всичко възможно да спечелите обратно доверието им.  омплиментите и обещани€та са добра начална отправна точка, но вашите действи€ са тези, които ще свършат работата. “ук важи правилото: "ƒействи€та говор€т повече от думите."


Ћичен опит: веднага след като разбрах за изнев€рата на при€телката ми, аз загубих доверие в думите й. “€ се опита да направи нещо Ц винаги ми казваше къде и е кого излиза, кога ще се върне и т.н. “ези й действи€ започнаха отново да ми дават поне минимална отправна точка, за да поискам да й пов€рвам наново. ј аз исках да й пов€рвам, свикнал съм да в€рвам на хората.


2. ѕрекъснете всички контакти с Утретата странаФ.


“ова означава никакви контакти от какъвто и да е вид: никакви телефони, имейли, скайп, сайтове, Ќ»ўќ! (»зключени€: ако има дете, родено в следствие на изнев€рата или участниците са роднини). «а вс€ка друга ситуаци€ е въпрос на €сно на определ€не на приоритети, за да помогне на партньора да се възстанови, което може да включва големи промени в живота. ѕример: афера на работното м€сто включва намирането на друга работа. ≈дна любовна връзка с н€кой от социалната ви група означава пром€на на групата, дори на н€кои при€тели. ≈дна любовна връзка с н€кого в много малка общност, може да означава преместване в друго населено м€сто. ≈дна афера в интернет означава, че н€ма компютър за известно време, след това само ограничено използване и т.н. ¬ крайна сметка тр€бва да направите всичко, за да прекъснете всички контакти с трети лица. –азбира се, ако искате да си върнете доверието обратно, иначе това просто н€м да стане.


Ћичен опит: ѕри€телката ми не прекъсна връзката си. ƒори не каза, че ще го направи. ћесеци по-късно ме обвини, че се опитвам да € държа в клетка, въпреки че не правех нищо, за да € след€, шпионирам или държа. ≈динственото, което предприемах б€ха разговори от време на време, за да знам къде сме в отношени€та си и дали има нещо, което мога да направ€ за подобр€ването им. Ќ€колко месеца след като научих първоначално, получих второ потвърждение, че отношени€та им не са прекъснали. ќсвен това те б€ха и колеги... јз не поисках т€ да престане да работи с него, защото не исках да € държа в клетка.  огато прочетох това тук, разбрах че пон€кога е необходимо да си по-решителен.

3. ќтговар€йте на всички въпроси, които ви задават.


ћного от хората, на които са изневерили искат да зна€т не само кой, какво, кога, къде, защо, но също и детайли. ” вас ще има естествена склонност да спестите част от детайлите, за да не ги УнаранитеФ. “ова е все едно да сложите лейкопласт, за да спрете кръвотечението на гол€ма рана. ∆ивотът на ваши€т партньор току що се е преобърнал надолу с главата и той има неверо€тно силна нужда от отговори, за да разберат и да внесат смисъл в ставащото. ƒайте им глупавите отговори! Ќо още по-важно за т€х е да чувстват и да бъдат увер€вани посто€нно, че вие искате да направите всичко по силите си да им помогнете да се възстанов€т. “ака че какви ще са въпросите не зависи от вас, а от този, който иска да знае отговорите.


“очно толкова важно, колкото и да отговар€те на въпросите е да продължавате с желание да го правите, докато има нужда. “ова е онова желание, което показва, че сте отговорен към връзката. “ова желание е критично, за да помогнете на други€ да се възстанови и да си върне доверието във вас.


Ћичен опит: ѕри€телката ми още в началото не демонстрира добро желание да отговар€ на всички въпроси. ѕри това въпросите далеч не б€ха детайлни. “ова с времето доведе до нова криза в доверието. — времето нежеланието й да говори доведе до истински проблем.


4. ѕодгответе се за много, много, много дълъг процес на говорене по време на ц€лата ситуаци€.


“ърпението ще бъде една от най-големи€т ви инструменти в справ€нето с този процес. ѕочти н€ма хора, които напълно да са се възстановили напълно от емоционалното въздействие на изнев€рата за по-малко от 2 години, когато и двете страни прав€т всичко, за да се опитат да се възстанови връзката им. ”сили€та да отречете или да погребете проблема, за да се Удвижите напредФ са обречени, ако партньорът не ви е чул, не е бил изслушан, не намерил отговори, и не е имал време да се възстанови и да лекува.


Ћичен опит: ≈два седмица-две след като разбрах, вече редовно получавах упреци, че прекалено задълбавам, че вече съм решил в главата си, че от връзката ни нищо н€ма да излезе, че задавам едни и същи въпроси. ћесеци по-късно в откровен разговор партньорката ми сподели, че най-много € е мъчило Утова посто€нно дълбаенеФ. » при това аз полагах специални усили€ въобще да не споменавам случилото се...


5. ”важавайте необходимостта на партньора ви да говори с други хора за това обръщащо живота им прежив€ване.


–азбираемо е, че ще искате да запазите в тайна от другите ставащото. “о може да бъде неудобно, неловко, да предизвика множество критики, но това са само част от неизбежните последици от този лош опит. ƒа очаквате да бъдете защитени от последстви€та просто добав€ и обида към огромните вреди, понесена от ваши€ партньор. ѕък и ако чувствате нещо толкова ужасно, че да не можете да говорите за него, то веро€тно е толкова ужасно, че н€ма да го преодолее. “ака че е важно партньорът ви да не бъде изолиран и самотен, докато се бори да се справи с това тежко прежив€ване.


Ћичен опит: »мах нужда да говор€ с при€тели за ставащото. » говорех. јко н€кой ми беше казал да не го прав€, не знам как бих оцел€л.
јко н€мате с кого да говорите, пишете ми на –Х-–Љ–µ–є–ї –∞–і—А–µ—Б—К—В e –Ј–∞—Й–Є—В–µ–љ –Њ—В —Б–њ–∞–Љ –±–Њ—В–Њ–≤–µ. и говорете. Ќе спирайте да говорите. “ова лекува!


6. Ѕъдете готов с желание да давате информаци€ къде сте, с кого, до колко часа.


¬ие може да помогнете на процеса на възстанов€ване на доверието като давате подробна информаци€ къде ходите, с кого, защо, до колко часа и т.н. “ова внас€ сигурност.
Ѕунтът срещу техните нужди да Узна€тФ н€ма да подобри нещата. ¬ действителност, колкото повече се съпротивл€вате, толкова повече те са склонни да се чувстват, че техните притеснени€ относно вашата ло€лност са истински.  олкото по-сговорчиви сте да спечелите обратно доверието им, толкова по-малко време ще отнеме това. » така, колкото повече демонстрирате желанието си да поемете отговорност да се чувстват те по-сигурни, толкова по-малко веро€тно е те да се чувстват неспокойни, като по този начин по-малко е веро€тно те да имат нужда от това посто€нно да ви се обаждат.


ѕроцесът може да продължи дълго. јко обаче се проточи повече дори от 2 години, това може да издава наличието на съвсем друг проблем Ц желание да ви наказват, независимо колко се стараете. ƒа решите горното обаче след 5-6 месеца е несериозно и егоистично.


Ћичен опит: ѕри€телката ми дълго време ми казваше къде е и какво прави.  азваше ми го дори да не съм € питал. —лед време н€мах чак такава потребност от това.


7. ќтидете при професионален консултант, ако партньорът ви поиска.


“ова е ваша съвместна работа. —ами€т процес на сближаване демонстрира вашето желание да се обвържете. “ова ви прави по-устойчиви като двойка на бъдещи кризи.


Ћичен опит: Ќие не отидохме. ћисл€, че това беше една от наистина големите ни грешки. ѕодцен€ването на знани€та на добрите професионалисти говори за небрежност. Ќе казвам, че те със сигурност ще ви помогнат, но поне ще знаете, че сте направили необходимото.

¬ажно!

Ќие сме склонни да мислим, че проблема с доверието вече е решен, когато има разд€ла или развод след любовната афера. ¬ъпреки това, способността ни да се доверим на друг е сериозно подкопана, докато не се справим с емоционалното въздействие на любовната афера. —тепента, в ко€то човек се възстанов€ва и е в състо€ние да се довер€т отново не е задължително да зависи от това дали партньорите остават заедно. “ова зависи от по-доброто разбиране на цели€ проблем, наречен изнев€ра. “ова включва свършването на много работа - четене, говорене, мислене, семинари. — или без човека, който ви е наранил.

ќсвен това не е само въпрос да не в€рваш на партньора си, пък бил дори и нов партньор. “ова е и въпрос на недоверие в собствените инстинкти. –азбираемо е, заради това, че сте били мамени в миналото.  огато н€кой разбере дори и след години, че е бил мамен, има склонност да се чувствам глупаво да в€рва и да чувства страх това да се случи отново.
Ќие се учим от наши€ опит. ”рокът, който научаваме от изнев€рата, не е да не в€рваме повече на хората. ”рокът е, че тр€бва да градим друг вид доверие, базирано на посто€нна честна комуникаци€ с други€, а не стари€ вид Ц изграден на предположени€. Ќие не можем просто да предположим, че ще сме моногамни, въпреки многото добри пожелани€ или сватбени€ обет. Ѕи тр€бвало да преразгледаме общите схващани€ и да градим такава връзка, в ко€то има истинско взаимно доверие.

ƒоверието не е нещо, което просто връчвате на н€кого. ƒоверието е допълващ УпродуктФ на поддържането такъв вид на т€сна връзка и истинско познаване на други€, което идва от наличието на честност и отговорност към други€.

 
–Ш–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞.com 2010-2018. –Я–Њ–Љ–Њ—Й –њ—А–Є –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є –Ј–∞ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞, –і–∞–≤–∞–љ–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Є —И–∞–љ—Б —Б–ї–µ–і –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞, –љ–∞—З–Є–љ–Є –і–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ –Є–Ј–љ–µ–≤—П—А–∞—В–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ–≤–Њ –і–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ–µ–Љ —Й–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ.